Освітній процес у період воєнного часу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Закон України: Про освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#TextПро внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#TextПро правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n100Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2136-20?msclkid=889d9c93b04711ecbe29d874423f7990#Text Листи […]

Вимоги до оформлення осередка дитячої книги

Ранній вік Осередок дитячої книги має бути добре освітленим, його не можна розташовувати біля дверей (ця вимога стосується усіх вікових груп). Обов’язково потрібні книжки-картинки на твердій основі, книжки-оповідки, книжки-іграшки, книжки-малята, саморобні, книжки середнього розміру та формату А4. Бажано, щоб одна […]

«СИНКВЕЙН  ЯК МЕТОД  РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ» 

Консультація для педагогів «СИНКВЕЙН  ЯК МЕТОД  РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ»  Підготувала: вчитель-логопед Брагіна І.О.          Все більше та частіше в  дітей виникають труднощі  у складанні розповіді за картиною та малюнком, переказі оповідання, вивчення вірша напам’ять. Однією з причин всього цього є […]

Поради вихователю

Книжковий куточок в дошкільному закладі        Куточок книги це особливе, спеціально виділене місце в груповій кімнаті, де дитина може самостійно, за власним смаком, вибрати книгу і спокійно розглянути, «перечитати» її. Своєрідність педагогічної роботи, здійснюваної в куточку книги, визначається […]

Як формувати особистісну компетентність дитини

Особистісне становлення дитини починається вже з перших годин в оточенні сім’ї та продовжується весь період дошкільного дитинства. Шестирічні діти зазвичай уміють регулювати власну поведінку, виявляють самостійність, мають основи світогляду, своєрідну картину світу та відповідні віку життєві навички — тобто демонструють ознаки дошкільної зрілості та певний рівень […]

Консультація для педагогів

«Вимоги до розвивального предметно- ігрового середовища дошкільного закладу»                 Розвивальне предметно- ігрове середовище — це система матеріальних об’єктів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст її духовного і фізичного розвитку.          Основними елементами предметно-ігрового середовища є архітектурно-ландшафтні та природно-екологічні об’єкти і […]

На допомогу педагогу

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти: що взяти до уваги Освітні напрями  Ключові компетентності   Інваріантний складник Особистість дитини особистісна рухова здоров’язбережувальна Дитинав сенсорно-пізнавальному просторі предметно-практична технологічна сенсорно-пізнавальна логіко-математична дослідницька Дитина в природному довкіллі природничо-екологічна з навичками, що орієнтовані на сталий розвиток Гра дитини ігрова Дитина в соціумі […]

Консультація для вихователів: «Освіта для сталого розвитку дітей дошкільного віку»

Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрози, що постали перед людством. Потрібна нова філософія, нові моральні орієнтири – зобов’язання кожної […]

Рекомендації щодо проведення ігор та дослідів з піском

Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. А з огляду на те, що це найулюбленіші ігри дітей, ми, дорослі, […]