Чи замислювалися ви, чому діти люблять грати? Що дає гра дитині? Пам’ятайте, у що грали ви в своєму дитинстві?

          Гра – це вільна діяльність дітей, яка усвідомлюється як «несправжня», але здатна повністю захопити дитину. Гра необхідна дитині. Вона сприяє самовираженню. Гра як провідна діяльність дошкільника має велике значення для фізичного, розумового, морального і естетичного виховання дітей. Перш за все, в іграх здійснюється пізнавальний розвиток дітей, так як ігрова діяльність сприяє розширенню і поглибленню уявлень про навколишню дійсність, розвитку уваги, пам’яті, спостережливості, мислення й мови. В іграх діти вчаться порівнювати предмети за розміром, формою і кольором, знайомляться з властивостями матеріалів, з яких вони зроблені. Ігри впливають на фізичний розвиток дітей. Під час гри задовольняється потреба дітей в рухах, які стають точними і впевненими.
        В процесі гри розвиваються моральні якості дитини: чесність, рішучість, сміливість, доброзичливість. Вони сприяють формуванню у дітей навичок спілкування, так як більшість ігор носить колективний характер.
Слід використовувати ігрову діяльність для виховання дбайливого ставлення до іграшок і ігрового матеріалу, розвитку початкових трудових навичок.
       Формування ігрової діяльності в дошкільному віці передбачає її організацію вихователем. Причому, чим менші діти, тим більше в їхніх іграх має бути участі з боку дорослих.

        Гра має великий вплив на розвиток мови дітей. Дітей слід постійно спонукати до спілкування одне з одним і коментування своїх дій – це сприяє закріпленню навичок користування ініціативної промови, вдосконалення розмовної мови, збагаченню словника, формування граматичної будови мови, і т.д.

        Великий вплив на розвиток мови дітей мають ігри – драматизації (інсценування якогось сюжету).

        Ігри-хороводи із співом сприяють розвитку виразності мовлення і узгодженості слів з рухами. Вони формують довільне запам’ятовування текстів і рухів.

        Однією з перших форм дитячої діяльності є сюжетно – рольова гра. Вона робить позитивний вплив на розвиток мови. В ході її дитина вголос розмовляє з іграшкою, говорить і за себе і за неї, наслідує гудіння автомобіля, голосам тварин і т.д.

        В процесі гри дорослим бажано багато розмовляти, щоб у дітей виникла потреба в мовному спілкуванні, особливо це важливо для дітей, які не розмовляють.

         Поряд з сюжетно – рольовими іграми в дошкільному віці активно розвиваються ігри з правилами. В іграх з правилами діти вчаться організовувати свою поведінку відповідно до правил, в результаті чого у них формуються такі особистісні якості, як витримка, дисциплінованість, цілеспрямованість, уміння регулювати свої бажання відповідно до поставлених завдань.

       Дидактична гра – знахідка дошкільної педагогіки. Для дидактичної гри характерна наявність навчальної мети. Нею керується дорослий, створюючи ту чи іншу гру, але переводить її в цікавій для дітей формі. Дитину ж привертає в грі не навчальна задача, яка в ній закладена, а можливість проявити активність, виконати ігрові дії, домогтися результату, виграти.
         В системі виховання в дитячому садку рухливим іграм відводиться велике місце. У рухливих іграх у дітей розвиваються і удосконалюються основні рухи, формуються такі якості як сміливість, організованість, винахідливість, наполегливість, вольові якості (правила – «бігти тільки після сигналу», «кидати м’яч з певної відстані», «бігти до умовного місця», «стрибати тільки на одній або двох ногах» і т.д.). В іграх з м’ячами, скакалками, обручами діти закріплюють поняття вгору, вниз, високо, близько, далеко.

         Однією з важливих умов успішності навчання в ході рухливих ігор є зацікавленість в них самих дітей. Тому ігри повинні проводитися жваво, емоційно, невимушено.

         Оскільки провідним видом діяльності в дитячому віці є гра, то, використовуючи її різноманітні види, можна ефективно впливати на формування всіх сторін соціальної активності дітей.