Дошкільний вік це первинний етап соціалізації в житті дитини. В цей період малеча долучається до загальнолюдських цінностей, встановлює перші взаємини з людьми, в неї бурхливо розвивається емоційна сфера, яка має величезний вплив на її подальший особистісний розвиток, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності.

Емоції допомагають певним чином сприймати дійсність, реагувати на неї. Уміння щиро радіти, розуміти почуття і емоційні стани людей, чітко висловлювати свої бажання, спілкуватися з оточенням, бути сприйнятливим до мистецтва і проявів життя – все це залежить від того, як сформована дитина емоційно. Те, як розвинена емоційна сфера дитини дошкільного віку, впливає на розуміння маленькою людиною світу і успішної взаємодії з ним. 

Проблема сучасності в тому, що багато дітей мають недоліки в емоційному розвитку, а саме – не вміють відгукуватися на почуття і стан інших, неадекватно реагують на багато речей. Сьогодні кращими друзями в дитини є телевізор і комп’ютер, смартфон і планшет, а найулюбленіші заняття – перегляд мультфільмів, комп’ютерні ігри. В результаті подібного способу життя діти менше спілкуються як з дорослими так і з однолітками. Тому інколи дошкільнята неуважні і нечутливі до оточуючих, не вміють контролювати і доречно проявляти емоції. Адже спілкування значно збагачує життя, роблячи його яскравим, наповненим емоціями і враженнями. 

Тому важливо саме в дошкільному віці закласти позитивні основи особистості.

Коли дитині 1-3 роки, то його емоційна сфера характеризується:

 • відсутністю емпатії
 • характерними емоційними реакціями, пов’язаними з її бажаннями;
 • невмінням вибирати і приймати рішення;
 • егоцентризмом;
 • зародженням самосвідомості (малюк починає впізнавати своє відображення в дзеркалі, відгукуватися на ім’я, намагається бути самостійним, починає вживати займенник «я»;
 • завищеної самооцінки (Я – хороший);
 • не вмінням бачити наслідки дій;
 • важливістю для дитини оцінки дорослого, реакції не неї.

У віці 4-6 років емоційна сфера дитини характеризується:

 • спокійнішим емоційним фоном сприйняття;
 • проявом емоцій по ланцюжку «бажання, уявлення, дія, емоція»;
 • більш керованими емоційними процесами;
 • розвитком емоційного передбачення (дитина намагається передбачити майбутній результат і те, як його оцінять);
 • появою афективних реакцій;
 • появою нових мотивів для діяльності;
 • здатністю оцінювати свою поведінку.

 

Дитина 4-5 років – це маленька людина, що володіє досить різноманітним спектром емоцій. ЇЇ почуття і переживання пов’язані, у більшості з атмосферою в сімейному колі. Нові вміння і інтереси сприяють появи цілого спектру різноманітних емоцій дитини, а також потреб і мотивів. У дошкільника поступово ускладнюється гамма емоцій і почуттів: він уже може відчувати не тільки радість або страх, а й ревнощі, смуток, жалість, гнів, бадьорість, ніжність, сором’язливість, здивування, задоволення і т. д. Дошкільник вже може виражати почуття, застосовуючи різну інтонацію і міміку.

Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку:

 • вони ще не можуть управляти своїми емоціями, переживаннями;
 • вони освоюють соціальні форми прояву почуттів;
 • почуття і емоції у них стають більш розумними і довільними;
 • у дошкільнят починають формуватися вищі почуття (естетичні, моральні, інтелектуальні).