ПЛАН  РОБОТИ

Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Росинка»

Охтирської міської ради Сумської області

на 2019 – 2020 навчальний рік

ЗМІСТ

І

Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за 2019 -2020 н.р…

   3

ІІ

Методична робота з кадрами……………………………………………………….

13

1.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів…………………………….

13

2.

Педагогічні ради……………………………………………………………………….

15

3.

Семінари, семінари-практикуми…………………………………………………

17

4.

Консультації……………………………………………………………………….

18

5.

Педагогічні години………………………………………………………………..

20

6.

Творчі групи………………………………………………………………………

21

7.

Перспективний педагогічний досвід…………………………………………….

22

8.

Психолого-педагогічні консиліуми………………………………………………

23

9.

Конкурси, виставки……………………………………………………………….

23

10.

Тематичні тижні……………………………………………………………………….

24

ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…………………………

25

ІV

Організаційно-педагогічна робота……………………………………………

26

V

Робота методичного кабінету………………………………………………………

29

VІ

Адміністративно-господарча робота…………………………………………

31

VІІ

Додатки……………………………………………………………………………

41

 

 

   1.

Проєкт плану роботи на літній  оздоровчий період  2020 р.

 

2.

План медичної роботи

 

3.

План заходів з національно-патріотичного виховання на 2019-2020 н.р.

 

4.

План роботи базового дошкільного закладу з питання «Підготовка  дітей до шкільного життя»

 

5.

План забезпечення  наступності і перспективності у роботі ДНЗ та ЗОШ №6

 

6.

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів закладу

 

7.

План роботи практичного психолога дошкільного закладу

 

8.

План роботи вчителів – логопедів

 

9.

План проведення музичних та спортивних свят та розваг

 

10.

Профільні групи, гуртки

 

11.

Розклад гурткової роботи

 

12.

Графіки роботи спеціалістів

 

13.

Самоосвіта педагогів

 

14.

Розподіл занять у ДНЗ «Росинка»

 

15.

Розпорядок дня

 

 

 

І. Аналіз результатів освітньої

та методичної роботи за 2019 – 2020 н.р.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області заклад комбінованого типу.  Упродовж 2018 – 2019 навчального року у дошкільному закладі функціонувало 9 груп дітей:

Груп раннього віку – 2

Молодшого дошкільного віку (4р.ж.) – 2

Молодшого дошкільного віку (5р.ж.) – 1

Старшого дошкільного віку – 2

Груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 2

У дошкільному закладі працюють 52 працівника. У складі педагогічного  колективу – 25 педагогів, медичного персоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 23 працівника, бухгалтерів – 2.

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (від 13.06.2018 №1/9-386).

Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ стало професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у міських заходах. 92% вихователів та спеціалістів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах:

 • педагогічну студію вихователів  груп раннього віку – вихователі  Місейко О.В., Харченко А.Є, Жила І.Г.;
 • педагогічну студію вихователів  груп молодшого дошкільного віку – вихователі Листопадова Н.М., Дмитриченко Ю.С., Маловічко А.О.;
 • педагогічну студію вихователів  груп середнього дошкільного віку – вихователі Ваганова Н.В., Стешенко М.О.;
 • педагогічну студію керівників музичних – Поклад І.М., Драгун Д.М.
 • педагогічну студію вихователів  груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – Бездрабко А.Д., Лишенко О.І., Осадча І.В., Парфьонова Н.М;
 • педагогічну студію вчителів – логопедів – Бодрова Л.В., Брагіна І.О.;
 • методичне об᾽єднання вихователів груп старшого дошкільного віку та вчителів першого класу – Гасевська М.В., Купрієва О.В., Шудрик Я.В., Собакарь О.І.;
 • Школу молодого педагога – Бездрабко А.Д., Осадча І.В., Чиж Т.А.

На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій.

Діяльність педагогів закладу спрямована на підвищення професійної кваліфікації та досягнення вагомих результатів. З цією метою:

 вчителі-логопеди Бодрова Л.В., Брагіна І.О. взяли участь у Всеукраїнському фестивалі практичної логопедії, який відбувся 10.11.2018 р. у м. Києві;

вихователі Парфьонова Н.М., Осадча І.В. стали учасниками VI обласних Педагогічних читань «Чисті думки творять дива» (м. Лебедин, 2019 р.);

керівник музичний Поклад І.М. пройшла курс навчання за програмою: «Зимова казка. Танці та ігри для дошкільнят на зимову тематику», хореограф Кієнко О.Л.  (10.11.2018р., м.Суми);

інструктор з фізкультури Франкевич А.А. взяла участь у засіданні авторської педагогічної майстерні Аксьонової О.П. на тему «Особливості упровадження авторської технології з фізичного виховання «Школа розумного  руху» (21.03.2019 р. м. Конотоп).

вихователь Парфьонова Н.М. провела майстер-клас по виготовленню артбуків на обласному семінарі «Інноваційні підходи до формування мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку» (31.10.2018 р., м.Охтирка).

вихователь-методист  взяла участь у брифінгу з питання «Реалізація Концепції «Нова українська школа» в закладах освіти міста» (16.05.2019 р. м. Охтирка).

У закладі працюють 4 молодих педагога Бездрабко А.Д., Осадча Д.М., Чиж Т.А., Драгун Д.М. За кожним з них закріплено педагогів – наставників.  На базі ДНЗ «Росинка» функціонувала Школа молодого педагога «Порада» (керівник Бабіна С.В., вихователь методист).  Участь у засіданнях Школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога – практика, підвищенню фахового рівня. Крім того, вихователі брали активну участь у засіданнях міської  Школи молодого вихователя, де отримали теоретичні та практичні поради щодо організації  ігрової  діяльності з дітьми різних вікових груп.

З метою удосконалення фахової майстерності курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО пройшли 7 педагогів, що становить 28% від загальної кількості педагогів.  Вихователі  Бездрабко А.Д., Осадча І.В. та музичний керівник Драгун Д.М. продовжують навчання  у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка. 

За результатами атестації вчителю-логопеду Бодровій Л.В.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  вихователю – методисту Бабіній С.В. підтверджено раніше присвоєну  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Маловічко А.О.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії», вихователю Гасевській М.В.  встановлено  11 тарифний розряд.

Педагоги дошкільного навчального закладу станом на 01.06.2019 р. мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 2 педагоги  (8,6 %), «спеціаліст першої  категорії» – 3 педагоги (13%), «спеціаліст другої  категорії» – 7 педагогів (30 %), спеціаліст» – 2  педагоги ( 8,7%), 1 педагог має звання «вихователь-методист» (4 %).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари –  практикуми :

 1. «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку».
 2. «Формування логіко – математичної компетентності дошкільників»

Педагогічні ради:

 1. «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р.»
 2. «Розвиток пізнавальної активності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування».

3.«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальної гри».

 1. «Про результативність освітньо – виховної роботи у 2018-2019 н.р.»

Тренінг:

«Зрозуміти і допомогти. Діти з аутизмом».

Методичні квести:

«Лабіринтами інноваційних технологій».

«У пошуках освітніх скарбів».

Робота   творчих груп з питань:

          «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку».

         «Організація соціально-економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри».

Щомісяця надавались індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності педагогів щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.

 Зміст проведених методичних заходів складався з теоретичних та практичних інтерактивних завдань, що дали можливість підвищити ефективність діяльності колективу відповідно  освітньої програми. Творчою групою педагогів під керівництвом вихователя-методиста розроблено сценарії квест-ігор, конспекти занять по організації пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят, тематичні лепбуки для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення завдань освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Освітня діяльність у ДНЗ здійснювалась на виконання завдань на 2018-2019 навчальний рік:

 • Формування пізнавальної активності, екологічної свідомості дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 • Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Продовження роботи щодо формування економічної компетенції дошкільників засобами гри.
 • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах Нової української школи.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався комплексними освітніми програми:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

 – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

 – «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 – «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

– «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

          Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять щодо організації пошуково-дослідницької діяльності та інтелектуального розвитку дошкільників у процесі формування математичних уявлень. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної практичної діяльності, враховуючи при цьому індивідуальний рівень розвитку кожного вихованця.

Упродовж 2018-2019 навчального року колектив результативно впроваджував  освітні технології. Вихователі групи старшого  дошкільного віку «Пролісок»  (Шудрик Я.В., Собакарь О.І.)  ефективно використовували палички Д. Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Полуничка»  (вихователі Купрієва О., Гасевська М.В.) та молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Дзвіночок» (вихователі Листопадова Н.М., Нестеренко Н.І.) використовувалась «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно впроваджували  кубики З.Дьєнеша, що сприяли розвитку пізнавальних та психічних процесів. Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Барвінок» Маловічко А.О., Чиж Т.А. активно використовували мнемотехнологію  Г.Чепурного «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, кінезіологічні вправи ефективно упроваджувала  вчитель-логопед Бодрова Л.В., що мало позитивний вплив на розвиток фонематичного слуху, навчання дітей ранньому читанню. Всі групи дошкільного закладу використовують в освітній діяльності коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Музичний керівник Поклад І.М.,  впроваджує в роботі елементи методики К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  для розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи вихованці демонстрували  під час розваг, свят та тематичних ранках.

 Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур, використанням сучасних оздоровчих технологій, зокрема елементів стретчингу та глайдингу. Вихователі груп використовували  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: вправи з релаксації, пальчикову гімнастику, гімнастику для пальців, сендплей, ходьбу по ребристій дошці, по «доріжці здоров’я», масажі (горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття. Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей.

         В травні місяці 2019 р. проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152 дитини, що склали 76 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%. Результат моніторингу по кожній віковій групі дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат  діяльності  педагогічного  колективу.

            Робота щодо наступності дошкільної та початкової освіти проводилась відповідно плану роботи ДНЗ та Плану спільної роботи дошкільного навчального закладу та ЗОШ №6. Вихователями  старших груп організовано ряд екскурсій дітей  до школи. На загальні батьківські збори було запрошено вчителів першого класу, які проінформували присутніх про здійснення освітньої діяльності учнів  в умовах Нової української школи.

Упродовж  навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Узагальнені матеріали по роботі ДНЗ в літній оздоровчий період 2018 р. були подані на обласний конкурс-огляд на кращу організацію літнього відпочинку дітей. За результатами заклад отримав І місце. З метою активізації творчої діяльності та професійної самореалізації педагогів у квітні 2019 року колектив взяв участь у обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів «Світ дошкілля» у номінації «Створюємо сучасний розвивальний освітній простір на території закладу дошкільної  освіти» та зайняв  ІІ місце.

 Упродовж навчального року вивчалась система роботи  музичного керівника Поклад І.М. з питання «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа», поширювався  педагогічний досвід вчителя-логопеда Брагіної І.О.

        Упродовж навчального року, з метою розвитку творчих здібностей вихованців,  в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:       

«Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;

«Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Лишенко О.І.;

«Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;

«Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Франкевич А.А.;

«Чудо-шашки» – керівник Гасевська М.В.

Англійська мова – керівник Гонтаренко Н.І.

Аналізуючи музичну діяльність слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Драгун Д.М. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат у засвоєнні знань та набутті відповідних умінь дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2018 – 2019 навчальний рік. Упродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами.

Упродовж  року планомірно проводилася робота з родинами вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, при цьому враховувались особливості кожної сім ї. Родини вихованців постійно запрошувались на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, фестиваль родинної та дитячої творчості, ярмарки, виставки. Педагоги пропонували увазі батьків виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів. Упродовж року успішно діяв консультативний центр «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питання організації ігрової діяльності з малюками вдома, створення розвивального середовища та ін. Ефективно продовжує функціонувати вебсайт  дошкільного навчального закладу. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу. Оновлення інформації сайту здійснюється постійно.

        Проведена методична робота у 2018-2019 н.р. сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем організації пошуково-дослідницької діяльності та удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи, що мало вплив на розвиток творчої думки кожного педагога. Організація  цих форм роботи допомогла  колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Показниками діяльності дошкільного закладу є стан здоров’я дітей та їх відвідування закладу. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2018 – 2019 н.р. показав, що рівень захворюваності зменшився порівняно з рівнем захворюваності за минулий 2017 – 2018 н.р. Так, у 2018 році дітьми дошкільного навчального закладу через хворобу пропущено 56 днів, що на 22 дні менше, ніж у минулому році.

Упродовж 2018 року було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

– санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

– формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

– загартування упродовж року;

– проведення антропометричних вимірювань;

– надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Адміністративно-господарча діяльність в ДНЗ проводилась відповідно до завдань, окреслених річним планом роботи. Своєчасно було проведено підготовку до навчального року та осінньо-зимового періоду. Зроблені косметичні та поточні ремонти групових приміщень, харчоблоку, пральні, музичної зали, кабінетів, коридорів, допоміжних приміщень. В результаті планомірної роботи, забезпечено безперебійне функціонування опалювальної системи, водо-мережі та освітлення. Відповідно до графіка проведено повірку теплових та водяних лічильників, манометрів. Завдяки небайдужому ставленню депутатів Сумської обласної та Охтирської міської рад,  придбано промислове технологічне обладнання у вигляді м’ясорубки та стелажів, мийки для посуду на харчоблок. Все обладнання знаходиться в задовільному стані.

Упродовж року проводилась велика робота по облаштуванню майданчиків дерев’яними спорудами. В результаті спільної  роботи працівників та батьків  на майданчиках  з’явилися: яскравий   потяг,  швидкі літаки,  сучасні мотоцикли та автомобілі, простора  альтанка.

Велика робота проведена щодо створення медико-соціальних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Наявні документи, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Постійно оновлюється база даних дітей пільгових контингенту.

Підводячи підсумки, можна сказати, що освітня діяльність з дітьми в 2018-2019 н.р. була проведена на достатньому рівні. План роботи закладу за минулий навчальний рік дозволив досягти поставлених цілей. Проте, в організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році залишаються актуальним питання безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я, забезпечення системної організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку. Одним з ключових питань залишається інноваційна діяльність у ДНЗ, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і запозичення та впровадження у практику уже розроблених і рекомендованих педагогічних новацій, дотримання принципів перспективності та наступності між суміжними ланками освіти, зокрема ДНЗ та ЗОШ № 6 І-ІІ ступенів з метою забезпечення цілісного розвитку особистості на всіх рівнях освіти.

 Враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

Пріоритетні завдання

на 2019-2020 н.р. 

 • Оптимізувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я.
 • Забезпечити системну організацію художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами малювання в інтегрованому  просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовжувати роботу щодо розвитку пізнавально-дослідницької діяльності дошкільнят через організацію дитячого експериментування.
 • Продовжувати організацію освітнього процесу на принципах наступностізакладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи “Нова українська школа” щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

«Формування життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності шляхом створення безпечного освітнього середовища»

Напрямок роботи дошкільного закладу:

«ПІЗНАВАЛЬНО –ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

Завдання на оздоровчий період:

 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей упродовж дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;

  ІІ. Методична робота з  педагогічними кадрами

ІІ.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітка

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

  2.1      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

2.1.1

Забезпечити виконання програми розвитку дитини від народження до шести  років «Я у  Світі».

упродовж року

педагоги

ДНЗ

 

 

 

 

 

2.1.2

Проводити співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

 

 

упродовж року

 

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО педагога: Ваганову Н.В.

 

згідно з графіком

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.1.4

Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ.

відповідно графіка проходження курсів

вихователь-методист

рекомендації

 

2.1.5

Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси на нараді при директору.

 

директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

2.1.6

Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ та в місті.

 

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

 

2.1.7

Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, колективні перегляди, взаємовідвідування,  обмін досвідом.

 

упродовж року

директор, вихователь-методист

річна циклограма роботи

 

 

 

 

 

2.1.8

Організувати колективну переплату фахових видань.

вересень, травень.

вихователь-методист

абонементи

 

2.2  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

2.2.1

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до

 

20.09.2019р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.2.2

Атестувати в поточному навчальному році наступних педагогів: Жилу І.Г., Кондратенко Н.О., Купрієву О.В., Собакарь О.І., Шудрик Я.В., Франкевич А.А.

до

 

01.04.2020 р.

 

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

 

 

 

 

 

2.2.3

Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.

         до

15.03.2020 р.

 

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

 

2.2.4

Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються на педраді.

 

21.02.2020 р.

 

методичні розробки

тощо

 

2.2.5

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

до

05.04.2020 р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

2.3    З метою підвищення ефективності самоосвіти:

2.3.1

Оновлювати і поповнювати фонд  довідкової  і методичної літератури.

 

упродовж року

вихователь-методист

 

 

2.3.2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультації – огляди.

 

останній четвер кожного місяця

  директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Провести вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти.

упродовж року

вихователь-методист

рекомендації

 

 

 

2.3.4

Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

 

17.04.2020 р.

 директор, вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

2.4     З метою професійного становлення молодих спеціалістів:

2.4.1

Призначити наставників для молодих педагогів:

 Бездрабко А.Д., Осадча І.В.

наставник Лишенко О.І., Чиж Т.А. – Стешенко  М.О., Драгун Д.М. – наставник Поклад І.М.

 

 

 

до 05.09.2019 р.

 

  директор

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

Методичну роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами системи дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітнього процесу;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в роботі з родинами;
 • залучення до методичної і громадської роботи.

 

 

 

 

упродовж року

директор, вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

зошити самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

 

упродовж року

директор, вихователь-методист

папки

самоосвіти

 

2.4.4

Сприяти роботі постійно діючої школи  молодого педагога «Порада».

упродовж року

керівник вихователь-методист, педагоги наставники

 

план

 

2.4.5

Сприяти участі молодих педагогів в роботі міської педагогічної студії «Школа молодого педагога».

за планом роботи методичного кабінету відділу освіти

директор, вихователь-методист

 

план роботи

 

 

 

 

 

2.5     Педагогічні ради:

2.5.1

Завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік.

1.Про обрання секретаря педагогічної ради.

2.Підсумки літнього оздоровчого періоду.

3.Обговорення Листа МОН від 02.07.2019 №1/9- 419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році».

4.Ознайомлення з матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників.

5. Розгляд програм та методичних посібників для освітньої діяльності.

6.Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік.

7.Затвердження форм планування освітньої  роботи.

8.Затвердження планів творчих груп.

9.Затвердження програм та графіків роботи гуртків.

10.Затвердження планів роботи профільних груп.

11.Затвердження планів роботи з батьками.

 

30.08.2019 р.

директор, вихователь-методист

план, протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку – найважливіший аспект освітнього процесу в ДНЗ.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Створення у дошкільному закладі безпечного освітнього середовища.

3.Формування у дітей свідомого ставлення до власного життя та здоров’я.

4.Забезпечення безпечних умов під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

5.Про наслідки тематичного вивчення стану організації роботи з безпеки. життєдіяльності дошкільників.

6.Презентація розвивальних ігор, посібників, матеріалів щодо організації роботи щодо формування безпечної поведінки дошкільнят.

 

 

 

21.11.2019 р.

 

 

 

директор

 

 

 

 

вихователі

 

 

інструктор з фізкультури

 

 

вихователь-методист

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповідь

 

 

інформація

 

 

 

 

 

 

довідка

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом залучення їх до мистецтва  за допомогою малювання.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Сучасні підходи до розвитку художньо-естетичних смаків у дітей дошкільного віку.

3. Використання  нетрадиційних технік  під час організації  занять з малювання.

4. Про стан роботи з малювання в дошкільному закладі (контрольно-аналітична довідка).

5.Тренінг «Вчимося творчості у дітей».

6.Звіт педагогічних працівників, які проходять атестацію.

 

21.02.2020

 

 

 

 

директор

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

вихователі, які атестуються

 

 

 

 

 

доповідь

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

довідка

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

довідка

 

2.5.4

Про результативність освітньої  роботи у 2019-2020 навчальному році.

 

1.Аналіз освітньої  та методичної роботи ДНЗ.

2.Виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

3.Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

4.Робота закладу у літній оздоровчий період 2020 р. (презентація плану).

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020 р.

 

 

 

 

директор,

вихователь-методист, практичний психолог,

інструктор з фізкультури,

 

керівник музичний,

сестра медична старша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6    Семінари, семінари-практикуми:

2.6.1

Семінар-практикум:

«Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

–          Базовий компонент дошкільної освіти про безпеку життєдіяльності дітей.

–          Створення безпечного розвивального середовища.

–          Організація роботи з безпеки життєдіяльності в ДНЗ.

–          Розгляд проблемних ситуацій.

–          Презентація пам’яток для батьків.

 

 

 

31.10.2019 р.

 

вихователь-методист

 

матеріали семінару, методичні рекомендації, пам’ятки

 

2.6.2

Семінар-практикум:

«Формування творчої особистості  дитини  засобами мистецтва».

1.Художньо-продуктивна діяльність дітей дошкільного віку та її вплив на всебічний розвиток особистості: психолого-методичний аспект . 2. Робота з картиною в ДНЗ: інноваційні підходи.

3. Планування занять з  малювання в різних вікових групах.

4. Практична частина:    
– розв’язування творчих завдань за змістом картини-оригіналу та зміненої картини;  

 – самоаналіз професійної компетенції вихователів.

 

 

 

31.01.2020 р.

 

 

вихователь-методист

 

план семінару, методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3

Тренінг для вихователів за програмою О.П.Аксьонової «Школа розумного руху»

06.02.2020 р.

інструктор з фізкультури

методичні рекомендації

 

2.7   Консультації для педагогів усіх категорій:

Консультації для вихователів

2.7.1.

Планування освітньої роботи. Рекомендації по веденню обов’язкової документації педагогів, складання планів самоосвіти.

05.09.2019 р.

вихователь-методист

Інформаційний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради

 

2.7.2

Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія: уникаємо помилок.

03.10.2019 р.

вихователь-методист, практичний психолог

=/=

 

2.7.3

Національний куточок в групі: методичні аспекти

10.10.2019 р.

вихователь-методист

 

 

2.7.4

Дитячий травматизм у побуті та природі. Його попередження та перша долікарська допомога.

07.11.2019 р.

вихователь-методист, сестра медична старша

=/=

 

2.7.5

Як загасити агресію батьків: поради вихователю.

05.12.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.6

Занурення у натюрморт за допомогою художньо-дидактичних ігор.

16.01.2020 р.

 

 

вихователь –

методист

=/=

 

2.7.7

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в умовах сучасного дошкільного закладу

06.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.8

Інтеграція пошуково-дослідницької та інтелектуальної діяльності як чинник пізнавального розвитку дошкільників.

19.03.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.9

Формування мотиваційної готовності дітей до школи в умовах Нової української школи.

 

09.04.2020 р.

вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог

=/=

 

2.7.10

Шляхи підвищення рівня знань батьків щодо виховання здорової дитини.

14.05.2020 р.

практичний психолог

=/=

 

Консультації для практичного психолога

2.7.11

Як допомогти вихователю сформувати батьківську команду.

 24.10.2019р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.12

Дитина – дзеркало батьків, або що потрібно знати про дитячу агресію.

20.12.2019р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.13

Як формувати довільність поведінки дитини.

12.03.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для музичного керівника

2.7.14

Музичне виховання дошкільників засобами фольклору.

14.11.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.15

«Особливості розвитку музично-ритмічних рухів у вихованців  ДНЗ».

14.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.16

Музикотерапія в освітньому процесі ДНЗ.

16.04.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для вчителів-логопедів

2.7.17

Технологія «Фідбек» як засіб співпраці вчителя – логопеда з батьками».

05.12.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.18

Застосування інноваційних методик у роботі з подолання у дітей порушень  мовлення.

30.01.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

 

Консультації для інструктора з фізкультури

2.7.19

Техніка безпеки під час організації занять з фізкультури.

06.11.2019 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.20

Нова фізична культура або школа розумного руху. (О.Аксьонова)

05.02.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.7.21

«Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільнятами».

 

23.04.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

2.8.   Педагогічні години:

2.8.1

Методичний діалог

Нові акценти освітньої роботи в умовах розвивального середовища.

 

12.09.2019 р.

 

 

 

 

вихователь-методист,

 

інформаційно

практичний матеріал

 

2.8.2

Майстер-клас

Формування готовності дошкільників до командної взаємодії.

03.10.2019 р.

 

 

 

вихователь-методист, вихователі

інформаційно -практичний матеріал

 

 

2.8.3

Методичний квест

Безпека дитини в освітньому процесі ДНЗ».

 

07.11.2019 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.4

Методичний діалог

Експериментування, як крок до пізнання творчого саморозвитку особистості дошкільника.

 

05.12.2019 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.5

 Майстер – клас

Занурюємося в прекрасний мистецький світ.

23.01.2020 р.

Собакарь О.І.

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.6

Ділова гра

Художньо – дидактичні ігри під час ознайомлення дошкільників з різними видами малювання.

 

13.02.2020 р.

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.7

Методична гра

Самооцінка в дошкільному віці: підтримуємо та розвиваємо.

21.03.2020 р.

вихователь

методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

2.8.8

Методичний діалог

Вивчаємо функціональну готовність дитини до шкільного навчання.

 

09.04.2020 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

 

 

 

2.8.9

Тренінг

Запобігаємо професійному вигорянню.

16.05.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційний матеріал

 

2.9    Творча  група

2.9.1

Організація експериментально-дослідницької діяльності як засобу стимулювання пізнавальної  активності дітей старшого дошкільного віку.

вересень, листопад , березень

Керівник – вихователь-методист, члени творчої групи: Стешенко М.О., Купрієва О.В., Кондратенко Н.О.

   план

 

 Ініціативна група

2.9.2

 Нетрадиційні техніки малювання  для розвитку художньо-творчих здібностей дошкільнят.

січень,

лютий

 

Керівник вихователь-методист, члени творчої групи:

Жила І.Г.  Шудрик Я.В., Лишенко О.І.

 

 

 

 

 

план

 

2. 10  Колективний перегляд педагогічного процесу

                 Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей:

2.10.1

Вирішення завдань безпеки життєдіяльності дошкільників під час організації освітнього процесу.

 

04.11.- 08.11. 2019 р.

молодший, середній,

старший дошкільний вік.

конспекти занять

 

2.10.2

 Організація занять з малювання з дітьми різних вікових груп:

–          нетрадиційне малювання;

–          предметне малювання;

 

–          предметне малювання;

 

–          сюжетне малювання;

 

–          декоративне малювання;

 

–          ознайомлення з картиною;

 

 

–          малювання за прослуханим музичним твором;

–          малювання за прослуханим художнім твором;

 

лютий

2020 р.

 

 

 

– ранній вік;

 

– мол.дош.вік (4р.ж.)гр.

«Фіалочка»

-мол.дош.вік (4р.ж.)гр.

«Малинка»

-серед.дош.вік (5р.ж.) гр. «Дзвіночок»;

-серед.дошк.вік

(5р.ж.) гр.. «Барвінок»

 

– старший

дошкільний вік гр. «Ромашка»

 

-гр. «Сонечко»;

 

 

-гр. «Калинка»

конспекти занять

 

2.10.3

Участь педагогів, що атестуються в «Декаді педагогічних інновацій»

лютий

2020 р.

педагоги,       що атестуються

конспекти занять, наробки

 

2.10.4

Колективний перегляд-звіт гурткової роботи.

квітень-травень

керівники гуртків

 

 

 

2.11     Перспективний педагогічний досвід

                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду

2.11.1

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

упродовж року

вихователь-методист

система роботи

 

 

 

2.11.2

Вивчення  системи  роботи вчителя-логопеда Бодрової Л.В. «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної технології у корекційній роботі з дітьми».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

 

 

 

2.11.3

 Узагальнення досвіду музичного керівника Поклад І.М. «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа».

квітень,

2020

 

директор,

вихователь-методист

рекомендаціїконсультації

 

 

 

 

 

 

2.11.4

Спрямувати роботу колективу на використання  в практичній діяльності  сучасних досягнень та ефективних освітніх технологій (елементи):

–          «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          інноваційну технологію мнемотехнологію;

–          палички Д.Кюїзенера;

–          коректурні таблиці за методикою Н.Гавриш;

–          технологію навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–           розвиваючі кубики Нікітіних;

–          Школа розумного руху (О.П.Аксьонової);

–          кінезіологічні вправи.

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист, педагоги

 

 

 

 

 

 

рекомен-дації, консуль-тації

 

2.12      Проведення психолого-педагогічних консиліумів, нарад

2.12.1

Проведення наради «Психічний розвиток дітей 5-го року життя».

 

жовтень

2020 р.

директор

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.2

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, або психічний розвиток дітей раннього віку.

листопад

2019 р.

директор,

практичний психолог,

вихователь-методист

протокол, рекомен-дації

 

2.12.3

Психічний розвиток дітей 4р.ж.

січень, 2020 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.12.4

Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі.

лютий

2020 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.13          Огляди конкурси, виставки

2.13.1

Конкурс-огляд «Готовність груп до нового навчального року»

 

18 -19.09.2019р.

вихователь-методист, вихователі

 

інформація до наради

 

 

 

 

 

2.13.2

Виставка осінніх поробок «Осінній дивограй»

01.10.2019р.

вихователь-методист, вихователі,

батьки

інформація до наради

 

2.13.3

Виставка новорічно-різдвяних композицій  «Зимова казка».

17.12.2019 р.

вихователі,

батьки

інформація

 

2.13.4

Огляд групових осередків  самостійної творчо – художньої діяльності.

11.02.2020 р.

директор,

вихователь-методист

інформація

 

2.13.5

 Мій педагогічний досвід» (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються).

лютий,

 2020 р.

вихователі

 

 

інформація

 

 

 

 

 

2.13.6

Виставка творчих робіт дітей та батьків «Великодні  дива»

22.04.2020 р.

вихователі ДНЗ

інформація

 

 

 

 

2.13.7

Виставка дитячих малюнків:

– «Осінь – чарівниця»;

– «Козацькому  роду – нема переводу»;

– «Зимова казка»;

– «Рідне місто, тобою пишаюсь;

«Світ поезії Т.Шевченка  в малюнках дітей»;

–  «Земля України Великдень стрічає»;

– «Про безпеку треба дбати!»;

– «Коли моя родина разом»;
«Літо – літечко прийшло, тепло і радість принесло»

 

 

 

упродовж року

 

 

Листопадова Н.М.,

Нестеренко Н.І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8

Виставка дитячих робіт гуртка «Веселкові  барви».

1 раз на квартал

Керівник гуртка

 

 

 

 

 

2.14     Тематичні тижні:

2.14.1

Олімпійський тиждень

09.09-13.09.2019р.

директор,

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

наказ, заходи

 

2.14.2

Тиждень толерантності

11.11.-15.11.2019 р.

практичний психолог

 

 

2.14.3

Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай (тиждень правових знань).

04.12-10.12.2019 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

 

2.14.4

Тиждень української мови.

17.02.-21.02.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.14.5

Шевченківський тиждень «Золоті зерна поезії Т.Г.Шевченка».

 

02.03-10.03.2020 р.

директор,

вихователь-методист

заходи

 

2.14.6

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

жовтень,

20.04.-24.04.2020 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.14.7

День цивільної оборони.

24.04.2020 р.

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

2.15     Дні Здоров’я в дошкільному закладі

2.15.1

Перший понеділок кожного місяця

 

упродовж року

інструктор з фізкультури, вихователі

календарний план

 

                     

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові -дальний

Примітка

Відм. про викон.

1

2

3

4

5

6

3.1       Моніторингове вивчення

3.1.1

Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лінями Базового компоненту відповідно до змісту Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

 

30.09.-04.10.2019 р,

13.04. -17.04.2020 р.

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.2   Тематичне вивчення

3.2.2

«Вивчення стану організації роботи з безпеки життєдіяльності».

 

04.11.-15.11.2019р.

директор,

вихователь-методист

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

3.2.3

«Стан організації занять з малювання  в різних вікових групах».

лютий,

2020

директор

вихователь-методист,

 

наказ,

довідка

 

3.3    Комплексне вивчення

3.3.1

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  програми розвитку дитини від народження до шести  років «Я у Світі» ( до педагогічної ради).

 

травень,

 2020 р.

директор,

вихователь-методист,

пр. психолог

 

наказ,

довідка

 

3.3.2

Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного  віку  групи «Фіалочка»

 

28.10.-01.11.2019р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

Організація життєдіяльності дітей раннього віку групи «Пролісок»

06.04. -10.04.2020 р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4       Вибіркове вивчення

3.4.1

Якість впровадження рішень педагогічної ради

згідно визначених термінів

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

3.4.2

Аналіз змісту та якості календарного планування

листопад

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

3.4.3

Використання освітніх  технологій в освітньому процесі

січень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.4

Проведення свят і розваг з дітьми

листопад, грудень, травень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.5

Медико – педагогічний контроль занять з фізичної культури

 

2 рази на рік

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 

3.4.6

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності

1раз на квартал

вихователь-методист

інформація до відома

 

3.5      Оперативне вивчення

3.5.1

Готовність педагогів до роботи

упродовж року

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.2

Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мовлення

грудень

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

 

Якість організації та проведення ранкової гімнастики.

1 раз на місяць

директор,

вихователь-методист

інформація

 

3.5.3

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

січень

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.5

Співпраця наставників з молодими педагогами

упродовж року

директор, вихователь-методист

до відома

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

4.1.1

Організовувати освітній  процес згідно листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419 «Щодо організації діяльності  закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2019/2020 навчальному році».

 

 

упродовж року

 

вихователь-методист,

педагоги

 

орієнтовний розподіл занять

(додаток )

 

4.1.2

Здійснювати освітній процес через організацію тематично-блочного планування,  різні типи та види занять.

 

упродовж року

вихователь-методист,

педагоги

тематично-блочне планування

 

4.1.3

Організувати освітню діяльність в дошкільному закладі у період канікул.

 

 

педагоги ДНЗ

 

заходи

 

4.2       З метою пропагування освітньої діяльності закладу

4.2.1

 Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, вебсайт, Facebook сторінку ДНЗ.

 

щоквартально

 

директор,

вихователь-методист

 

 

4.2.2

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи.

 

упродовж року

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційні стенди

 

4.2.3

Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей.

 

вересень,

2019 р.

квітень,

2020 р.

педагоги закладу

 

 

 

 

 

 

4.2.4

Продовжити роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою»,

з питань розвитку та виховання  дітей дошкільного віку.

 

упродовж року

директор,

спеціалісти закладу

план, графік роботи

 

4.2.5

Групові  батьківські збори:

Ранній вік:

– «Будьмо знайомі». Адаптація дитини в закладі дошкільної освіти, як її полегшити».

– «Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей третього року життя»;

 – «Розвиваємо в малят сенсорику та дрібну моторику».

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

січень

 

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

 

 

 

протоколи зборів

 

4.2.6

Молодший дошкільний вік (4р.ж)

– «Організація освітнього процесу з дітьми молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) в дитячому садку та вдома».

– «Азбука безпеки».

– «Граємо з дитиною всією родиною».

 

 

вересень

 

 

 

січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.7

Середній  дошкільний вік (5р.ж)

– Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 – «Азбука безпеки».

– «Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї».

 

 

 

вересень

 

 

 

 

січень

квітень

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.8

Старший дошкільний вік

-«Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку,освіти та  виховання старших дошкільників».

-«Азбука безпеки».

– «Які вони – майбутні школярі? (диспут)».

 

 

 

вересень

 

 

 

січень

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями

4.3.1

З метою підвищення  якості організації перспективності, наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 6  І-ІІ ступенів затвердити план та угоду про співпрацю

 

травень,

 2020

директор,

вихователь-методист

 

план,  угода

 

 

4.3.2

З метою забезпечення результативності у співпраці ДНЗ і ЗОШ № 6 І-ІІ ступенів продовжити діяльність  базового дошкільного навчального закладу з питання «Підготовка дітей до шкільного навчання».

 

упродовж року

 

 

вихователь-методист

 

 

план

 

 

4.3.3

Здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які не відвідують ДНЗ.

 

упродовж року

вихователь-

методист,

закріплені педагоги

 

наказ

 

4.3.4

Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки.

упродовж року

директор,

вихователі

 

 

 

4.3.5

Співробітництво з дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку.

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

4.3.6

Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини,

виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

 

 1. V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

5.1

Підготувати проекти наказів:

–          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

–          «Про організацію гурткової роботи»;

–          «Про наставництво»;

–           «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

–           «Проведення Дня відкритих дверей»;

–          «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

–          «Про проведення
Тижня безпеки»;

–          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

–           «Про підсумки методичної роботи»;

–           «Про підготовку проведення педагогічної ради»;

–          «Про результати проведення комплексних, тематичних перевірок».

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

вересень

жовтень

 

 

 

 

вересень, квітень

березень

 

 

квітень

 

травень

 

травень

упродовж

року

упродовж

року

 

упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекти наказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення стану організації освітнього процесу.

упродовж року

вихователь-методист

 

довідки

 

 

 

 

 

5.3

Формування картотеки методичної літератури та фахових видань.

упродовж року

вихователь-методист

картотека

 

 

 

5.4

Інвентаризація ігрового та спортивного обладнання

до 20.10.2019р.

вихователь-методист

 

 

 

 

5.5

Оформити тематичні куточки:

«Безпека життєдіяльності дошкільнят»;

«На допомогу молодому педагогу»;

 «Інноваційні цікавинки  в освітньому процесі».

 

 

жовтень

 

листопад

 

        січень

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

–          Організувати виставки епізодичні так і постійно діючі:

– «Новинки методичної літератури»;

 -«Готуємось до педагогічної ради»;

– «Виховуємо патріотів»;

– «Вивчаємо педагогічну спадщину»;

– «Готуємось до огляду-конкурсу».

–           

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

тематичний каталог

 

5.7

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду.

 

до 01.12.19 р.

 

вихователь-методист

 

каталог

 

 

 

5.8

Підготувати рекомендації на допомогу вихователям:

 

–           – організація роботи щодо ознайомлення дошкільників із правилами дорожнього руху та безпечної поведінки;

–          – художньо-творча діяльність дошкільників засобами мистецтва.

 

 

 

до 01.11.19 р.

 

 

 

 

до 01.02.20 р.

 

вихователь-методист

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

 

1

2

3

4

5

6

6.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2019-2020 Н. Р.

6.1.1

Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та початок 201-2020 навчального року.

до 24.06.2020

Горовецька О.Г. директор

 

 

6.1.2

Забезпечити організацію освітнього  процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2019-2020 н.р.

до 29.08.2020

Бабіна С.В. вихователь – методист

річний план роботи

 

6.1.3

Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2019-2020 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в групах.

до 29.08.2020

Горовецька О.Г. директор

 

 

6.1.4

  Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 22.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

 

наказ

 

6.1.5

Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2019-2020н.р. згідно з законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 25.08.2020

Горовецька О.Г.

 директор

 

наказ

 

6.1.6

Провести нараду при директору з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

 

нарада

 

6.1.7

Взяти участь у серпневій конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста.

29.08.2020

Горовецька О.Г. директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

 

6.1.8

Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу

 

постійно

Горовецька О.Г.

директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

 

6.1.9

Провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю батьківської громадськості.

02.09.2020

Горовецька О.Г.

 директор

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

керівники музичні

 

 

6.1.10

Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

 

 

до 15.08.2020

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

 

6.1.11

Забезпечити контроль за організацією харчування у ДНЗ; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування.

 

постійно

 

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнали

контролю

за

органі-зацією

харчування

 

6.1.12

Затвердити, схвалений педагогічною радою план роботи дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р.

 

30.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

річний план роботи

 

 

6.1.13

Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ.

 

постійно

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнал

відвіду-вання

 

6.1.14

Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти.

до 15.08.2020

Бабіна С.В. вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.15

Довести до відома педагогічних працівників дошкільного навчального закладу інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки.

до 20.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.16

Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців ДНЗ.

 

постійно

 

Бойко О.В.

завгосп

 

заходи

 

6.1.17

Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

до 22.08.2020

Бойко О.В.

завгосп,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

 

 

6.1.18

Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.19

Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

протокол

 

6.1.20

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 

до 12.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.21

Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знос сухостою; дизайн квітників;

–          завезення піску.

 

червень –

липень

2020

 

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

акти

 

6.1.22

Підготовка харчоблоку до початку навчального року:

–  забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням, джерелами гарячого водопостачання, наявності терморегуляторів на жарових шафах та духовках, термометрів у холодильному обладнанні;

–  постачання питною водою гарантованої якості.

 

 

 

до 10.08.2020

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.1.23

Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.

 

щокварталу

Сестра медична старша,

вихователь – методист,

завгосп

журнал

проведення

інструк-тажів,

журнал

перевірок

 

6.1.24

3 метою якісної підготовки до роботи у новому навчальному році провести атестацію робочих місць.

24-25.09.2020

атестаційна

комісія

інформація

 

6.1.25

Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

 -приготуванням їжі і харчуванням дітей;

–     виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–     економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

 

 

 

упродовж

року

Горовецька О.Г. директор,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Смоляр А.В. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завгосп

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2        РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. РОБОТА ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

6.2.1

Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців.

до 10.08.2020

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.2.2

Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

–    проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 20.08.2020

 

 

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

акти

 

6.2.3

Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.

 

упродовж

року

завгосп, робітник по обслуговуваннюкаштелянка

 

 

6.2.4

Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу:

–     створення індивідуального та стильного образу ДНЗ;

–     задоволення запитів дітей і їхніх батьків;

–     розширення можливості педагогів для цікавої та змістовної організації діяльності дітей під час прогулянок

 

 

 

 

 

упродовж

року

 

педагогічні

працівники

 

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2020 року. 3 метою якісної підготовки закладу до літньої оздоровчої компанії та до нового навчального року провести поточний та косметичний ремонт приміщень, літніх павільйонів.

 

Підготовка овочесховища до зими. Масова закупівля овочів.

 

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навчаль-ного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ.

травень –

червень

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

 

 

 

 

6.3     РОБОТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПРАЦІВНИКАМИ ХАРЧОБЛОКУ

6.3.1

3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.

 

щокварталу по потребі

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

план та облік проведення

 

6.4  КОНСУЛЬТАЦІЇ

6.4.1

«Взаємодія вихователя та обслуговуючого персоналу у дотриманні режиму дня».

листопад

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

матеріали

консультацій

 

6.4.2

«Співпраця вихователя і помічника вихователя під час організації життєдіяльності дітей різних вікових груп»

 

 

грудень

 

Горовецька О.Г. директор

 

матеріали

консультацій

 

6.4.3

«Формування культурно-гігієнічних та трудових навичок у дітей дошкільного віку».

 

лютий

Бабіна С.В. вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

6.4.4

«Приклад дорослого – важливий метод у формуванні особистості»

квітень

Бабіна С.В.

вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

    6.5       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.5.1

Зміст і пріоритетні напрямки методичної, медичної, адміністративної діяльності дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік

 

 

серпень

 

 

 

Директор вихователь-методист, завгосп

плани роботи всіх служб

 

 

Дотримання вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки

Директор, відповідальний з ОП, завгосп

 

інструкції

 

Вибори дорадчих комітетів (Рада ДНЗ, Рада з харчування, комісії з охорони праці)

Директор (завідувач), голова ПК

протокол

 

 

Про соціальний статус родин закладу та пільги для дітей-сиріт, дітей з

малозабезпечених, багатодітних

сімей та сімей, що мають дітей -інвалідів.

Директор, вихователь-методист

проект

стратегії розвитку ДНЗ

 

6.5.2

Про стан ведення ділової

документації працівників всіх служб

листопад

Вихователь-методист, діловод

 

 

матеріали

 

 

 

 

 

Стан проходження атестації педагогічними працівниками

Вихователь –

методист

план

 

 

Забезпечення успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом дотримання наступності між двома ланками освіти.

 

Вихователь –

методист, вихователі старших груп

Угода

 план

 

 

 

 

 

 

6.5.3

Дотримання  вимог нормативних документів щодо запобігання дитячому травматизму

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Травень

      Директор

 

Нормативні документи

 

 

 

Обладнання дошкільного навчального закладу необхідною комп’ютерною технікою, забезпечення інтернет-ресурсами для впровадження ІКТ у освітню діяльність

Директор

завгосп

 

 

 

Аналіз виконання норм харчування, здійснення корекції раціону

Сестра медична з дієтхарчування

Журнал виконання норм харчування

 

 

 

 

 

 

Стан ведення документації працівниками всіх служб

Директор

діловод

Документація працівників

 

 

Про організацію та підготовку дошкільного навчального закладу до літнього оздоровчого періоду

 

Директор вихователь-методист,

завгосп, сестри медичні старші

План, заходи

 

Аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

 

Сестри медичні старші

Журнал обліку відвідування дітьми ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.6          ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

6.6.1

Стан підготовки до нового 2019-2020 навчального року та осінньо-зимового періоду

 

Серпень

 

Директор вихователь-методист, завгосп

 

протоколи,

накази

 

Про перегляд Правил внутрішнього розпорядку. Обговорення графіків роботи всіх структурних підрозділів..

 

Директор голова ПК

інформації,

плани,заходиграфік

 

Про підсумки літнього оздоровчого періоду в дошкільному навчальному закладі

Директор, вихователь-методист

Наказ, інформація

 

Про проведення тарифікації педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу

Директор,

голова ПК

Накази. протокол

 

6.6.2

Про фінансово-господарську

діяльність дошкільного

навчального закладу

 

 

Жовтень

 

 

Директор,

діловод

 

Кошторис, фінансова документація

 

Стан організації медико-педагогічного нагляду за проведенням

фізкультурних занять

Завгосп

Книга контролю, протоколи

 

Про посилення контролю за якістю харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 

Сестра медична з дієтхарчування

Картки контролю

 

6.6.3

Про стан роботи зі зверненнями громадян до дошкільного навчального закладу

 

 

Грудень

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

Співпраця дошкільного навчального закладу і загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6

Вихователь-методист

Інформаційні матеріали, консультації

 

Про профілактику дитячого

травматизму в дошкільному навчальному закладі

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

6.6.4

Запровадження нових форм просвітницько-профілактичної роботи з підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Директор,

вихователь-методист

Інформаційні матеріали, консультації

 

Забезпечення медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів

 

Сестра медична

старша

Картки контролю

 

Про дотримання дати проходження медичного огляду працівниками дошкільного навчального закладу

Директор, вихователь –

методист

Графік

 

 

Стан проведення  просвітницько-роз’яснювальної  роботи серед батьків з питань профілактики кишково-шлункових інфекцій у дітей. 

Сестри медичні

старші

Інформаційні матеріали, консультації

 

Посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів дошкільного навчального закладу

Директор,

вихователь –

методист

Матеріали з протипожежної безпеки

 

 

Виконання Стратегії розвитку дошкільного навчального закладу

    Травень

Директор,

вихователь –

методист

Стратегії розвитку

ДНЗ

 

 

Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

Директор,

вихователь –

методист, завгосп, сестри медичні старші

План, заходи

 

 

Про проведення інструктажу з педагогічним та технічним персоналом з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони праці

Директор, вихователь-методист, сестра медична старша

Інструктаж

 

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян до дошкільного навчального закладу

Директор, вихователь-методист

Матеріали

 

 

 

 

.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *