СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Протокол №1

31.08.2020

Зміст освітньої програми:

Загальні положення …………………………………………………………….. …3

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу……………………………4

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна діяльність…..10

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності………….11

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти……………………………..12

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу………….13

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності……………. ……14

Загальні положення …………………………………………………………….. …3

Розділ І. Особливості організації освітнього процесу……………………………4

Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна діяльність…..10

Розділ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності………….11

Розділ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти……………………………..12

Розділ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу………….13

Розділ VІ. Основні показники реалізації освітньої діяльності……………. ……14

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту, пріоритетного напрямку діяльності, реалізованих  програм та технологій. Заклад має на меті задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма  враховує потреби  дитячого контингенту.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Зміст  освітньої  програми  передбачає: особливості організації освітнього процесу, програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності, інструменти забезпечення якості освіти та моніторингу освітнього процесу, основні показники реалізації  освітньої  діяльності.

Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

1.Загальні відомості про заклад.

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)   «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області
Адреса закладу42700, м. Охтирка, вул. Київська, 21, Сумська область
Телефон(05446) 3-12-56
E-maildnz.rosinka21@meta.ua
сайтhttp://rosіnka.org.ua
Прізвище, ім’я, по батькові директора закладуГоровецька Олена Григорівна
Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладуБабіна Світлана Василівна
Дата заснування закладу1943 р.
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту09.11.2018 р.
Профіль закладу за Статутом та робочим навчальним планомЗаклад комбінованого типу
Мова навчанняУкраїнська
Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти«Пізнавально-творчий»
Режим роботи закладуз 06.30 до 18.30 1 група – 12 годинний режим роботи 2 групи – 10,5 годинний режим роботи 6 груп – 9 годинний режим роботи
Кількість педагогічних працівників23  педагоги
Кількість функціонуючих груп   Всього груп – 9: –      раннього віку – 1; –      молодшого  дошкільного віку – 2; –      середнього дошкільного віку – 2; –      старшого дошкільного віку – 2; –      компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (ст. дошк. вік) – 2

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

–   збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

–   створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

–   сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо);

–   забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

–   всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку нової української школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

 –  створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.  

2.Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  у своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами:

 –   Закон України «Про освіту» (нова редакція)

 –   Закон «Про дошкільну освіту» (зі змінами)

           – Базовий  компонент дошкільної освіти України

           –  Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)

          –  Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено  наказом МОН України від 20.04.2015 № 446

          –  Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної  освіти у 2020 – 2021 навчальному році) (лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411

          –  «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист МОН України від 09. 12.2019 №1/9 – 750)

          – «Щодо організації  медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури  у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1/9-765

          – «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» (лист  Міністерства освіти і науки України   від12.12.2019№ 1/9 – 766

– «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (лист МОН №1/11-1491 від  14.02.2019)

–   Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти ( наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633)

 –  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473)

 –  Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»

–   Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»

–   Лист МОН України «Щодо застосування державної мови» №1/9-542 від 07.10.2016

 –  Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №372)

 –  Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-249)

 – Щодо організації взаємодії  закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист МОН  України від 25.07.2016 № 1/9-396)

–   постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій  щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

– постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

–  лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №1/9-219»Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»

–  лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020№1/9-269  «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»

       

3.Режим роботи закладу та мережа груп.

         У дошкільному навчальному закладі  функціонує 7 груп загального розвитку та 2 групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (логопедичні) за таким режимом роботи:

 • з 12-годинним перебуванням (з 6.30 до 18.30):
 • група раннього віку «Барвінок»;
  • з 10,5-годинним перебуванням (з 7.30 до 18.00):

         – група середнього дошкільного віку «Малинка»;

         – логопедична група старшого дошкільного віку «Калинка».

 • з 9-годинним перебуванням (з 7.30 до 16.30):

– група молодшого дошкільного віку «Полуничка»;

– група середнього дошкільного віку «Фіалочка»;

– група старшого  дошкільного віку  «Дзвіночок»;

– група молодшого дошкільного віку  «Пролісок»;

– група старшого дошкільного віку «Ромашка»»;

         – логопедична група старшого дошкільного віку «Сонечко»

         4.Форми організації освітнього процесу, види і типи занять.

Форми організації освітнього процесу такі:

 • колективна, індивідуально – групова,  індивідуальна.

Типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Розподіл фронтальних,  індивідуально-групових занять на тиждень здійснюється згідно обсягу навантаження на одну дитину.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • група раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин
 • молодший дошкільний вік  (4-й рік життя)  – не більше 15 хвилин;
 • молодший дошкільний вік (5-й рік життя)  – 20 хвилин;
 • старший дошкільний вік  (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 

Планування та організація життєдіяльності дітей у  закладі   здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Тип заняття обирає вихователь  відповідно до теми та мети.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності упродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Тривалість фізкультурних занять для дітей наступна:

 • у віці 3 роки – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років –  до 20 хвилин;
 • від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

5.Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності

Орієнтовний розподіл занять на тиждень

(відповідно до гранично допустимого навчального навантаження на дитину,

затвердженого наказам МОН України від 20.04.2015 №446)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініямиОрієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
ранній вік 
(від 1 до 2 років)
ранній вік
(від 2 до 3 років)
мол.дошк. 
( 4 р.ж.)
мол.дошк.вік 
(5 р.ж.)
стар.дошк.вік 
 6 (7) р.ж.
Ознайомлення із соціумом1111+1 інтегроване (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення, малювання)1+1 комплексне (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)
Ознайомлення з природним довкіллям1 комплексне (озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення, ліплення)         1 інтегроване (озн.з природним довкіллям, розвиток мовленя, сенсорика)1  інтегроване (озн.з природним довкіллям, розвиток мовленя, логіко-математичний розвиток)1 комплексне (озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення)1+1 інтегроване (ознайомлення з соціумом, озн.з природним довкіллям, логіко-математичне)
Логіко-математичний розвиток11
Сенсорний розвиток11
Художньо-продуктивна діяльність: Музична діяльність
22222  
Образотворча діяльність: малювання    1    1    1    1    2
ліплення, аплікація1(через тиждень)1(через тиждень)1(через тиждень)1(через тиждень)
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування111+1 комплексне (ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)11+1 елементи грамоти
Загальна кількість занять на тиждень910111215
Максимальна кількість занять на тиждень910141620  
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**1,31,43,55,3  8,3

8.Реалізація варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти.

 В  дошкільному закладі  функціонує  5 гуртків:

№ з/пНазва гурткаВік та кількість дітейКерівник
1.«Олімпієць» (елементи баскетболу)старший дошкільний вік,   12 дітейНестеренко Н.І., вихователь
2.«Веселкові барви» (нетрадиційні техніки малювання)старший дошкільний вік, 12 дітейЛишенко О.І., вихователь
3.«Дзвінкі голосочки» (вокально-хоровий)ст. дошкільний вік, 12+12 дітей;Поклад І.М., керівник музичний
4.«Чудо – шашки»старший дошкільний вік, 12 дітейСтешенко М.О., вихователь
5.«Художня праця» (художньо-естетичний)ст. дошкільний вік, 12+12 дітей;Ткаченко А.Ю. ОМЦПО-МАН

Профільні  групи

п/пПрофіль групиНазва групиВихователі
1.Мовно-творчий розвиток дошкільниківСт. логопедичні групи «Калинка» «Сонечко»Лишенко О.І., Бездрабко А.Д., Парфьонова Н.М.  
2.Логіко – математичний розвиток дошкільників через використання паличок КюїзенераГрупа старшого дошкільного віку  «Дзвіночок»Листопадова Н.М. Нестеренко Н.І.
3.Художньо-естетичний розвиток дошкільників  засобами нетрадиційного малюванняГрупа молодшого дошкільного віку   «Пролісок»Собакарь О.І., Шудрик Я.В.  
4.Інтелектуальний розвиток через систему ігор НікітінихГрупа молодшого дошкільного віку «Полуничка»Гасевська М.В., Купрієва О.В.
5.Інтелектуальний розвиток через систему ігор НікітінихГрупа середнього дошкільного віку «Фіалочка»Жила І.Г. Кондратенко Н.О.
6.Еколого-валеологічний розвиток з використанням спадщини В.О.СухомлинськогоГрупа середнього дошкільного віку «Малинка»Харченко А.Є. Кравець В.О.
7.Розвиток  мислення  дошкільників  за допомогою логічних блоків З.ДьєнешаГрупа старшого дошкільного віку «Ромашка»Ваганова Н.В., Стешенко М.О.

Розділ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК,  ІНННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 • Забезпечення системного підходу до виховання екологічної культури дітей дошкільного віку  шляхом доцільного та ефективного природокористування.
 • Формування соціально-морального досвіду дошкільників з метою  закріплення навичок моральності у практичному житті.
 • Продовження створення ефективних умов для організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання в інтегрованому  просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовження забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, завдяки єдності підходів до безпечної організації життєдіяльності дітей шостого року життя.

Проблемна тема на 2020-2021 навчальний рік:

«Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи»

Завдання на оздоровчий період:

 • створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.
 • продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.
 • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:

·   «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,
·   «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;
·   «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Д.Кюїзенер;
·   коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;
·   мовно – творчий розвиток  дошкільників за спадщиною С. Русової;
·    методика К.Орфа, яка базується на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність;
·   мнемотехнологію.  

           Розділ  ІІІ. Програмно-методичне  забезпечення  освітньої  діяльності.

  Зміст дошкільної освіти ДНЗ в межах Базового компоненту дошкільної освіти  визначається:

комплексною  освітньою  програмою:

–  Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести  років  (нова редакція 2019 р.)

 парціальними освітніми програмами:

–  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. (авт.: Л.Лохвицька);

– «Скарбниця моралі» (авт. Лохвицька Л.В.);

 програмами  гуртків: «Олімпієць», «Веселкові барви», «Дзвінкі голосочки» (схвалені педагогічною радою ДНЗ, протокол № 1, 2018р.)

Розділ ІV. ІНСТРУМЕНТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ

1.Кадрове забезпечення

Освітній  процес станом на 01.09.2020 року у дошкільному  закладі  забезпечують   23 педагогічних працівника, у тому числі: 1 директор,  1  вихователь-методист,    2  керівника музичних,  1  інструктор  з  фізичної  культури, 2 вчителі-логопеди,  17  вихователів.

З них 4 педагоги мають стаж педагогічної роботи  до трьох  років;  педагогічних працівників з вищою фаховою освітою 13  чоловік,  ступінь «бакалавр» мають 4 педагоги, молодших спеціалістів 6 чоловік. Один вихователь має  звання «вихователь-методист». Здобувають вищу педагогічну освіту 2 педагоги.            

Процес атестації  педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі   проводиться відповідно до п.4 статті 54 Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності та самовдосконалення.

2.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту», санітарним правилам. Оформлення групових приміщень для дітей, залів, кабінетів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та сучасним вимогам.

Музична та спортивна зали устатковані необхідним обладнанням. Розклад занять розроблений з максимальним урахуванням санітарних норм і правил та граничного навантаження щодо організації та тривалості навчальних занять у розпорядку дня дітей дошкільного віку. У наявності сучасні технічні засоби: фортепіано, музичний центр, магнітофон, підсилювач звуку, колонка, телевізор,  мультимедійна дошка, ноутбук.

          Кожна вікова група має окремий груповий майданчик із зеленими насадженнями, літніми  павільйонами. Ігрові майданчики оснащені дерев’яними спорудами. Спортивний майданчик обладнаний металевими спорудами (ліана, різні види драбин, мішені, футбольні ворота). Приміщення, територія дошкільного закладу завжди підтримуються в чистоті. Стан споруд, обладнання на території навчального закладу задовільний.  Працівники дошкільного навчального закладу дбають про естетичне та привабливе оформлення приміщень закладу.

                    3.Предметно-просторове середовище закладу

Облаштування навчально – методичної бази здійснюється у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей віком від народження до 3 років та від 3 років до 6(7) років у закладах дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №163, Педагоги щорічно проводять експертизу ігрового обладнання  на придатність та відповідність вимогам безпечного використання. З метою поліпшення розвивального середовища, щорічно проводиться огляд – конкурс «Облаштування груп до нового навчального року». В групових приміщеннях дошкільного закладу створені всі необхідні умови для повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей. Предметно – розвивальне середовище відповідає віковим особливостям дітей. У групах придбана  достатня кількість дидактичних ігор і посібників, настільно – друкованих ігор і наочного матеріалу, спрямованих на соціальне, емоційне, логічне мислення, на розвиток творчого потенціалу дитини.

За результатами  інвентаризації розвивального середовища для дітей раннього та дошкільного віку забезпеченість становить: матеріалом для ігрової діяльності – 73%, рухової діяльності – 69 %, художньої діяльності – 74 %, мовленнєво-пізнавальної діяльність, трудової  діяльності  – 80 %.

Розділ V. ІНСТРУМЕНТИ  ПРОВЕДЕННЯ  МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі «Росинка» здійснюється за Херсонською моделлю моніторингових досліджень відповідно до вимог програми розвитку дитини від народження до 6 (7) років дошкільного віку «Я у Світі». Під час спостережень, дослідів, спільної діяльності, гри, розгляданні картин, ілюстрацій, бесід, міні-занять, визначається засвоєння вихованцями програмових вимог. Загальні показники компетенцій  дітей дошкільного віку означені  за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури», «Діяльність  дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку». У старших групах компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами вивчення проходить за допомогою кваліметричної  моделі оцінки розвитку. Оцінювання рівня розвитку дітей проводиться 2 рази на рік (І та друге півріччя): 1- е оцінювання  – жовтень, 2-е  оцінювання – квітень-травень.

Розділ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Готовність дитини до школи — це досягнення нею таких рівнів психофізіологічного, інтелектуального та особистісного роз­витку, які засвідчують її здатність бути активним суб’єктом шкіль­ного життя взагалі та навчальної діяльності зокрема. Висновок про готовність дитини 6-7 років до школи можна робити на основі вивчення таких компонентів готовності.

Психофізіологічний розвиток:

 • має зрілі мозкові структури та функції;
 • характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
 • проявляє достатню рухову активність;
 • проявляє умілість рук, практичну вправність;
 • здорова, не має хронічних хвороб;
 • володіє основними гігієнічними навичками;
 • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розу­міє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;
 • користується як провідною правою/лівою рукою;
 • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією до­рослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуаль­ну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
 • має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;
 • встановлює логічну послідовність подій;
 • відтворює зразок на вимогу;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креа- тивності;
 • розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує зву­ки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, ви­користовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає най­простіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знає деякі основи початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • хоче йти до школи;
 • вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
 • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
 • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;
 • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зо­внішніх впливів, чутлива до нього;
 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жеста­ми, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
 • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформо­ване почуття гумору;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражаєть­ся у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
 • мобілізує себе на розв’язання завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстояти власну думку;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

 • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важли­вість;
 • відкрита контактам, комунікабельна;
 • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, това­ришів;
 • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
 • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
 • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
 • намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
 • орієнтується в поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
 • усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної пове­дінки;
 • має більш-менш адекватну самооцінку;
 • поважає себе та інших;
 • має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну сис­тему ставлень.