На виконання плану роботи ДНЗ «Росинка»  на 2021-2022 н.р. було проведено підсумки освітньої діяльності закладу за перше півріччя. Аналізуючи роботу слід відмітити, що в дошкільному закладі створені всі необхідні умови для охорони життя та здоров’я дітей, їх повноцінному всебічному розвитку.  

         Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж І півріччя педагогічний колектив закладу  спрямовував свою діяльність  на формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного безпечного предметно-просторового  середовища.

         Зміст освітньої та методичної роботи в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (2021), інструктивно-методичними рекомендаціями МОН «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році» № 1/9-406 від 10.08.2021 року, програмою розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» та парціальними програмами:«Про себе треба знати, про себе треба дбати». Парціальна програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. О.Лохвицька, 2018; «Скарбничка моралі» Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (видання 2-ге оновлене зі змінами  і доповненнями). О.Лохвицька, 2019; «Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки. Семизорова В.В., Духновська О. І., Пащенко Л.Ю., 2020; авторськими програмами гуртків: «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання), укладач: Лишенко О.І., вихователь ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021; «Дзвінкі голосочки» (вокальний), укладач: Поклад І.М., керівник музичний ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021; «Олімпієць» (елементи баскетболу), укладач: Кальченко О.І., інструктор з фізкультури ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021.

         Упродовж першого півріччя робота колективу спрямовувалась на вирішення таких завдань:

  • оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового  середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини.
  • продовження закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті.

         Методична робота з педагогічними кадрами побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення.  Форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та фахової компетентності педагогів, з дотриманням всіх  протиепідемічних вимог, які діяли упродовж першого півріччя.

         З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів, упродовж зазначеного періоду, проводилась робота за напрямами:

 –  оптимізація освітньої діяльності дітей дошкільного віку в предметно-ігровому середовищі;

 – організація тематичних виставок методичної літератури, розробка   посібників, порад, рекомендацій на допомогу педагогам відповідно до тем педрад, семінарів-практикумів, тренінгів;

 –    перегляд вебінарів,  методичних зустрічей в режимі онлайн ;

 –   знайомство з  Базовим компонентом дошкільної освіти (оновлений) через консультування, презентації та перегляд вебінарів.

         Свій професійний рівень педагоги ДНЗ удосконалювали, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО в онлайн режимі,   беручи участь в міських та обласних методичних онлайн заходах. Курси підвищення кваліфікації упродовж першого  півріччя пройшли: директор Горовецька О.Г., керівник музичний Поклад І.М., вчитель-логопед  Брагіна І.О.

         Педагоги закладу мали можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у онлайн тренінгах, семінарах, семінарах-нарадах, вебінарах за різними професійними темами і проблемами. Упродовж першого півріччя педагоги закладу: Бабіна С.В., Бездрабко А.Д., Брагіна І.О., Бодрова Л.В., Кравець В.О. Парфьонова Н.М.,Стешенко М.О., Лишенко О.І., Собакарь О.І, Шудрик Я.В., Ваганова Н.В., Поклад І.М., Драгун Д.М., Купрієва О.В., Жила І.Г. вивчали сучасні актуальні проблеми дошкільної освіти, використання інноваційних технологій через вище названі форми роботи. Тож станом на 31.12.2022.р. отримали 20 сертифікатів.

         Упродовж  першого півріччя, з метою вирішення пріоритетного  завдання плану роботи: «Оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового  середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини»,були організовані для педагогів такі заходи: консультацію «Забезпечуємо вільний вибір діяльності вихованців за допомогою розвивально-предметного середовища в умовах реалізації Державного стандарту», ділову гру «Гра дитини. Впроваджуємо оновлений Базовий компонент дошкільної освіти», семінар-практикум «Створення предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, самодостатньої особистості дитини», засідання педагогічної ради «Предметно-розвивальне середовище як компонент освітнього простору», проведено тематичне вивчення щодо раціонального використання освітнього простору  у вікових групах.

          Аналізуючи облаштоване предметно-розвивальне середовище вікових груп, можна зробити висновок: для повноцінного  розвитку дошкільників в ДНЗ створені необхідні умови що забезпечують психологічний комфорт та всебічний розвиток. Розміщення ігрового матеріалу в осередках дозволяє дітям об’єднуватися в підгрупи за інтересами. Але, поряд з цим з метою забезпечення персонального простору дитини, її саморозвитку  потребує використання в інтер’єрі груп дошкільного закладу технології «Стіни, стеля та підлога, які говорять» .

         Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. В ході відкритого перегляду, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння змістовно і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності, підтримувати дитячу зацікавленість у другу половину дня. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи. Поряд з цим існує недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань, хоча досвідом своєї роботи діляться на сторінках інтернет- ресурсів.

       Упродовж першого півріччя плідно працювала творча група педагогів з питання «Сюжетно-рольова гра в сучасному освітньому просторі», результатом діяльності якої є розроблений посібник на допомогу  вихователям щодо проведення та організації сюжетно-рольових ігор у молодшій, середній та старшій вікових групах.

         Упродовж півріччя проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді та впровадженю перспективного педагогічного досвіду. Вихователем-методистом Бабіною С.В. на рівні закладу  узагальнений досвід роботи вчителя-логопеда Брагіної І.О. з питання «Використання дидактичного синквейну у логопедичній роботі з дошкільниками»  (протокол засідання педагогічної ради №2 від 25.11.2021).  Окрім того,  керівник музичний закладу Поклад І.М. опублікувала власний доробок – сценарій музичної розваги «Як ми свинку Пеппу лікували від корона вірусу»  у фаховому  журналі «Музичний керівник» (№10, 2021).

         Важливим аспектом методичної роботи закладу є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. В ДНЗ розроблено план роботи з педагогами (керівник вихователь-методист), який спрямований на становлення спеціаліста-початківця, як суб’єкта професійної діяльності, освоєння ним основ педагогічної майстерності. Ділові ігри, навчальні тренінги, консультації забезпечили плідну співпрацю наставників і педагогів-початківців. Завдяки таким заходам, педагоги не лише підвищили свій професійний рівень, але й відчувають себе більш впевнено, під час організації  освітньої діяльності  з дітьми.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів  придбано новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж півріччя. Проведена підписка на періодичні видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник», «Скарбничка вихователя» та інші фахові видання.

         Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога. В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ  у першому півріччі навчального року можна відзначити як достатній. Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

         Спеціально організована освітня діяльність  у ДНЗ упродовж зазначеного періоду спрямовувалась  на формування у  дошкільників   самостійного здобуття знань, практичних вмінь під час виконання змістовних, тематичних завдань, розв’язування проблемних ситуацій. В організації освітньої роботи вихователі використовують блочно- тематичне планування освітнього процесу. Аналіз перспективного та календарного планування в цілому відповідає вимогам, проте поряд з цим у плануванні є недоліки: під час перспективного планування занять з образотворчого мистецтва не завжди вказуються види занять.  

         Якість освітньої роботи вивчалась та аналізувалась директором, вихователем-методистом та групою моніторингу. Так упродовж періоду було проведено вивчення: готовність груп до нового навчального року; раціональне використання освітнього простору у вікових групах; динаміка у змісті та оформленні ігрових осередків; організації освітньої роботи в групах компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, ефективність прийомів індивідуального підходу під час організації освітнього процесу. Результати освітньої діяльності обговорювались на нарадах при директору, засіданнях педагогічної  ради закладу.

         Діагностування рівня знань дітей у І півріччі проводилось відповідно методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за загальною редакцією: Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В.Киричук, 2021р. Моніторингом було охоплено 154 вихованців закладу. Дані вивчення є вихідним матеріалом для планування індивідуальної роботи з дошкільниками. Зокрема, для визначення шляхів та форм надання допомоги тим дітям, які мають труднощі у спілкуванні та засвоєнні знань, а також для своєчасного виявлення і подальшого розвитку нахилів і здібностей кожного вихованця. Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку показав достатні результати.  Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності дітей середнього та старшого дошкільного віку.

           У жовтні 2021 року був проведений психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ. У листопаді відбулось засідання психолого – педагогічного консиліуму «Психолого-педагогічний супровід дітей в групах компенсуючого типу». На основі складених вихователями характеристик груп та окремих вихованців, довідок спеціалістів ухвалювалися рішення щодо організації корекційно – відновлювальної роботи з дітьми, які цього потребують. Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога та інших спеціалістів.

         Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. З цією метою працюють гуртки за інтересами. До занять у гуртках задіяні діти старшого дошкільного віку відповідно до їх здібностей та побажань батьків. Заняття мають чітку структуру, методично – грамотну побудову. Зміст програми відповідає віку гуртківців.

         Впроваджуючи інноваційні технології: мнемо технологію Г.Чепурного; палички Д.Кюїзенера; коректурні таблиці Н.Гавриш, розвиваючі кубики Нікітіних, синквейн, кінезіологічні вправи; блоки З.Дьєнеша, «Школа розумного руху  О.Аксьонової», методику раннього читання М.Зайцєва  в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, інтегровані, міні – заняття, відповідно основних ліній програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час занять діти, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

          В закладі працюють дві групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко», «Калинка».  Упродовж першого півріччя проводилася робота щодо розвитку загальної, дрібної та артикуляційної моторики, виховання правильного фізіологічного та мовного дихання, формування фонематичного сприйняття, постановки та автоматизації свистячих та шиплячих звуків, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття у другому півріччі будуть спрямовані на диференціацію свистячих та шиплячих звуків, на постановку сонорних, їх автоматизацію та диференціацію.

         В рамках проведення Тижня безпеки життєдіяльності (18.09.-22.09.2021) була спланована та проведена робота щодо виховання у дошкільників відповідального ставлення до безпеки людини, формування основ здорового життя, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, у побуті, під час освітньої діяльності. З метою практичного відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з приміщення  дошкільного закладу  на випадок пожежі, організовано навчальний тренінг.

Фізкультурно-оздоровчу роботу у ДНЗ було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми в дошкільному закладі проводить інструктор з фізкультури Кальченко О.І. В своїй роботі педагог використовує елементи авторської методики «Школа розумного руху О.Аксьонової». Зазначена  інновація спирається на дитячу творчість, ініціативність, на здатність педагога допомогти кожній дитині відчути себе «господарем фізкультурної діяльності», «автором і виконавцем різних видів рухових вправ», а також спрямована на збагачення рухового досвіду дитини, необхідного і достатнього для повноцінного розвитку та якісної життєдіяльності.

         Змістовними та цікавими формами роботи з дошкільниками упродовж року були: 30 вересня 2021 року – спортивна розвага для дітей старшого дошкільного віку «Ми – маленькі олімпійці»;  вересень – місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!»; 12 жовтня 2021 – спортивна розвага «Ми – майбутні козачата»; з 18 по 22 листопада 2021 року – Тиждень безпеки; 17.12.2021 – Розвага до дня Святого Миколая; 21 по 29 грудня 2021 року – виставка новорічно-різдвяних композицій «Новорічна майстерня»; з 21 по 24 грудня 2021 року – Новорічні свята. Результативно пройшли тематичні тижні: «Олімпійський тиждень», «Тиждень безпеки», «16 днів проти насильства, «Тиждень толерантності». Вихованці старших дошкільних груп брали участь у виставках малюнків: «Осінній вернісаж», «Увага, діти на дорозі!», «Козацькому роду немає переводу», «Зима очима дітей».

         Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою в умовах карантину активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: веб-сайт, Facebook-сторінка закладу. Кожна вікова група створили сторінку в додатку Viber, на якій висвітлювалась освітня робота, проводились консультації для батьків. Ефективним інформаційно-просвітницьким джерелом є веб-сайт, де кожен бажаючий може ознайомитись з цікавими матеріалами з життя вихованців закладу, порадами, рекомендаціями щодо  виховання та розвитку дошкільників.