Освітньо-виховний  процес у дошкільному закладі забезпечують 52 працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться працівники). З них: 28 осіб обслуговуючого персоналу, 24 педагоги, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:
– 13 педагогів мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», що становить 54%.
– 4педагоги-освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр-17%,
– 7 педагогів- освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»-29%,
2 працівника здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах;