Category Archives: Прозорість та інформаційна відкритість

22/10/2019

ПЛАН  РОБОТИ

Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Росинка»

Охтирської міської ради Сумської області

на 2019 – 2020 навчальний рік

ЗМІСТ

І

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2019 -2020 н.р…

   3

ІІ

Методична робота з кадрами……………………………………………………….

13

1.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів…………………………….

13

2.

Педагогічні ради……………………………………………………………………….

15

3.

Семінари, семінари-практикуми…………………………………………………

17

4.

Консультації……………………………………………………………………….

18

5.

Педагогічні години………………………………………………………………..

20

6.

Творчі групи………………………………………………………………………

21

7.

Перспективний педагогічний досвід…………………………………………….

22

8.

Психолого-педагогічні консиліуми………………………………………………

23

9.

Конкурси, виставки……………………………………………………………….

23

10.

Тематичні тижні……………………………………………………………………….

24

ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…………………………

25

ІV

Організаційно-педагогічна робота……………………………………………

26

V

Робота методичного кабінету………………………………………………………

29

VІ

Адміністративно-господарча робота…………………………………………

31

VІІ

Додатки……………………………………………………………………………

41

 

 

   1.

Проєкт плану роботи на літній  оздоровчий період  2020 р.

 

2.

План медичної роботи

 

3.

План заходів з національно-патріотичного виховання на 2019-2020 н.р.

 

4.

План роботи базового дошкільного закладу з питання «Підготовка  дітей до шкільного життя»

 

5.

План забезпечення  наступності і перспективності у роботі ДНЗ та ЗОШ №6

 

6.

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів закладу

 

7.

План роботи практичного психолога дошкільного закладу

 

8.

План роботи вчителів – логопедів

 

9.

План проведення музичних та спортивних свят та розваг

 

10.

Профільні групи, гуртки

 

11.

Розклад гурткової роботи

 

12.

Графіки роботи спеціалістів

 

13.

Самоосвіта педагогів

 

14.

Розподіл занять у ДНЗ «Росинка»

 

15.

Розпорядок дня

 

 

 

І. Аналіз результатів освітньої

та методичної роботи за 2019 – 2020 н.р.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області заклад комбінованого типу.  Упродовж 2018 – 2019 навчального року у дошкільному закладі функціонувало 9 груп дітей:

Груп раннього віку – 2

Молодшого дошкільного віку (4р.ж.) – 2

Молодшого дошкільного віку (5р.ж.) – 1

Старшого дошкільного віку – 2

Груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 2

У дошкільному закладі працюють 52 працівника. У складі педагогічного  колективу – 25 педагогів, медичного персоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 23 працівника, бухгалтерів – 2.

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (від 13.06.2018 №1/9-386).

Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ стало професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у міських заходах. 92% вихователів та спеціалістів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах:

 • педагогічну студію вихователів  груп раннього віку – вихователі  Місейко О.В., Харченко А.Є, Жила І.Г.;
 • педагогічну студію вихователів  груп молодшого дошкільного віку – вихователі Листопадова Н.М., Дмитриченко Ю.С., Маловічко А.О.;
 • педагогічну студію вихователів  груп середнього дошкільного віку – вихователі Ваганова Н.В., Стешенко М.О.;
 • педагогічну студію керівників музичних – Поклад І.М., Драгун Д.М.
 • педагогічну студію вихователів  груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – Бездрабко А.Д., Лишенко О.І., Осадча І.В., Парфьонова Н.М;
 • педагогічну студію вчителів – логопедів – Бодрова Л.В., Брагіна І.О.;
 • методичне об᾽єднання вихователів груп старшого дошкільного віку та вчителів першого класу – Гасевська М.В., Купрієва О.В., Шудрик Я.В., Собакарь О.І.;
 • Школу молодого педагога – Бездрабко А.Д., Осадча І.В., Чиж Т.А.

На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій.

Діяльність педагогів закладу спрямована на підвищення професійної кваліфікації та досягнення вагомих результатів. З цією метою:

 вчителі-логопеди Бодрова Л.В., Брагіна І.О. взяли участь у Всеукраїнському фестивалі практичної логопедії, який відбувся 10.11.2018 р. у м. Києві;

вихователі Парфьонова Н.М., Осадча І.В. стали учасниками VI обласних Педагогічних читань «Чисті думки творять дива» (м. Лебедин, 2019 р.);

керівник музичний Поклад І.М. пройшла курс навчання за програмою: «Зимова казка. Танці та ігри для дошкільнят на зимову тематику», хореограф Кієнко О.Л.  (10.11.2018р., м.Суми);

інструктор з фізкультури Франкевич А.А. взяла участь у засіданні авторської педагогічної майстерні Аксьонової О.П. на тему «Особливості упровадження авторської технології з фізичного виховання «Школа розумного  руху» (21.03.2019 р. м. Конотоп).

вихователь Парфьонова Н.М. провела майстер-клас по виготовленню артбуків на обласному семінарі «Інноваційні підходи до формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку» (31.10.2018 р., м.Охтирка).

вихователь-методист  взяла участь у брифінгу з питання «Реалізація Концепції «Нова українська школа» в закладах освіти міста» (16.05.2019 р. м. Охтирка).

У закладі працюють 4 молодих педагога Бездрабко А.Д., Осадча Д.М., Чиж Т.А., Драгун Д.М. За кожним з них закріплено педагогів – наставників.  На базі ДНЗ «Росинка» функціонувала Школа молодого педагога «Порада» (керівник Бабіна С.В., вихователь методист).  Участь у засіданнях Школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога – практика, підвищенню фахового рівня. Крім того, вихователі брали активну участь у засіданнях міської  Школи молодого вихователя, де отримали теоретичні та практичні поради щодо організації  ігрової  діяльності з дітьми різних вікових груп.

З метою удосконалення фахової майстерності курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО пройшли 7 педагогів, що становить 28% від загальної кількості педагогів.  Вихователі  Бездрабко А.Д., Осадча І.В. та музичний керівник Драгун Д.М. продовжують навчання  у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка. 

За результатами атестації вчителю-логопеду Бодровій Л.В.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  вихователю – методисту Бабіній С.В. підтверджено раніше присвоєну  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Маловічко А.О.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії», вихователю Гасевській М.В.  встановлено  11 тарифний розряд.

Педагоги дошкільного навчального закладу станом на 01.06.2019 р. мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги  (8,6 %), «спеціаліст першої  категорії» – 3 педагоги (13%), «спеціаліст другої  категорії» – 7 педагогів (30 %), спеціаліст» – 2  педагоги ( 8,7%), 1 педагог має звання «вихователь-методист» (4 %).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари –  практикуми :

 1. «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку».
 2. «Формування логіко – математичної компетентності дошкільників»

Педагогічні ради:

 1. «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р.»
 2. «Розвиток пізнавальної активності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування».

3.«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальної гри».

 1. «Про результативність освітньо – виховної роботи у 2018-2019 н.р.»

Тренінг:

«Зрозуміти і допомогти. Діти з аутизмом».

Методичні квести:

«Лабіринтами інноваційних технологій».

«У пошуках освітніх скарбів».

Робота   творчих груп з питань:

          «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку».

         «Організація соціально-економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри».

Щомісяця надавались індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності педагогів щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.

 Зміст проведених методичних заходів складався з теоретичних та практичних інтерактивних завдань, що дали можливість підвищити ефективність діяльності колективу відповідно  освітньої програми. Творчою групою педагогів під керівництвом вихователя-методиста розроблено сценарії квест-ігор, конспекти занять по організації пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят, тематичні лепбуки для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення завдань освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Освітня діяльність у ДНЗ здійснювалась на виконання завдань на 2018-2019 навчальний рік:

 • Формування пізнавальної активності, екологічної свідомості дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 • Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Продовження роботи щодо формування економічної компетенції дошкільників засобами гри.
 • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах Нової української школи.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався комплексними освітніми програми:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

 – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

 – «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 – «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

– «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

          Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять щодо організації пошуково-дослідницької діяльності та інтелектуального розвитку дошкільників у процесі формування математичних уявлень. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної практичної діяльності, враховуючи при цьому індивідуальний рівень розвитку кожного вихованця.

Упродовж 2018-2019 навчального року колектив результативно впроваджував  освітні технології. Вихователі групи старшого  дошкільного віку «Пролісок»  (Шудрик Я.В., Собакарь О.І.)  ефективно використовували палички Д. Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Полуничка»  (вихователі Купрієва О., Гасевська М.В.) та молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Дзвіночок» (вихователі Листопадова Н.М., Нестеренко Н.І.) використовувалась «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно впроваджували  кубики З.Дьєнеша, що сприяли розвитку пізнавальних та психічних процесів. Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Барвінок» Маловічко А.О., Чиж Т.А. активно використовували мнемотехнологію  Г.Чепурного «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, кінезіологічні вправи ефективно упроваджувала  вчитель-логопед Бодрова Л.В., що мало позитивний вплив на розвиток фонематичного слуху, навчання дітей ранньому читанню. Всі групи дошкільного закладу використовують в освітній діяльності коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Музичний керівник Поклад І.М.,  впроваджує в роботі елементи методики К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  для розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи вихованці демонстрували  під час розваг, свят та тематичних ранках.

 Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур, використанням сучасних оздоровчих технологій, зокрема елементів стретчингу та глайдингу. Вихователі груп використовували  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: вправи з релаксації, пальчикову гімнастику, гімнастику для пальців, сендплей, ходьбу по ребристій дошці, по «доріжці здоров’я», масажі (горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття. Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей.

         В травні місяці 2019 р. проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152 дитини, що склали 76 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%. Результат моніторингу по кожній віковій групі дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат  діяльності  педагогічного  колективу.

            Робота щодо наступності дошкільної та початкової освіти проводилась відповідно плану роботи ДНЗ та Плану спільної роботи дошкільного навчального закладу та ЗОШ №6. Вихователями  старших груп організовано ряд екскурсій дітей  до школи. На загальні батьківські збори було запрошено вчителів першого класу, які проінформували присутніх про здійснення освітньої діяльності учнів  в умовах Нової української школи.

Упродовж  навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Узагальнені матеріали по роботі ДНЗ в літній оздоровчий період 2018 р. були подані на обласний конкурс-огляд на кращу організацію літнього відпочинку дітей. За результатами заклад отримав І місце. З метою активізації творчої діяльності та професійної самореалізації педагогів у квітні 2019 року колектив взяв участь у обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів «Світ дошкілля» у номінації «Створюємо сучасний розвивальний освітній простір на території закладу дошкільної  освіти» та зайняв  ІІ місце.

 Упродовж навчального року вивчалась система роботи  музичного керівника Поклад І.М. з питання «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа», поширювався  педагогічний досвід вчителя-логопеда Брагіної І.О.

        Упродовж навчального року, з метою розвитку творчих здібностей вихованців,  в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:       

«Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;

«Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Лишенко О.І.;

«Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;

«Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Франкевич А.А.;

«Чудо-шашки» – керівник Гасевська М.В.

Англійська мова – керівник Гонтаренко Н.І.

Аналізуючи музичну діяльність слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Драгун Д.М. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат у засвоєнні знань та набутті відповідних умінь дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2018 – 2019 навчальний рік. Упродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами.

Упродовж  року планомірно проводилася робота з родинами вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, при цьому враховувались особливості кожної сім ї. Родини вихованців постійно запрошувались на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, фестиваль родинної та дитячої творчості, ярмарки, виставки. Педагоги пропонували увазі батьків виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів. Упродовж року успішно діяв консультативний центр «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питання організації ігрової діяльності з малюками вдома, створення розвивального середовища та ін. Ефективно продовжує функціонувати вебсайт  дошкільного навчального закладу. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу. Оновлення інформації сайту здійснюється постійно.

        Проведена методична робота у 2018-2019 н.р. сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем організації пошуково-дослідницької діяльності та удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи, що мало вплив на розвиток творчої думки кожного педагога. Організація  цих форм роботи допомогла  колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Показниками діяльності дошкільного закладу є стан здоров’я дітей та їх відвідування закладу. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2018 – 2019 н.р. показав, що рівень захворюваності зменшився порівняно з рівнем захворюваності за минулий 2017 – 2018 н.р. Так, у 2018 році дітьми дошкільного навчального закладу через хворобу пропущено 56 днів, що на 22 дні менше, ніж у минулому році.

Упродовж 2018 року було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

– санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

– формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

– загартування упродовж року;

– проведення антропометричних вимірювань;

– надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Адміністративно-господарча діяльність в ДНЗ проводилась відповідно до завдань, окреслених річним планом роботи. Своєчасно було проведено підготовку до навчального року та осінньо-зимового періоду. Зроблені косметичні та поточні ремонти групових приміщень, харчоблоку, пральні, музичної зали, кабінетів, коридорів, допоміжних приміщень. В результаті планомірної роботи, забезпечено безперебійне функціонування опалювальної системи, водо-мережі та освітлення. Відповідно до графіка проведено повірку теплових та водяних лічильників, манометрів. Завдяки небайдужому ставленню депутатів Сумської обласної та Охтирської міської рад,  придбано промислове технологічне обладнання у вигляді м’ясорубки та стелажів, мийки для посуду на харчоблок. Все обладнання знаходиться в задовільному стані.

Упродовж року проводилась велика робота по облаштуванню майданчиків дерев’яними спорудами. В результаті спільної  роботи працівників та батьків  на майданчиках  з’явилися: яскравий   потяг,  швидкі літаки,  сучасні мотоцикли та автомобілі, простора  альтанка.

Велика робота проведена щодо створення медико-соціальних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Наявні документи, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Постійно оновлюється база даних дітей пільгових контингенту.

Підводячи підсумки, можна сказати, що освітня діяльність з дітьми в 2018-2019 н.р. була проведена на достатньому рівні. План роботи закладу за минулий навчальний рік дозволив досягти поставлених цілей. Проте, в організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році залишаються актуальним питання безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я, забезпечення системної організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій, дотримання принципів перспективності та наступності між суміжними ланками освіти, зокрема ДНЗ та ЗОШ № 6 І-ІІ ступенів з метою забезпечення цілісного розвитку особистості на всіх рівнях освіти.

 Враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

Пріоритетні завдання

на 2019-2020 н.р. 

 • Оптимізувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я.
 • Забезпечити системну організацію художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами малювання в інтегрованому  просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовжувати роботу щодо розвитку пізнавально-дослідницької діяльності дошкільнят через організацію дитячого експериментування.
 • Продовжувати організацію освітнього процесу на принципах наступностізакладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи “Нова українська школа” щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

«Формування життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності шляхом створення безпечного освітнього середовища»

Напрямок роботи дошкільного закладу:

«ПІЗНАВАЛЬНО –ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

Завдання на оздоровчий період:

 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей упродовж дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;

  ІІ. Методична робота з  педагогічними кадрами

ІІ.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітка

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

  2.1      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

2.1.1

Забезпечити виконання програми розвитку дитини від народження до шести  років «Я у  Світі».

упродовж року

педагоги

ДНЗ

 

 

 

 

 

2.1.2

Проводити співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

 

 

упродовж року

 

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО педагога: Ваганову Н.В.

 

згідно з графіком

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.1.4

Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ.

відповідно графіка проходження курсів

вихователь-методист

рекомендації

 

2.1.5

Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси на нараді при директору.

 

директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

2.1.6

Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ та в місті.

 

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

 

2.1.7

Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, колективні перегляди, взаємовідвідування,  обмін досвідом.

 

упродовж року

директор, вихователь-методист

річна циклограма роботи

 

 

 

 

 

2.1.8

Організувати колективну переплату фахових видань.

вересень, травень.

вихователь-методист

абонементи

 

2.2  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

2.2.1

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до

 

20.09.2019р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.2.2

Атестувати в поточному навчальному році наступних педагогів: Жилу І.Г., Кондратенко Н.О., Купрієву О.В., Собакарь О.І., Шудрик Я.В., Франкевич А.А.

до

 

01.04.2020 р.

 

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

 

 

 

 

 

2.2.3

Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.

         до

15.03.2020 р.

 

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

 

2.2.4

Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються на педраді.

 

21.02.2020 р.

 

методичні розробки

тощо

 

2.2.5

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

до

05.04.2020 р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

2.3    З метою підвищення ефективності самоосвіти:

2.3.1

Оновлювати і поповнювати фонд  довідкової  і методичної літератури.

 

упродовж року

вихователь-методист

 

 

2.3.2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультації – огляди.

 

останній четвер кожного місяця

  директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Провести вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти.

упродовж року

вихователь-методист

рекомендації

 

 

 

2.3.4

Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

 

17.04.2020 р.

 директор, вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

2.4     З метою професійного становлення молодих спеціалістів:

2.4.1

Призначити наставників для молодих педагогів:

 Бездрабко А.Д., Осадча І.В.

наставник Лишенко О.І., Чиж Т.А. – Стешенко  М.О., Драгун Д.М. – наставник Поклад І.М.

 

 

 

до 05.09.2019 р.

 

  директор

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

Методичну роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами системи дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітнього процесу;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в роботі з родинами;
 • залучення до методичної і громадської роботи.

 

 

 

 

упродовж року

директор, вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

зошити самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

 

упродовж року

директор, вихователь-методист

папки

самоосвіти

 

2.4.4

Сприяти роботі постійно діючої школи  молодого педагога «Порада».

упродовж року

керівник вихователь-методист, педагоги наставники

 

план

 

2.4.5

Сприяти участі молодих педагогів в роботі міської педагогічної студії «Школа молодого педагога».

за планом роботи методичного кабінету відділу освіти

директор, вихователь-методист

 

план роботи

 

 

 

 

 

2.5     Педагогічні ради:

2.5.1

Завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік.

1.Про обрання секретаря педагогічної ради.

2.Підсумки літнього оздоровчого періоду.

3.Обговорення Листа МОН від 02.07.2019 №1/9- 419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році».

4.Ознайомлення з матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників.

5. Розгляд програм та методичних посібників для освітньої діяльності.

6.Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік.

7.Затвердження форм планування освітньої  роботи.

8.Затвердження планів творчих груп.

9.Затвердження програм та графіків роботи гуртків.

10.Затвердження планів роботи профільних груп.

11.Затвердження планів роботи з батьками.

 

30.08.2019 р.

директор, вихователь-методист

план, протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку – найважливіший аспект освітнього процесу в ДНЗ.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Створення у дошкільному закладі безпечного освітнього середовища.

3.Формування у дітей свідомого ставлення до власного життя та здоров’я.

4.Забезпечення безпечних умов під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

5.Про наслідки тематичного вивчення стану організації роботи з безпеки. життєдіяльності дошкільників.

6.Презентація розвивальних ігор, посібників, матеріалів щодо організації роботи щодо формування безпечної поведінки дошкільнят.

 

 

 

21.11.2019 р.

 

 

 

директор

 

 

 

 

вихователі

 

 

інструктор з фізкультури

 

 

вихователь-методист

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповідь

 

 

інформація

 

 

 

 

 

 

довідка

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом залучення їх до мистецтва  за допомогою малювання.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Сучасні підходи до розвитку художньо-естетичних смаків у дітей дошкільного віку.

3. Використання  нетрадиційних технік  під час організації  занять з малювання.

4. Про стан роботи з малювання в дошкільному закладі (контрольно-аналітична довідка).

5.Тренінг «Вчимося творчості у дітей».

6.Звіт педагогічних працівників, які проходять атестацію.

 

21.02.2020

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

вихователі, які атестуються

 

 

 

 

 

доповідь

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

довідка

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

довідка

 

2.5.4

Про результативність освітньої  роботи у 2019-2020 навчальному році.

 

1.Аналіз освітньої  та методичної роботи ДНЗ.

2.Виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

3.Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

4.Робота закладу у літній оздоровчий період 2020 р. (презентація плану).

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020 р.

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист, практичний психолог,

інструктор з фізкультури,

 

керівник музичний,

сестра медична старша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6    Семінари, семінари-практикуми:

2.6.1

Семінар-практикум:

«Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

–          Базовий компонент дошкільної освіти про безпеку життєдіяльності дітей.

–          Створення безпечного розвивального середовища.

–          Організація роботи з безпеки життєдіяльності в ДНЗ.

–          Розгляд проблемних ситуацій.

–          Презентація пам’яток для батьків.

 

 

 

31.10.2019 р.

 

вихователь-методист

 

матеріали семінару, методичні рекомендації, пам’ятки

 

2.6.2

Семінар-практикум:

«Формування творчої особистості  дитини  засобами мистецтва».

1.Художньо-продуктивна діяльність дітей дошкільного віку та її вплив на всебічний розвиток особистості: психолого-методичний аспект . 2. Робота з картиною в ДНЗ: інноваційні підходи.

3. Планування занять з  малювання в різних вікових групах.

4. Практична частина:    
– розв’язування творчих завдань за змістом картини-оригіналу та зміненої картини;  

 – самоаналіз професійної компетенції вихователів.

 

 

 

31.01.2020 р.

 

 

вихователь-методист

 

план семінару, методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3

Тренінг для вихователів за програмою О.П.Аксьонової «Школа розумного руху»

06.02.2020 р.

інструктор з фізкультури

методичні рекомендації

 

2.7   Консультації для педагогів усіх категорій:

Консультації для вихователів

2.7.1.

Планування освітньої роботи. Рекомендації по веденню обов’язкової документації педагогів, складання планів самоосвіти.

05.09.2019 р.

вихователь-методист

Інформаційний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради

 

2.7.2

Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія: уникаємо помилок.

03.10.2019 р.

вихователь-методист, практичний психолог

=/=

 

2.7.3

Національний куточок в групі: методичні аспекти

10.10.2019 р.

вихователь-методист

 

 

2.7.4

Дитячий травматизм у побуті та природі. Його попередження та перша долікарська допомога.

07.11.2019 р.

вихователь-методист, сестра медична старша

=/=

 

2.7.5

Як загасити агресію батьків: поради вихователю.

05.12.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.6

Занурення у натюрморт за допомогою художньо-дидактичних ігор.

16.01.2020 р.

 

 

вихователь –

методист

=/=

 

2.7.7

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в умовах сучасного дошкільного закладу

06.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.8

Інтеграція пошуково-дослідницької та інтелектуальної діяльності як чинник пізнавального розвитку дошкільників.

19.03.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.9

Формування мотиваційної готовності дітей до школи в умовах Нової української школи.

 

09.04.2020 р.

вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог

=/=

 

2.7.10

Шляхи підвищення рівня знань батьків щодо виховання здорової дитини.

14.05.2020 р.

практичний психолог

=/=

 

Консультації для практичного психолога

2.7.11

Як допомогти вихователю сформувати батьківську команду.

 24.10.2019р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.12

Дитина – дзеркало батьків, або що потрібно знати про дитячу агресію.

20.12.2019р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.13

Як формувати довільність поведінки дитини.

12.03.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для музичного керівника

2.7.14

Музичне виховання дошкільників засобами фольклору.

14.11.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.15

«Особливості розвитку музично-ритмічних рухів у вихованців  ДНЗ».

14.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.16

Музикотерапія в освітньому процесі ДНЗ.

16.04.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для вчителів-логопедів

2.7.17

Технологія «Фідбек» як засіб співпраці вчителя – логопеда з батьками».

05.12.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.18

Застосування інноваційних методик у роботі з подолання у дітей порушень  мовлення.

30.01.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

 

Консультації для інструктора з фізкультури

2.7.19

Техніка безпеки під час організації занять з фізкультури.

06.11.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.20

Нова фізична культура або школа розумного руху. (О.Аксьонова)

05.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.21

«Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільнятами».

 

23.04.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

2.8.   Педагогічні години:

2.8.1

Методичний діалог

Нові акценти освітньої роботи в умовах розвивального середовища.

 

12.09.2019 р.

 

 

 

 

вихователь-методист,

 

інформаційно

практичний матеріал

 

2.8.2

Майстер-клас

Формування готовності дошкільників до командної взаємодії.

03.10.2019 р.

 

 

 

вихователь-методист, вихователі

інформаційно -практичний матеріал

 

 

2.8.3

Методичний квест

Безпека дитини в освітньому процесі ДНЗ».

 

07.11.2019 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.4

Методичний діалог

Експериментування, як крок до пізнання творчого саморозвитку особистості дошкільника.

 

05.12.2019 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.5

 Майстер – клас

Занурюємося в прекрасний мистецький світ.

23.01.2020 р.

Собакарь О.І.

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.6

Ділова гра

Художньо – дидактичні ігри під час ознайомлення дошкільників з різними видами малювання.

 

13.02.2020 р.

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.7

Методична гра

Самооцінка в дошкільному віці: підтримуємо та розвиваємо.

21.03.2020 р.

вихователь

методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.8

Методичний діалог

Вивчаємо функціональну готовність дитини до шкільного навчання.

 

09.04.2020 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

 

 

 

2.8.9

Тренінг

Запобігаємо професійному вигорянню.

16.05.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційний матеріал

 

2.9    Творча  група

2.9.1

Організація експериментально-дослідницької діяльності як засобу стимулювання пізнавальної  активності дітей старшого дошкільного віку.

вересень, листопад , березень

Керівник – вихователь-методист, члени творчої групи: Стешенко М.О., Купрієва О.В., Кондратенко Н.О.

   план

 

 Ініціативна група

2.9.2

 Нетрадиційні техніки малювання  для розвитку художньо-творчих здібностей дошкільнят.

січень,

лютий

 

Керівник вихователь-методист, члени творчої групи:

Жила І.Г.  Шудрик Я.В., Лишенко О.І.

 

 

 

 

 

план

 

2. 10  Колективний перегляд педагогічного процесу

                 Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей:

2.10.1

Вирішення завдань безпеки життєдіяльності дошкільників під час організації освітнього процесу.

 

04.11.- 08.11. 2019 р.

молодший, середній,

старший дошкільний вік.

конспекти занять

 

2.10.2

 Організація занять з малювання з дітьми різних вікових груп:

–          нетрадиційне малювання;

–          предметне малювання;

 

–          предметне малювання;

 

–          сюжетне малювання;

 

–          декоративне малювання;

 

–          ознайомлення з картиною;

 

 

–          малювання за прослуханим музичним твором;

–          малювання за прослуханим художнім твором;

 

лютий

2020 р.

 

 

 

– ранній вік;

 

– мол.дош.вік (4р.ж.)гр.

«Фіалочка»

-мол.дош.вік (4р.ж.)гр.

«Малинка»

-серед.дош.вік (5р.ж.) гр. «Дзвіночок»;

-серед.дошк.вік

(5р.ж.) гр.. «Барвінок»

 

– старший

дошкільний вік гр. «Ромашка»

 

-гр. «Сонечко»;

 

 

-гр. «Калинка»

конспекти занять

 

2.10.3

Участь педагогів, що атестуються в «Декаді педагогічних інновацій»

лютий

2020 р.

педагоги,       що атестуються

конспекти занять, наробки

 

2.10.4

Колективний перегляд-звіт гурткової роботи.

квітень-травень

керівники гуртків

 

 

 

2.11     Перспективний педагогічний досвід

                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду

2.11.1

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

упродовж року

вихователь-методист

система роботи

 

 

 

2.11.2

Вивчення  системи  роботи вчителя-логопеда Бодрової Л.В. «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної технології у корекційній роботі з дітьми».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

 

 

 

2.11.3

 Узагальнення досвіду музичного керівника Поклад І.М. «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа».

квітень,

2020

 

директор,

вихователь-методист

рекомендаціїконсультації

 

 

 

 

 

 

2.11.4

Спрямувати роботу колективу на використання  в практичній діяльності  сучасних досягнень та ефективних освітніх технологій (елементи):

–          «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          інноваційну технологію мнемотехнологію;

–          палички Д.Кюїзенера;

–          коректурні таблиці за методикою Н.Гавриш;

–          технологію навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–           розвиваючі кубики Нікітіних;

–          Школа розумного руху (О.П.Аксьонової);

–          кінезіологічні вправи.

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист, педагоги

 

 

 

 

 

 

рекомен-дації, консуль-тації

 

2.12      Проведення психолого-педагогічних консиліумів, нарад

2.12.1

Проведення наради «Психічний розвиток дітей 5-го року життя».

 

жовтень

2020 р.

директор

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, або психічний розвиток дітей раннього віку.

листопад

2019 р.

директор,

практичний психолог,

вихователь-методист

протокол, рекомен-дації

 

2.12.3

Психічний розвиток дітей 4р.ж.

січень, 2020 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.12.4

Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі.

лютий

2020 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.13          Огляди конкурси, виставки

2.13.1

Конкурс-огляд «Готовність груп до нового навчального року»

 

18 -19.09.2019р.

вихователь-методист, вихователі

 

інформація до наради

 

 

 

 

 

2.13.2

Виставка осінніх поробок «Осінній дивограй»

01.10.2019р.

вихователь-методист, вихователі,

батьки

інформація до наради

 

2.13.3

Виставка новорічно-різдвяних композицій  «Зимова казка».

17.12.2019 р.

вихователі,

батьки

інформація

 

2.13.4

Огляд групових осередків  самостійної творчо – художньої діяльності.

11.02.2020 р.

директор,

вихователь-методист

інформація

 

2.13.5

 Мій педагогічний досвід» (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються).

лютий,

 2020 р.

вихователі

 

 

інформація

 

 

 

 

 

2.13.6

Виставка творчих робіт дітей та батьків «Великодні  дива»

22.04.2020 р.

вихователі ДНЗ

інформація

 

 

 

 

2.13.7

Виставка дитячих малюнків:

– «Осінь – чарівниця»;

– «Козацькому  роду – нема переводу»;

– «Зимова казка»;

– «Рідне місто, тобою пишаюсь;

«Світ поезії Т.Шевченка  в малюнках дітей»;

–  «Земля України Великдень стрічає»;

– «Про безпеку треба дбати!»;

– «Коли моя родина разом»;
«Літо – літечко прийшло, тепло і радість принесло»

 

 

 

упродовж року

 

 

Листопадова Н.М.,

Нестеренко Н.І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8

Виставка дитячих робіт гуртка «Веселкові  барви».

1 раз на квартал

Керівник гуртка

 

 

 

 

 

2.14     Тематичні тижні:

2.14.1

Олімпійський тиждень

09.09-13.09.2019р.

директор,

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

наказ, заходи

 

2.14.2

Тиждень толерантності

11.11.-15.11.2019 р.

практичний психолог

 

 

2.14.3

Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай (тиждень правових знань).

04.12-10.12.2019 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

 

2.14.4

Тиждень української мови.

17.02.-21.02.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.14.5

Шевченківський тиждень «Золоті зерна поезії Т.Г.Шевченка».

 

02.03-10.03.2020 р.

директор,

вихователь-методист

заходи

 

2.14.6

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

жовтень,

20.04.-24.04.2020 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.14.7

День цивільної оборони.

24.04.2020 р.

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

2.15     Дні Здоров’я в дошкільному закладі

2.15.1

Перший понеділок кожного місяця

 

упродовж року

інструктор з фізкультури, вихователі

календарний план

 

                     

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові -дальний

Примітка

Відм. про викон.

1

2

3

4

5

6

3.1       Моніторингове вивчення

3.1.1

Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лінями Базового компоненту відповідно до змісту Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

 

30.09.-04.10.2019 р,

13.04. -17.04.2020 р.

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.2   Тематичне вивчення

3.2.2

«Вивчення стану організації роботи з безпеки життєдіяльності».

 

04.11.-15.11.2019р.

директор,

вихователь-методист

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

3.2.3

«Стан організації занять з малювання  в різних вікових групах».

лютий,

2020

директор

вихователь-методист,

 

наказ,

довідка

 

3.3    Комплексне вивчення

3.3.1

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  програми розвитку дитини від народження до шести  років «Я у Світі» ( до педагогічної ради).

 

травень,

 2020 р.

директор,

вихователь-методист,

пр. психолог

 

наказ,

довідка

 

3.3.2

Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного  віку  групи «Фіалочка»

 

28.10.-01.11.2019р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

Організація життєдіяльності дітей раннього віку групи «Пролісок»

06.04. -10.04.2020 р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4       Вибіркове вивчення

3.4.1

Якість впровадження рішень педагогічної ради

згідно визначених термінів

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

3.4.2

Аналіз змісту та якості календарного планування

листопад

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

3.4.3

Використання освітніх  технологій в освітньому процесі

січень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.4

Проведення свят і розваг з дітьми

листопад, грудень, травень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.5

Медико – педагогічний контроль занять з фізичної культури

 

2 рази на рік

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 

3.4.6

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності

1раз на квартал

вихователь-методист

інформація до відома

 

3.5      Оперативне вивчення

3.5.1

Готовність педагогів до роботи

упродовж року

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.2

Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мовлення

грудень

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

 

Якість організації та проведення ранкової гімнастики.

1 раз на місяць

директор,

вихователь-методист

інформація

 

3.5.3

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

січень

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.5

Співпраця наставників з молодими педагогами

упродовж року

директор, вихователь-методист

до відома

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

4.1.1

Організовувати освітній  процес згідно листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419 «Щодо організації діяльності  закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2019/2020 навчальному році».

 

 

упродовж року

 

вихователь-методист,

педагоги

 

орієнтовний розподіл занять

(додаток )

 

4.1.2

Здійснювати освітній процес через організацію тематично-блочного планування,  різні типи та види занять.

 

упродовж року

вихователь-методист,

педагоги

тематично-блочне планування

 

4.1.3

Організувати освітню діяльність в дошкільному закладі у період канікул.

 

 

педагоги ДНЗ

 

заходи

 

4.2       З метою пропагування освітньої діяльності закладу

4.2.1

 Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, вебсайт, Facebook сторінку ДНЗ.

 

щоквартально

 

директор,

вихователь-методист

 

 

4.2.2

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи.

 

упродовж року

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційні стенди

 

4.2.3

Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей.

 

вересень,

2019 р.

квітень,

2020 р.

педагоги закладу

 

 

 

 

 

 

4.2.4

Продовжити роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою»,

з питань розвитку та виховання  дітей дошкільного віку.

 

упродовж року

директор,

спеціалісти закладу

план, графік роботи

 

4.2.5

Групові  батьківські збори:

Ранній вік:

– «Будьмо знайомі». Адаптація дитини в закладі дошкільної освіти, як її полегшити».

– «Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей третього року життя»;

 – «Розвиваємо в малят сенсорику та дрібну моторику».

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

січень

 

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

 

 

 

протоколи зборів

 

4.2.6

Молодший дошкільний вік (4р.ж)

– «Організація освітнього процесу з дітьми молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) в дитячому садку та вдома».

– «Азбука безпеки».

– «Граємо з дитиною всією родиною».

 

 

вересень

 

 

 

січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.7

Середній  дошкільний вік (5р.ж)

– Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 – «Азбука безпеки».

– «Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї».

 

 

 

вересень

 

 

 

 

січень

квітень

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.8

Старший дошкільний вік

-«Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку,освіти та  виховання старших дошкільників».

-«Азбука безпеки».

– «Які вони – майбутні школярі? (диспут)».

 

 

 

вересень

 

 

 

січень

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями

4.3.1

З метою підвищення  якості організації перспективності, наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 6  І-ІІ ступенів затвердити план та угоду про співпрацю

 

травень,

 2020

директор,

вихователь-методист

 

план,  угода

 

 

4.3.2

З метою забезпечення результативності у співпраці ДНЗ і ЗОШ № 6 І-ІІ ступенів продовжити діяльність  базового дошкільного навчального закладу з питання «Підготовка дітей до шкільного навчання».

 

упродовж року

 

 

вихователь-методист

 

 

план

 

 

4.3.3

Здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

 

упродовж року

вихователь-

методист,

закріплені педагоги

 

наказ

 

4.3.4

Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки.

упродовж року

директор,

вихователі

 

 

 

4.3.5

Співробітництво з дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку.

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

4.3.6

Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини,

виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

 

 1. V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

5.1

Підготувати проекти наказів:

–          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

–          «Про організацію гурткової роботи»;

–          «Про наставництво»;

–           «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

–           «Проведення Дня відкритих дверей»;

–          «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

–          «Про проведення
Тижня безпеки»;

–          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

–           «Про підсумки методичної роботи»;

–           «Про підготовку проведення педагогічної ради»;

–          «Про результати проведення комплексних, тематичних перевірок».

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

вересень

жовтень

 

 

 

 

вересень, квітень

березень

 

 

квітень

 

травень

 

травень

упродовж

року

упродовж

року

 

упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекти наказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення стану організації освітнього процесу.

упродовж року

вихователь-методист

 

довідки

 

 

 

 

 

5.3

Формування картотеки методичної літератури та фахових видань.

упродовж року

вихователь-методист

картотека

 

 

 

5.4

Інвентаризація ігрового та спортивного обладнання

до 20.10.2019р.

вихователь-методист

 

 

 

 

5.5

Оформити тематичні куточки:

«Безпека життєдіяльності дошкільнят»;

«На допомогу молодому педагогу»;

 «Інноваційні цікавинки  в освітньому процесі».

 

 

жовтень

 

листопад

 

        січень

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

–          Організувати виставки епізодичні так і постійно діючі:

– «Новинки методичної літератури»;

 -«Готуємось до педагогічної ради»;

– «Виховуємо патріотів»;

– «Вивчаємо педагогічну спадщину»;

– «Готуємось до огляду-конкурсу».

–           

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

тематичний каталог

 

5.7

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду.

 

до 01.12.19 р.

 

вихователь-методист

 

каталог

 

 

 

5.8

Підготувати рекомендації на допомогу вихователям:

 

–           – організація роботи щодо ознайомлення дошкільників із правилами дорожнього руху та безпечної поведінки;

–          – художньо-творча діяльність дошкільників засобами мистецтва.

 

 

 

до 01.11.19 р.

 

 

 

 

до 01.02.20 р.

 

вихователь-методист

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

 

1

2

3

4

5

6

6.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2019-2020 Н. Р.

6.1.1

Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та початок 201-2020 навчального року.

до 24.06.2020

Горовецька О.Г. директор

 

 

6.1.2

Забезпечити організацію освітнього  процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2019-2020 н.р.

до 29.08.2020

Бабіна С.В. вихователь – методист

річний план роботи

 

6.1.3

Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2019-2020 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в групах.

до 29.08.2020

Горовецька О.Г. директор

 

 

6.1.4

  Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 22.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

 

наказ

 

6.1.5

Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2019-2020н.р. згідно з законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 25.08.2020

Горовецька О.Г.

 директор

 

наказ

 

6.1.6

Провести нараду при директору з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

 

нарада

 

6.1.7

Взяти участь у серпневій конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста.

29.08.2020

Горовецька О.Г. директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

 

6.1.8

Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу

 

постійно

Горовецька О.Г.

директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

 

6.1.9

Провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю батьківської громадськості.

02.09.2020

Горовецька О.Г.

 директор

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

керівники музичні

 

 

6.1.10

Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

 

 

до 15.08.2020

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

 

6.1.11

Забезпечити контроль за організацією харчування у ДНЗ; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування.

 

постійно

 

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнали

контролю

за

органі-зацією

харчування

 

6.1.12

Затвердити, схвалений педагогічною радою план роботи дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р.

 

30.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

річний план роботи

 

 

6.1.13

Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ.

 

постійно

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнал

відвіду-вання

 

6.1.14

Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти.

до 15.08.2020

Бабіна С.В. вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.15

Довести до відома педагогічних працівників дошкільного навчального закладу інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки.

до 20.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.16

Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців ДНЗ.

 

постійно

 

Бойко О.В.

завгосп

 

заходи

 

6.1.17

Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

до 22.08.2020

Бойко О.В.

завгосп,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

 

 

6.1.18

Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.19

Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

протокол

 

6.1.20

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 

до 12.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.21

Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знос сухостою; дизайн квітників;

–          завезення піску.

 

червень –

липень

2020

 

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

акти

 

6.1.22

Підготовка харчоблоку до початку навчального року:

–  забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням, джерелами гарячого водопостачання, наявності терморегуляторів на жарових шафах та духовках, термометрів у холодильному обладнанні;

–  постачання питною водою гарантованої якості.

 

 

 

до 10.08.2020

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.1.23

Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.

 

щокварталу

Сестра медична старша,

вихователь – методист,

завгосп

журнал

проведення

інструк-тажів,

журнал

перевірок

 

6.1.24

3 метою якісної підготовки до роботи у новому навчальному році провести атестацію робочих місць.

24-25.09.2020

атестаційна

комісія

інформація

 

6.1.25

Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

 -приготуванням їжі і харчуванням дітей;

–     виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–     економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

 

 

 

упродовж

року

Горовецька О.Г. директор,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Смоляр А.В. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завгосп

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2        РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. РОБОТА ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

6.2.1

Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців.

до 10.08.2020

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.2.2

Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

–    проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 20.08.2020

 

 

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

акти

 

6.2.3

Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.

 

упродовж

року

завгосп, робітник по обслуговуваннюкаштелянка

 

 

6.2.4

Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу:

–     створення індивідуального та стильного образу ДНЗ;

–     задоволення запитів дітей і їхніх батьків;

–     розширення можливості педагогів для цікавої та змістовної організації діяльності дітей під час прогулянок

 

 

 

 

 

упродовж

року

 

педагогічні

працівники

 

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2020 року. 3 метою якісної підготовки закладу до літньої оздоровчої компанії та до нового навчального року провести поточний та косметичний ремонт приміщень, літніх павільйонів.

 

Підготовка овочесховища до зими. Масова закупівля овочів.

 

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навчаль-ного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ.

травень –

червень

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

 

 

 

 

6.3     РОБОТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПРАЦІВНИКАМИ ХАРЧОБЛОКУ

6.3.1

3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.

 

щокварталу по потребі

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

план та облік проведення

 

6.4  КОНСУЛЬТАЦІЇ

6.4.1

«Взаємодія вихователя та обслуговуючого персоналу у дотриманні режиму дня».

листопад

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

матеріали

консультацій

 

6.4.2

«Співпраця вихователя і помічника вихователя під час організації життєдіяльності дітей різних вікових груп»

 

 

грудень

 

Горовецька О.Г. директор

 

матеріали

консультацій

 

6.4.3

«Формування культурно-гігієнічних та трудових навичок у дітей дошкільного віку».

 

лютий

Бабіна С.В. вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

6.4.4

«Приклад дорослого – важливий метод у формуванні особистості»

квітень

Бабіна С.В.

вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

    6.5       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.5.1

Зміст і пріоритетні напрямки методичної, медичної, адміністративної діяльності дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік

 

 

серпень

 

 

 

Директор вихователь-методист, завгосп

плани роботи всіх служб

 

 

Дотримання вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки

Директор, відповідальний з ОП, завгосп

 

інструкції

 

Вибори дорадчих комітетів (Рада ДНЗ, Рада з харчування, комісії з охорони праці)

Директор (завідувач), голова ПК

протокол

 

 

Про соціальний статус родин закладу та пільги для дітей-сиріт, дітей з

малозабезпечених, багатодітних

сімей та сімей, що мають дітей -інвалідів.

Директор, вихователь-методист

проект

стратегії розвитку ДНЗ

 

6.5.2

Про стан ведення ділової

документації працівників всіх служб

листопад

Вихователь-методист, діловод

 

 

матеріали

 

 

 

 

 

Стан проходження атестації педагогічними працівниками

Вихователь –

методист

план

 

 

Забезпечення успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом дотримання наступності між двома ланками освіти.

 

Вихователь –

методист, вихователі старших груп

Угода

 план

 

 

 

 

 

 

6.5.3

Дотримання  вимог нормативних документів щодо запобігання дитячому травматизму

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Травень

      Директор

 

Нормативні документи

 

 

 

Обладнання дошкільного навчального закладу необхідною комп’ютерною технікою, забезпечення інтернет-ресурсами для впровадження ІКТ у освітню діяльність

Директор

завгосп

 

 

 

Аналіз виконання норм харчування, здійснення корекції раціону

Сестра медична з дієтхарчування

Журнал виконання норм харчування

 

 

 

 

 

 

Стан ведення документації працівниками всіх служб

Директор

діловод

Документація працівників

 

 

Про організацію та підготовку дошкільного навчального закладу до літнього оздоровчого періоду

 

Директор вихователь-методист,

завгосп, сестри медичні старші

План, заходи

 

Аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

 

Сестри медичні старші

Журнал обліку відвідування дітьми ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.6          ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

6.6.1

Стан підготовки до нового 2019-2020 навчального року та осінньо-зимового періоду

 

Серпень

 

Директор вихователь-методист, завгосп

 

протоколи,

накази

 

Про перегляд Правил внутрішнього розпорядку. Обговорення графіків роботи всіх структурних підрозділів..

 

Директор голова ПК

інформації,

плани,заходиграфік

 

Про підсумки літнього оздоровчого періоду в дошкільному навчальному закладі

Директор, вихователь-методист

Наказ, інформація

 

Про проведення тарифікації педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу

Директор,

голова ПК

Накази. протокол

 

6.6.2

Про фінансово-господарську

діяльність дошкільного

навчального закладу

 

 

Жовтень

 

 

Директор,

діловод

 

Кошторис, фінансова документація

 

Стан організації медико-педагогічного нагляду за проведенням

фізкультурних занять

Завгосп

Книга контролю, протоколи

 

Про посилення контролю за якістю харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 

Сестра медична з дієтхарчування

Картки контролю

 

6.6.3

Про стан роботи зі зверненнями громадян до дошкільного навчального закладу

 

 

Грудень

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

Співпраця дошкільного навчального закладу і загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6

Вихователь-методист

Інформаційні матеріали, консультації

 

Про профілактику дитячого

травматизму в дошкільному навчальному закладі

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

6.6.4

Запровадження нових форм просвітницько-профілактичної роботи з підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Директор,

вихователь-методист

Інформаційні матеріали, консультації

 

Забезпечення медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

 

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

Про дотримання дати проходження медичного огляду працівниками дошкільного навчального закладу

Директор, вихователь –

методист

Графік

 

 

Стан проведення  просвітницько-роз’яснювальної  роботи серед батьків з питань профілактики кишково-шлункових інфекцій у дітей. 

Сестри медичні

старші

Інформаційні матеріали, консультації

 

Посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів дошкільного навчального закладу

Директор,

вихователь –

методист

Матеріали з протипожежної безпеки

 

 

Виконання Стратегії розвитку дошкільного навчального закладу

    Травень

Директор,

вихователь –

методист

Стратегії розвитку

ДНЗ

 

 

Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

Директор,

вихователь –

методист, завгосп, сестри медичні старші

План, заходи

 

 

Про проведення інструктажу з педагогічним та технічним персоналом з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони праці

Директор, вихователь-методист, сестра медична старша

Інструктаж

 

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян до дошкільного навчального закладу

Директор, вихователь-методист

Матеріали

 

 

 

 

.

 

 

 

ЗВІТ керівника Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області перед педагогічним колективом та громадськістю за 2018-2019н.р.

Даний звіт – дієва форма забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу, підготовлений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,  запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити, прозорість, відкритість, демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Головною метою працівників закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 42700,Сумська область, м.Охтирка, вул.Київська, 21, тел: 3-12-56.

Заклад працює за п’ятиденним режимом роботи, з 06 год. 30хв. до 18 год. 30хв. Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні. Інформація про режим роботи закладу розміщена на Інтернет-сайті дошкільного навчального закладу.

Ведення ділової документації та освітнього процесу відбувається українською мовою з безумовним дотриманням правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, установлених Типовою інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду в серпні місяці.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу розрахована на  101 місце. У новому навчальному році плануємо виховувати 186малят.В дошкільномунавчальномузакладіфункціонує9 вікових груп, з них: 7 груп – загального розвитку,  2 – логопедичні групи для дітей з вадами мовлення.

Матеріально-технічна база навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Для реалізації  освітніх  завдань постійно проводилась   активна господарча робота.

У звітному періоді для зміцнення матеріальної базиза кошти місцевого бюджету було проведено заходи, що спрямовані на енергозбереження шляхом заміни дерев᾿яних вікон на металопластикові в центральному коридорі, кабінеті практичного психолога, туалетній кімнаті логопедичної групи, харчоблоців кількості7 шт. За рахуноккоштів з міського бюджету відремонтовано центральний коридор садового корпусу,  проведено косметичний ремонт всіх групових приміщень, кабінетів, музично-спортивної зали, підсобних приміщень. В приміщенні логопедичних груп для дітей з вадами мовлення проведено ремонт туалетної кімнати.

За літній період проведено реконструкцію системи опалення з впровадженням сучасних радіаторівв приміщеннігрупи раннього віку, кабінетів учителів-логопедів в кількості 5 шт.

Традиційно навесні проведено роботи з озеленення території, пофарбування дерев’яних ігрових споруд на майданчиках. За ініціативи батьків та працівників закладу, проведено акцію «Подаруй дитині яскраву квітку», в результаті чого квітники замайоріли своїм різнобарв’ям та красою.

Як відомо, фінансова автономія закладів освіти набирає обертів. В зв’язку з переходом на самостійний бухгалтерський облік, організовано 2 робочі місця для бухгалтерів, що оснащені комп’ютерною технікою, меблями.

Для забезпечення якісного харчування дітей в ДНЗ важливим є створення належних умов на харчоблоці та підсобних приміщеннях. У дошкільному навчальному закладі за короткий період проведено ремонт посудомийного  цеху харчоблоку: покладено облицювальну плитку на стінах та підлозі, замінено двері, придбано  столи, стільці, шафу для зберігання мийних засобів.Проведена часткова заміна сантехніки. У комфортних умовах працівники харчоблоку готують смачні обіди, різноманітні страви згідно меню-розкладки, щоб малюки зростали здоровими. Для забезпечення ефективної роботи педагогів,  проведено ремонт методичного кабінету.

З метою забезпечення належного обліку та контролю за обсягом спожитих послуг електроенергії  встановлені сучасні лічильники.

Адміністрація продовжує тісну співпрацю з депутатами Охтирської  міської ради  Черновим В.В., Кириченко М.М. Завдяки постійній увазі з боку депутатів ми маємо можливість покращувати  та  зміцнювати матеріальну базу.

Кадрове забезпечення навчального закладу

         Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільною їх розстановкою  проводиться  професійний відбір на основі диплому про здобуттядошкільної освіти та професійних якостей. Заклад стовідсотково забезпечений педагогічними кадрами.

         Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 53працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться 3 працівники). З них: 26 осіб обслуговуючого персоналу,25педагогів,2 бухгалтера, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:

– 15 педагогів мають вищу освіту,

– 4педагогів-бакалавр,

– 6 середню-спеціальну,

– звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

– вищу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги,

– І кваліфікаційну категорію – 3 педагога,

– II кваліфікаційну категорію –7педагогів.

В 2018-2019н.р. проатестовано4 педагога.

За минулий навчальний рік на курсах при Сумському  обласному інституті після дипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 7 педагогів, що становить 28% від загальної кількості педагогів.

За підсумками атестації педагогічних працівників, вихователю-методистуБабіній С.В. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вчителю-логопеду Бодровій Л.В. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

             Горовецька О.Г., директор має вищу освіту, 35 роки становить стаж педагогічної діяльності, на посаді директора працює 16 років.Бабіна С.В. вихователь-методист має вищу освіту, 22 років становить стаж педагогічної діяльності, на посаді вихователя-методиста – 5 років.

Медичне обслуговування дітей у навчальному закладі

             Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітній процес мав здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Адміністрація ДНЗпостійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

             Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, безробіття.Середньорічна кількість відвідуваності складає 65%.

             У дошкільному закладі створені належні умови для проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів, діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням, створений позитивний мікроклімат, забезпечується санітарно-гігієнічний режим, який відповідає Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, № 234 МОЗ України від 24.03.2016р.

             Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюють сестри медичні старші Зикіна Т.О., Смоляр А.В., які керуються Законом України «Про дошкільну освіту», 2002 р. (ст. 34, 35), наказом охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р. за №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення» (1994 р.), Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.

             Медичний персонал своєчасно здійснює контроль за станом здоров’я дітей, проводить обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, надає невідкладну допомогу дітям у разі гострого захворювання, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, працівників дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України. Інформація про результати обов’язкових медичних оглядів та проведення щеплень дітей передаються до дитячої поліклініки в установлені терміни. За результатами обов’язкових профілактичних медичних оглядів для кожної вікової групи дітей медична сестра розробляє план оздоровлення, що сприяє зниженню рівня захворюваності та зміцненню здоров’я дітей.

             Медичні працівники проводять обов’язкові медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань: огляд дітей на педикульоз та шкіряні хвороби – 1 раз на тиждень, із занесенням результатів огляду до відповідного журналу.

Ця робота спрямована на:

 • дотримання раціонального режиму освітньої діяльності;
 • формування здоров’язбережувального середовища;
 • профілактику травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь;
 • дотримання особистої гігієни працівниками дошкільного закладу.

             За допомогою різних форм санітарно-просвітницької роботи, медична сестра підвищує рівень знань працівників щодо: організації раціонального харчування, адаптації до умов дошкільного навчального закладу, надання першої долікарської допомоги, організації рухового режиму, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, їх впливу на організм дитини, загартування дітей, профілактики інфекційних хвороб.

Організація харчування дітей

             Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі організовується відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах зі змінами та доповненнями, затвердженими спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року за № 298/227 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших нормативно-правових документів, що регламентують це питання.

             Матеріально-технічна база для організації харчування в закладі відповідає санітарним правилам і нормам, установленими для дошкільних закладів.

Приміщення харчоблоку забезпечено 3-ма електричними 4-ох комфороч ними плитами з духовими шафами, 1-ю холодильною шафою, 2-ма побутовими холодильниками, 2-ма електричними м’ясорубками для сирої та готової продукції, 1-им електричним котлом, 2-ма водонагрівачами. Все обладнання систематично підлягає профілактичним технічним оглядам. Продукти харчування та продовольча сировина приймаються комірником у присутності сестри медичної з дієтхарчування та кухаря. Продукти доставляються до дошкільного навчального закладу спеціальним транспортом, на який є пакет необхідних супроводжуючих документів згідно до вимог.

Продукти харчування приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність, якість та відповідність вимогам державних стандартів. Комірником та медичною сестрою своєчасно подаються замовлення на продукти харчування, відповідно до перспективного двотижневого меню.

Приміщенняхарчоблокувикористовуєтьсяраціонально. Кухонний посуд та інвентарзберігається у спеціальновідведенихмісцях, промаркований, використовується за призначенням. Їжа з харчоблокувидаєтьсязгіднографіку, за вагою, відповідно до фактичноїкількостідітей в групах. Забезпечуютьсявимогищодоотриманняхарчування та продовольчоїсировини. Приписи, щонадавалисясанітарно-епідеміологічною службою, виконанів зазначенітерміни.  

Освітня  робота у навчальному закладі

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (від 13.06.2018 №1/9-386). Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ стало професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у міських заходах. 92% вихователів та спеціалістів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах.

На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій. На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій.

Діяльність педагогів закладу спрямована на підвищення професійної кваліфікації та досягнення вагомих результатів.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари –  практикуми :

 1. «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку».

 2. «Формування логіко – математичної компетентності  дошкільників»

Педагогічні ради:

1. «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р.»

2. «Розвиток пізнавальної активності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування».

3.«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальної гри».

4. «Про результативність освітньо – виховної роботи у 2018-2019 н.р.»

Тренінг:

«Зрозуміти і допомогти. Діти з аутизмом».

Методичні квести:

«Лабіринтами інноваційних технологій».

«У пошуках освітніх скарбів».

Робота   творчих груп з питань:

          «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку».

         «Організація соціально-економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри».

Щомісяця надавались індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності педагогів щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.

 Зміст проведених методичних заходів складався з теоретичних та практичних інтерактивних завдань, що дали можливість підвищити ефективність діяльності колективу відповідно  освітньої програми. Творчою групою педагогів під керівництвом вихователя-методиста розроблено сценарії квест-ігор, конспекти занять по організації пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят, тематичні лепбуки для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення завдань освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Освітня діяльність у ДНЗ здійснювалась на виконання завдань на 2018-2019 навчальний рік:

 • Формування пізнавальної активності, екологічної свідомості дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 • Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Продовження роботи щодо формування економічної компетенції  дошкільників засобами гри.
 • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах Нової української школи.  

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався комплексними освітніми програми:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

 – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

 – «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 – «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

– «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

          Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять щодо організації пошуково-дослідницької діяльності та інтелектуального розвитку дошкільників у процесі формування математичних уявлень. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної практичної діяльності, враховуючи при цьому індивідуальний рівень розвитку кожного вихованця.

Упродовж 2018-2019 навчального року колектив результативно впроваджував  освітні технології. Вихователі групи старшого  дошкільного віку «Пролісок»  (Шудрик Я.В., Собакарь О.І.)  ефективно використовували палички Д. Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Полуничка»  (вихователі Купрієва О., Гасевська М.В.) та молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Дзвіночок» (вихователі Листопадова Н.М., Нестеренко Н.І.) використовувалась «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно впроваджували  кубики З.Дьєнеша, що сприяли розвитку пізнавальних та психічних процесів. Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Барвінок» Маловічко А.О., Чиж Т.А. активно використовували мнемотехнологію  Г.Чепурного «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, кінезіологічні вправи ефективно упроваджувала  вчитель-логопед Бодрова Л.В., що мало позитивний вплив на розвиток фонематичного слуху, навчання дітей ранньому читанню. Всі групи дошкільного закладу впроваджують в роботу коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Музичний керівник Поклад І.М.,  використовує в роботі елементи методики К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  для розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи вихованці демонстрували під час розваг, свят та тематичних ранках.

 Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур, використанням сучасних оздоровчих технологій, зокрема елементів стретчингу та глайдингу. Вихователі груп використовували  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: вправи з релаксації, пальчикову гімнастику, гімнастику для пальців, сендплей, ходьбу по ребристій дошці, по «доріжці здоров’я», масажі (горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття. Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей.

         В травні місяці 2019 р. проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152 дитини, що склали 76 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%. Результат моніторингу по кожній віковій групі дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат  діяльності  педагогічного  колективу.

Упродовж  навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Узагальнені матеріали по роботі ДНЗ в літній оздоровчий період 2018 р. були подані на обласний конкурс-огляд на кращу організацію літнього відпочинку дітей. За результатами заклад отримав І місце. З метою активізації творчої діяльності та професійної самореалізації педагогів у квітні 2019 року колектив взяв участь у обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів «Світ дошкілля» у номінації «Створюємо сучасний розвивальний освітній простір на території закладу дошкільної  освіти» та зайняв  ІІ місце.

 Упродовж навчального року вивчалась система роботи  музичного керівника Поклад І.М. з питання «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа», поширювався  педагогічний досвід вчителя-логопеда Брагіної І.О.

        Упродовж навчального року, з метою розвитку творчих здібностей вихованців,  в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:       

«Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;

«Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Лишенко О.І.;

«Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;

«Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Франкевич А.А.;

«Чудо-шашки» – керівник Гасевська М.В.

Англійська мова – керівник Гонтаренко Н.І.

