В дошкільному навчальні закладі «Росинка» функціонує 9 груп, з них:

– 1 групи раннього віку;

-2 групи молодшого дошкільного віку;

-2 групи середнього дошкільного віку;

– 2 група старшого дошкільного віку;

– 2 логопедичні групи молодшого і старшого дошкільного віку.

ДНЗ працює з 6.30 до 18.30.

– група з 12-годинним перебуванням працює з 6.30 до 18.30:

– групи з 10,5-годинним перебуванням працюють з 7.30 до 18.00:

– групи з 9-годинним перебуванням працюють з 7.30 до 16.30:

Садок відвідує 186 дітей.

ДНЗ розміщений у 2-х корпусах.

– загальна площа приміщень – 1029 м.кв.

т.ч. площа групових приміщень – 658 м.кв.

Загальна площа території – 1,5 га.

У закладі обладнані кабынети: методичний , практичного психолога, вчителів-логопедів, медичний . Також функціонує ігрова кімната та музично-спортивна зала.

Для розвитку у дітей творчих, спортивних та інтелектуальних здібностей працюють гуртки: ,навчання елементів баскетболу «Олімпієць», нетрадиційні техніки малювання “Веселкові барви”, вокально-хоровий “Дзвінкі голосочки”, “Чудо-шашки”., “Художня праця”.

Колектив дошкільного навчального закладу нараховує 51 працівник:

  •  27 – технічний персонал
  •  26 – педагогів,      з них:
  • 1-директор,1- вихователь-методист,  18 – вихователів, 2 – муз керівника, 1 – практичний психолог, 2 – вчителя-логопеда, 1 – інструктор з фізичного виховання.

Пріоритетні завдання

дошкільного закладу «Росинка»

у 2021-2021 н.р.

 

  • Оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини.
  • Формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури.
  • Продовження закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті.
  • Продовження реалізації принципів перспективності і наступності у взаємодії дошкільного закладу та початкової школи з метою створення фундаменту успішності дитини.
  • Напрямок роботи дошкільного закладу:

«ПІЗНАВАЛЬНО -ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

Завдання реалізовуються через такі напрямки роботи:

– забезпечення психологічного комфорту, соціальної захищеності педагога та вихованців, позитивної емоційної насиченості життя колективу;

– створення умов для формування у дошкільнят мотивації до самовиховання і саморозвитку;

–  формування  творчої особистості дошкільників шляхом організації гурткової роботи;

– удосконалення педагогічної майстерності, використання передових інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку;

–  виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях;

– взаємодія ДНЗ і родини у вихованні та розвитку дитини дошкільного віку.

Головне наше завдання – максимальне забезпечення умов для розвитку пізнавальної активності дошкільнят.

Творча група «Пошук», працюючи над розробкою методичних рекомендацій щодо організації розвивального середовища, створила динамічні осередки, що заохочують малят до пізнавальної діяльності. Це куточки знайомства з природним довкіллям, де діти спостерігають за живими істотами та неживими об’єктами, осередки ігор з водою та піском, куточки інтелектуальних ігор в групах молодшого та старшого віку, сенсорні – в групах раннього віку, центри театралізованих, музичних, творчих ігор.

Створюючи предметно-ігрове середовище особливу увагу ми приділили розробці навчально-дидактичного забезпечення. Відповідно до блочно-тематичного планування, педагоги виготовили дидактичні, сюжетно – рольові ігри, пізнавально-навчальні посібники, підібрали та систематизували  пошукові завдання, запитання, наочний матеріал.

Організація інтегрованої  пізнавальної діяльності є важливою складовою освітнього процесу у нашому дошкільному закладі. При цьому вихователі спрямовують свої дії на формування у дітей  значущої мотивації для пізнання, яка й скеровує пізнавальну активність малюків, стимулює розвиток власних інтересів та почуттів.

Розпочата на занятті навчально-пізнавальна діяльність дітей може мати продовження у повсякденному бутті: під час спілкування з малюками,  організованих і самостійних ігор, спостережень та інших формах роботи.

Експериментально – дослідницька діяльність у нашому закладі реалізовує потребу вихованців у набутті власного пізнавального досвіду.  Створені умови дають можливість, починаючи вже з груп раннього віку, знайомити дітей з об’єктами та явищами оточуючого світу, пізнавати властивості предметів.

Ефективною у цьому напрямі є робота гуртка «Малюки – дослідники». Різноманітні, цікаві форми засідань якого, спонукають дітей до самостійного пошуку причинно-наслідкових зв’язків, засобів дій, що стимулюють дитячу пізнавальну активність.   

Особливе місце у формуванні  життєвої компетентності дошкільнят  відіграють організовані у нашому закладі такі форми роботи з дітьми як: спостереження, екскурсії, цільові прогулянки,  мандрівки екологічними стежинами.

Надбаннями  цієї  пізнавальної діяльності є :

– створений творчою групою педагогів пізнавально-інтелектуальний посібник «Охтирський Пізнайко», зміст якого спрямований на активізацію знань про рідне місто, природу рідного краю;

– успішно реалізовані  пізнавальні довготривалі проекти «По рідній стежині мого краю», «Весняний дзвін», «Осінь фарби розкидала»;

– складена система спостережень для всіх вікових груп, відповідно до блочно-тематичного планування;

– календар догляду за кімнатними рослинами для дітей молодшого та старшого віку;

– організовано проведення   мандрівок екологічними стежинами.

Тісна взаємодія з родиною є невід’ємною складовою у розвитку пізнавальної компетентності дошкільників.

Відповіді на проблемні запитання щодо виховання пізнавальних інтересів  дошкільнят, ролі гри у процесі пізнання, сенсорного розвитку дітей раннього віку, батьки можуть отримати на засіданнях «Школи турботливих батьків».

Традиційно проводимо за участю родин інтегровані заняття, де вони практично оволодівають навичками та вміннями  організації пізнавальної діяльності дошкільнят вдома. Сім’ї наших вихованців завжди активні учасники спільних з дітьми конкурсів, виставок, таких як: «Будинок моєї мрії», «Іграшка своїми руками», «Осінні фантазії», «У країні майстрів» та інші.

Великою популярністю користується у нашому закладі кімната казок, створена зусиллями педагогів та родин, яка є для дітей джерелом інформації про театральне мистецтво, сценічну культуру.

Наш педагогічний колектив  налаштований і надалі працювати в обраному напрямі, вдосконалюючи розвивальне середовище, методичне забезпечення та освітньо-виховний процес в цілому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *