ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   Наказ  ЗДО «Росинка»

                                                                                                                    № 5-од від 18.01.2023

 

План заходів,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 в ЗДО «Росинка» на 2023 рік

 

з/п

Заходи

Категорія учасників

Термін виконання

Відповідальний

1.

Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань, визначених статтею 54 та практичними психологами та соціальними педагогами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», наказів Міністрства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цкюванню) в закладах освіти».

Педагоги, батьки

Постійно

Директор

Вихователь-методист
Вихователі
Практичний психолог

2.

Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу

Педагоги

Постійно

Практичний психолог

3.

Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, вільного від насильства та булінгу (цькуванню), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу.

Педагоги

Упродовж навчального року

Директор

Вихователь-методист
Вихователі
Практичний психолог

4.

Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ЗДО

Педагоги

Упродовж навчального року

Директор

Вихователь-методист

5.

Проводити моніторинг  в ЗДО  щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін.

Педагоги, батьки, вихованці

Травень

Директор

Практичний психолог

6.

Своєчасно інформувати директора закладу про випадок булінга (цькування) або про існування загрози його вчинення

Педагоги,

батьки

Упродовж навчального року

Всі працівники

7.

Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання

Педагоги

Постійно

Директор

Практичний психолог

8.

Здійснювати розгляд заяв від батьків про випадки булінгу (цькування), інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування

Батьки,

педагоги

У терміни визначені чинним законодавством

Директор

9.

Знайомити учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) (онлайн)

Здобувачі освіти

 

Вихователі

Практичний психолог

Вихователі

Практичний психолог

10.

Проводити онлайн ознайомлення батьків здобувачів освіти з нормативною базою стосовно булінгу (цькування)

Батьки

При прийомі дітей до ЗДО

Директор

11.

Проводити онлайн бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому

Здобувачі освіти

Постійно

Вихователі

Практичний психолог

12.

Проведення заходів в рамках акцій:

«Дні без конфліктів»

«Міжнародний день протидії булінгу»

Педагоги, батьки, діти

 

06.04.2023
04.05.2023

Практичний психолог

13.

Провести консультацію на тему: «Сприяння розвитку соціальних навичок у педагогів у запобіганні та протидії булінгу (цькування)

Педагоги

Березень, 2023

Практичний психолог

14.

Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб,  дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей УБР

Педагоги

Постійно

Вихователі
Практичний психолог