І. Аналіз результатів освітньо – виховної

та методичної роботи за 2017 -2018 н.р.

Охтирський дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області, заклад комбінованого типу.  У своєму складі має 9 вікових груп, з них 2 групи раннього віку, 2 групи компенсуючого типу з вадами мовлення, 5 груп загального розвитку.  У дошкільному закладі працюють 52 працівників. У складі педагогічного  колективу – 24 педагоги, медичного персоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 26 працівників.
За минулий навчальний рік на курсах при Сумському  обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 2 педагоги, що становить 8% від загальної кількості педагогів.  Вихователі Бездрабко А.Д., Мартьянова К.М., продовжують навчання  у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка.
В 2017-2018 н.р.,  згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки пройшли чергову атестацію три педагоги, що становить 13%.
За підсумками атестації педагогічних працівників вихователю Харченко А.Є. та інструктору з фізичної культури Нестеренко Н.І. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Листопадовій Н.М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог  (4%), «спеціаліст першої  категорії» – 5 педагогів (21%), «спеціаліст другої  категорії» – 6 педагогів (25%), спеціаліст» – 3 педагоги ( 12%), 1 педагог має звання «вихователь-методист» (4%).
Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у заходах міського методичного кабінету. 74% педагогів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах особистих вражень, отриманих рекомендацій. На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили педагогічні студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу з вадами мовлення, вихователів груп раннього віку.
Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід до вихователя – початківця і до досвідченого педагога.
У закладі працюють 3 молодих педагога Бездрабко А.Д., Мартьянова К.М., Дмитриченко Ю.С . За кожним з них закріплено педагогів – наставників.  На базі ДНЗ «Росинка» функціонувала школа молодого педагога «Порада» (керівник Бабіна С.В., вихователь методист).  Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога – практика, підвищенню фахового рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.  Молоді вихователі брали активну участь у засіданнях міської  Школи молодого вихователя, де отримали теоретичні та практичні поради щодо організації  образотворчої діяльності з дітьми різних вікових груп.
Результати анкетування молодих педагогів свідчать про результативність занять, актуальність тематики переглянутих практичних заходів. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності та успішній адаптації молодих педагогів у колективі ДНЗ.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за попередній  навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації СОІППО, відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році поглиблено працював над розв’язанням таких пріоритетних завдань:
–   впровадження та використання сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників;
–  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності та роботи з дитячою книгою;
–      продовження роботи  з виховання у дітей національно-правової самосвідомості шляхом формування рис громадянина української держави та любові до України;
–  забезпечення наступності в реалізації навчально-виховних завдань між дошкільною та початковими ланками освіти.
Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався:
 • комплексними освітніми програми:
– «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);
 • парціальними освітніми програмами:
– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);
– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);
– «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);
– «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська);
– «Казкова фізкультура» – програма з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку (автор М.Єфіменко).
Програмне та психолого-методичне забезпечення освітнього процесу відповідало меті, пріоритетним завданням діяльності закладу та  рекомендаціям Міністерства освіти України № 1/9-315 від 13.06.2017 р. Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році та наказі МОН України від 19.12.2017 року №1633. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.
Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах,  диференціації освітнього рівня,  досвіду,  професійних запитів кожного педагога з метою підвищити компетентність та професійну майстерність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів щодо організації освітнього процесу в закладі, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, такі як: семінари,  практикуми, методичні години, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, круглі столи тощо.
98% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу.  На засіданнях  обговорювались проблеми:
 пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік  (протокол №1від 31.08.2017);
– розвиток пізнавальної активності дошкільників засобами художньої літератури (протокол №2 від 07.12.2017);
– формування навичок соціальної і економічної освіти дошкільників засобами інтегрованої діяльності (протокол №3 від 15.03.2018);
– результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи (протокол №4 від 24.05.2018);
Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами:
 • семінар-практикум «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»26.10.2017
 • семінар-практикум «Пізнання світу дітей дошкільного віку засобами художньої літератури» – 23.11.2017
 • семінар-практикум «Соціальна і фінансова освіта дошкільнят» – 25.01.2018
 • семінар «Мистецтво взаємодії з батьками» – 19.04.2018
Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань, використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу відповідно  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Щомісяця проводились індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.
Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять  по використанню творчих завдань в процесі роботи над літературними творами та  формуванню економічної  грамотності дітей дошкільного віку. Результати тематичного вивчення показали, що освітньо-виховна робота з даних  питань здійснюється через заняття, екскурсії, сюжетно-рольові, дидактичні та настільно-друковані ігри, продуктивну діяльність, різні види праці, читання художньої літератури, фольклору, казок економічної тематики, проведення театралізації за змістом творів, моделювання реальних життєвих ситуацій економічної спрямованості. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж заняття. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з дітьми, свої власні творчі родзинки. Під час перевірки виявлено ряд недоліків. З метою усунення яких педагоги групи дітей старшого дошкільного віку «Фіалочка» Кондратенко Н.О., Жила І.Г. та молодшого дошкільного віку «Полуничка» вихователі Купрієва О.В., Гасевська М.В. поповнили ігрове середовище розвивальними настільно-друкованими іграми  з економічного виховання, розробили нові консультації, пам᾿ятки для батьків відповідної тематики.  Формування економічної вихованості дошкільнят потребує продовження в новому навчальному році.
