План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в ДНЗ «Росинка»

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол наради при  директорові
ДНЗ “Росинка” від 28.01.2020 № 4
№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
1. Провести з педагогами нараду при директорові щодо запобігання та протидії булінгу в ДНЗ. Директор 28.01.2020
2. Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо. Директор, вихователь-методист Упродовж року
3. Консультації для батьків при вступі дітей до ДНЗ із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст.8,10). Директор, вихователь-методист За планом
4. Розміщення нормативно – правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах, веб-сайті ДНЗ  для ознайомлення батьківської громадськості. Вихователь-методист Упродовж року
5. Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу. Вихователь-методист За запитом
6. Перегляд та обговорення відео сюжетів для педагогів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями, подолання стресу. Директор,вихователь-методист До 22.02.2020
7. Бесіди з дітьми щодо набуття умінь та навичок морально-етичної   поведінки. Вихователі груп Постійно
8. Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 №2657-18 VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькування)». Директор У разі виявлення випадку
9. Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень. Комісія У разі виявлення випадку

 

Вихователь-методист                                                                   С. БАБІНА

Протидія булінгу в дошкільному навчальному закладі

 Однією з найбільш актуальних проблем на сьогодні є цькування (булінг) серед дітей. 19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Так, нарешті законодавчо визначено поняття булінг, внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та ряду Законів України.

 Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Адміністративна відповідальність за булінг

 • Відтепер такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850-1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700-3400 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
 • Слід зазначити, що за правопорушення дітей до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за приховування випадків булінгу, а це 850-1700 грн. або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Права та обов’язки здобувачів освіти

 • У закладах освіти мають захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.
 • На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг матимуть право:

– особи, які постраждали від булінгу (цькування),

– особи, які стали свідком боулінгу,

– особи, які вчинили булінг (цькування).

 • При цьому здобувачі освіти зокрема зобов’язані:

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно них, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Права та обов’язки освітян

 • Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у справах дітей про випадки булінгу. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій.
 • Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), він також:

– розглядатиме заяви про випадки булінгу (цькування): здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

– скликатиме засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживатиме відповідних заходів реагування;

– забезпечуватиме виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

 • Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу також розширились. Відтепер вони також мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю і зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

В Україні діє національна дитяча гаряча лінія

(з 12.00 до 16.00)

116 111 або 0-800-500-225

 

Протидія булінгу: нормативно-правова база

Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Лист МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»

Лист МОН України від 18.05.2018  № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист МОН України від 28.12.2016 № 1/9-680 «Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження»

Що таке “булінг” та чому про нього треба знати всім батькам

Булінг – це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Під терміном “булінг”, пояснюють в Біляївському районному центру соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей,  – це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя.

Як зрозуміти, що дитина є жертвою булінгу

 • Діти, які страждають від булінгу, можуть не хотіти йти до школи або ж можуть плакати, вигадувати хворобу у шкільні дні.
 • Вони не беруть участь у спільній класній діяльності, соціальних заходах.
 • Часто у дитини змінюється поведінка: вона усамітнюється, поводить себе незвичайно. 
 • Дитина починає губити гроші або речі, приходить додому у порваному одязі чи з поламаними речами. Коли ви її запитуєте, що трапилося – не можуть реалістичо пояснити.
 • Може почати говорити про те, що кине школу, пропускає заходи, в яких приймають участь інші учні.
 • Відсутність контакту з однолітками: немає друзів, зідзвонювань, не ведеться переписка у соцмережах, похід до школи і повернення звідти наодинці, немає у кого запитати домашнє завдання.
 • Психосоматичні ознаки: часті хвороби, наприклад, ломота в тілі, болі в животі, вірусні інфекції.
 • Обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у зошиті.
 • Бажання іти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші діти.

 

Алгоритм прийому дітей до ДНЗ

Алгоритм прийому дітей до ДНЗ

Шановні батьки!

01.06.2020 року Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Росинка” Охтирської міської ради Сумської області відновлює свою роботу.

Ознайомтесь, будь-ласка, з алгоритмом прийому дітей до закладу :

АЛГОРИТМ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19:

   • На вході в дитячий садок, Вас зустрічає сестра медична старша, якій Ви надаєте медичну довідку про стан здоров’я дитини  від сімейного лікаря. Дитині вимірюють температуру безконтактним термометром.
   • Батькам та працівникам закладу обов‘язково бути у захисних масках.
   • Уникайте скупчення, дотримуючись дистанції (1,5м.).
   • Вихователь буде зустрічати дітей на ігровому майданчику.

   • Ранковий прийом дітей буде проводитися  на центральному вході в ДНЗ з 7.00 до 8.30.

     З 8.30 до 16.00 вхід до закладу буде зачинено.

    Батьки зможуть забирати дітей з 16.00 до 17.30 

   • Вхід до будівлі ДНЗ батькам заборонено!
    ЧЕКАЄМО НА ВАС !

Алгоритм прийому дітей до ДНЗ

Шановні батьки!

01.06.2020 року Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Росинка” Охтирської міської ради Сумської області відновлює свою роботу.

Ознайомтесь, будь-ласка, з алгоритмом прийому дітей до закладу :

АЛГОРИТМ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19:

   • На вході в дитячий садок, Вас зустрічає сестра медична старша, якій Ви надаєте медичну довідку про стан здоров’я дитини  від сімейного лікаря. Дитині вимірюють температуру безконтактним термометром.
   • Батькам та працівникам закладу обов‘язково бути у захисних масках.
   • Уникайте скупчення, дотримуючись дистанції (1,5м.).
   • Вихователь буде зустрічати дітей на ігровому майданчику.

   • Ранковий прийом дітей буде проводитися  на центральному вході в ДНЗ з 7.00 до 8.30.

     З 8.30 до 16.00 вхід до закладу буде зачинено.

    Батьки зможуть забирати дітей з 16.00 до 17.30 

   • Вхід до будівлі ДНЗ батькам заборонено!
    ЧЕКАЄМО НА ВАС !

29/05/2020

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ      
1.

Рушники паперові

шт 57 15,50 883,50

ФОП Масло П.І.

видаткова накладна №8/2,

22.05.2020

     
2. Мило 5л шт. 4 57,00 228,00

 

     
3. Госп. мило 72% шт. 30 12,00 360,00

 

     
4. Сода кальц. шт 20 12,00 240,00

 

     
  Всього       1711,50  

29/05/2020

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ      
1.

Плитка керамічна

для підлоги

м2 12 300,00 3600,00

ФОП Масло П.І.

видаткова накладна №8/2,

22.05.2020

     
2. Грунтівка 10л шт. 2 182,93 365,86

 

     
3. Підведення 40 гайка шт. 4 40,00 160,00

 

     
4. Затирка для швів шт 4 185,00 740,00

 

     
  Всього       4865,86        

29/05/2020

Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ      
1. Металопластикові конструкції (0,53м.кв.) шт. 1 3635,00 3635,00

ФОП Лемешенко О.А.

видаткова накладна №РН-1981-1

     
2. Металопластикові конструкції (2,12м.кв.) шт. 1 11208,00 11208,00

 

     
  Всього       14843,00        

Розвиваємо мовлення дитини: 5 головних батьківських дій для поліпшення результатів

Логопеди, психологи, педагоги та прості батьки зазначають, що сьогодні діти

дуже пізно говорять свої перші слова. Якщо раніше дитина у віці 2 років нікого не дивувала тим, що ставила правильно запитання, говорила повними реченнями та не припускалася помилок під час вимови закінчення слів, а зараз її вважають чи не індиго. Чому так відбувається? Що робити, аби дитина краще розмовляла?
Спочатку потрібно зрозуміти причину поганого мовлення у сина чи доньки.

Причини затримки мовлення у дітей.

         Якщо дитина в 3–4 роки розмовляє лише кількома словами: мама, тато, баба, пішли, хочу, дай, та ще й у них припускається помилок, тут і без спеціаліста зрозуміло, що це затримка мовлення. Це пов’язано з багатьма факторами, що може підтвердити фахівець. Але головний з них, що можна виправити без лікарських засобів і відвідування логопеда, — це батьківське абстрагування від сімейних бесід.

Мати з татом спілкуються більше в інтернеті, ніж удома чи з друзями. Навіть на дитячому майданчику матусі та діти, у яких є телефони, часто дивляться в екрани. Молоді недосвідчені батьки не звертають увагу на те, що дитина говорить погано, або взагалі не починає вчасно це робити. «Виговориться самостійно!» — так на незручні питання відповідають мами та татусі дітей із затримкою мовлення. Дитина, звісно, може виговоритися самостійно, але не завжди в неї буде якісне мовлення. В мовленні існують такі проблеми, що потребують негайного розв’язання, а якщо це робити пізніше, то виникає незворотний процес. І проблема вже не в обсязі словникового запасу. Головне — труднощі з вимовою деяких звуків ([р], [ш], [л], [в] тощо) залишаються назавжди. Так, наприклад, в одній сім’ї батьки працювали програмістами. І навіть вдома вони майже весь час проводили за комп’ютером, розмовляючи між собою кількома фразами. У них підростав син Андрій, який також уже з 2-х років грався за комп’ютером. Дитина тривалий час не розмовляла, батьки все чекали, мовляв, усі діти різні, настане час — заговорить. Коли вони почали бити на сполох, а це було перед школою, хлопцеві виповнилося 6 років. На обстеженні логопеди та неврологи визначили, у дитини відсутні патології, вона мала гарний слух, мовленнєвий апарат був у повному порядку. Але умови, у яких він виховувався, вплинули на розвиток мовлення. Андрій не відвідував дитячий садочок, гуляв на вулиці лише з батьками та планшетом. Отже, не бачачи  перед собою прикладу, навіть не чуючи, як батьки між собою розмовляють, хлопчик перетворився на інваліда. Експерти пояснили батькам, що втрачено найголовніше, чого неможна повернути, — час. Мовленнєвий апарат дитині фахівці потроху розвинули, Андрій почав говорити. Але ж все одно в нього залишилися проблеми з вимовою слів назавжди.

Тож, як уникнути таких страшних наслідків? Як розвивати  мовлення дитини?

 1. Необхідно розмовляти з дитиною та читати вголос. Дитину варто залучати до діалогу, якщо вона сама розмовляє не активно. Малюк також обов’язково повинен бачити, як спілкуються інші. Зверніть увагу: ви дивитеся на дитину, вимовляючи нові слова, вона інстинктивно дивиться на рот, наче хоче дізнатися, як саме вимовляються певні склади. Читання вголос книжок завжди допомагає розвивати дитяче мовлення, а також збагачує словниковий запас дитини.
 2. Вивчати основні правила складання речень. Розкажіть дитині, з чого складається речення, як змінюються дієслова, які саме займенники слід використовувати в певних випадках. Бо діти часто плутають, на дівчаток говорять ВІН, а на хлопчиків — ВОНА. Або у дієсловах припускаються помилок. Не потрібно вивчати з малюком таблицю дієслів, достатньо вивчити кілька прикладів, а поступово він зрозуміє закономірність.
  3. Займатися з дитиною логопедичними вправами. Не залежно від того, є у дитини проблеми з вимовою слів чи ні, логопедичні вправи у формі гри ніколи не завадять.
  4. Стежити за вимовою вже вивчених слів. Дуже часто трапляється, що батьки не помічають, як дитина неправильно вимовляє слова. Навпаки посміхаючись повторюють за нею: «То у кішки «рапки», кажеш, м’якенькі?» Замість правильного «лапки». Цього неможна робити, усі слова необхідно вимовляти чітко без усіляких «сю-сю-сю», навіть з найменшими. Бо інакше дитина швидко запам’ятовує неправильну версію слова, а потім важко перевчається, або взагалі так запам’ятовує помилковий варіант. А це впливає потім на правопис і кількість граматичних помилок під час письма в школі. Тому головне — не виправляти відразу всі слова, з якими у дитини проблеми, а сконцентруватися на одному слові, кілька днів у формі гри працювати над його вимовою. Коли ви бачите, що все гаразд, можна працювати над іншим словом.
 3. Вивчати нові слова щодня. Дуже корисно взяти за правило щодня вивчати одне нове слово, пояснювати, що воно означає, та складати з ним речення. А потім із дитиною старшого віку можна записувати ці слова в особистий зроблений словник (розкреслений зошит, де є три стовпчики, де записано слово, пояснення та кілька речень). Таким чином можна не лише розвинути мовлення, але й збільшити словниковий запас дитини.