Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 30.01.2015 № 67, у період з 27 квітня по 15 травня 2015 року відділом освіти Охтирської міської ради була проведена атестаційна експертиза напрямів діяльності Охтирського […]

Кадровий склад закладу

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  Відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом  освіти Охтирської міської ради, дошкільний навчальний заклад укомплектований працівниками (педагогами та обслуговуючим персоналом) в кількості 51 особа.  Укомплектованість ДНЗ педагогічними працівниками: Навчально-виховний  процес    у дошкільному  закладі  забезпечують   26 педагогів, у тому числі: […]

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійнюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”. В освітньо-виховний процес впроваждуються парціальні програми: “Радість творчості”,  “Скарбниця моралі”, “Цікаві шашки”, “Казкова фізкультура”. Організація інноваційної […]

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Про проведення обліку дітей дошкільного віку Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту», статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту»,  листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення виконавчого […]

Мова освітнього процесу

З метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи» в дошкільному навчальному закладі ведення ділової документації та освітнього процесу здійснюється українською мовою. Усне і писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень […]

Матеріально-технічне забезпечення

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА  Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за […]