Аналізуючи музичну діяльність слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Драгун Д.М. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат у засвоєнні знань та набутті відповідних умінь дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2018 – 2019 навчальний рік. Упродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами.

        Проведена методична робота у 2018-2019 н.р. сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем організації пошуково-дослідницької діяльності та удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи, що мало вплив на розвиток творчої думки кожного педагога. Організація  цих форм роботи допомогла  колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Показниками діяльності дошкільного закладу є стан здоров’я дітей та їх відвідування закладу. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2018 – 2019 н.р. показав, що рівень захворюваності зменшився порівняно з рівнем захворюваності за минулий 2017 – 2018 н.р. Так, у 2018 році дітьми дошкільного навчального закладу через хворобу пропущено 56 днів, що на 22 дні менше, ніж у минулому році.

Упродовж 2018 року було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

– санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

– формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

– загартування упродовж року;

– проведення антропометричних вимірювань;

– надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Активно проходить робота по наступності ДНЗ та школи. Наш заклад є базовим закладом по наступності початкової ланки і дошкільної освіти, тому традиційними стали зустрічі вчителів з батьками майбутніх першокласників. На виконання плану роботи у дошкільному навчальному закладбув проведений методичний квест з метою забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. До дошкільного навчального закладу завітали вчителі початкових класів та заступник директора з навчально-виховної роботи Охтирської ЗОШ І — ІІ ст. № 6.

В цьому   році для вихованців старшого дошкільного віку у школі було проведено ряд цікавих заходів. Майбутні першокласники мали можливість відчути себе справжніми учнями на уроках, відвідати просторий спортивний зал, стати артистами на концерті.  У квітні місяці для батьків груп старшого дошкільного віку проведено загальні батьківські збори і зустріч з вчителями початкових класів ЗОШ І-ІІ ст. школи № 6.

Багатим на яскраві події став початок весни: з ледьвідчутнимвеснянимподихомприходить до нас чудове свято-8 березня, щовтілюєпробудженнявсієї природи. З особливимпочуттямвідповідальностівихованці разом з педагогами, мамами приготувалинезабутнє свято.

Вже стало доброю традицією наприкінці квітня проводити фестиваль родинної та дитячої творчості, де сім’ї демонструють свої таланти, здібності. Слід зазначити, що з кожним роком бажаючих родин виступити стає все більше. А в другу половину дня традиційно проводиться ярмарок.

Заданий темп не зупинився і влітку. 1 червня в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – День захисту дітей. Кожного року в цей чудовий день у місті проходить фестиваль «Веселі нотки», учасниками якого є й вихованці та батьки нашого закладу.

Минулий навчальний рік був насичений багатьма подіями. Це різні форми роботи з педагогами, батьками та вихованцями, які заплановані в річному плані роботи закладу та успішно проведені з використанням інформаційно-комунікаційнихтехнологій.

Управлінська діяльність в навчальному закладі

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю ДНЗ є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів», у закладі розроблена і затверджена завідувачем циклограма здійснення внутрішнього контролю. Циклограмою визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають вивченню, аналізу відповідно до змісту, а також вказано терміни його здійснення та основні аспекти організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Внутрішній контроль забезпечує творче зростання вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

Для охоплення контролем всіх аспектів роботи в закладі розподілені обов’язки, з’ясовані питання, які контролює директор, вихователь-методист, сестра медична старша, завгосп. Результати контролю заслуховуються на педрадах, нарадах при директорові, виробничих нарадах.

Організація роботи з батьками

Упродовж року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. Родини вихованців були активними учасниками   батьківських зборів, свят, розваг, Днів відкритих дверей, фестивалів родинної та дитячої творчості, ярмарок, виставок. У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності.Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей. Інформацію про життя дошкільного навчального бажаючі можутьотримати на сторінках Веб-сайту та Фейсбуку.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з депутатами Сумської обласної та Охтирської міської ради. Адміністрація та педагогічний колектив своєчасно звертає увагу та реагує на побажання, зауваження, прохання та рекомендації батьків щодо роботи дошкільного навчального закладу. Слід визначити, що письмових скарг та нарікань на роботу дошкільного закладу не було.

Дисциплінарних порушень з боку працівників закладу не було.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. щодня ведеться прийом громадян, що є важливою складовою управління закладом. У дошкільному навчальному закладі є книга звернень громадян. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та внесення відомостей про дитину до Єдиної державної електронної бази освіти.

У дошкільному навчальному закладі ведеться Журнал обліку звернень та заяв  громадян.

Шановні батьки! Упродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань, і побачили, щови – люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Ми вдячнівам за взаємопорозуміння, за активну участь у такійважливійсправі, як успішнийрозвиток наших дітей. Адже без вашоїдопомогидуже непросто, без ваших талановитихмалят не було б ніякихконкурсів і перемог. А без згуртованого, працездатного і відданогоколективу роль керівника часто зводитьсянанівець.

І на закінчення хочеться усім побажати миру, оптимізму, віри у все позитивне.Тому ще раз дякую усім присутнім, і з новими силами, оптимізмом і творчістю давайте разом гідно зустрінемо новий навчальний рік.

Освітня програма Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Росинка» на 2019 -2020 н.р.

Зміст освітньої програми:

Розділ І. Призначення Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка».

Розділ ІІ. Опис «моделі»  компетентного випускника Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка».

Розділ ІІІ. Цілі та задачі освітнього процесу Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» на 2019-2020  н.р.

Розділ IV. Права та обов᾽язки здобувачів освіти.

Розділ V. Кадрове забезпечення.

Розділ VI.  План  роботи закладу та його обґрунтування.

Розділ VІІ. Особливості  організації  освітнього процесу у Охтирському   дошкільному навчальному закладі  (ясла-садок) «Росинка».

Розділ VІІІ. Моніторингове дослідження розвитку компетенцій дітей дошкільного віку.

Розділ ІХ. Нормативно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ І.

Призначення Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) «Росинка»

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

–   збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

–   створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

–   сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо);

–   забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

–   всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку нової української школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

 –  створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.  

Розділ II.

Опис «моделі»  компетентного випускника

Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка»

Готовність дитини до школи — це досягнення нею таких рівнів психофізіологічного, інтелектуального та особистісного роз­витку, які засвідчують її здатність бути активним суб’єктом шкіль­ного життя взагалі та навчальної діяльності зокрема. Висновок про готовність дитини 6-7 років до школи можна робити на основі вивчення таких компонентів готовності.

Психофізіологічний розвиток:

 • має зрілі мозкові структури та функції;
 • характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
 • проявляє достатню рухову активність;
 • проявляє умілість рук, практичну вправність;
 • здорова, не має хронічних хвороб;
 • володіє основними гігієнічними навичками;
 • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розу­міє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;
 • користується як провідною правою/лівою рукою;
 • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією до­рослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуаль­ну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
 • має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;
 • встановлює логічну послідовність подій;
 • відтворює зразок на вимогу;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креа- тивності;
 • розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує зву­ки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, ви­користовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає най­простіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знає деякі основи початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • хоче йти до школи;
 • вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
 • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
 • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самоствер- джується;
 • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зо­внішніх впливів, чутлива до нього;
 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жеста­ми, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
 • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформо­ване почуття гумору;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражаєть­ся у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
 • мобілізує себе на розв’язання завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстояти власну думку;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

 • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важли­вість;
 • відкрита контактам, комунікабельна;
 • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, това­ришів;
 • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
 • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
 • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
 • намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
 • орієнтується в поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
 • усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної пове­дінки;
 • має більш-менш адекватну самооцінку;
 • поважає себе та інших;
 • має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну сис­тему ставлень.

Розділ ІІІ.

Цілі та задачі освітнього процесу Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка»  на 2019-2020 н.р.

 • Оптимізувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я.
 • Забезпечити системну організацію художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами мистецтва в інтегрованому  просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовжувати удосконалювати роботу щодо впровадження інноваційних технологій засобами пошуково-експериментальної діяльності, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини.
 • Продовжувати організацію освітнього процесу на принципах наступності закладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи “Нова українська школа” щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

Завдання на оздоровчий період:

 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей упродовж дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;

Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за напрямом: «Пізнавально-творчий».

Проблемна тема року:

 «Формування життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності шляхом створення безпечного освітнього середовища»

Розділ IV.

Права та обов᾽язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти  мають право на:

– якісні освітні послуги;

– свободу творчої, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови освіти;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм  насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров᾽ю здобувача освіти;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов᾽язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом дошкільної  освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • поважати гідність, права свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров᾽я, здоров᾽я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Розділ V.

Кадрове забезпечення

Освітній  процес станом на 01.09.2019 року у дошкільному  закладі  забезпечують   25 педагогічних працівників, у тому числі: 1 директор,  1  вихователь-методист,    2  музичних керівника,  1  інструктор  з  фізичної  культури, 2 вчителі-логопеди,  18  вихователів.

З них 4 педагоги мають стаж педагогічної роботи  до трьох  років;  педагогічних працівників з вищою фаховою освітою 15  чоловік,  ступінь «бакалавр» мають 4 педагоги, молодших спеціалістів 6 чоловік. Один вихователь має  звання «вихователь-методист». Здобувають вищу педагогічну освіту 3 педагоги.            

Процес атестації  педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі   проводиться відповідно до п.4 статті 54 закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності та самовдосконалення.

Розділ VІ.
План роботи закладу та його обґрунтування

Відповідно до чинного законодавства організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» регламентується  планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується  директором  закладу.

        План роботи на поточний навчальний рік розробляється з урахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9- 419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році».

Розділ VІІ.

Особливості організації освітнього процесу

у Охтирському дошкільному  навчальному закладі  (ясла-садок) «Росинка»

         У дошкільному навчальному закладі  функціонує 7 груп загального розвитку та 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення (логопедичні) за таким режимом роботи:

 • з 12-годинним перебуванням (з 6.30 до 18.30):
 • група раннього віку «Пролісок»;
  • з 10,5-годинним перебуванням (з 7.30 до 18.00):

         – група молодшого  дошкільного віку «Малинка»;

         – логопедична група старшого дошкільного віку «Калинка».

 • з 9-годинним перебуванням (з 7.30 до 16.30):

– група раннього віку «Полуничка»;

– група середнього дошкільного віку «Барвінок»;

– група середнього  дошкільного віку  «Дзвіночок»;

– група молодшого дошкільного віку  «Фіалочка»;

– група старшого дошкільного віку «Ромашка»»;

         – логопедична група старшого дошкільного віку «Сонечко».

         Форми організації освітнього процесу такі:

 • колективна, індивідуально  – групова,  індивідуальна.

Типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Розподіл фронтальних,  індивідуально-групових занять на тиждень здійснюється згідно обсягу навантаження на одну дитину.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • група раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин
 • молодший дошкільний вік  (4-й рік життя)  – не більше 15 хвилин;
 • молодший дошкільний вік (5-й рік життя)  – 20 хвилин;
 • старший дошкільний вік  (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розподілу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

У закладі  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності упродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Тривалість фізкультурних занять для дітей наступна:

 • у віці 3 роки – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років –  до 20 хвилин;
 • від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

(відповідно до гранично допустимого навчального навантаження на дитину,

затвердженого наказам МОН України від 20.04.2015 №446)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
ранній вік 
(від 1 до 2 років)
ранній вік
(від 2 до 3 років)
мол.дошк. 
( 4 р.ж.)
мол.дошк.вік 
(5 р.ж.)
стар.дошк.вік 
 6 (7) р.ж.
Ознайомлення із соціумом 1 1 1 1+1 інтегроване (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення, малювання) 1+1 комплексне (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)
Ознайомлення з природним довкіллям 1 комплексне (озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення, ліплення)          1 інтегроване (озн.з природним довкіллям, розвиток мовленя, сенсорика) 1  інтегроване (озн.з природним довкіллям, розвиток мовленя, логіко-математичний розвиток) 1 комплексне (озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення) 1+1 інтегроване (ознайомлення з соціумом, озн.з природним довкіллям, логіко-математичне)
Логіко-математичний розвиток 1 1
Сенсорний розвиток 1 1
Художньо-продуктивна діяльність: Музична діяльність
2 2 2 2 2
Образотворча діяльність: малювання     1     1     1     1     2
ліплення, аплікація 1(через тиждень) 1(через тиждень) 1(через тиждень) 1(через тиждень)
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 1 1+1 комплексне (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення) 1 1+1 елементи грамоти
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20  
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3   8,3

У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:

·   «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,
·   «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;
·   «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Д.Кюїзенер;
·   коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;
·   мовно – творчий розвиток  дошкільників за спадщиною С. Русової;
·    методика К.Орфа, яка базується на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  

         В  дошкільному закладі функціонує  6 гуртків:

№п/п Назва гуртка Вік та кількість дітей Керівник
1. «Олімпієць» (елементи баскетболу) старший дошкільний вік,   12 дітей Франкевич А.А., інструктор з фізкультури
2. «Веселкові барви» (нетрадиційні техніки малювання) старший дошкільний вік, 12 дітей Лишенко О.І., вихователь
3. «Дзвінкі голосочки» (вокально-хоровий) ст. дошкільний вік, 12 дітей; Поклад І.М., керівник музичний
4. «Чудо – шашки» старший дошкільний вік, 12 дітей Стешенко М.О., вихователь
5 Англійська мова старший дошкільний вік, 24 дитини ( ІІ підгрупи) Гонтаренко Н.І. ОМЦПО – МАН
6. «Танцювальна мозаїка» старший дошкільний вік, 22 дитини ( ІІ підгрупи) Криклива Т.М. ОМЦПО – МАН

Профільні  групи

п/п Профіль групи Назва групи Кількість дітей Вихователі
1. Мовно-творчий розвиток дошкільників Ст. логопедичні групи «Калинка» «Сонечко»   24 Лишенко О.І., Бездрабко А.Д., Парфьонова Н.М. Осадча І.В.  
2. Логіко – математичний розвиток дошкільників через використання паличок Кюїзенера Середній дошкільний вік група «Дзвіночок»   25 Листопадова Н.М. Нестеренко Н.І.
3. Художньо-естетичний розвиток дошкільників  засобами нетрадиційного малювання Середній дошкільний вік група «Барвінок»   25 Чиж Т.А. Маловічко А.О.
4. Інтелектуальний розвиток через систему ігор Нікітіних Молодший дошкільний вік група «Фіалочка»   22 Жила І.Г. Кондратенко Н.О.
5. Еколого-валеологічний розвиток з використанням спадщини В.О.Сухомлинського Молодший дошкільний вік група «Малинка»   19 Харченко А.Є. Кравець В.О.
6. Розвиток  мислення  дошкільників  за допомогою логічних блоків З.Дьєнеша Старший дошкільний вік  група «Ромашка» 22 Ваганова Н.В., Стешенко М.О.  

Розділ VІІІ.

Моніторингове дослідження розвитку компетенцій

дітей дошкільного віку

Моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі «Росинка» здійснюється за Херсонською моделлю моніторингових досліджень та за допомогою кваліметричної  моделі відповідно до вимог програми розвитку дитини від народження до 6 (7) років дошкільного віку «Я у Світі». Під час спостережень, дослідів, спільної діяльності, гри, розгляданні картин, ілюстрацій, бесід, міні-занять, визначається засвоєння вихованцями програмових вимог. Загальні показники компетенцій  дітей дошкільного віку означені  за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури», «Діяльність  дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку».

Розділ IХ.
Нормативно-методичне забезпечення освітньої програми

–   Конституція України;

 – Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

 – Конвенція  ООН про права дитини;

 –  Базовий  компонент дошкільної освіти України;

 – Стратегія національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 –    2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2018р. № 580/2015);

–   Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН  України від 16.06.2015 р. № 641).

  – Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305;

 –  Примірне положення “Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178;

 –  Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553;

–   Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 ( із змінами);

–   Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522;

–   Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633;

 –  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473);

–   Інструктивно-методичний лист МОН молодь спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

 –  Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 №1/9-152);

 –  Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист від 18.09.2014 № 1/9-473);

 –  Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 № 1/9-396);

–   Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;

 –  Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»;

–   Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»;

–   Лист МОН України «Щодо застосування державної мови» №1/9-542 від 07.10.2016;

 –  Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №372;

 –  Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-249).

 –       Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9- 419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році».

Зміст дошкільної освіти ДНЗ в межах Базового компоненту дошкільної освіти  визначається:

комплексними освітніми програми:

–  програма розвитку дитини від народження до 6 (7) років «Я у Світі» (нова редакція 2019 р.);

– «Впевнений старт», програма для дітей старшого дошкільного віку (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684) (авторський колектив: Гавриш Н. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С., Хартман О. Ю., Шевчук А. С., за загальною науковою редакцією професора Піроженко Т. О).

         парціальними освітніми програмами:

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

–  «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

– «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Про затвердження територій обслуговування закладів 

дошкільної освіти міста 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,                ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.  Затвердити території обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти (додається).

2.  Начальнику відділу освіти Охтирської міської ради Троню А.В. забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної середньої освіти.

3.  Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.04.2018  № 54 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти міста» вважати таким, що втратило чинність.

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
дошкільного навчального закладу «Росинка»

вул. Сумська (з 1 і  до початку вул. Гончарної)
вул. Гончарна
пров. Лікарняний
пров. Березовий
пров. Миру
пров. Бригадирський
пров. Сонячний
пров. Озерний
пров. Народний
пров. Слов’янський
пров. архітектора Нємкіна
вул. Петропавлівська (з 1 до 272)
пров. Лебединський
вул. Лугова
пров. Веселковий
вул. Володимира Шандиби
пров. Північний
вул. Слобідська (з 1, 2  по 27, 36)
пров. Ф. Муратова
вул. Велика Зарічна (з 52, 59 і до кінця)
пров. Успенського
пров. Ударний
пров. Благоєва
вул. Полтавська
вул. Заозерна
вул. Снайпера
пров. Снайпера
пров. Івана Милославського
пров. Прилісний
вул. Молодіжна
пров. Паризької Комуни
вул. Левченка
вул. Сковороди
пров. Кобилянської
пров. Сергія Миротворцева

04/12/2018

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 11.04.2018                                                м.Суми                                      №  235-ОД

Про видачу ліцензій на освітню
діяльність закладів освіти

 Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

 1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.
 2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.
 3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньої освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області відповідно до додатка 3.
 4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.
Голова Сумської обласної
державної адміністрації                                                                              М.О. Клочко

 

Додаток 1
до розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
11.04.2018  № 235-ОД

 Заклади дошкільної освіти 

з/п

Найменування юридичної особи (повна назва відповідно до статуту) Код згідно з ЄДРПОУ Місце знаходження юридичної особи (вул., місто (село), район, індекс) Рівень освіти

(дошкільна)

172. Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради   33158651 вул. Київська, буд. 21,

м.Охтирка, 42700

 

дошкільна
Керівник апарату Сумської
обласної державної адміністрації                                               Д.О. Живицький

 

Директор Департаменту освіти
і науки Сумської обласної
державної адміністрації                                                               В.П. Гробова

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 30.01.2015 № 67, у період з 27 квітня по 15 травня 2015 року відділом освіти Охтирської міської ради була проведена атестаційна експертиза напрямів діяльності Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради.
До складу атестаційної комісії входили працівники відділу освіти Охтирської міської ради, навчальних закладів та громадськості.
Атестаційна комісія забезпечила повне та об’єктивне вивчення напрямів діяльності дошкільного навчального закладу. Основна увага зверталася на відповідність усіх сторін діяльності закладу збалансованому різнобічному розвитку дітей. Діяльність закладу, зміст навчально-виховного процесу відповідають завданням дошкільної освіти, Базовому компоненту дошкільної освіти та програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Відповідно до висновків атестаційної комісії  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.

Наказ 178

Наказ 178 стор 2