Кадровий склад

Освітньо-виховний  процес у дошкільному закладі забезпечують 52 працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться працівники). З них: 27 осіб обслуговуючого персоналу, 26 педагогів, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом: – 15 педагогів мають […]

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/2869. Будівлі […]

СХВАЛЕНО Педагогічною  радою ДНЗ «Росинка» Протокол  № 3 22.12.2020   План підвищення кваліфікації педагогів Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» на 2021 рік Термін проходження курсів Спеціальність Кількість   Обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації  (у год) Список педагогічних працівників Місце проведення […]

Кадровий склад

   Освітньо-виховний  процес у дошкільному закладі забезпечують 52 працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться працівники). З них: 27 осіб обслуговуючого персоналу, 25 педагогів, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом: – 15 педагогів […]

РІЧНИЙ ЗВІТ керівника Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020н.р

Даний звіт – дієва форма забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу. Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів […]

Результати моніторингу якості освіти

Довідка за результатами проведення моніторингових досліджень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти відповідно до Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»  у ДНЗ «Росинка»     Відповідно до  наказу  по […]