Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 49 працівників (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться 2 працівники). З них:
25 осіб обслуговуючого персоналу, 24 педагогів, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:
–16 педагогів з вищою педагогічною освітою, що становить 67 %,
– 3 педагоги з базовою вищою освітою («бакалавр») – 13%,
–5 з неповною вищою педагогічною освітою («молодший спеціаліст»)-20%,
–2 педагоги мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – 8%,
–1 педагог здобуває фахову освіту у вищих навчальних закладах.