Освітньо-виховний  процес у дошкільному закладі забезпечують 52 працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться працівники). З них: 27 осіб обслуговуючого персоналу, 25 педагогів, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:
– 15 педагогів мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», що становить 54%.
–2 педагоги-освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр-17%,
– 5 педагогів- освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»-29%,
–2 педагоги-освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр-17%,
2 працівника здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах;