Category Archives: Прозорість та інформаційна відкритість

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести зміни до таких законів України:
 2. Абзац сьомийстатті 22 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2018 р., № 43, ст. 345) викласти в такій редакції:

“організація харчування здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

 1. Статтю 21Закону України “Про загальну середню освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2015 р., № 6, ст. 40; 2016 р., № 5, ст. 50; 2018 р., № 43, ст. 345) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

“5. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

 1. Частину третюстатті 33 Закону України “Про дошкільну освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) викласти в такій редакції:

“3. Дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітям грудного віку та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

 1. Частини другутретючетвертушостута сьомустатті 4 та абзаци другий і третій частини першої статті 6 Закону України “Про дитяче харчування” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) після слів “які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” доповнити словами “мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб”.
 2. Статтю 7Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1, № 11, ст. 75; 2016 р., № 6, ст. 58) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

“10. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою.

 1. Прикінцеві положення
 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 січня 2020 року
№ 474-IX

 

 

Територія обслуговування

Про затвердження територій обслуговування закладів 

дошкільної освіти міста 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,                ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.  Затвердити території обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти (додається).

2.  Начальнику відділу освіти Охтирської міської ради Троню А.В. забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної середньої освіти.

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
дошкільного навчального закладу «Росинка»

вул. Сумська (з 1 і  до початку вул. Гончарної)
вул. Гончарна
пров. Лікарняний
пров. Березовий
пров. Миру
пров. Бригадирський
пров. Сонячний
пров. Озерний
пров. Народний
пров. Слов’янський
пров. архітектора Нємкіна
вул. Петропавлівська (з 1 до 272)
пров. Лебединський
вул. Лугова
пров. Веселковий
вул. Володимира Шандиби
пров. Північний
вул. Слобідська (з 1, 2  по 27, 36)
пров. Ф. Муратова
вул. Велика Зарічна (з 52, 59 і до кінця)
пров. Успенського
пров. Ударний
пров. Благоєва
вул. Полтавська
вул. Заозерна
вул. Снайпера
пров. Снайпера
пров. Івана Милославського
пров. Прилісний
вул. Молодіжна
пров. Паризької Комуни
вул. Левченка
вул. Сковороди
пров. Кобилянської
пров. Сергія Миротворцева

Кадровий склад

 Відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом  освіти Охтирської міської ради, дошкільний навчальний заклад укомплектований працівниками (педагогами та обслуговуючим персоналом) в кількості 53 особи.

 Укомплектованість ДНЗ педагогічними працівниками:

Освітній  процес    у дошкільному  закладі  забезпечують   24 педагоги, у тому числі: директор, вихователь-методист,  2  керівника музичних,    інструктор  з  фізкультури, 2 вчителі-логопеди,  17 вихователів. 13 педагогів мають вищу педагогічну освіту, 7 – неповну вищу, 4 – базову «бакалавр» . Здобувають вищу педагогічну освіту 2 педагога. Із загальної кількості педагогів мають кваліфікаційну категорію: «Спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги, «Спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги, «Спеціаліст другої категорії» – 6 педагогів, «Спеціаліст» – 1 педагог, звання «Вихователь-методист» має 1 педагог.

Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом:

До обслуговуючого персоналу  входять: сестра медична старша (має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»), сестра медична з дієтхарчування,  завідувач господарства, діловод, каштелян, машиніст із прання та ремонту спецодягу,  робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсар-електромонтер, 11 помічників вихователів, 2 кухарі,  кухонний робітник,  двірник, сторож.

У  відпустці  для догляду  за дитиною, до досягнення нею 3 років  знаходиться  3 працівників.

30/10/2019

Адміністрація продовжує тісну співпрацю з депутатами Охтирської  міської ради  Черновим В.В., Кириченко М.М. Завдяки постійній увазі з боку депутатів ми маємо можливість покращувати  та  зміцнювати матеріальну базу, а саме: проведено заміну дерев’яних віконних блоків на метелопластикові, придбано радіатори теплової мережі, комп’ютерну техніку.

29/10/2019

                                                   

 Результати моніторингових досліджень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти  відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у ДНЗ «Росинка»  2018 -2019 н.р.

            Відповідно до  наказу  по ДНЗ «Росинка» від  25.03.2019 № 17-од   «Про проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей дошкільного віку за освітніми лініями  Базового компоненту дошкільної освіти,  відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., з метою визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок дітей в дошкільному закладі в період з 01.04. по 25.04.2019р. було проведено моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку за Херсонською моделлю моніторингових досліджень та за допомогою кваліметричної  моделі відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

          В результаті моніторингового дослідження з’ясовано, що  освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році».  Загальні показники компетенцій  дітей дошкільного віку означені  за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури», «Діяльність  дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку».

В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152% дітей, що склало 76 %.  Зведені узагальнені результати по дошкільному закладу свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%.

 За результатами моніторингових досліджень  по вікових групах на початку  і в кінці навчального 2018 – 2019 навчального року  отримані такі результати:

 

 

            Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя, групи «Дзвіночок», «Барвінок»

Обстежено 51 дитини, що становить – 96 %.

 

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2018 р.

В-16%

Д- 38%

С- 46%

 

Д-26%

С-66%

Н-8%

В-14%

Д-33%

С- 43%

 

В 26%

Д-24%

С-50%

 

В-10%

Д – 28%

С-57 %

Н-5%

В-14%

Д -35

С-45%

Н-6%

В- 11%

Д-59%

С– 30%

 

 

В – 17%

Д-31%

С- 47%

Н-5%

Квітень, 2019р.

В- 19%

Д- 44%

С-  37%

 

В-9%

Д-30%

С-61%

 

В-16%

Д- 50%

С-55%

В-31%       Д-30%

С-39%

 

В-15%

Д-45%

С-40%

В-18%

Д- 40%

С-42%

 

В-14%

Д-59%

С-27%

 

В- 18 %

Д-43%

С-40%

Динаміка %

 

В/ +3%

Д/ +6%

С/- 28%

Н -0%

В/+9%

Д/+4%

С/-5%

Н -0%

В/+2%

Д/+17%

С/-12%

Н – 0%

В/+5%

Д/+6%

С/-11%

Н – 0%

 

В/+5%

Д/+17%

С/-17%

Н-0%

В/+4%

Д/-5%

С/- 3%

Н/-0%

В/+ 3%

Д/0%

С/- 3%

В/+4%

Д/ +8%

С/-1%

Н/-0%

           

За результатами вивчення  зроблено висновок:  діти молодших груп «Дзвіночок», «Барвінок» (вихователі Листопадова Н.М, Нестеренко Н.І., Маловічко А.О., Чиж Т.А.):

Класифікують предмети за кольором, формою — 80%

Знають, називають, розрізняють свійських та диких тварин — 79 %;

            Сформоване поняття «мало», «багато» — 83 %;

Сформовані елементарні уявлення про природу – 84 %.

Розрізняють на смак овочі, фрукти – 96 %

Знають назви побутових приладів, розрізняють їх, групують за ознаками. Орієнтуються в основних напрямках руху (вперед, назад, угору, вниз), розпізнають та називають геометричні фігури. Словник дітей збагачений словами — назвами, словами — діями, словами — ознаками. Малюки роблять спроби встановити елементарні причинно — наслідкові зв’язки між предметами та діями з ними, виконують завдання відповідно до вказівок дорослих, відповідають на запитання простими, інколи однослівними реченнями, проте, потребує подальшого удосконалення  роботи щодо виховання звукової культури мовлення.

Молодший дошкільний вік, 5-й рік життя: група «Ромашка»

Обстежено 30 дітей, що становить 94%.

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2018р.

В- 4%

Д- 26%

С- 70%

В-5%

Д-25%

С-60%

В-6%

Д- 16%

С-78%

В-7%       Д-23%

С-70%

 

В-10%

Д-23%

С-67%

В-5%

Д-25%

С-70%

 

В-6%

Д-16%

С-78%

В- 5%

Д-23%

С-70%

 

Квітень

2019р.

В-5%

Д- 26%

С- 69%

 

В-17%

Д-27%

С-71%

 

В-22%

Д- 16%

С-62%

 

В-16%       Д-23%

С-61%

 

В-12%

Д-24%

С-64%

 

В-17%

Д-25%

С-58%

 

В-9%

Д-23%

С-68%

 

В- 14%

Д-41%

С-19%

 

Динаміка %

 

В/+ 1%

Д/ +0%

С/+1%

 

В/+12%

Д/+2%

С/+11%

 

В/+16%

Д/0%

С/-16%

 

В/+8%

Д/-0%

С/-9%

 

В/+2%

Д/+1%

С/-3%

 

В/+12%

Д/ 0%

С/ – 12%

 

В/+3%

Д/+7

С/-10%

 

В/+9%

Д/ +2%

С/-9%

 

 

                Діти групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка» (вихователі Ваганова Н.В., Стешенко М.О.)  мають елементарні уявлення про сім’ю і родину. Вміють визначати стан погоди, називають пори року та їх характерні ознаки. У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «такий самий», «схожий»; порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму, відповідають на запитання дорослого за змістом художнього твору, розповідають напам’ять невеликі за змістом вірші; використовують математичну термінологію.

Відмічено, що діти краще вміють складати описові розповіді про тварин по схемах.

Діти групи «Ромашка»  молодших груп ( в середньому):

 • правильно вживають іменники — назви тварин, рослин, дерев, птахів —80%;
 • при розмові використовують прості поширені речення, мовленнєвий етикет – 64 %;
 • називають та розрізняють властивості предметів – 77 %;
 • правильно визначають і називають кольори — 80 %.

Проте, вихованці групи не завжди чують та виконують вказівки вихователів, окремі не вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей.

Групи старшого дошкільного віку:  «Пролісок», «Полуничка»

Обстежено 54 дитини, що становить 100%

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

Жовтень, 2018 р.

В- 26%

Д- 49%

С- 25%

В-11%

Д-27%

С-62%

В-12%

Д- 31%

С-54%

В-26%       Д-44%

С-30%

В-28%

Д-50%

С-22%

В-26%

Д-44%

С-32%

 

В-8%

Д-23%

С-69%

В- 25%

Д-46%

С-42%

 

Квітень,

2019 р.

В- 30%

Д- 53%

С- 17%

 

В-20%

Д-50%

С-30%

 

В-23%

Д- 34%

С-43%

 

В-30%       Д-50%

С-20%

 

В-33%

Д-54%

С-13%

 

В-34%

Д-50%

С-16%

 

В-15%

Д-47%

С-38%

 

В- 26 %

Д-48%

С-26%

 

Динаміка %

 

В/ +4

Д/ +4

С/-8

 

В/+9

Д/+23

С/- 28

 

В/+11

Д/+3

С/11

 

В/+4

Д/-6

С/-10

 

В/+5

Д/+4

С/-9

 

В/+8

Д/+6

С/- 16

 

В/+7

Д/-24

С/-31

 

В -7%

Д – 10%

С – 16%

 

 

Діти старшого дошкільного віку груп «Полуничка», «Пролісок» (вихователі Гасевська М.В., Купрієва О.В., Собакарь О.І., Шудрик Я.В.) мають елементарні уявлення про звук, слово, речення. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші, утворюють речення за малюнками та схемами, складають схеми речень з двох – трьох слів.

Діти старшої групи:

рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою — 76 %;

орієнтуються у розташуванні предметів у просторі — 89 %;

мають знання про геометричні фігури — 88 %.

виконують найпростіші усні обчислення — 84 %

вміють чітко діяти за словесною інструкцією вихователя — 65%.

оперують математичними термінами —65 %.

Проте, у окремих дітей виникають труднощі у лічбі в зворотному напрямку, лічба парами, визначення суміжних чисел; незначній кількості дітей  важко визначати приголосні звуки.

У групах компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами  «Калинка», «Сонечко» моніторинг дослідження знань  дітей  проводився за кваліметричною моделлю.

 Було обстежено 24 дітей, що становить 100 %

За результатами виявлено:

 

Рівні

Назва групи

 

Термін

оцінювання

            «Калинка»

           «Сонечко»

Жовтень, 2018 р.

Квітень,

2019 р.

Жовтень, 2018 р.

Квітень,

2019 р.

Високий рівень

8%

8%

25%

33%

Достатній рівень

33%

50%

42%

50%

Середній рівень

51%

34%

33%

17%

Низький рівень

8%

8%

 

 

 

            Підвищили достатній рівень  – 17% – (група «Калинка»), 8 % – (група «Сонечко»), з достатнього на високий – 1 дитина (8%) – (група «Сонечко»). У групі «Сонечко» низький рівень відсутній.

            Діти груп старшого дошкільного віку  компенсуючого  типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко», «Калинка» мають в основному достатній  та середній  рівень компетентності  відповідно  освітніх ліній  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У результаті дослідження мовленнєвих умінь вихованців, виявлено, що 69 % з них, добре володіють фонематичним складом мовлення. У більшості дітей сформовані уявлення про «звук», «склад», «слово» та «речення». Вихованці вміють визначати місце відповідного звука  у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте, інколи плутають тверді та м’які приголосні звуки. Самостійно роблять звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок 72%. Аналізуючи знання, уміння і навички  дітей  з логіко-математичного розвитку, з’ясувалося, що більшість дітей старшого дошкільного віку вміють лічити в межах 10-20, орієнтуються на площинні аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре розрізняють площинні  та об’ємні  геометричні фігури, складають числа із двох менших, знають назви послідовності пір року,  днів тижня, оперують математичними знаками. Також виявлено, що у 63 % дітей  сформовані вміння розв’язувати елементарні математичні задачі  з використанням умовно-символічних зображень.

   Вихователями груп старшого дошкільного віку проводилася системна робота щодо розвитку творчості, фантазії та уяви дошкільників. Проведення вивчення дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку. Пізнавальний інтерес до мистецтва, за результатами моніторингу, виявився таким: оволодіння необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку,  ліпленні,  аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва, виявилось домінуючим (70 %). Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що  дошкільники уміють зображувати контури й силуети людей, дерев переважно на достатньому та середньому рівні.

            За підсумками результатів вивчення рівня, умінь і навичок дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» встановлено достатній рівень знань дітей.

 

Гурткова робота

 

РОЗКЛАД ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

 

Назва гуртка

Вікова група

Дні

Керівник

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

«Англійська мова»

старший дош.вік

Гонтаренко Н.І.

15.05 –

16.00

 

 

15.05 -16.00

 

«Веселкові барви»  (нетрадиційне малювання)

старший дош.вік

Лишенко О.І.

 

 

15.30 -15.55

 

 

«Дзвінкі голосочки» (вокальний)

старший дош.вік

Поклад І.М.

 

 

 

15.05 –15.35

 

«Олімпієць» (баскетбол)

старший дош.вік

Франкевич А.А.

 

15.30-16.00

 

 

 

Чудо – шашки

старший дош.вік

Стешенко М.О.

16.00 -16.30

 

 

 

 

«Танцювальна мозаїка»

(художньо-естетичний)

старший дош.вік

 

Криклива Т.М.

 

 

15.05-15.35

 

15.05-15.35