Вимоги до оформлення осередка дитячої книги

Ранній вік Осередок дитячої книги має бути добре освітленим, його не можна розташовувати біля дверей (ця вимога стосується усіх вікових груп). Обов’язково потрібні книжки-картинки на твердій основі, книжки-оповідки, книжки-іграшки, книжки-малята, саморобні, книжки середнього розміру та формату А4. Бажано, щоб одна […]

«СИНКВЕЙН  ЯК МЕТОД  РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ» 

Консультація для педагогів «СИНКВЕЙН  ЯК МЕТОД  РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ»  Підготувала: вчитель-логопед Брагіна І.О.          Все більше та частіше в  дітей виникають труднощі  у складанні розповіді за картиною та малюнком, переказі оповідання, вивчення вірша напам’ять. Однією з причин всього цього є […]

Поради вихователю

Книжковий куточок в дошкільному закладі        Куточок книги це особливе, спеціально виділене місце в груповій кімнаті, де дитина може самостійно, за власним смаком, вибрати книгу і спокійно розглянути, «перечитати» її. Своєрідність педагогічної роботи, здійснюваної в куточку книги, визначається […]

Як формувати особистісну компетентність дитини

Особистісне становлення дитини починається вже з перших годин в оточенні сім’ї та продовжується весь період дошкільного дитинства. Шестирічні діти зазвичай уміють регулювати власну поведінку, виявляють самостійність, мають основи світогляду, своєрідну картину світу та відповідні віку життєві навички — тобто демонструють ознаки дошкільної зрілості та певний рівень […]

Консультація для педагогів

«Вимоги до розвивального предметно- ігрового середовища дошкільного закладу»                 Розвивальне предметно- ігрове середовище — це система матеріальних об’єктів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст її духовного і фізичного розвитку.          Основними елементами предметно-ігрового середовища є архітектурно-ландшафтні та природно-екологічні об’єкти і […]

На допомогу педагогу

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти: що взяти до уваги Освітні напрями  Ключові компетентності   Інваріантний складник Особистість дитини особистісна рухова здоров’язбережувальна Дитинав сенсорно-пізнавальному просторі предметно-практична технологічна сенсорно-пізнавальна логіко-математична дослідницька Дитина в природному довкіллі природничо-екологічна з навичками, що орієнтовані на сталий розвиток Гра дитини ігрова Дитина в соціумі […]

Консультація для вихователів: «Освіта для сталого розвитку дітей дошкільного віку»

Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства. Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрози, що постали перед людством. Потрібна нова філософія, нові моральні орієнтири – зобов’язання кожної […]

Рекомендації щодо проведення ігор та дослідів з піском

Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. А з огляду на те, що це найулюбленіші ігри дітей, ми, дорослі, […]

Використання здоров’язбережувальних технологій у закладі дошкільної освіти

Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок, які забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо, що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в 5–7 років. Саме тому […]

Результати моніторингу якості освіти

ДОВІДКА про результати моніторингових досліджень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти  відповідно до Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» у ДНЗ «Росинка»               Відповідно до  наказу  по ДНЗ […]