План роботи

СХВАЛЕНО
Педагогічною радою
Протокол №1 від 31.08.2018 р.
         
                                                                                
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (завідувач) ДНЗ «Росинка»
 __________ О.Горовецька                                                                 
«____» __________2018 р.
                                                                                
 

 

ПЛАН РОБОТИ

Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Росинка»

Охтирської міської ради Сумської області

 на 2018 – 2019 навчальний рік

 

  

                       І. Аналіз результатів освітньо – виховної та методичної роботи за 2017 -2018 н.р.

        Охтирський дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області, заклад комбінованого типу.  У своєму складі має 9 вікових груп, з них 2 групи раннього віку, 2 групи компенсуючого типу з вадами мовлення, 5 груп загального розвитку.  У дошкільному закладі працюють 52 працівників. У складі педагогічного  колективу – 24 педагоги, медичного персоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 26 працівників.

      За минулий навчальний рік на курсах при Сумському  обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 2 педагоги, що становить 8% від загальної кількості педагогів.  Вихователі Бездрабко А.Д., Мартьянова К.М. , продовжують навчання  у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка.

         В 2017-2018 н.р.,  згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки пройшли чергову атестацію три педагоги, що становить 13%.

За підсумками атестації педагогічних працівників вихователю Харченко А.Є. та інструктору з фізичної культури Нестеренко Н.І. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Листопадовій Н.М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

 За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог  (4%), «спеціаліст першої  категорії» – 5 педагогів (21%), «спеціаліст другої  категорії» – 6 педагогів (25%), спеціаліст» – 3 педагоги ( 12%), 1 педагог має звання «вихователь-методист» (4%).

         Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у заходах міського методичного кабінету. 74% педагогів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах особистих вражень, отриманих рекомендацій. На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили педагогічні студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу з вадами мовлення, вихователів груп раннього віку. 

         Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід до вихователя – початківця і до досвідченого педагога.

         У закладі працюють 3 молодих педагога Бездрабко А.Д., Мартьянова К.М., Дмитриченко Ю.С . За кожним з них закріплено педагогів – наставників.  На базі ДНЗ «Росинка» функціонувала школа молодого педагога «Порада» (керівник Бабіна С.В., вихователь методист).  Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога – практика, підвищенню фахового рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.  Молоді вихователі брали активну участь у засіданнях міської  Школи молодого вихователя, де отримали теоретичні та практичні поради щодо організації  образотворчої діяльності з дітьми різних вікових груп.

Результати анкетування молодих педагогів свідчать про результативність занять, актуальність тематики переглянутих практичних заходів. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності та успішній адаптації молодих педагогів у колективі ДНЗ.    

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за попередній  навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації СОІППО, відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році поглиблено працював над розв’язанням таких пріоритетних завдань:

–   впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників;

 –  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності та роботи з дитячою книгою;

 –      продовження роботи  з виховання у дітей національно-правової самосвідомості шляхом формування рис громадянина української держави та любові до України;

–  забезпечення наступності в реалізації навчально-виховних завдань між дошкільною та початковими ланками освіти.

      Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався комплексними освітніми програми:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

 – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

 – «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

«Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська);

«Казкова фізкультура» – програма з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку (автор М.Єфіменко).

      Програмне та психолого-методичне забезпечення освітнього процесу відповідало меті, пріоритетним завданням діяльності закладу та  рекомендаціям Міністерства освіти України № 1/9-315 від 13.06.2017 р. Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році та наказі МОН України від 19.12.2017 року №1633. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

      Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах,  диференціації освітнього рівня,  досвіду,  професійних запитів кожного педагога з метою підвищити компетентність та професійну майстерність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів щодо організації освітнього процесу в закладі, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, такі як: семінари,  практикуми, методичні години, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, круглі столи тощо.

     98% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу.  На засіданнях  обговорювались проблеми:

 –  пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік  (протокол №1від 31.08.2017);

– розвиток пізнавальної активності дошкільників засобами художньої літератури (протокол №2 від 07.12.2017);

 – формування навичок соціальної і економічної освіти дошкільників засобами інтегрованої діяльності (протокол №3 від 15.03.2018);

– результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи (протокол №4 від 24.05.2018);

    Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами:

 • семінар-практикум «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»26.10.2017
 • семінар-практикум «Пізнання світу дітей дошкільного віку засобами художньої літератури» – 23.11.2017
 • семінар-практикум «Соціальна і фінансова освіта дошкільнят» – 25.01.2018
 • семінар «Мистецтво взаємодії з батьками» – 19.04.2018

      Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань, використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу відповідно  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Щомісяця проводились індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.

       Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять  по використанню творчих завдань в процесі роботи над літературними творами та  формуванню економічної  грамотності дітей дошкільного віку. Результати тематичного вивчення показали, що освітньо-виховна робота з даних  питань здійснюється через заняття, екскурсії, сюжетно-рольові, дидактичні та настільно-друковані ігри, продуктивну діяльність, різні види праці, читання художньої літератури, фольклору, казок економічної тематики, проведення театралізації за змістом творів, моделювання реальних життєвих ситуацій економічної спрямованості. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж заняття. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з дітьми, свої власні творчі родзинки. Під час перевірки виявлено ряд недоліків. З метою усунення яких педагоги групи дітей старшого дошкільного віку «Фіалочка» Кондратенко Н.О., Жила І.Г. та молодшого дошкільного віку «Полуничка» вихователі Купрієва О.В., Гасевська М.В. поповнили ігрове середовище розвивальними настільно-друкованими іграми  з економічного виховання, розробили нові консультації, пам᾿ятки для батьків відповідної тематики.  Формування економічної вихованості дошкільнят потребує продовження в новому навчальному році.

              Упродовж 2017-2018 навчального року колектив працював в інноваційному режимі, результативно впроваджуючи педагогічні ідеї С.Ф.Русової, сучасні методики та технології.

Вихователі групи старшого  дошкільного віку (5р.ж.) «Фіалочка»  (Жила І.Г., Кондратенко Н.О.) ефективно впроваджували палички Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Малинка»  (вихователі Парфьонова Н.М., Харченко А.Є.) та молодшого дошкільного віку (5р.ж.)  «Полуничка» (вихователі Купрієва О.В., Гасевська М.В.) впроваджувалася «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно розпочали впровадження кубиків З.Дьєнеша, які сприяли розвитку пізнавальних процесів.  Вихованці, граючи, навчилися виконувати різні маніпуляції з блоками: викладання, розбиття, побудова по заданому зразку. «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, використовує вчитель-логопед Бодрова Л.В., що ефективно вплинуло на розвиток фонематичного слуху, результативність навчання дітей ранньому читанню.

     Всі групи дошкільного закладу впроваджують в роботу коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Що дало можливість оптимізувати навчально – пізнавальну діяльність  завдяки  уточненню  послідовності пошуково-орієнтувальних дій, заохочувати дітей творити, обмінюватися думками та міркуваннями, висловлювати  свої пропозиції. Інструктор з фізичної культури  Нестеренко Н.І. успішно втілює у практику роботи інноваційні технології за методикою М.Єфіменка. Музичний керівник Поклад І.М.,  впроваджує в роботу методику К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи діти демонстрували під час розваг, свят та тематичних ранках.

         Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття в залежності від  освітніх ліній розвитку Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвиненість, креативність, самостійність.   

Упродовж  поточного навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Упродовж навчального року узагальнювалась  система роботи вчителя-логопеда Брагіної І.О.,  творчою групою педагогів розроблено «Календар свят і подій по творчості українських дитячих прозаїків, казкарів, поетів, художників» та  ігровий варіативний посібник «Теремок», розвивальні завдання,  якого спрямовані на вирішення завдань по різних освітніх лініях програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

       Керуючись  основними    державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням ігрового предметно – розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. З цією метою в дошкільному навчальному закладі відбулась виставка-конкурс на кращий музичний інструмент своїми руками. На виставці було презентовано 35 зразків. Кращі з них поповнили музичні куточки групових кімнат та музичної зали.

        Проведена методична робота сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем соціально-економічного виховання та фінансової освіти дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи. Що сприяло розвитку творчої думки кожного вихователя. Проведення цих форм роботи допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно  до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,   блочно-тематичного планування, з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

    В травні місяці проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2017-2018 навчального року було охоплено 161 дитина, що склало 77 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 22%,  достатній – 30%,  середній – 12% , низький – 4%.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.)  «Ромашка»:

Освітні лінії

Рівні   %
В Д С Н
Особистість дитини 18 64 18 0
Дитина в соціумі 42 56 2 0
Дитина в природному довкіллі 19 44 37 0
Дитина в світі культури 16 50 34 0
Діяльність  дитини 31 69 0 0
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 22 75 30 0
Мовлення дитини 12 29 59 0

        У групі  молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка» наприкінці навчального року рівень пізнавального розвитку має позитивні результати.  Діти дуже активні, допитливі. Більшість мають уявлення про сенсорні еталони, про розмір, кількість, вдало оволоділи навичками лічби (в межах 5), розрізняють геометричні фігури, перелічують їх, визначають кількість, розуміють відмінність між поняттями «високий» – «низький», «широкий» – «вузький», проте не всі оперують цими математичними термінами. Крім того, важко дається орієнтування у просторі. Аналіз знань, умінь і навичок з мовленнєвого розвитку дошкільників показав, що діти  підтримують розмову з дорослим, спілкуючись на задану тему, відповідають на запитання  за змістом художнього твору, розповідають напам’ять невеликі за змістом знайомі  вірші.  Але у дітей виникають труднощі при  засвоєнні  нових слів, більшість з яких залишається в пасивному словнику досить тривалий час. У дітей сформований інтерес до активної рухової діяльності. Мають уявлення про свій організм, різні частини тіла,  дотримуються  норм особистої гігієни,  виявляють інтерес до трудової діяльності, спрямовують свої зусилля  на здобуття кінцевого результату. Вихованці спроможні самостійно обрати вид діяльності та обґрунтувати свій вибір. Вміють емоційно виразити своє ставлення до чогось, описати свій настрій.   Разом з дорослими здатні організовувати та проводити різні види ігор. Вміють гратися іграшками, але ще досить часто використовують замінники, в іграх відображають суспільну дорослу діяльність, досвід оточуючого життя. Вихователям групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка» Вагановій Н.В., Стешенко М.О. необхідно більше активізувати  мовленнєву діяльність, розширювати словниковий запас  на основі формувань  у дітей уявлень про світ, розвивати вміння розуміти та вживати слова для позначення назв,  особливостей та дій, приділяти увагу вживанню у мовленні дітей  прикметників, дієслів, числівників.

     Узагальнені результати педагогічного обстеження групи дітей молодшого дошкільного віку( 5р.ж.) «Пролісок», «Полуничка». Обстежено 50 дітей, що становить 98%. 

Освітні лінії

Рівні   %
В Д С Н
Особистість дитини 44 43 12 2
Дитина в соціумі 38 34 27 1
Дитина в природному довкіллі 43 46 10 1
Дитина в світі культури 41 40 18 1
Діяльність дитини 46 38 15 2
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 43 37 20 0
Мовлення дитини 22 48 28 2

         У групах молодшого дошкільного віку (5р.ж.) визначається позитивна динаміка щодо оволодіння дошкільниками знаннями  та вміннями відповідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Більшість дітей вільно володіють основними комунікативними навичками та вміннями, вміють спілкуватися з дорослими та однолітками, розповідати про побачене та почуте. Дошкільники опанували основні математичні поняття відповідно програмових та вікових вимог, групують та систематизують предмети, розрізняють частини доби, називають геометричні фігури, розкладають предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або зменшення, лічать у межах 5-10 кількісною та порядковою лічбою. Здатні творчо підходити до вирішення проблем, вміють фантазувати з метою та шляхом виконання роботи. У малят сформовані культурно-гігієнічні навички, вони дбають про свою зовнішність, чистоту власного тіла.

          Проте, вихованці молодшого дошкільного віку (5р.ж.), не завжди чують та виконують вказівки дорослого, не завжди вміють регулювати свою поведінку. Для ефективної  організації пізнавальної діяльності,  вихователям слід створювати проблемні, пошукові ситуації, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язання винахідницьких завдань. Цьому сприяє  системна організація пошуково-дослідницької діяльності. Дане питання потребує вивчення у 2018-2019 н.р. 

     Оскільки головною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, вихователям необхідно постійно удосконалювати методику керівництва ігровою діяльністю та формуванню у дітей навичок ефективної взаємодії, спілкування з однолітками.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи старшого дошкільного віку:  «Фіалочка», «Малинка».

Обстежено 54 дитини, що становить 100%

Освітні лінії

Рівні
В Д С Н
Особистість дитини 47 50 3 0
Дитина в соціумі 46 47 12 0
Дитина в природному довкіллі 48 39 13 0
Дитина в світі культури 62 27 11 0
Діяльність  дитини 67 30 3 0
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 46 34 20 0
Мовлення дитини 42 50 8 0

  Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи компенсуючого типу з мовленнєвими вадами мовлення  «Калинка», «Сонечко».

    Було обстежено 24 дітей, що становить 100 %.

Рівні Назва групи
 

Термін оцінювання

            «Калинка»            «Сонечко»
Жовтень, 2017р. Квітень-травень 2018р. Жовтень, 2017р. Квітень-травень 2018р.
Високий рівень 3 (25%) 5 (42%) 0 0
Достатній рівень 1 (8%) 5 (42%) 2 (17%) 4 (33%)
Середній рівень 5 (42%) 0 5 (42%) 4 (33%)
Низький рівень 3 (25%) 2 (11%) 5 (42%) 4 (33%)

     Підвищили свій рівень з середнього на достатній – 5 дітей (група «Калинка»), 2 дитини (група «Сонечко»);  з достатнього на високий – 2 дітей (група «Калинка»);  з низького на середній – 2 дитини (група «Сонечко»).

  Діти старшого дошкільного віку мають в основному високий та достатній рівень компетентності відповідно  освітніх ліній  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У результаті дослідження мовленнєвих умінь вихованців, виявлено, що 74 % з них, добре володіють фонематичним складом мовлення. При цьому, 2 % вихованців не розрізняють близькі та схожі звуки рідної мови, а 15 % дітей лише частково використовують інтонаційні засоби виразності. Щодо усвідомлення звукового складу рідної мови з розрізненням і виокремленням голосних, твердих і м’яких звуків, то  65 % дошкільників на достатньому рівні здійснюють його аналіз. У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, умінням ініціювати, підтримувати розпочату розмову (65 %) та усвідомлення української мови державною (69 %).

Розширення лексичного запасу слів дошкільників відбувається за рахунок усіх частин мови. Практично 58 % дітей вживають слова різної складності, із конкретним, прямим і переносним значеннями. Їх мовлення збагачують синоніми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти.

         У більшості дітей сформовані уявлення про «звук», «склад», «слово» та «речення»; вміють визначати місце відповідного звука  у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте, інколи плутають тверді та м’які приголосні звуки. Самостійно роблять звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок 68% . Вихователі та вчителі-логопеди поєднують традиційні та інноваційні форми мовленнєвої роботи з дітьми, проводять послідовну корекційну роботу по виправленню мовних вад у дітей. Але поряд з цим діти старшого дошкільного віку зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складнопідрядних речень, складанні описових розповідей та розповідей з власного досвіду. Ураховуючи зазначене вище, вдосконалення мовленнєвої діяльності має базуватися на активному поєднанні слова з практичною діяльністю дошкільника, урізноманітненні та зростанні її змістовності, наявності належних мовленнєвих еталонів, а розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками забезпечить її ефективність, реалізацію завдань, визначених у  Базовому компоненті дошкільної освіти.

        Аналізуючи знання, уміння і навички  дітей  з логіко-математичного розвитку, з’ясувалося, що більшість дітей старшого дошкільного віку вміють лічити в межах 10-20, орієнтуються на площинні аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре розрізняють площинні  та об’ємні  геометричні фігури, складають числа із двох менших, знають назви послідовності пір року, днів тижня, оперують математичними знаками. Також виявлено, що у 56 % дітей  сформовані вміння Важче опановувати  дітям  вмінням  розв’язувати елементарні математичні задачі  з використанням умовно-символічних зображень. Питання розвитку логіко-математичних та сенсорних вмінь вихованців потребує досконалого вивчення у наступному навчальному році.

  Вихователями груп старшого дошкільного віку проводилася системна робота щодо розвитку творчості, фантазії та уяви дошкільників. Проведення вивчення дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку.  80 % дітей виявили потяг до діяльності естетичного спрямування в різних його видах. Це природньо, бо специфіка художньо-творчого розвитку дошкільнят обумовлена психологічними, інтелектуальними та художніми параметрами цієї вікової групи.

Пізнавальний інтерес до мистецтва, за результатами моніторингу, виявився таким: оволодіння необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва, виявилось домінуючим (74 %). Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що  дошкільники уміють зображувати контури й силуети людей, дерев переважно на достатньому та середньому рівні.           Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння та навички в нових умовах.

         Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітей  дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів з освітніх ліній розвитку  велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець  навчального  року дали вагомий результат, а негативні знизились.

      Варіативна складова змісту дошкільної освіти  визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків.

      У 2017-2018 навчальному році гуртковою роботою було охоплено  108 дітей, що становить 52% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

      У продовж навчального року в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:        

 • «Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;
 • «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Парфьонова Н.М.;
 • «Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;
 • «Малюки-дослідники» (пошуково-дослідницький) – керівник Кондратенко Н.О.;
 • «Золотий ключик» (театралізація) – керівник Бездрабко А.Д.);
 • «Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Нестеренко Н.І.;
 • «Чудо-шашки» (керівник Харченко А.Є.)

         Керівники гуртків працювали  за розробленими та схваленими програмами гуртків. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 12 – 24 дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мають достатній рівень креативності.

Аналізуючи музичну діяльність протягом року, слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Жадан В.В. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат в засвоєнні знань дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності. Доречно відмітити роботу музичного керівника Поклад І.М., яка постійно вносить нотки творчості у свою діяльність, знаходить щось нове, сучасне, оригінальне, цікаве дітям, тим самим підвищуючи якість  педагогічного процесу.

Для  забезпечення ефективності  усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників упродовж навчального року працювали дві старші групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення «Сонечко», «Калинка». У них  виховувалися 24 дошкільника. З них 17 дітей з діагнозом  ФФНМ – терміном перебування в групі на 1 рік, 7 дітей з діагнозом ЗНМ – час перебування 2 роки.  Організація корекційно-виховної роботи з дітьми в цих групах відповідала завданням корекційного навчання та виховання. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку артикуляційного апарату через використання  технічних засобів навчання. За результатами логопедичної роботи  на кінець навчального року 6 дітей з діагнозом ЗНМ – продовжують перебування та навчання в логопедичній групі, 18 дітей – випускаються і йдуть до школи. Серед них 16 дітей мають чітку і правильну звуковимову  та сформований фонематичний слух, 2 дітей – виведено з покращенням, в зв’язку з несистематичним відвідуванням  дошкільного закладу та корекційних занять.  З боку вчителів-логопедів, вихователів груп проводилась консультативна і просвітницька робота з батьками цих дітей та індивідуальна робота з дітьми. Отже, з метою подальшого покращення якості корекційної роботи, необхідно підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. Залишається актуальним – організація Дня відкритих дверей групах  для батьків дітей молодшого дошкільного віку, що мають вади мовлення, з метою популяризації корекційно-освітньої діяльності з дітьми-логопатами.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2017 – 2018 навчальний рік. Впродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами. Організаційно – методична робота практичного психолога була направлена на підготовку, розробку та забезпечення якісної роботи щодо планування діяльності на місяць, тиждень, виготовлення дидактичного матеріалу до занять з дітьми, добору матеріалів до ППК, МПК, семінарів, семінарів – практикумів, занять з педагогами, батьківських зборів та занять з елементами тренінгу з батьками, підготовку до участі у різноманітних акціях та заходах присвячених «Дню толерантності», «Тижню психології» та ін., поповнення куточку «Практичного психолога», збору банку даних на дітей різних категорій, а також заведення карток, розробку програм супроводу (на дітей з «особливими освітніми потребами» і «групи ризику»). Підвищення фахового рівня практичного психолога відбувалось через участь у засіданнях педагогічної студії практичних психологів ДНЗ міста. Впродовж навчального року здійснювалась  консультаційна робота  з батьками та педагогами всіх вікових груп. Воронько С.Г. активно брала участь в засіданні педагогічної ради,  методичних годинах, семінарах, де розглядались проблеми, пов’язані з формуванням у дітей навичок спілкування з однолітками і дорослими, розвитку ощадливості та самостійності, готовності до навчання у школі.  

Отже, з числа загальної кількості дітей старшого дошкільного віку психологічно готовими на високому рівні є 17 дітей (24%), з середнім рівнем – 55 (76%), дітей з низьким рівнем психологічної готовності серед майбутніх першокласників не виявлено. До  навчання в школі готові 72 дитини, що складає 100%. В ході спостережень за дітьми, відмічено, що більшість випускників виявляють вправність, витривалість, енергійність у повсякденній діяльності, беруть активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях, володіють необхідними навичками особистої гігієни, розуміють правила безпечної поведінки, дотримуються їх у реальному житті. Вихованці    старших вікових груп добре орієнтуються в основних емоціях, вміють регулювати свої почуття, розуміють свій емоційний стан та стан людей, що навколо, адекватно реагують на різні життєві події та ситуації.    Добре підготувати дітей до школи, визначитися у питаннях розвитку та виховання дошкільників, вихователям допомогли зустрічі з учителями початкових класів, екскурсії до школи , робота консультативного центру щодо підготовки дітей до школи, відвідування засідань методичного об᾽єднання вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки. Тісна співпраця педагогів з учителями ЗОШ №1 (обмін досвідом, бесіди, дискусії, участь у батьківських зборах) сприяли підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці дошкільнят до навчання в школі. Спільно з учителями та психологами проводилися засідання педагогічної ради, загальні батьківські збори, «круглий  стіл», консультації, вихователі знайомилися з успішністю, розвитком дітей, обмінювалися досвідом з вчителями.

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур.

Упродовж навчального року медичними працівниками та адміністрацією здійснювався медико-педагогічний контроль. Результати свідчать про те, що моторна  щільність занять з фізичної культури в усіх вікових групах коливається у межах норми (від 76% до 95%). Тренуючий ефект відповідає нормі і середньому становить 138-158 уд/ом.

Упродовж  року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Родини вихованців постійно запрошували на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, фестивалі родинної та дитячої творчості, ярмарки, виставки. Педагоги пропонували увазі батьків виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів, упродовж року успішно діяв консультативний центр «Разом з мамою». У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти, активну участь у різноманітних заходах закладу. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Оновлення сайту здійснюється постійно. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу, оновлюється напередодні початку нового навчального року. За потребою змінюється застаріла інформація.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладу упродовж року допомагав батьківський комітет та рада, які надали допомогу в розв’язанні багатьох організаційних питань.

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. була проведена на достатньому рівні. Враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

Пріоритетні завдання на 2018-2019 н.р. 

 • Формувати пізнавальну активність, екологічну свідомість дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 • Удосконалювати роботу щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Продовжити роботу щодо формування економічної компетенції дошкільників засобами гри.
 • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах нової української школи.

 ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ: 

«Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей»

 Напрямок роботи дошкільного закладу: «ПІЗНАВАЛЬНО –ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

 Завдання на оздоровчий період: 

 • Створення оптимальних умов для зміцнення здоров᾽я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої  компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.
ІІ. Методична робота з  педагогічними кадрами
ІІ.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
 
№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Примітка Відм. про викон.
1 2 3 4 5 6
  2.1      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:
2.1.1 Забезпечити виконання Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». упродовж року педагоги ДНЗ
2.1.2 Проводити співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти. упродовж року директор

(завідувач), вихователь-методист

2.1.3 Направити на курси підвищення кваліфікації при ОІППО педагогів: Бабіна С.В., Кондратенко Н.О., Купрієву О.В., Собакарь О.І., Жилу І.Г., Шудрик Я.В., Воронько С.Г., Франкевич А.А.  

згідно з графіком

 

директор

(завідувач)

 

наказ

 

 

2.1.4 Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ. відповідно графіку проходження курсів вихователь-методист рекомендації
2.1.5 Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси, на нараді при директору (завідувачу). директор

(завідувач), вихователь-методист

папки самоосвіти
2.1.6 Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті.  

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

2.1.7 Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, колективні перегляди, взаємовідвідування,  обмін досвідом.  

упродовж року

директор

(завідувач), вихователь-методист

річна циклограма роботи
2.1.8 Організувати колективну переплату фахових видань. вересень, травень. директор

(завідувач), вихователь-методист

 

абонементи

2.2  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:
2.2.1 Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників. до

 

20.09.2018р.

  директор

(завідувач)

 

наказ

2.2.2 Атестувати в поточному навчальному році наступних педагогів: Бодрову Л.В., Гасевську М.В., Маловічко А.О. до 01.04.2019р.  

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

2.2.3 Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації.          до 15.03.2019р.  

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

2.2.4 Заслухати творчі звіти педагогів, що атестуються.  

21.02.2019р.

методичні розробки тощо

 

2.2.5 Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу. до 05.04.2019р.   директор

(завідувач)

 

наказ

2.3    З метою підвищення ефективності самоосвіти:
2.3.1 Оновлювати і поповнювати фонд довідкової  і методичної літератури. упродовж року вихователь-методист
2.3.2 Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультації – огляди. останній четвер кожного місяця   директор

(завідувач), вихователь-методист

папки самоосвіти
2.3.3 Провести вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти. упродовж року вихователь-методист рекомендації
2.3.4 Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).  

18.04.2019р.

 директор

(завідувач), вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

2.4     З метою професійного становлення молодих спеціалістів:
2.4.1 Призначити наставників для молодих педагогів:

 Бездрабко А.Д. – наставник Лишенко О.І., Місейко О.В. – наставник Харченко А.Є.,  Драгун Д.М. – наставник Поклад І.М.

 

 

 

до 05.09.2018р.

 

директор

(завідувач),

 

 

 

наказ

2.4.2 Методичну роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами Державного стандарту у системі дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітньо-виховного процесу;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в роботі з сім’ями;
 • залучення до методичної і громадської роботи
 

 

 

 

упродовж року

директор

(завідувач), вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

зошити самоосвіти

2.4.3 Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи упродовж року директор

(завідувач), вихователь-методист

папки

самоосвіти

2.4.4 Сприяти роботі постійно діючого клубу молодого педагога «Порада» упродовж року керівник вихователь-методист, педагоги наставники  

план

2.4.5 Сприяти участі молодих педагогів в роботі міської педагогічної студії «Школа молодого педагога» за планом роботи методичного кабінету відділу освіти директор (завідувач), вихователь-методист  

план роботи

 

 

 

2.5     Педагогічні ради:
2.5.1 Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік:

1.Підсумки літнього оздоровчого періоду.

2.Обговорення Листа МОН від 13.06.2018 №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».

3.Ознайомлення з матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників.

4. Розгляд програм та методичних посібників для освітньо-виховної роботи.

5.Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік.

6.Затвердження форм планування освітньо-виховної роботи.

7.Затвердження планів творчих груп.

8.Затвердження програм та графіків роботи гуртків.

9.Затвердження планів роботи профільних груп.

 

 

 

31.08.2018р.

директор

(завідувач), вихователь-методист

план, протокол
2.5.2 Розвиток пізнавальної активності  дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Актуальність та значимість пізнавально-дослідницької

діяльності у розвитку дитини.

3.Роль пошуково-дослідницької діяльності у розвитку пізнавальної активності  дітей старшого дошкільного віку.

4.Результати тематичного вивчення «Стан роботи в закладі щодо формування пізнавальної активності дошкільників у процесі організованої пошуково-дослідницької роботи».

5.«Доріжка ідей» – (презентація розвивальних ігор, посібників, матеріалів щодо проведення пошуково-дослідницької діяльності з дітьми).

 

 

 

29.11.2018р.

 

директор(завідувач)

 

вихователі

 

 

вихователь-методист

 

 

 

вихователі

 

доповідь

 

інформація

 

 

довідка

 

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

 

 

2.5.3 Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальної гри.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільника.

3.Психологічні аспекти формування пізнавальної активності дошкільників.

4.Значення розвивальних та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичного мислення дошкільника.

5.Результати тематичного вивчення стану роботи з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.

6.Ділова гра «Творчий педагог – творча дитина».

 

 

 

 

 

 

15.03.2018р.

директор

(завідувач)

практичний психолог

 

вихователі

 

 

 

вихователь-методист

 

практичний психолог

вихователь-методист

 

доповідь

 

 

інформація

 

 

обмін досвідом

 

 

довідка

2.5.4 Про результативність освітньо-виховної роботи у 2018-2019 навчальному році.

 1.Аналіз освітньо-виховної та методичної роботи ДНЗ.

2.Виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у

Світі».

3.Готовність дітей старших груп до шкільного навчання.

4.Робота закладу у літній оздоровчий період 2019р. (презентація плану).

2305.2019.  

директор (завідувач),

 

вихователь-методист, практичний психолог,

інструктор з фізкультури,

керівник музичний,

сестра медична старша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6    Семінари, семінари-практикуми:
2.6.1 Семінар:

«Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку».

–          Розвиток у дошкільників пізнавальних інтересів через пошуково-дослідницьку діяльність.

