Результати моніторингових досліджень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти  відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у ДНЗ «Росинка»  2018 -2019 н.р.

            Відповідно до  наказу  по ДНЗ «Росинка» від  25.03.2019 № 17-од   «Про проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей дошкільного віку за освітніми лініями  Базового компоненту дошкільної освіти,  відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., з метою визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок дітей в дошкільному закладі в період з 01.04. по 25.04.2019р. було проведено моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку за Херсонською моделлю моніторингових досліджень та за допомогою кваліметричної  моделі відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

          В результаті моніторингового дослідження з’ясовано, що  освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році».  Загальні показники компетенцій  дітей дошкільного віку означені  за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури», «Діяльність  дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку».

В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152% дітей, що склало 76 %.  Зведені узагальнені результати по дошкільному закладу свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%.

 За результатами моніторингових досліджень  по вікових групах на початку  і в кінці навчального 2018 – 2019 навчального року  отримані такі результати:

 

 

            Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя, групи «Дзвіночок», «Барвінок»

Обстежено 51 дитини, що становить – 96 %.

 

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2018 р.

В-16%

Д- 38%

С- 46%

 

Д-26%

С-66%

Н-8%

В-14%

Д-33%

С- 43%

 

В 26%

Д-24%

С-50%

 

В-10%

Д – 28%

С-57 %

Н-5%

В-14%

Д -35

С-45%

Н-6%

В- 11%

Д-59%

С– 30%

 

 

В – 17%

Д-31%

С- 47%

Н-5%

Квітень, 2019р.

В- 19%

Д- 44%

С-  37%

 

В-9%

Д-30%

С-61%

 

В-16%

Д- 50%

С-55%

В-31%       Д-30%

С-39%

 

В-15%

Д-45%

С-40%

В-18%

Д- 40%

С-42%

 

В-14%

Д-59%

С-27%

 

В- 18 %

Д-43%

С-40%

Динаміка %

 

В/ +3%

Д/ +6%

С/- 28%

Н -0%

В/+9%

Д/+4%

С/-5%

Н -0%

В/+2%

Д/+17%

С/-12%

Н – 0%

В/+5%

Д/+6%

С/-11%

Н – 0%

 

В/+5%

Д/+17%

С/-17%

Н-0%

В/+4%

Д/-5%

С/- 3%

Н/-0%

В/+ 3%

Д/0%

С/- 3%

В/+4%

Д/ +8%

С/-1%

Н/-0%

           

За результатами вивчення  зроблено висновок:  діти молодших груп «Дзвіночок», «Барвінок» (вихователі Листопадова Н.М, Нестеренко Н.І., Маловічко А.О., Чиж Т.А.):

Класифікують предмети за кольором, формою — 80%

Знають, називають, розрізняють свійських та диких тварин — 79 %;

            Сформоване поняття «мало», «багато» — 83 %;

Сформовані елементарні уявлення про природу – 84 %.

Розрізняють на смак овочі, фрукти – 96 %

Знають назви побутових приладів, розрізняють їх, групують за ознаками. Орієнтуються в основних напрямках руху (вперед, назад, угору, вниз), розпізнають та називають геометричні фігури. Словник дітей збагачений словами — назвами, словами — діями, словами — ознаками. Малюки роблять спроби встановити елементарні причинно — наслідкові зв’язки між предметами та діями з ними, виконують завдання відповідно до вказівок дорослих, відповідають на запитання простими, інколи однослівними реченнями, проте, потребує подальшого удосконалення  роботи щодо виховання звукової культури мовлення.

Молодший дошкільний вік, 5-й рік життя: група «Ромашка»

Обстежено 30 дітей, що становить 94%.

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2018р.

В- 4%

Д- 26%

С- 70%

В-5%

Д-25%

С-60%

В-6%

Д- 16%

С-78%

В-7%       Д-23%

С-70%

 

В-10%

Д-23%

С-67%

В-5%

Д-25%

С-70%

 

В-6%

Д-16%

С-78%

В- 5%

Д-23%

С-70%

 

Квітень

2019р.

В-5%

Д- 26%

С- 69%

 

В-17%

Д-27%

С-71%

 

В-22%

Д- 16%

С-62%

 

В-16%       Д-23%

С-61%

 

В-12%

Д-24%

С-64%

 

В-17%

Д-25%

С-58%

 

В-9%

Д-23%

С-68%

 

В- 14%

Д-41%

С-19%

 

Динаміка %

 

В/+ 1%

Д/ +0%

С/+1%

 

В/+12%

Д/+2%

С/+11%

 

В/+16%

Д/0%

С/-16%

 

В/+8%

Д/-0%

С/-9%

 

В/+2%

Д/+1%

С/-3%

 

В/+12%

Д/ 0%

С/ – 12%

 

В/+3%

Д/+7

С/-10%

 

В/+9%

Д/ +2%

С/-9%

 

 

                Діти групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка» (вихователі Ваганова Н.В., Стешенко М.О.)  мають елементарні уявлення про сім’ю і родину. Вміють визначати стан погоди, називають пори року та їх характерні ознаки. У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «такий самий», «схожий»; порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму, відповідають на запитання дорослого за змістом художнього твору, розповідають напам’ять невеликі за змістом вірші; використовують математичну термінологію.

Відмічено, що діти краще вміють складати описові розповіді про тварин по схемах.

Діти групи «Ромашка»  молодших груп ( в середньому):

  • правильно вживають іменники — назви тварин, рослин, дерев, птахів —80%;
  • при розмові використовують прості поширені речення, мовленнєвий етикет – 64 %;
  • називають та розрізняють властивості предметів – 77 %;
  • правильно визначають і називають кольори — 80 %.

Проте, вихованці групи не завжди чують та виконують вказівки вихователів, окремі не вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей.

Групи старшого дошкільного віку:  «Пролісок», «Полуничка»

Обстежено 54 дитини, що становить 100%

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

Жовтень, 2018 р.

В- 26%

Д- 49%

С- 25%

В-11%

Д-27%

С-62%

В-12%

Д- 31%

С-54%

В-26%       Д-44%

С-30%

В-28%

Д-50%

С-22%

В-26%

Д-44%

С-32%

 

В-8%

Д-23%

С-69%

В- 25%

Д-46%

С-42%

 

Квітень,

2019 р.

В- 30%

Д- 53%

С- 17%

 

В-20%

Д-50%

С-30%

 

В-23%

Д- 34%

С-43%

 

В-30%       Д-50%

С-20%

 

В-33%

Д-54%

С-13%

 

В-34%

Д-50%

С-16%

 

В-15%

Д-47%

С-38%

 

В- 26 %

Д-48%

С-26%

 

Динаміка %

 

В/ +4

Д/ +4

С/-8

 

В/+9

Д/+23

С/- 28

 

В/+11

Д/+3

С/11

 

В/+4

Д/-6

С/-10

 

В/+5

Д/+4

С/-9

 

В/+8

Д/+6

С/- 16

 

В/+7

Д/-24

С/-31

 

В -7%

Д – 10%

С – 16%

 

 

Діти старшого дошкільного віку груп «Полуничка», «Пролісок» (вихователі Гасевська М.В., Купрієва О.В., Собакарь О.І., Шудрик Я.В.) мають елементарні уявлення про звук, слово, речення. Вміють називати звуки, що повторюються у двох – трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші, утворюють речення за малюнками та схемами, складають схеми речень з двох – трьох слів.

Діти старшої групи:

рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою — 76 %;

орієнтуються у розташуванні предметів у просторі — 89 %;

мають знання про геометричні фігури — 88 %.

виконують найпростіші усні обчислення — 84 %

вміють чітко діяти за словесною інструкцією вихователя — 65%.

оперують математичними термінами —65 %.

Проте, у окремих дітей виникають труднощі у лічбі в зворотному напрямку, лічба парами, визначення суміжних чисел; незначній кількості дітей  важко визначати приголосні звуки.

У групах компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами  «Калинка», «Сонечко» моніторинг дослідження знань  дітей  проводився за кваліметричною моделлю.

 Було обстежено 24 дітей, що становить 100 %

За результатами виявлено:

 

Рівні

Назва групи

 

Термін

оцінювання

            «Калинка»

           «Сонечко»

Жовтень, 2018 р.

Квітень,

2019 р.

Жовтень, 2018 р.

Квітень,

2019 р.

Високий рівень

8%

8%

25%

33%

Достатній рівень

33%

50%

42%

50%

Середній рівень

51%

34%

33%

17%

Низький рівень

8%

8%

 

 

 

            Підвищили достатній рівень  – 17% – (група «Калинка»), 8 % – (група «Сонечко»), з достатнього на високий – 1 дитина (8%) – (група «Сонечко»). У групі «Сонечко» низький рівень відсутній.

            Діти груп старшого дошкільного віку  компенсуючого  типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко», «Калинка» мають в основному достатній  та середній  рівень компетентності  відповідно  освітніх ліній  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У результаті дослідження мовленнєвих умінь вихованців, виявлено, що 69 % з них, добре володіють фонематичним складом мовлення. У більшості дітей сформовані уявлення про «звук», «склад», «слово» та «речення». Вихованці вміють визначати місце відповідного звука  у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте, інколи плутають тверді та м’які приголосні звуки. Самостійно роблять звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок 72%. Аналізуючи знання, уміння і навички  дітей  з логіко-математичного розвитку, з’ясувалося, що більшість дітей старшого дошкільного віку вміють лічити в межах 10-20, орієнтуються на площинні аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре розрізняють площинні  та об’ємні  геометричні фігури, складають числа із двох менших, знають назви послідовності пір року,  днів тижня, оперують математичними знаками. Також виявлено, що у 63 % дітей  сформовані вміння розв’язувати елементарні математичні задачі  з використанням умовно-символічних зображень.

   Вихователями груп старшого дошкільного віку проводилася системна робота щодо розвитку творчості, фантазії та уяви дошкільників. Проведення вивчення дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку. Пізнавальний інтерес до мистецтва, за результатами моніторингу, виявився таким: оволодіння необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку,  ліпленні,  аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва, виявилось домінуючим (70 %). Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що  дошкільники уміють зображувати контури й силуети людей, дерев переважно на достатньому та середньому рівні.

            За підсумками результатів вивчення рівня, умінь і навичок дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» встановлено достатній рівень знань дітей.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *