ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Зміст освітньої програми:

  Загальні положення …………………………………………………………….. …4

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу……………………………5

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна діяльність…..12

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності………….13

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти……………………………..14

РозділV.Інструменти внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти……15

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності……………. ……16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

         Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

         Цілі і завдання освітньої програми закладу визначаються відповідно до Статуту Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області, пріоритетного напрямку діяльності, реалізованих  програм та технологій. Заклад має на меті задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма  враховує потреби  дитячого контингенту.

         Мета освітньої програми – створення умов для розвитку життєвої компетентності вихованців через реалізацію вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

         Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.

         Зміст  освітньої  програми  передбачає: особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності, інструменти забезпечення якості освіти та моніторингу освітнього процесу, основні показники реалізації  освітньої  діяльності.

         Освітня програма закладу на 2022/2023 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з Базовим компонентом (державним стандартом) дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 33 від 12.01.2021 року.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

1.Загальні відомості про заклад.

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)   «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області

Адреса закладу

42700,

м. Охтирка, вул. Київська, 21, Сумська область

Телефон

(05446) 3-12-56

E-mail

dnz.rosinka21@meta.ua

сайт

http://rosіnka.org.ua

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Горовецька Олена Григорівна

Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу

Бабіна Світлана Василівна

Дата заснування закладу

1943 р.

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту

09.11.2018 р.

Профіль закладу за Статутом та робочим навчальним планом

Заклад комбінованого типу

Мова навчання

Українська

Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти

«Пізнавально-творчий»

Режим роботи закладу

з 08.30 до 17.30

8 груп – 9 годинний режим роботи

Кількість педагогічних працівників

24  педагоги

Кількість функціонуючих груп 

 

Всього груп – 8:

–      раннього віку – 1;

–      молодшого  дошкільного віку – 1;

–      середнього дошкільного віку – 2;

–      старшого дошкільного віку – 2;

–      компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (старший  дошкільний  вік) – 2

 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  Охтирської міської ради Сумської області – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність  продовжувати  освіту.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

–   збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків із зовнішнім світом;

–   сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального,  духовного тощо);

–   забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

–   всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку Нової української школи, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;

 –  створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.  

2.Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  у своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами:

 –    Конституція України;

 –    Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014 );

       Закони України:

 –    «Про освіту» (редакція від 16.01.2020);

 –    «Про дошкільну освіту» (редакція від 16.07.2019);

 –    «Про охорону дитинства» (редакція від 09.08.2019);

 –     «Про місцеве самоврядування  в Україні» (редакція від 01.03.2020);

 –  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86  про Положення про заклад дошкільної освіти;

 –  Постанова головного державного санітарного лікаря України від 18.09.2020 №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

   –   Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження  Санітарного регламенту для дошкільного навчального закладу»;

   –    Лист Міністерства освіти і науки України  від 03.06.2022 №1/6015-22 «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти;

           –  Базовий  компонент дошкільної освіти України (наказ МОН від 12.01.2021 №33).

           –   «Щодо методичних рекомендацій  до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН 16.03.2021 №1/9-148).

          – Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234).

          –  Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено  наказом МОН України від 20.04.2015 № 446.

         –  Указ Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

         – Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136- IX.

         – Лист МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22  «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій».

         – Лист МОН від 17.03.2022 №1/3475-22  «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб».

         – Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

         – Лист МОН від 02.04.2022 №1/3845-22 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану».

         – Лист МОН від  25.03.2022 №1/4428-22 «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях».

         – Лист МОН  від 15.06.2022 №1/6435-22  «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами».

         – Лист МОН від 22.06.2022 №1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників».

         – Лист МОН від 27.07.2022 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році».

          – «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист МОН України від 09. 12.2019 №1/9 – 750).

          – «Щодо організації  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури  у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1/9-765.

          – «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» (лист  Міністерства освіти і науки України   від 12.12.2019№ 1/9 – 766.

–  «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН №1/11-1491 від  14.02.2019).

–   Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти ( наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633).

 –  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473).

 –  Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ».

–   Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ».

–   Лист МОН України «Щодо застосування державної мови» №1/9-542 від 07.10.2016.

– «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» (лист МОН від 20.10.2016  №2016 №1/9-561.

 –  Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №372).

 –  «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (лист МОН України  від 19.04.2018 № 1/9-249).

 – Щодо організації взаємодії  закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист МОН  України від 25.07.2016 № 1/9-396).

– «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії  булінгу (цькуванню) (лист МОН від 14.08.2020 №1/9-436).

–   Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби  якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71).

–    Про проведення  моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.012020 №54).

–  Типове положення про атестацію педагогічних працівників  (наказ МОН  від 06.10.2010 №930).

–    Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова  КМУ  від 21.08.2019 № 800).

–  Лист ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

  3.Режим  роботи  закладу  та  мережа  груп.

         У дошкільному навчальному закладі  функціонує 6 груп загального розвитку та 2 групи старшого дошкільного віку компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами.

9-годинний  режим роботи  (з 8.30 до 17.30):

 – група раннього  віку «Барвінок»;

 – група молодшого  дошкільного віку «Фіалочка»;

 – група середнього  дошкільного віку  «Дзвіночок»;

 – група середнього дошкільного віку  «Ромашка»;

 – група старшого  дошкільного віку «Пролісок»;

 – група старшого дошкільного віку «Полуничка»;

          -група старшого дошкільного віку компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко»;

          – група старшого дошкільного віку компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Калинка».

                Заклад працює за 5-денним режимом роботи.

4.Форми організації освітнього процесу, види і типи занять.

  Форма організації освітнього процесу: дистанційна.

 З метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг, організовано взаємодію з батьками  за допомогою створених спільнот в соціальних мережах Telegram, WhatsApp, Messenger, Viber,  електронної платформи Google  Meet тощо. Планування освітньої діяльності здійснюється  за блочно – тематичним принципом.

5.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності

Орієнтовний розподіл занять на тиждень ( за умови припинення дії правового режиму військового стану)

(відповідно до гранично допустимого навчального навантаження на дитину,

затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 №446)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

ранній вік 
(від 1 до 2 років)

ранній вік
(від 2 до 3 років)

мол.дошк. 
( 4 р.ж.)

мол.дошк.вік 
(5 р.ж.)

стар.дошк.вік 
 6 (7) р.ж.

Ознайомлення із соціумом

1

1

1

1+1 інтегроване

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення, малювання)

1+1

комплексне

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)

Ознайомлення з природним довкіллям

1

комплексне

(озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення, ліплення)

         1

інтегроване

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовленя, сенсорика)

1

 інтегроване

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовленя, логіко-математичний розвиток)

1

комплексне

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовлення)

1+1

інтегроване

(ознайомлення з соціумом, озн.з природним

довкіллям, логіко-математичне)

Логіко-математичний розвиток

1

1

Сенсорний розвиток

1

1

Художньо-продуктивна діяльність:

Музична діяльність

 

2

2

2

2

2

Образотворча діяльність:

–          малювання

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

–          ліплення, аплікація

 

1(через тиждень)

1(через тиждень)

1(через тиждень)

1(через тиждень)

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1

1

1+1 комплексне

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)

1

1+1 елементи грамоти

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

 

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,3

1,4

3,5

5,3

 

8,3

 

6.Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

 В  дошкільному закладі  функціонує  2  гуртки  (на безоплатній основі):

 

№ з/п

Назва гуртка

Вік та кількість дітей

Керівник

1.

«Веселкові барви»

(нетрадиційні техніки малювання)

старший дошкільний вік,

12 дітей

Лишенко О.І., вихователь

2.

«Дзвінкі голосочки»

(вокально-хоровий)

старший дошкільний вік,

12+12 дітей

Поклад І.М.,

керівник музичний

 

Профільні  групи

п/п

Профіль групи

Назва групи

Вихователі

1.

Мовно-творчий розвиток дошкільників.

Групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами

«Калинка», «Сонечко»

Лишенко О.І,

Бездрабко А.Д.

Галицька О.В.

Парфьонова Н.І.

2.

Сенсорний розвиток дітей раннього віку.

Група дітей раннього  віку «Барвінок»

Горішня І.П. Корабельська Л.В.

3.

Логіко – математичний розвиток дошкільників через використання паличок Кюїзенера.

Група дітей середнього дошкільного віку

 «Дзвіночок»

Листопадова Н.М.

Харченко А.Є.

4.

Художньо-естетичний розвиток дошкільників  засобами нетрадиційного малювання.

Група дітей молодшого дошкільного віку

  «Фіалочка»

Жила І.Г.

Кондратенко Н.О.

 

5.

Інтелектуальний розвиток через систему ігор Нікітіних.

Група дітей старшого дошкільного віку «Полуничка»

Кравець В.О.

Купрієва О.В.

6.

Еколого-валеологічний розвиток з використанням спадщини В.О.Сухомлинського

Група дітей старшого дошкільного віку «Пролісок»

Собакарь О.І.

Шудрик Я.В.

7.

Розвиток  мислення  дошкільників  за допомогою логічних блоків З.Дьєнеша.

Група дітей середнього дошкільного віку

«Ромашка»

Ваганова Н.В.

Стешенко М.О.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022-2023 Н.Р.

1.Оптимізувати роботу дошкільного навчального закладу щодо емоційно-ціннісного  розвитку особистості дитини.

 1. Продовжувати роботу з використання художніх творів для комунікативно-мовленнєвого розвитку та формування патріотичних почуттів дошкільників.

3.Продовжити діяльність по створенню, підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

            Проблемна тема року: «Збереження, зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану».

         Напрямок роботи дошкільного закладу: «Пізнавально-творчий»

         Завдання на оздоровчий період:

– створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій;

– продовження роботи щодо формування у дошкільників морально-етичної культури, патріотичних почуттів засобами ігрової діяльності;

– активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини.

У закладі забезпечується вивчення та впровадження елементів інноваційних  освітніх  технологій:

з\п Освітні технології ПІБ педагога
1. Логічні блоки Дьєнеша. Стешенко М.О.,Ваганова Н.В.
2. Коректурні таблиці для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш. Собакарь О.І., Шудрик Я.В., Купрієва О.В., Кравець В.О.
3.

Методики пізнавального та логіко-математичного розвитку Д.Кюїзенера.

Листопадова Н.М., Харченко А.Є.
4.

Методика навчання дітей читання М.Зайцева.

Бодрова Л.В.
5.

Технологія інтегрованого навчання, виховання (розвиваючі кубики Нікітіних).

Кондратенко Н.О., Жила І.Г., Купрієва О.В.
6.

Кінезіологічні вправи.

Бодрова Л.В., Лишенко О.І., Бездрабко А.Д.
7.

Мнемотехнологія.

Парфьонова Н.М., Горішня І.П., Кравець В.О., Собакарь О.І.
8.

Пальчикові ігри (автори М.Чистякова, Н.Самоукіна).

Кондратенко Н.О., Парфьонова Н.М., Корабельська Л.Г.
9.

Теорія розвитку винахідницьких завдань (за Г.Альтшулером).

Ваганова Н.В., Галицька О.В., Стешенко М.О., Собакарь О.І.
10.

Синквейн.

Брагіна І.О., Галицька О.В., Парфьонова Н.М.
11.

Методика К.Орфа (дитяче музикування)

Поклад І.М., Драгун Д.М. 
12.

Психолого-педагогічне проєктування

Собакарь О.І., Стешенко М.О., Галицька О.В.,Листопадова Н.М.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ          ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Зміст дошкільної освіти ДНЗ в межах Базового компоненту дошкільної освіти  визначається:

комплексною  освітньою  програмою:

–  Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести  років  (2019 р.)

 парціальними освітніми програмами:

– «Скарбниця моралі» (моральне виховання  дітей дошкільного віку, автор Лохвицька Л.В.);

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (основи здоров’я та безпеки життєдіяльності, автор  Лохвицька Л.В.).

 

РОЗДІЛ ІV.  ІНСТРУМЕНТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ

1.Кадрове забезпечення

Освітній  процес у дошкільному  навчальному закладі  у 2022-2023 н.р. забезпечують 24 педагогічних працівники, у тому числі: 1 директор,  1  вихователь-методист, 2  керівника музичних, 1  інструктор  з  фізичної  культури, 2 вчителі-логопеди, 1 практичний психолог, 16  вихователів. З них: 3 педагоги мають стаж педагогічної роботи  до трьох  років;  педагогічних працівників з вищою фаховою освітою 16  чоловік,  ступінь «бакалавр» мають 2 педагоги, молодших спеціалістів 6 чоловік. За атестаційним рівнем: «спеціаліст» – 2 педагоги, «спеціаліст ІІ категорії» – 5 педагогів, «спеціаліст І категорії» – 4 педагоги, «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагоги. Один вихователь має  звання «вихователь-методист».

         Процес атестації  педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі   проводиться відповідно до п.4 статті 54 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності та самовдосконалення.

2.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

         Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», санітарним правилам. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів спеціалістів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та сучасним вимогам.

         Музична та спортивна зали устатковані необхідним обладнанням. У наявності сучасні технічні засоби: фортепіано, музичний центр, магнітофон, підсилювач звуку, колонка, телевізор,  мультимедійне обладнання, ноутбуки.

          Кожна вікова група має окремий груповий майданчик із зеленими насадженнями, літніми  павільйонами та оснащені дерев’яними спорудами. Спортивний майданчик обладнаний металевими спорудами (ліана, різні види драбин, мішені, футбольні ворота). Стан споруд, обладнання на території навчального закладу задовільний. Найпростіше укриття дошкільного закладу в процесі облаштування.

     3.Предметно-просторове середовище закладу

         Облаштування  навчально – методичної бази здійснюється у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей віком від народження до 3 років та від 3 років до 6(7) років у закладах дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №163. В групових приміщеннях дошкільного закладу створені всі необхідні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей. Предметно – розвивальне середовище відповідає віковим особливостям дітей. У всіх  групах придбана та розроблена достатня кількість дидактичних ігор, посібників, наочного матеріалу, спрямованих на соціальне, емоційне, логічне мислення,  розвиток творчого потенціалу дитини.

         За результатами  інвентаризації розвивального середовища для дітей раннього та дошкільного віку забезпеченість становить: матеріалом для ігрової діяльності – 72%, рухової діяльності – 72 %, художньої діяльності – 76 %, мовленнєво-пізнавальної діяльності – 80%, трудової  діяльності  – 78 %.

  РОЗДІЛ V. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ

          Відповідно частини 3 ст. 41 Закону України «Про освіту» у дошкільному закладі розроблено положення про  внутрішню систему забезпечення якості освіти (схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2021 року).

Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу  включає:

– критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;

– політики та процедури забезпечення якості освіти;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

–забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

– інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

         Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності. До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

         Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти, показників освітньої діяльності та освітніх процесів у дошкільному закладі.

         Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у дошкільному закладі.

2.Здійснення моніторингу показників освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ДНЗ визначено:

– відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– внутрішній моніторинг якості освіти;

– самооцінювання освітньої діяльності.

         Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».

Моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку у закладі здійснюється відповідно до вимог програми розвитку дитини від народження до 6  років дошкільного віку «Я у Світі», Базового компоненту дошкільної освіти (Методичний посібник «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» За загальною редакцією Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В.Киричук).

 Оцінювання рівня розвитку дітей проводиться 2 рази на рік (І та ІІ півріччя): 1-е оцінювання  – жовтень, 2-е  оцінювання – травень  (за умови припинення дії воєнного стану).

РОЗДІЛ VІ.  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Готовність дитини до школи — це досягнення нею таких рівнів психофізіологічного, інтелектуального та особистісного роз­витку, які засвідчують її здатність бути активним суб’єктом шкіль­ного життя взагалі та навчальної діяльності зокрема. Висновок про готовність дитини 6-7 років до школи можна робити на основі вивчення таких компонентів готовності.

 

Психофізіологічний розвиток:

 • має зрілі мозкові структури та функції;
 • характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
 • проявляє достатню рухову активність;
 • проявляє умілість рук, практичну вправність;
 • здорова, не має хронічних хвороб;
 • володіє основними гігієнічними навичками;
 • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розу­міє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;
 • користується як провідною правою/лівою рукою;
 • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією до­рослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуаль­ну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
 • має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;
 • встановлює логічну послідовність подій;
 • відтворює зразок на вимогу;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;
 • розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує зву­ки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, ви­користовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає най­простіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знає деякі основи початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • хоче йти до школи;
 • вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
 • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
 • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;
 • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зо­внішніх впливів, чутлива до нього;
 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жеста­ми, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
 • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформо­ване почуття гумору;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражаєть­ся у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
 • мобілізує себе на розв’язання завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстояти власну думку;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

 • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важли­вість;
 • відкрита контактам, комунікабельна;
 • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, това­ришів;
 • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
 • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
 • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
 • намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
 • орієнтується в поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
 • усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної пове­дінки;
 • має більш-менш адекватну самооцінку;
 • поважає себе та інших;
 • має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну сис­тему ставлень.