№з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань, визначених статтею 54 та практичними психологами та соціальними педагогами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністрства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

Постійно

Директор

Вихователь-методист
Вихователі
Практичний психолог

2.

Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу

Постійно

Практичний психолог

3.

Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ, вільного від насильства та булінгу (цькуванню), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу.

Упродовж навчального року

Директор

Вихователь-методист
Вихователі
Практичний психолог

4.

Проводити моніторинг  в ДНЗ щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін.

Грудень

Травень

Директор

Практичний психолог

5.

Своєчасно інформувати директора закладу про випадок булінга (цькування) або про існування загрози його вчинення

Постійно

Всі працівники

6.

Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання

Постійно

Директор

Практичний психолог

7.

Здійснювати розгляд заяв від батьків про випадки булінгу (цькування), інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування

У терміни визначені чинним законодавством

Директор

8.

Знайомити учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) (онлайн)

Упродовж навчального року

Вихователі

Практичний психолог

9.

Проводити онлайн ознайомлення батьків здобувачів освіти з нормативною базою стосовно булінгу (цькування)

При прийомі дітей до ЗДО

Директор

10.

Проводити онлайн бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому

Постійно

Вихователі

Практичний психолог

11.

Проведення заходів в рамках акцій:

«Дні без конфліктів»

«Міжнародний день протидії булінгу»

06.04.2023
04.05.2023

Практичний психолог

12.

Провести консультацію для педагогів на тему: «Сприяння розвитку соціальних навичок у педагогів у запобіганні та протидії булінгу (цькування)

грудень,

2023

Практичний психолог

13.

Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ДНЗ

Упродовж навчального року

Директор

Вихователь-методист

14.

Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб,  дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей ООС

Постійно

Вихователі
Практичний психолог