–          Інноваційні технології в організації роботи з дитячого дослідження.

 

01.11.2018р. вихователь-методист матеріали семінару, методичні рекомендації
2.6.2 Семінар-практикум:

«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників».

–          Організаційно-педагогічні аспекти формування математичної компетенції дітей дошкільного віку;

–          інтелектуальний розвиток дошкільників у процесі формування математичних уявлень.

 

24.01.2019р. вихователь-методист план семінару, методичні рекомендації  

 

 

 

2.6.3 Тренінг:

«Зрозуміти і допомогти. Діти з аутизмом».

–          Що таке аутизм та розлади спектра аутизму;

–          причини виникнення РСА;

–          портрет дитини з РСА;

–          побудова освітньої взаємодії з дитиною з РСА.

 

15.03.2019р.

практичний психолог план та матеріали семінару  

 

 

 

2.6.4 Семінар :

«Презентація творчих доробків педагогів щодо пізнавально-творчого розвитку дошкільників».

25.04.2019р. вихователь-методист, вихователі матеріали семінару
2.7   Консультації для педагогів усіх категорій:
Консультації для вихователів
2.7.1. Як полегшити адаптацію дитини в перші дні відвідування дошкільного закладу. 20.09.2018 практичний психолог Інформаційний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради
2.7.2 Застосування інтелектуальних карт під час організованої діяльності. 18.10.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.3 Сталий розвиток: стосується кожного. 08.11.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.4 Нові можливості застосування ляльки в педагогічному процесі. 13.12.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.5 Ефективні оздоровчі технології в освітньому процесі. 17.01.2019р. інструктор з фізкультури =/=
2.7.6 Як вивчити з дитиною числа та цифри. 24.01.2019р. вихователь-методист =/=
2.7.7 Від гри до навчання. Дитина йде до школи. 07.02.2019р. вихователь-методист =/=
2.7.8 Економічне виховання: як зацікавити дошкільників професіями дорослих. 01.03.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.9 Арт-терапія як засіб самовираження та саморозвитку дитини 21.03.2018р. практичний психолог =/=
2.7.10 Безпека дошкільників – турбота дорослих. 05.04.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.11 Методичні рекомендації щодо підготовки та планування життєдіяльності дітей в літній період. 10.05.2018р. вихователь-методист =/=  

 

Консультації для практичного психолога
2.7.12 Інтерактивне проведення групових консультацій під час батьківських зборів.  25.10.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.13 Психопрофілактика агресивної поведінки дітей. 20.12.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.14 Психологічний комфорт як запорука розвитку дитини. 14.03.2019р. вихователь-методист =/=
Консультації для музичного керівника
2.7.15 Вплив музики на формування особистості дошкільника 15.11.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.16 Використання музично-дидактичних ігор в процесі слухання музики. 14.02.2019р. вихователь-методист =/=
2.7.17 Розвиток музично-рухової творчості дошкільників. 11.04.2019р. вихователь-методист =/=
Консультації для вчителів-логопедів
2.7.18 Корекційної-відновлювальна робота з дітьми з фонетико -фонематичним порушенням мовлення. 06.12.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.19 Використання наочних моделей у логопедичній роботі при постановці звуків у дітей з порушенням мовлення. 25.01.2019р. вихователь-методист =/=  

 

 

Консультації для інструктора з фізкультури
2.7.20 Організація акцентованих занять з фізичної культури. 22.11.2018р. вихователь-методист =/=
2.7.21 Використання ігрового стречингу на заняттях з фізичної культури. 21.02.2019р. вихователь-методист =/=
2.7.22 Використання квест-технології  у фізкультурно-оздоровчій роботі. 25.04.2019р. вихователь-методист =/=
2.9.   Педагогічні години:
2.9.1 Методичний діалог

Іграшки та ігри сучасної дитини.

 

20.09.2018р.

 

 

 

вихователь-методист, вихователі інформаційно

практичний матеріал

2.9.2 Калейдоскоп психологічних знань

Особливі діти.

 

Круглий стіл

Формування відповідального ставлення до власної безпеки.

04.10.2018р.

 

 

18.10.2018р.

 

 

вихователь-методист, вихователі інформаційно -практичний матеріал
2.9.3 Ділова гра

Експериментально-дослідницька діяльність як чинник пізнавального розвитку

 

08.11.2018р. вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
2.9.4 Тренінг

Спостережливий вихователь – який він?

 

13.12.2018р. вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
2.9.5  Майстер-клас

Навчаємо розмови.

 

 

17.01.2019р.

вихователь-методист,

вчитель-логопед

інформаційно практичний матеріал
2.9.6 Круглий стіл

Індивідуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

 

07.02.2019р.

вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
2.9.7 Методичний діалог

Дошкільник на порозі до школи.

21.03.2019р. вихователь

методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал
2.9.8 Круглий стіл

Інтелектуальні карти як засіб символізації і систематизації інформації.

 

11.04.2019р.

вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал  

 

 

 

2.9.9 Тренінг

У пошуках внутрішнього вогню.

16.05.2019р. вихователь-методист, вихователі інформаційний матеріал
2.10     Творчі групи
2.10.1 Організація соціально-економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри. вересень, листопад , березень Керівник – вихователь-методист, члени творчої групи: Гасевська М.В.Купрієва О.В., Маловічко А.О., Дмитриченко Ю.С.    план
2.10.2 Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку жовтень, січень, квітень Керівник вихователь-методист, члени творчої групи:

Листопадова Н.М.,  Шудрик Я.В., Собакарь О.І.

 

 

план
2. 10  Колективний перегляд педагогічного процесу
                 Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей:
2.10.1 Пошуково-дослідницька діяльність:

–          ігри з водою і піском;

–          міні-заняття з експериментально-дослідницької діяльності;

–          ознайомлення дітей з якостями та властивостями предметів, явищ.

 

 

листопад   2018р.

 

 

ранній вік

 

молодший  вік (4-5р.ж.)

 

старший дошкільний вік.

 

 

конспекти занять

2.10.2  Логіко-математичний розвиток:

–          сенсорний розвиток;

–          математика в іграх;

–          вивчення геометричних фігур;

–          формування та закріплення елементарних логіко-математичних понять;

 

 

 

лютий

2018р.

 

 

ранній вік

мол.дош.вік (4р.ж.)

мол.дош.вік (5р.ж.)

старший

дошкільний вік

 

 

конспекти занять

2.10.3 Участь педагогів, що атестуються в «Декаді педагогічних інновацій» лютий 2019р. вихователі,       що атестуються конспекти занять
2.10.4 Колективний перегляд-звіт гурткової роботи квітень-травень керівники гуртків  

 

2.11     Перспективний педагогічний досвід
                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду
2.11.1 Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються упродовж року вихователь-методист система роботи
2.11.2 Вивчення  системи  роботи музичного керівника Поклад І.М. «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа». упродовж року директор (завідувач),

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

2.11.3  Розпочати впровадження досвіду  вчителя-логопеда Брагіної І.О. «Вплив дидактичної гри у вихованні звукової культури мовлення»  

упродовж    року

директор (завідувач),

вихователь-методист

рекомен-дації, консуль-тації  

 

 

2.11.4 Спрямувати роботу колективу на використання  в практичну діяльність сучасних досягнень та ефективних технологій:

–          Впровадження інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          Впровадження мнемо технології;

–          Використання  інноваційної методики пізнавального та логіко-математичного розвитку Х.Кюїзенера;

–          Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш;

–          Використання технології навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–          Технологія інтегрованого навчання, виховання  (розвиваючі кубики Б.Л.,О.О.Нікітіни).

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист, вихователі

 

 

 

 

 

 

рекомен-дації, консуль-тації

2.12      Проведення психолого-педагогічних консиліумів, нарад
2.12.1 Проведення наради «Психічний розвиток дітей 5-го року життя».  

жовтень

2018р.

директор (завідувач),

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

2.12.2 Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, або психічний розвиток дітей раннього віку. листопад

2018р.

директор (завідувач),

практичний психолог,

вихователь-методист

протокол, рекомен-дації
2.12.3 Психічний розвиток дітей 4р.ж. січень, 2019р. практичний психолог, вихователі протокол, рекомен-дації
2.12.4 Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі. лютий

2019р.

практичний психолог, вихователі протокол, рекомен-дації
2.13          Огляди конкурси, виставки
2.13.1 Конкурс-огляд «Готовність груп до нового навчального року»  

18.09.2018р.

вихователь-методист, вихователі

 

інформація до наради  

 

 

2.13.2 Виставка осінніх поробок «Дивовижна фантазія Осені» 01.10.2018р. вихователь-методист, вихователі,

батьки

інформація до наради
2.13.3 Огляд групових осередків  пошуково-дослідницької діяльності 19.11.2018р. директор (завідувач),

вихователь-методист

інформація
2.13.4  Виставка новорічно-різдвяних композицій  «Зимова казка» 20.12.2018р. вихователі,

батьки

інформація
2.13.5  Мій педагогічний досвід» (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються). лютий 2019р. вихователі

 

 

інформація  

 

 

2.13.6 Виставка творчих робіт дітей та батьків «Великодній вернісаж» 22.04.2019р. вихователі ДНЗ інформація
2.13.7 Виставка дитячих малюнків:

– «Осінні фантазії» ;

– «Бережи себе, малюк!»;

– «Чарівниця –  зима»;

–  «Моє мальовниче  місто – Охтирка»;

– «Шевченко поет і художник»;

– «Писанко! Ти – символ України!»;

– «Мама – сонечко моє»;
«Літо зустрічаємо, радісно співаємо».

 

 

 

упродовж року

 

 

 

Купрієва О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8 Виставка дитячих робіт гуртків «Веселі барви», «Чарівний світ орігамі» 1 раз на квартал Керівник гуртка
2.14     Тематичні тижні:
2.14.1 Увага! Діти на дорозі! вересень 2018р. директор (завідувач),

вихователь-методист, вихователі

наказ, заходи
2.14.2 Олімпійський тиждень 10.09-14.09.2018р. директор (завідувач),

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

Наказ, заходи

2.14.3 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 15.10-19.2018

 

22.04.-26.04.2019р.

директор (завідувач),

вихователь-методист, вихователі

наказ, заходи  

 

 

2.14.4 Фестиваль «Гармонія руху» жовтень,

2018

вихователь-методист, вихователі
2.14.5 Тиждень толерантності 12.11.-16.11.2018р. практичний психолог
2.14.6 Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай ( тиждень правових знань). 03.12-07.12.2018р. директор

(завідувач),

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

2.14.7 Тиждень української мови 18.02.-22.02.2019р. вихователь-методист, вихователі
2.14.9 Шевченківський тиждень «Зацвіла в долині червона калина» 05.03-09.03.2018р. директор

(завідувач),

вихователь-методист

заходи
2.14.10 День цивільної оборони 26.04.2018р. директор

(завідувач),

вихователь-методист

 

 

2.15     Дні Здоров’я в дошкільному закладі
2.15.1 Перший понеділок кожного місяця

 

 

упродовж року інструктор з фізкультури, вихователі календарний план
2.16 Майстер-класи з дітьми
2.16.1 Майстер – клас «Дивовижні перетворення» (пошуково – дослідницька діяльність). листопад

2018р.

вихователі виставка  

 

2.16.2 Майстер-клас по створенню артбука «Я хочу розказати про…» лютий

2019р.

вихователі виставка  

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Примітка Відм. про викон.
1 2 3 4 5 6

3.1       Моніторингове вивчення

3.1.1 Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лінями Базового компонента відповідно до змісту Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»  

жовтень 2018р,

квітень 2019р.

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.2   Тематичне вивчення

3.2.1 «Стан роботи з організації пошуково-дослідницької діяльності в групах дітей молодшого та старшого дошкільного віку»  

листопад 2018р.

директор

(завідувач),

вихователь-методист, пр. психолог

наказ,

довідка

 

 

 

 

3.2.2 «Рівень організації освітнього процесу щодо формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку та сенсорного виховання дітей раннього віку»» лютий 2019р. директор

(завідувач),

вихователь-методист, пр..психолог,

 

наказ,

довідка

 

3.3    Комплексне вивчення

3.3.1 Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  Програми «Я у Світі» ( до педагогічної ради)

 

травень 2019р. директор

(завідувач), вихователь-методист,

пр. психолог

наказ,

довідка

 
3.3.2 Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного  віку групи «Полуничка»

 

листопад 2018р. директор

(завідувач),

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

наказ,

довідка

 

 

3.3.3 Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку групи компенсуючого типу з вадами мовлення «Калинка». квітень 2019р директор

(завідувач),

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

3.4       Вибіркове вивчення

3.4.1 Якість впровадження рішень педагогічної ради згідно визначених термінів директор

(завідувач), вихователь-методист

 

інформація

 
3.4.2 Аналіз змісту та якості календарного планування листопад вихователь-методист інформація, рекомендації  

 

3.4.3 Використання інноваційних технологій в освітньому процесі січень вихователь-методист інформація, рекомендації  

 

3.4.4 Проведення свят і розваг з дітьми листопад, грудень, травень вихователь-методист інформація, рекомендації  

 

3.4.5 Медико – педагогічний контроль занять з фізичної культури  

2 рази на рік

директор

(завідувач), вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 
3.4.6 Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності 1раз на квартал директор

(завідувач), вихователь-методист

інформація до відома  

3.5      Оперативне вивчення

3.5.1 Готовність педагогів до роботи упродовж року директор

(завідувач), вихователь-методист

інформація, рекомендації  
3.5.2 Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мовлення лютий директор

(завідувач), вихователь-методист

 

інформація  
3.5.3 Аналіз організації та проведення гурткової роботи січень директор

(завідувач), вихователь-методист

інформація, рекомендації  
3.5.4 Якість організації та проведення ранкової гімнастики. 1 раз на місяць директор

(завідувач), вихователь-методист

рекомендації  
3.5.5 Співпраця наставників з молодими педагогами упродовж року директор

(завідувач), вихователь-методист

до відома  

                   ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Примітка Відм.

про

викон.

1 2 3 4 5 6
4.1.1 Організовувати освітньо-виховний процес згідно листа МОН України від 13.06.2018р. № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».  

 

упродовж року

 

вихователь-методист,

педагоги

 

орієнтовний розподіл занять

(додаток )

 
4.1.2 Здійснювати освітньо – виховний процес через організацію тематично-блочного планування та різні типи та види занять.  

упродовж року

вихователь-методист,

педагоги

тематично-блочне планування  
4.1.3 Організувати освітньо-виховну роботу на період канікул в дошкільному закладі.  

педагоги ДНЗ

 

заходи

 

4.2       З метою пропагування освітньої діяльності закладу

4.2.1  Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, інтернет-сайт, фейсбук сторінку ДНЗ.  

щоквартально

 

директор

(завідувач), вихователь-методист

 
4.2.2 Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи.  

упродовж року

директор

(завідувач), вихователь-методист, практичний психолог

інформаційні стенди  
4.2.3 Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей: за темами:

«Садок і родина – сім᾿я єдина».

«Подаруй свою любов дитині»

 

жовтень 2018р

 

 

квітень 2019р.

педагоги закладу  
4.2.4 Продовжити роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою» (ранній вік),

з питань виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

 

упродовж року директор

(завідувач),

спеціалісти закладу

план, графік роботи  
4.2.5 Загальні батьківські збори:

– Умови успішного виховання в родині: єдність вимог дорослих до дітей;

– Взаємодія ДНЗ та сім᾿ї у процесі формування готовності дитини до шкільного життя».

вересень

квітень

директор

(завідувач)

 

 

протокол зборів  
4.2.6 Групові батьківські збори:

Ранній вік:

– Спільна робота педагогів та сім’ї із соціальної адаптації дітей у світлі вимог програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

– «Роль сенсорного виховання у розумовому розвитку дітей»;

– «Гра – не просто забава».

 

 

вересень

 

січень

 

квітень

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

протоколи зборів

 
4.2.7 Молодший дошкільний вік (4р.ж)

– Особливості психологічного та фізичного розвитку малят 4-го року життя.

– Виховання любові до Батьківщини через любов до родини. Плекаємо сімейні традиції.

– Уроки моральної поведінки.

 

вересень

січень

 

квітень

 

вихователі,

практичний психолог

 

 
4.2.8 Молодший дошкільний вік (5р.ж)

– Роль родини у виховані дитини. Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

– Формування логіко-математичних здібностей у дітей 5-го року життя.

– «Як виховати успішну дитину»

 

 

 

вересень

січень

 

квітень

 

 

вихователі,

практичний психолог

 
4.2.9 Старший дошкільний вік

Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 6-го року життя. Пріоритети сімейного виховання.

– Формування логіко-математичних здібностей у дітей 6-го року життя.

– «Готуємося до школи разом».

вересень

січень

квітень

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 
4.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями
4.3.1 З метою підвищення  якості організації перспективності, наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ №1 затвердити план та угоду про співпрацю  

вересень

директор

(завідувач),

вихователь-методист

 

план,  угода

 

 
4.3.2 З метою забезпечення результативності у співпраці ДНЗ і ЗОШ №1 продовжити діяльність  базового дошкільного навчального закладу з питання «Підготовка дітей до шкільного навчання».  

упродовж року

 

 

вихователь-методист

 

 

план

 

 
4.3.3 Здійснювати облік дітей   дошкільного віку, які  відвідують ДНЗ упродовж року вихователь-методист  

наказ

 
4.3.4 Здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які не відвідують ДНЗ  

упродовж року

Вихователь-

Методист,

закріплені педагоги

 

наказ

 
4.3.5 Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки. упродовж року директор

(завідувач),

вихователі

 
4.3.6 Співробітництво з міською дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку.  

упродовж року

директор

(завідувач),

вихователь-методист

 
4.3.7 Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини,

виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

 

упродовж року

директор

(завідувач),

вихователь-методист

 

 V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка Відм. про викон.
1 2 3 4 5 6
5.1 Підготувати проекти наказів:

–          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

–          «Про організацію гурткової роботи»;

–          «Про наставництво»;

–          «Про проведення
Тижня безпеки»;

–          «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

–           «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

–          «Проведення Дня відкритих дверей»;

–          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

–           «Про підсумки методичної роботи»;

–           «Про підготовку проведення педагогічної ради»;

–          «Про результати проведення комплексних, тематичних перевірок».

 

вересень

вересень

вересень

жовтень

березень

вересень, квітень

травень

травень

упродовж

року

 

упродовж

року

вихователь-методист  

проекти наказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення освітньо-виховної роботи упродовж року вихователь-методист

 

довідки

 

 

 

5.3 Формування картотеки методичної літератури та фахових видань. упродовж року вихователь-методист картотека  

 

5.4 Інвентаризація ігрового та спортивного обладнання до 20.10.2018р. вихователь-методист  

 

5.5 Оформити тематичні куточки: «Матеріали педагогічного досвіду», «На допомогу молодому спеціалісту», «Інноваційні технології в освітньому процесі», «Особиста безпека дитини». упродовж року вихователь-методист  
5.6 –          Організувати виставку педагогічної та методичної літератури:

–           – «Інтеграція дітей з особливими потребами»;

–          – «Сталий розвиток: стосується кожного»;

–          – «Логіко-математичний розвиток дошкільників» .

 

жовтень

 

листопад

 

лютий

вихователь-методист тематичний каталог  
5.7 Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду до 01.12.18р. вихователь-методист  

каталог

 
5.8 Підготувати рекомендації на допомогу вихователям:

–   організація пошуково-дослідницької діяльності у різних вікових групах;

–     організація квестів з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку.

 

до 01.11.18р.

до 01.02.19р.

вихователь-методист рекомендації  

 

 

 

 

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Примітка Відм. про викон.
1 2 3 4 5

6

6.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2018-2019 Н. Р.
6.1.1 Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та організаційний початок 2017-2018 навчального року. до 24.06.2018 Горовецька О.Г. директор

(завідувач)

6.1.2 Забезпечити організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2018-2019 н.р. до 29.08.2018 Бабіна С.В. вихователь – методист річний план роботи
6.1.3 Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2018-2019 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в групах. Дотримання покрокової інструкції запису дитини до дошкільного навчального закладу. до 29.08.2018 Горовецька О.Г. директор

(завідувач)

покрокова інструкція запису дитини до ДНЗ
6.1.4   Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 22.08.2018 Горовецька О.Г.

директор

(завідувач)

 

наказ

6.1.5 Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2018-2019н.р. згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 25.08.2018 Горовецька О.Г.

директор

(завідувач)

 

наказ

6.1.6 Провести нараду при директору (завідувачу) з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2018 Горовецька О.Г.

директор

(завідувач)

 

нарада

6.1.7 Взяти участь у серпневій конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста. 29.08.2018 Горовецька О.Г. директор

(завідувач),

Бабіна С.В.

вихователь – методист

6.1.8 Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу  

постійно

Горовецька О.Г.

директор

(завідувач),

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

6.1.9 Провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю батьківської громадськості. 01.09.2018 Горовецька О.Г.

директор

(завідувач),

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

музкерівник

6.1.10 Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».  

 

до 15.08.2018

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

6.1.11 Забезпечити контроль за організацією харчування у ДНЗ; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування.  

постійно

 

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнали

контролю

за

органі-зацією

харчування

6.1.12 Погодити річний план роботи дошкільного навчального закладу на 2018-2019н.р.  

30.08.2018

Горовецька О.Г.

директор

(завідувач)

річний план роботи  

 

6.1.13 Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ.  

постійно

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнал

відвіду-вання

6.1.14 Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти. до 15.08.2018 Бабіна С.В. вихователь – методист  

заходи

6.1.15 Довести до відома педагогічних працівників дошкільного навчального закладу інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки до 17.08.2018 Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

заходи

6.1.16 Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців ДНЗ.  

постійно

 

Бойко О.В.

завгосп

 

заходи

6.1.17 Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.  

до 25.08.2018

Бойко О.В.

завгосп,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

6.1.18 Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.  

До 10.08.2018

 

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

6.1.19 Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.  

до 10.08.2018

 

Бойко О.В. завгосп

 

протокол

6.1.20 Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.  

до 12.08.2018

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

6.1.21 Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знос сухостою; дизайн квітників;

–          завезення піску.

 

червень –

липень

2018

 

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

акти

6.1.22 Підготовка харчоблоку до початку навчального року:

–  забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням, джерелами гарячого водопостачання, наявності терморегуляторів на жарових шафах та духовках, термометрів у холодильному обладнанні;

–   постачання питною водою гарантованої якості.

 

 

 

до 10.08.2018

 

 

Бойко О.В. завгосп

6.1.23 Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.  

щокварталу

Сестра медична старша,

вихователь – методист,

завгосп

журнал

проведення

інструк-тажів,

журнал

перевірок

6.1.24 3 метою якісної підготовки до роботи у новому навчальному році провести атестацію робочих місць. 24-25.09.2018 атестаційна

комісія

інформація
6.1.25 Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

–     приготуванням їжі і харчуванням дітей;

–      виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–     економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

 

 

 

упродовж

року

Горовецька О.Г. завідувач,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Смоляр А.В. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завгосп

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2        РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. РОБОТА ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ
6.2.1 Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців. до 10.08.2018 Бойко О.В. завгосп
6.2.2 Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

–    проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 20.08.2018

 

 

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

акти

6.2.3 Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.  

упродовж

року

завгосп, робітник по обслугов., каштелянка
6.2.4 Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу:

–     створення індивідуального та стильного образу ДНЗ;

–     задоволення запитів дітей і їхніх батьків;

–     розширення можливості педагогів для цікавої та змістовної організації діяльності дітей під час прогулянок

 

упродовж

року

 

педагогічні

працівники

 

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2019 року. 3 метою якісної підготовки закладу до літньої оздоровчої компанії та до нового навчального року провести поточний та косметичний ремонт приміщень, літніх павільйонів.  

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

червень –

серпень

Горовецька О.Г. директор

(завідувач),

 Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор (завідувач),

Бойко О.В. завгосп

 

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навчаль-ного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6 Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ. травень –

червень

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

 

 

 

6.3     РОБОТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПРАЦІВНИКАМИ ХАРЧОБЛОКУ
6.3.1 3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.  

щокварталу по потребі

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

план та облік проведення

6.4  КОНСУЛЬТАЦІЇ
6.4.1 «Взаємодія вихователя та обслуговуючого персоналу у дотриманні режиму дня». листопад Зикіна Т.О.

сестра медична старша

матеріали

консультацій

6.4.2 « Співпраця вихователя і помічника вихователя під час організації життєдіяльності дітей різних вікових груп»

 

 

грудень

 

Горовецька О.Г. директор

(завідувач)

 

матеріали

консультацій

6.4.3 «Формування культурно-гігієнічних та трудових навичок у дітей дошкільного віку».

 

лютий Бабіна С.В. вихователь –

методист

матеріали

консультацій

6.4.4 «Приклад дорослого – важливий метод у формуванні особистості» квітень Бабіна С.В.

вихователь –

методист

матеріали

консультацій

    6.5       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
6.5.1 Зміст і пріоритетні напрямки методичної, медичної, адміністративної діяльності дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік  

 

 

серпень

 

 

 

Директор (завідувач), вихователь-методист, завгосп плани роботи всіх служб
Дотримання вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки Директор (завідувач), відповідальний з ОП, завгосп  

інструкції

Вибори дорадчих комітетів (Рада ДНЗ, Рада з харчування, комісії з охорони праці) Директор (завідувач), голова ПК протокол
  Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу Директор (завідувач), вихователь-методист проект

стратегії розвитку ДНЗ

6.5.2 Інклюзивна освіта – рівний доступ до якісної  

 

 

листопад

 

 

 

Вихователь-методист, практичний психолог

 

 

матеріали

 

 

освіти дітям з особливими освітніми потребами.
Виконання перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами ДНЗ. Вихователь –

методист

план
Забезпечення успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом дотримання наступності між двома ланками освіти. Вихователь –

методист, вихователі старших груп

Угода, план  

 

 

 

 

6.5.3 Дотримання  вимог нормативних документів щодо запобігання дитячому травматизму Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Травень

      Директор

(завідувач)

Нормативні документи
Обладнання дошкільного навчального закладу необхідною комп’ютерною технікою, забезпечення інтернет-ресурсами для впровадження ІКТ у освітню діяльність Директор

(завідувач),

завгосп

Аналіз виконання норм харчування, здійснення корекції раціону. Сестра медична з дієтхарчування Журнал виконання норм харчування  

 

 

 

 

Стан ведення документації працівниками всіх служб Директор

(завідувач), діловод

Документація працівників
Про організацію та підготовку дошкільного навчального закладу до літнього оздоровчого періоду
Директор (завідувач), вихователь-методист,

завгосп, сестри медичні старші

План, заходи
Аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

 

Сестри медичні старші Журнал обліку відвідування дітьми ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.6          ВИРОБНИЧІ НАРАДИ
6.6.1 Про готовність   дошкільного навчального закладу до нового навчального року  

Серпень

 

Директор (завідувач), вихователь-методист, завгосп  

протоколи,

накази

Про перегляд Правил внутрішнього розпорядку. Обговорення графіків роботи всіх структурних підрозділів..  

Директор (завідувач), голова ПК

інформації,

плани,заходиграфік

Про підсумки літнього оздоровчого періоду в дошкільному навчальному закладі Директор(завідувач), вихователь-методист Наказ, інформація
Про проведення тарифікації педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу Директор (завідувач), голова ПК Накази. протокол
6.6.2 Про прозорість та інформаційну відкритість дошкільного навчального закладу на веб-сайті  

 

Жовтень

 

 

Директор (завідувач),

діловод

 

Накази,

Сайт ДНЗ

Про використання бюджетних коштів згідно з кошторисом витрат Завгосп Кошторис, фінансова документація
Про посилення контролю за якістю харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  

Сестра медична з дієтхарчування

Картки контролю
6.6.3  Про виконання Санітарного регламенту в дошкільному навчальному закладі  

 

Грудень

Сестра медична

старша

Картки контролю
Взаємодія дошкільного навчального закладу і родини у вихованні та розвитку дитини Вихователь-методист Інформаційні матеріали, консультації
Співпраця вихователя та обслуговуючого персоналу у дотриманні режиму дня. Сестра медична

старша

Картки контролю
6.6.4 Запровадження нових форм просвітницько-профілактичної роботи з підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу  

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Директор (завідувач), вихователь-методист

Інформаційні матеріали, консультації
Забезпечення медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів  

Сестра медична

старша

Картки контролю
Про дотримання дати проходження медичного огляду працівниками дошкільного навчального закладу Директор (завідувач), вихователь –

методист

Графік
Стан проведення  просвітницько-роз’яснювальної  роботи серед батьків з питань профілактики кишково-шлункових інфекцій у дітей.  Сестри медичні

старші

Інформаційні матеріали, консультації
Посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів дошкільного навчального закладу Директор (завідувач), вихователь –

методист

Матеріали з протипожежної безпеки
Виконання Стратегії розвитку дошкільного навчального закладу     Травень Директор (завідувач), вихователь –

методист

Стратегії розвитку

ДНЗ

Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі Директор (завідувач), вихователь –

методист, завгосп, сестри медичні старші

План, заходи
Про проведення інструктажу з педагогічним та технічним персоналом з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони праці Директор, вихователь-методист, сестра медична старша Інструктаж
Про стан роботи зі зверненнями громадян до дошкільного навчального закладу Директор, вихователь-методист Матеріали