full
Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Малюкам важно здобути міцні і ґрунтовні знання з основ наук, цілісно і гармонійно розвиватися.
В Україні поширена струнка система безоплатної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку. На виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту, Указу Президента України від 4.07.05. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», заходів з розвитку дошкільної освіти в місті Охтирка на період до 2012 року та з метою поліпшення якості надання освітніх послуг для дітей дошкільного віку на базі дошкільного навчального закладу «Росинка» були відкриті дві логопедичні групи для дітей з фонетико – фонематичним недорозвиненням мовлення. Завдяки комплексному підходу логопедів та вихователів здійснюється навчально-виховна та корекційна робота з дітьми, які мають ФФНМ (порушення пов’язані, насамперед, з недоліками вимови та мовно-слухового сприймання) та ЗНМ (складне порушення мовленнєвого розвитку, за якого спостерігаються вади не лише вимови, а й словника дітей, граматичної будови, зв’язного мовлення).
Результативність корекційно-виховної роботи при подоланні мовного дефекту передбачає активну участь батьків. Адже ефективна корекція мовного і супутних порушень можлива тільки за умови активної, скоординованої діяльності логопеда, вихователів і батьків дітей.
         Розробляючи зміст процесу співробітництва логопеда та батьків в процесі колекційного навчання дітей з мовленнєвими порушеннями, в дитячому садку «Росинка» логопеди проводять такі форми взаємодії з батьками:
  • батьківські збори;
  • індивідуальні консультації логопеда з батьками;
  • індивідуальні заняття з батьками та їх дитиною, на яких вирішуються задачі індивідуальної програми роботи з сім’єю. При цьому здійснюється особистісно – орієнтований підхід, направлений на з’ясування, розкриття і підтримку позитивних особистісних якостей кожного малюка та батьків, що є необхідною умовою для успішного співробітництва педагогів, батьків та дітей.
  • батьківські лекторії «Школа слухняного язичка». На цих зустрічах даються практичні рекомендації щодо того, як стимулювати мовний розвиток дитини, розвивати артикуляційний апарат.
  • «Домашні логопедичні зошити», які допомагають батькам закріпити набуті дитиною впродовж тижня мовні навички та вміння. Крім основних «Домашніх логопедичних зошитів» логопед дає додаткові, так звані, «Звукові картки», спрямовані на закріплення звуковимови вже поставлених логопедом звуків у словах. «Звукові картки» складаються на основі індивідуальної програми розвитку дитини.
  • логопедичний куточок для батьків, облаштований у приймальній кімнаті. Його зміст складається з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми: «Артикуляційні вправи – корисні та цікаві, Як розвивати мовлення дитини, Пальчиками граємо – мову розвиваємо» та ін.
  • анкетування батьків;
  • відвідування батьками відкритих занять логопедів: фронтальних, підгрупових, індивідуальних.
Підтвердженням цього 13 березня відбулися батьківські збори у логопедичних групах, під час яких були проведені фронтальне заняття з дітьми старшої групи, логопед Бодрова Л.В., та індивідуальне заняття з дитиною середньої групи Борисенко А., логопед Брагіна І.О. Батьки мали змогу ознайомитися з формами та методами роботи з дітьми під час логопедичних занять, побачити як працюють всі діти, як займається їхня дитина, яких успіхів у звуковимові діти вже досягли та над чим ще потрібно працювати.
         Відкриті заняття – це іспит, який тримають логопед та вихователі разом з дітьми перед батьками. Але разом з цим це іспит і для батьків. Той, хто був добрим помічником дитині, хто звертався за порадами до логопедів і намагався їм слідувати, був не спостерігачем і суддею, а активним учасником копіткої повсякденної роботи, той на цьому відкритому занятті буде задоволений, спостерігаючи за успіхами своєї дитини.
         На завершення опису системи співробітництва з батьками ще раз підкреслимо, що тільки тісна співпраця логопеда, вихователів та батьків, спрямована на досягнення спільної мети, дає підставу розраховувати на позитивні вагомі результати.

i

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *