Category Archives: Методична скарбничка

Розвиток пізнавальної активності дошкільників

Відповідно до річного плану дошкільного навчального закладу 7 грудня 2017 року в закладі відбулася педагогічна рада за темою: “Розвиток пізнавальної активності дошкільників засобами художньої літератури”.

На засіданні педагогічної ради було проаналізовано стан роботи щодо пізнавального розвитку засобами української художньої літератури та використання творчих завдань в процесі роботи з дитячими творами.

highres_9093841

 

Семінар-практикум

Пізнання світу дітей дошкільного віку

засобами художньої літератури

На виконання річного плану роботи дошкільного навчального закладу 23 листопада 2017 року в закладі відбувся семінар-практикум з питання: “Пізнання світу дітей дошкільного віку засобами художньої літератури”.

Мета заходу: поглибити знання педагогів про використання інноваційних технологій під час роботи з художньою літературою та сформувати творчий підхід до ознайомлення дошкільників з книгою.

3d20ad9d4dd458fe0f7c8c83d27ed2bb65ef4b93_baby-wearing-glasses-and-reading-book

Методична робота

Організація методичної роботи

      Методична робота дошкільного закладу будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрями та зміст навчально-виховної роботи з дітьми: Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), «Національна доктрина розвитку освіти», «Типового положення про методичний кабінет ДНЗ» (наказ МОН України від 09.11.2010р. № 1070).        Метою методичної роботи в дошкільному закладі є вивчення та розвиток компетентності кожного вихователя та професійної майстерності, розвитку спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій; забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.

        Вихователь-методист  здійснює  методичне  забезпечення  навчально-виховного  процесу;  сприяє  реалізації  диференційованого  підходу  до вихованців,  виявленню  їх  індивідуальних  особливостей,  задатків,  розкриттю  здібностей,  таланту,  впровадженню  педагогіки  співробітництва, особистістно  орієнтованої  системи  виховання;  забезпечує  і  контролює виконання програми виховання у всіх вікових групах; визначає та впроваджує в практику  роботи  перспективний  педагогічний  досвід,  інноваційні  технології; разом з вихователями пропагує педагогічні знання серед батьків.

         Методична робота спрямована на підвищення педагогічної  майстерності та  реалізовується  через  масові,  групові  та  індивідуальні  форми  роботи  з педагогами:  педагогічні  ради,  педагогічні  години,  проблемні  семінари, практикуми, консультації, колективні перегляди.

         Наповнення  кабінету  інформативне  та  змістовне,  сучасне  та  естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів ДНЗ у професійному самовираженні  і  самореалізації,  саморозвитку  та  самовдосконаленні.  З  метою  забезпечення  вільного  доступу  і орієнтування у наповненні методичного кабінету, матеріали групуються за окремими  розділами.  Значне  місце  відводиться  нормативно-правовим документам,  галузевим  та  інструктивно-методичним  документам,  що регламентують  діяльність  ДНЗ.  Ознайомлення  з  ними  співробітників здійснюється  під час проведення педагогічних годин, круглих столів тощо. Це дає  змогу  педагогам  планувати  та  проводити  роботу  згідно  вимог  чинного законодавства, усувати  недоліки  в роботі.  На допомогу  вихователям  підібрані зразки перспективного і  календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичні розробки різних форм організації дитячої життєдіяльності  (свят,  розваг,  походів за  межі  дитячого  садка,  ігор, пошуково – дослідницької діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.).

        У  методичному  кабінеті  представлені  методичні  розробки  консультацій для  педагогів  і  батьків  (педагогічного,  методичного,  психологічного, здоров’язбережувального  змісту),  плани  проведення  семінарів,  практикумів, тренінгів,  круглих  столів,  ділових  ігор  та  інших  форм  методичної  роботи  з кадрами;  Базовий  компонент  дошкільної  освіти  України  (державний  стандарт дошкільної  освіти),  програми  (основні  й  додаткові),  навчальні,  навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти. Матеріали методичного кабінету систематизовано згідно з Інструкцією про ділову документацію в дошкільному закладі (наказ МОН України від 01.10.2012р. №1059).

       У  дошкільному  закладі  є  добірка  фахових  періодичних  видань: «Дошкільне  виховання»,  «Джміль»,  «Палітра  педагога»,  «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»,  «Психолог  дошкілля»  та  ін.,  створена  бібліотека  художньої літератури  для  дітей  (з  програмовими  й  позапрограмовими  творами  різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів,  українського фольклору).  Матеріали методичного  кабінету  накопичуються  у  відповідних  теках,  зручно  розміщені, систематизовані  за  освітніми  лініями  розвитку,  напрямками  діяльності  ДНЗ. Укладені  каталоги  та  картотеки  наявних  матеріалів. Складова загального оснащення методичного кабінету – методичні куточки,  які оформлені у вигляді стендів, де розміщена  інформація за такими розділами: «Я атестуюсь» , «Методичний вісник».

        Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь у міських методичних заходах, які організовує методичний центр відділу освіти Охтирської міської ради. Вчителі-логопеди брали участь у міських методичних об’єднаннях, на яких висвітлювалися актуальні теми корекції мовлення: «Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика з порушенням мовлення», «Ранній дитячий аутизм», «Корекція заїкування».

        Керівниками методичних форм роботи дошкільних навчальних закладів міста призначені педагоги ДНЗ «Росинка»:

  • вихователь-методист Бабіна С.В. є керівником методичного об᾿єднання вихователів груп старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки;
  • музичний керівник Поклад І.М. – керівник педагогічної студії музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста;
  • вихователь Собакарь О.І. – керівник студії вихователів груп молодшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів міста;
  • вчитель-логопед Брагіна І.О. – керівник студії вчителів-логопедів;
  • вихователь Галицька О.В. – керівник студії вихователів логопедичних груп.

            Ці форми роботи сприяють підвищенню професійного рівня, а також обміну досвідом педагогів/

          Вихователі дошкільного закладу беруть участь у святах міського рівня до Дня захисту дітей «Веселі нотки», Дня дошкілля, фестивалях.

        В нашому садочку створено свій стиль, традиції та особливості організації освітньо-виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими «чомусиками», і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.

 

Методична робота ДНЗ

Методична робота дошкільного навчального закладу спрямована на апробацію і впровадження інноваційних освітніх технологій, аналіз результатів роботи, вибір доцільних методів і форм роботи.

Центром педагогічної творчості та запорукою якості освітнього процесу в дошкільному закладі є методичний кабінет. Його облаштування відповідає завданням дошкільної освіти, змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, сучасним вимогам та підходам, новітнім тенденціям й технологіям навчально-виховної роботи з дітьми.

Методичний кабінет – це скарбниця традицій, творчих надбань педагогічного колективу, в якому зосереджено наочні, демонстраційні посібники, методична література. Матеріали систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання.

У методичному кабінеті регулярно організовуються виставки, як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину», «Інноваційні технології», «Методичний вісник» та інші.

Для покращення обізнаності вихователів з новинками фахових видань, щомісяця в педагогічному колективі проходить обговорення методичної літератури та публікацій, випуск інформаційно-методичних бюлетенів, виставки, проведення Клубу обміну новин.

Володіючи глибокими теоретичними знаннями і практичними вміннями, вихователь-методист закладу Бабіна Світлана Василівна надає кваліфіковану допомогу колегам у роботі власними доробками її є тематичні папки на допомогу вихователям раннього, молодшого і старшого дошкільного віку, методичні рекомендації по організації пошуково-дослідницької діяльності, створення ігрового простору дітей раннього віку, цикл консультацій для педагогів та батьків.

Доцільне використання та поєднання ефективних форм методичної роботи забезпечує відвертий обмін думками, дозволяє аналізувати конкретні ситуації, приймати конструктивні рішення, вчить дискутувати, сприяє об’єднанню колективу, підвищує рівень відповідальності кожного педагога.

Вирішуючи питання професійного зростання педагогів, в закладі проводяться різноманітні форми роботи з кадрами: педради, консультації, методичні години, інтерактивні семінари-практикуми, ділові ігри, диспути, майстер-класи, тренінгові заняття тощо.

Зокрема проведено такі заходи:

–   консультації для вихователів «Пізнавальний розвиток – передумова формування якості особистості», «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток почуттєвої сфери дошкільнят»;

–   інтерактивні семінари – практикуми «Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів», «Формування логіко-математичних здібностей дошкільників»;

–   ділові ігри «Шляхи оптимізації пізнавальної лінії розвитку дітей дошкільного віку», «Формування пізнавально-ігрового простору дошкільника»;

–   колективні перегляди інтегрованих занять з формування пізнавальної компетентності дошкільнят;

–   тематичне вивчення «Пізнавальний розвиток через експериментально-дослідницьку діяльність дітей дошкільного віку»;

– засідання педагогічної ради «Формування пізнавальної сфери дошкільників у світлі завдань Базової програми «Я у Світі», «Розвивальний життєвий простір, як основа виховання компетентної особистості».

Навчально-виховна робота закладу спрямована на впровадження Базової програми «Я у Світі». Результатом діяльності педагогів є розробка блочно-тематичного планування організації життєдіяльності дошкільників всіх вікових груп, створення посібників на допомогу вихователям: «Народні ремесла», «Транспорт», «Предмети побуту», «Охтирський Пізнайко», календаря догляду за кімнатними рослинами, організація спостережень за об’єктами природного довкілля.

Працюючи над розвитком творчого потенціалу індивідуальних особливостей дошкільнят в закладі організована діяльність гуртків: «Розумнички» (інтелектуальний розвиток), «Олімпієць» (елементи спортивної гри – баскетбол), «Казкова палітра» (образотворче мистецтво), «Золотий ключик» (театральний), «Малюки-дослідники» (пошуково-дослідницька діяльність); профільні групи:

–  творчо – художній розвиток дошкільника засобами природи та мистецтва;

–  інтелектуальний розвиток через використання курсу «Логіка світу»;

–  еколого-природничий розвиток дітей дошкільного віку;

–  мовно-творчий розвиток дошкільників за ідеями С.Русової;

–  інтелектуальний розвиток через сенсорне виховання;

– пізнавальний розвиток через експериментально дослідницьку діяльність та працю за ідеями С. Русової.

Використання педагогами інноваційних технологій у вихованні й розвитку малят сприяє підвищенню якості освітнього процесу в ДНЗ, досягненню кращих результатів у підготовці дітей до школи та високого рейтингу дитячого садка серед батьків.

Відповідно до напрямку роботи закладу, у своїй роботі з дітьми вихователі впроваджують курс «Логіка світу», систему ігор «Грайлик», навчання творчому мисленню та керованої уяви за методами ТРВЗ, навчання читання за методикою М.О.Зайцева, технологію психолого-педагогічного проектування, проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств за авторською програмою М.М.Єфіменка, розвиваючі ігри Нікітіних, інноваційні і нетрадиційні техніки зображувальної діяльності, спілкування дошкільників у процесі ігрової діяльності (за творами В.Сухомлинського з використанням дидактичних ігор), дослідницька діяльність, праця, мовно-творчий розвиток за ідеями С.Русової.

Метою роботи колективу є забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

В нашому дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції та особливості організації освітньо-виховного процесу. Достатньо заглянути в затишні групи, поспілкуватися з маленькими «чомусиками», і одразу стане зрозуміло, що тут працюють творчі люди, для яких любов до дітей є сенсом життя.