ДОВІДКА

про результати моніторингових досліджень

розвитку компетенцій дітей дошкільного віку за освітніми лініями

Базового компоненту дошкільної освіти  відповідно до Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» у ДНЗ «Росинка»

 

            Відповідно до  наказу  по ДНЗ «Росинка» від  29.04.2021 № 23-од   «Про проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей дошкільного віку за освітніми лініями Програми  розвитку дитини від народження до шести років  «Я у Світі», річного плану роботи ДНЗ на 2020-2021 н.р., з метою визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок дітей в дошкільному закладі в період з 30.04. по 07.05.2021 р. було проведено моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку за Херсонською моделлю моніторингових досліджень та за допомогою кваліметричної  моделі оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку.

ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

1.Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію.

2.Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

3.Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності прикінцевій меті – вимогам Державного стандарту дошкільної освіти.

4.Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ДНЗ.

5.Надати рекомендації педагогам і батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

         В результаті  діагностики з’ясовано, що освітня  діяльність з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»,  листа МОН «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020 – 2021 н.р.» від 30.07.2020 №1/9-411 та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

         В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2020-2021 навчального року було охоплено 153 дітей, що склало 95 %.  Зведені узагальнені результати по дошкільному закладу свідчать про наступне: високий рівень становить – 39 %,  достатній – 34%,  середній – 22% , низький – 5%.

            За результатами моніторингових досліджень  по вікових групах на початку  і в кінці навчального 2020– 2021 навчального року  отримані такі результати:

                Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя, група «Полуничка»

Обстежено 24 дитини, що становить – 96 %.

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2020р.

В – 0%  

Д – 59%

С – 38%

Н – 3 %

 

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

В – 29%

Д – 30%

С – 41 %

В – 27 %

Д – 50%

С – 23 %

Н – 0 %

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

В – 0 %

Д – 72 %

С- 22%

Н – 6 %

 

В – 8%

Д-56%

С- 29%

Н-7%

Травень,

2021р.

В- 21%

Д- 50%

С-  29%

 

В-25%

Д-42%

С-33%

 

В-29%

Д- 46%

С-25%

В-37%       Д-55%

С– 8%

 

 

В-33%

Д-46%

С-21%

В-12%

Д- 41%

С-47%

 

В-29%

Д-54%

С-17%

 

В- 26,5%

Д-47,5%

С-26%

Динаміка %

 

В/+21%

Д/ +9%

С/- 8%

Н -0%

В/+25%

Д/- 20%

С/+8%

Н -0%

В/ -0%

Д/+16%

С/-25%

Н – 0%

В/+10%

Д/+4%

С/-15%

Н – 0%

 

В/+33%

Д/- 16%

С/-4 %

Н-0%

В/+12%

Д/- 21%

С/- 22%

Н/-0%

В/ + 29%

Д/- 18%

С- 5%

В/+18,5%

Д/ – 9 %

С/-2%

Н/-0%

               

                Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя,  група «Пролісок»

         Обстежено 23 дітей, що становить 88%.

Освітні

 лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2020р.

В – 22 %

Д – 31%

С – 39%

Н – 8%

 

В – 0 %

Д – 48%

С – 48%

Н – 4 %

В -26%

Д – 40%

С – 34%

Н – 0 %

 

В – 0%

Д – 52%

С – 40%

Н – 8 %

В – 0%

Д – 48%

С – 52 %

Н – 0 %

 

В – 0%

Д – 44%

С – 34%

Н – 22 %

 

В – 26 %

Д – 39%

С – 31%

Н – 4 %

 

В- 11%

Д-38%

С-44%

Н – 7%

 

Травень,

2021р.

В-35%

Д- 17%

С- 35%

Н- 13%

В-30%

Д-31%

С-31%

Н – 8%

 

В-44%

Д- 26%

С-26%

Н – 4%

В-22%       Д-30%

С-44%

Н- 4 %

В-43%

Д-37%

С-20%

 

В-30%

Д-13%

С-40%

Н-17%

В-35%

Д-9%

С-52%

Н – 4%

В- 34%

Д-23%

С-43%

 

Динаміка %

 

В/+ 13%

Д/ – 14%

С/-4%

Н +3 %

 

В/+30%

Д/-17%

С/-17%

Н + 4%

В/+18%

Д/-14%

С/-8%

Н + 4%

В/+22%

Д/-22%

С/+ 4 %

Н-4%

В/+43%

Д/- 11%

С/-32%

 

В/+30%

Д/ – 31%

С/ + 6%

Н/ – 5 %

В/+9%

Д/-30%

С/+21%

 Н/ – 0%

 

В/+23%

Д/ -14,5%

С/+2%

Н/-0%

                У групах  молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Полуничка», «Пролісок» наприкінці навчального року визначається позитивна динаміка щодо оволодіння дошкільниками знань  та вмінь відповідно вимог Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».  Діти мають уявлення про основні засоби загартування, елементарні знання про гігієну тіла та предметне оточення, основні чинники здоров’я.

         Під час аналізу мовленнєвої діяльності виявлено, що більшість дошкільників користуються різними частинами мови, правильно вживають  узагальнюючі слова. 55 % вихованців будують свої висловлювання, відповідають на запитання, за допомогою дорослого переказують невеликі знайомі казки та оповідання, вживають ввічливі слова. Проте, проблемою залишається звукова культура мовлення, правильна вимова звуків рідної мови,  у  більшості вихованців не сформована граматична правильність мовлення.

         Вихованці груп активно виявляють інтерес до пізнавальної діяльності. 78% мають уявлення про сенсорні еталони, про розмір, кількість, вдало оволоділи навичками лічби (в межах 5), розрізняють геометричні фігури, перелічують їх, визначають кількість, розуміють відмінність між математичними поняттями: «високий» – «низький», «широкий» – «вузький», проте, не всі оперують цими математичними термінами. Показники художньо-естетичного розвитку дітей на кінець навчального року на досить високому рівні: діти вміють користуватися зображальними  матеріалами та інструментами, достатньо володіють техніками образотворення.

         Група середнього  дошкільного віку  «Фіалочка»

         Обстежено 19 дітей, що становить 90 %

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

Жовтень,

 2020 р.

В-34%

Д-36 %

С-24%

Н – 6%

 

В – 32%

 Д-28 %

 С-40%

 

В -33%   

Д – 35 %

С – 25%

Н- 6%

В-34%

Д-36 %

С-24%

Н – 6%

 

В – 35%

 Д – 35%

 С – 19 %

Н –11 %

 

В-30%

Д-65%

С-5%

 

В – 34%

Д -34%

С -21%

Н – 11%

В- 33%

Д-38%

С-22%

Н -7  %

Травень

2021р.

В- 34%

Д- 37%

С- 23%

Н – 6%

 

В-32%

Д-31%

С-31%

Н – 6%

 

 

В-34%

Д- 37%

С-29%

 

В-81%       Д-12%

С-5%

 

В-47%

Д-26%

С-21%

Н – 6%

 

В-47%

Д-16%

С-31%

Н – 6%

 

В-42%

Д-11%

С-42%

Н – 6%

 

В- 45 %

Д-23%

С-28%

Н/-4%

Динаміка %

 

В/- 0%

Д/ + 1%

С/-1%

 

В/-0%

Д/+3%

С/- 9%

 

В/+1%

Д/+2%

С/+4 %

 

В/+47%

Д/-24%

С/-19%

 

В/+12%

Д/-9%

С/+3%

Н/ –5 %

В/+17%

Д/-49%

С/+26%

 

В/+8%

Д/-23%

С/+21%

Н/ –5 %

В/+10%

Д/ – 14%

С/+6%

Н/-3%

 

Група середнього  дошкільного віку  «Малинка»

Обстежено 20 дитини, що становить 91%

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

 

Термін оцінювання

 

Жовтень, 2020р.

В-26%

Д-41 %

С-33%

Н – 0%

В – 25%

 Д-35 %

 С- 40%

Н – 0%

В -24 %   

Д – 33%

 С – 43%

Н – 0 %

  В-38%

 Д-38%

 С-24%

Н – 0%

В – 32%

 Д – 28%

 С – 27%

Н -13%

В – 44%

Д – 33%

С -23 %

Н – 0 %

 

В -20 %

Д – 41%

С – 39%

Н – 0%

В- 30%

Д-35%

С-33%

Н-2%

Травень

2021р.

В- 55%

Д- 40%

С- 5%

 

В-50%

Д-40%

С-5%

 

В-50%

Д- 45%

С-5%

 

В-50%       Д-45%

С-5%

 

В-46%

Д-34%

С-20%

 

В-45%

Д-40%

С-15%

 

В-55%

Д-40%

С-5%

 

В- 50%

Д-41%

С-9%

 

Динаміка %

 

В/ +29%

Д/ -1%

С/-28%

 

В/+25%

Д/+ 5%

С/-35%

 

В/+26%

Д/+12%

С/-38%

 

В/+12%

Д/+7%

С/-19%

 

В/+14%

Д/+6%

С/-7%

 

В/+1%

Д/+7%

С/-8%

 

 

В/+35

Д/-1%

С/-34%

 

В/+20%

Д/ +5%

С/-21%

         Аналізуючи показники компетентності дітей груп середнього дошкільного віку «Фіалочка», «Малинка» слід відмітити позитивну динаміку збільшення високого та достатнього рівня на кінець навчального року.

         У дітей середнього дошкільного віку значно розширилось уявлення про діяльність людей, довкілля, тобто з’явилися нові теми для спілкування з товаришами і дорослими,  на основі цього позитивно розвинулось діалогічне й монологічне мовлення. Проте, окремим дітям важко складати розповіді за зразком вихователя, експериментувати зі словом, звуком. Вихованці відповідного віку мають різні рівні розвитку. Низький рівень виявлено у дітей з проблемним мовленням. Причиною є безсистемне відвідування дітьми закладу у зв’язку з епідемічною ситуацією у країні, що не сприяло засвоєнню програмового матеріалу, передбаченого Базовим компонентом дошкільної освіти.

         Обстеження  пізнавального розвитку у середньому дошкільному віці показав достатній та високий рівень. Всі діти рахують у межах 5-10, знають і називають геометричні фігури, розуміють слова: «більше», менше», «стільки ж», «однаково», орієнтуються у прийомах накладання, прикладання, перелічування для порівняння двох груп предметів.     

           Показники компетентності фізичного розвитку вихованців на достатньому і високому рівні. Більшість розуміють важливість рухів для здоров’я, володіють основними рухами, орієнтуються у своїй поведінці на дотримання соціальних стандартів статево-рольової поведінки.

         Діти  полюбляють малювати, ліпити, використовують різні художні матеріали.  Навчилися і удосконалили прийом вирізання та наклеювання. Окремі мають  низький рівень, це ті діти, які часто не відвідували заклад. Деякі  діти мають труднощі у відтворенні власних вражень в образотворчій діяльності та висловленні  думок  щодо прослуханих творів.

 

Група старшого  дошкільного віку  «Ромашка»

Обстежено 21 дитина, що становить 95 %

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

Жовтень,

 2020 р.

Д-60% 

 С-40%

Д – 50 %

 С- 50 %

Д – 75%

 С – 25%

 

Д-19%

 С-81%

Д-61%

 С-39 %

Д-67 %

С-33%

Д-24%

 С-76%

Д-50%

С-50%

 

Травень,

2021р.

В- 43%

Д- 5%

С- 38%

Н – 14%

 

В-43%

Д-33%

С-10%

Н – 14%

 

 

В – 29%

Д – 14%

С  – 47%

Н – 10 %

 

В-33%       Д-10%

С-48%

Н – 9 %

 

В – 43%

Д -11%

С -32 %

Н – 14%

 

В-43%

Д-15%

С-28%

Н – 14%

 

В- 43%

Д- 0 %

С- 43%

Н – 14%

 

 

В- 40 %

Д-12%

С-35%

Н- 13%

Динаміка %

 

В/ +43%

Д/ -55%

С/-2%

Н + 14%

 

 

В/+43%

Д/-12%

С/-40%

Н +14%

 

 

В/+29%

Д/-61%

С/+22%

Н +10%

 

В/+33%

Д/-9%

С/-33%

Н +9 %

 

В/+43%

Д/-50%

С/-7%

Н +14%

В/+43%

Д/-52%

С/-5%

Н+14%

 

В/+43%

Д/-0%

С/-33%

Н + 14%

 

В/+40%

Д/ – 38%

С/-15%

Н/+13%

 

 

Група старшого   дошкільного віку  «Дзвіночок»

Обстежено 19 дітей, що становить 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні лінії

Дитина в природному довкіллі

Особистість дитини

Дитина у світі культури

Діяльність дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Дитина в соціумі

Загальний показник

Термін оцінювання

Жовтень,

 2020 р.

В – 21%

Д –  58% 

 С – 16 %

Н – 5%

В- 26%

Д – 52 %

 С- 22 %

В – 26 %

Д – 52 %

 С – 12 %

 

В -42%

Д – 36 %

 С – 7 %

Н – 5 %

В -21%

 Д -21 %

С – 47 %

Н – 11 %

В – 15 %

Д – 26 %

С- 52%

Н – 7 %

В – 5 % Д- 63 %

С- 26 %

Н- 6 %

В- 22%

Д-44%

С-29%

Н- 5%

Травень,

2021р.

В- 42%

Д- 37%

С- 16%

Н – 5%

 

В-58%

Д-37%

С-5%

 

 

В-37%

Д- 31%

С-26%

Н – 6%

В-43%       Д-36%

С-21%

 

В-43%

Д-26%

С-26%

Н – 5%

 

В-37%

Д-11%

С-47%

Н – 5%

 

В-43%

Д-32%

С-25%

 

В- 43 %

Д-31%

С-23%

Н-3%

Динаміка %

 

В/ +21%

Д/ -21%

С/-0%

Н – 0%

 

В/+32%

Д/-15%

С/- 17%

 

В/+11%

Д/-21%

С/-14%

Н – 6%

В/+1%

Д/+0%

С/+14%

Н – 0%

 

В/+22%

Д/+5%

С/-21%

Н-6%

 

В/+22%

Д/-15%

С/-5

Н/-2%

 

В/+38%

Д/-31%

С/- 1%

Н – 0%

 

В/+21%

Д/ – 13%

С/-6%

Н-2%

 

Групи компенсуючого типу з мовленнєвими вадами мовлення  «Калинка», «Сонечко» моніторинг досліджень дітей  проводився за кваліметричною моделлю.

 Було обстежено 24 дітей, що становить 100 %

За результатами виявлено:

 

               Рівні

 

                                                                                

                             Термін

       оцінювання

Назва групи

            «Калинка»

           «Сонечко»

Жовтень 2020р.

Травень

2021р.

Жовтень 2020р.

Травень

2021 р.

Високий рівень

0%

33%

33%

33%

Достатній рівень

0%

42%

29%

42%

Середній рівень

50%

17%

38%

25%

Низький рівень

50%

8%

0%

0%

         В результаті дослідження було виявлено, що на кінець навчального року майже всі випускники дошкільного закладу мають високий та достатній  рівень фізичної активності, добре володіють основними рухами, виявляють інтерес до занять фізичною культурою, знають та намагаються дотримуватись  правил безпечної поведінки.

         Аналізуючи пізнавальний розвиток виявлено, що всі діти орієнтуються в основних станах погоди, встановлюють прості залежності і взаємозв’язки, розрізняють за кольором, формою і величиною різні рослини і тварини, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певною ознакою.

         Діагностичне вивчення мовленнєвого розвитку вихованців свідчить про те, що значна увага педагогами приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створювали умови для активного спілкування дітей, обміну думками. Вихованці вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Вчителі-логопеди проводили послідовну корекційну роботу по виправленню мовних вад дошкільнят. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь. Залишаються проблеми із вживанням   складних  речень при  складанні  описових розповідей та з власного досвіду.   

         Майже всі діти виконують звуковий аналіз слів, розрізняють голосні, тверді і м’які приголосні звуки, ділять слова на склади, визначають позицію звука у слові, наголошений склад, складають речення, проте, є вихованці, які потребують допомоги  при роботі зі звуком, словом, реченням .

         Особлива увага приділялась підготовці руки дитини до письма, що сприяло як інтелектуальній так і фізичній готовності дітей до школи.

         Діти володіють навичками  самообслуговування, виконують трудові доручення, знають правила поведінки, ведуть активний спосіб життя, знають правила культури поведінки, але за спостереженнями,  в повсякденному житті переважна більшість дітей їх не дотримується. Тому педагогам слід більше уваги звертати на позитивний зразок та проводити відповідну роботу з батьками. 

         Художньо-естетична лінія спрямована на розвиток здатності передавати свої життєві враження засобами образотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтв. Всі діти  використовують  засоби художньої виразності різних видів мистецтва, користуються різними художніми матеріалами та інструментами.

          За підсумками результатів вивчення рівня умінь і навичок дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України, Програми розвитку дитини від народження до шести років  «Я у Світі» встановлено достатній рівень знань дітей.

Із метою покращення системи  роботи педагогів рекомендую:

             1.Вихователям груп дошкільного віку:

         1.1.Забезпечити виконання завдань усіх освітніх ліній Програми розвитку          дитини від народження до шести років «Я у Світі», враховуючи результати          моніторингового  вивчення.

                                                                                              Термін: до 31.08.2021

         1.2.Сприяти  систематичному  відвідуванню дітьми дошкільного закладу всіх          вікових груп.

                                                                                              Термін: постійно

         1.3.Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають          низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів.

                                                                                              Термін: постійно

         1.4. Під час індивідуальної  роботи забезпечити виховання звукової          культури          мовлення  дітей засобами дидактичних ігор і вправ.

                                                                                         Термін: постійно

2.Вихователям груп  молодшого дошкільного віку:

2.2. Використовувати  мовні дидактичні  ігри, спрямовані  на формування        граматично правильного мовлення дошкільників.

                                                                                           Термін: постійно

  1.   Вихователям груп середнього  дошкільного віку:                                         3.1.Організовувати художньо-продуктивну діяльність з метою         розвитку    сенсорно-перцептивної та емоційної сфери особистості           дошкільників.

                                                                  Термін: упродовж літнього періоду                   3.2.З метою формування світосприймання дитини збагачувати          художньо –         літературний досвід  дошкільників народними та авторськими         творами.

                                                                                  Термін: постійно

        4.Вихователям груп старшого  дошкільного віку:

             4.1.З метою  розвитку лексичної компетентності, збагачувати словник          вихованців різними частинами мови, синонімами, епітетами, словами-         порівняннями.

                                                                      Термін: упродовж літнього періоду

            4.2. Співпрацювати з батьками щодо формування культури поведінки та              мовного етикету дошкільників.

                                                              Термін: упродовж літнього періоду

4.3.Під час мовленнєвої діяльності планувати складання  описових       розповідей за художніми картинами та з власного досвіду. 

                                                     Термін: упродовж літнього періоду 

 

Вихователь-методист                                              С.БАБІНА