Упродовж 2017-2018 навчального року колектив працював в інноваційному режимі, результативно впроваджуючи педагогічні ідеї С.Ф.Русової, сучасні методики та технології.
Вихователі групи старшого  дошкільного віку (5р.ж.) «Фіалочка»  (Жила І.Г., Кондратенко Н.О.) ефективно впроваджували палички Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Малинка»  (вихователі Парфьонова Н.М., Харченко А.Є.) та молодшого дошкільного віку (5р.ж.)  «Полуничка» (вихователі Купрієва О.В., Гасевська М.В.) впроваджувалася «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно розпочали впровадження кубиків З.Дьєнеша, які сприяли розвитку пізнавальних процесів.  Вихованці, граючи, навчилися виконувати різні маніпуляції з блоками: викладання, розбиття, побудова по заданому зразку. «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, використовує вчитель-логопед Бодрова Л.В., що ефективно вплинуло на розвиток фонематичного слуху, результативність навчання дітей ранньому читанню.
Всі групи дошкільного закладу впроваджують в роботу коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Що дало можливість оптимізувати навчально – пізнавальну діяльність  завдяки  уточненню  послідовності пошуково-орієнтувальних дій, заохочувати дітей творити, обмінюватися думками та міркуваннями, висловлювати  свої пропозиції. Інструктор з фізичної культури  Нестеренко Н.І. успішно втілює у практику роботи інноваційні технології за методикою М.Єфіменка. Музичний керівник Поклад І.М.,  впроваджує в роботу методику К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи діти демонстрували під час розваг, свят та тематичних ранках.
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття в залежності від  освітніх ліній розвитку Програми  розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвиненість, креативність, самостійність.
Упродовж  поточного навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Упродовж навчального року узагальнювалась  система роботи вчителя-логопеда Брагіної І.О.,  творчою групою педагогів розроблено «Календар свят і подій по творчості українських дитячих прозаїків, казкарів, поетів, художників» та  ігровий варіативний посібник «Теремок», розвивальні завдання,  якого спрямовані на вирішення завдань по різних освітніх лініях програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Керуючись  основними    державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням ігрового предметно – розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. З цією метою в дошкільному навчальному закладі відбулась виставка-конкурс на кращий музичний інструмент своїми руками. На виставці було презентовано 35 зразків. Кращі з них поповнили музичні куточки групових кімнат та музичної зали.
Проведена методична робота сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем соціально-економічного виховання та фінансової освіти дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи. Що сприяло розвитку творчої думки кожного вихователя. Проведення цих форм роботи допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.
Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно  до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,   блочно-тематичного планування, з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.
В травні місяці проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2017-2018 навчального року було охоплено 161 дитина, що склало 77 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 22%,  достатній – 30%,  середній – 12% , низький – 4%.
Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.)  «Ромашка»:
Освітні лінії
Рівні   %
В
Д
С
Н
Особистість дитини
18
64
18
0
Дитина в соціумі
42
56
2
0
Дитина в природному довкіллі
19
44
37
0
Дитина в світі культури
16
50
34
0
Діяльність  дитини
31
69
0
0
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
22
75
30
0
Мовлення дитини
12
29
59
0
У групі  молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка» наприкінці навчального року рівень пізнавального розвитку має позитивні результати.  Діти дуже активні, допитливі. Більшість мають уявлення про сенсорні еталони, про розмір, кількість, вдало оволоділи навичками лічби (в межах 5), розрізняють геометричні фігури, перелічують їх, визначають кількість, розуміють відмінність між поняттями «високий» – «низький», «широкий» – «вузький», проте не всі оперують цими математичними термінами. Крім того, важко дається орієнтування у просторі. Аналіз знань, умінь і навичок з мовленнєвого розвитку дошкільників показав, що діти  підтримують розмову з дорослим, спілкуючись на задану тему, відповідають на запитання  за змістом художнього твору, розповідають напам’ять невеликі за змістом знайомі  вірші.  Але у дітей виникають труднощі при  засвоєнні  нових слів, більшість з яких залишається в пасивному словнику досить тривалий час. У дітей сформований інтерес до активної рухової діяльності. Мають уявлення про свій організм, різні частини тіла,  дотримуються  норм особистої гігієни,  виявляють інтерес до трудової діяльності, спрямовують свої зусилля  на здобуття кінцевого результату. Вихованці спроможні самостійно обрати вид діяльності та обґрунтувати свій вибір. Вміють емоційно виразити своє ставлення до чогось, описати свій настрій.   Разом з дорослими здатні організовувати та проводити різні види ігор. Вміють гратися іграшками, але ще досить часто використовують замінники, в іграх відображають суспільну дорослу діяльність, досвід оточуючого життя. Вихователям групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Ромашка» Вагановій Н.В., Стешенко М.О. необхідно більше активізувати  мовленнєву діяльність, розширювати словниковий запас  на основі формувань  у дітей уявлень про світ, розвивати вміння розуміти та вживати слова для позначення назв,  особливостей та дій, приділяти увагу вживанню у мовленні дітей  прикметників, дієслів, числівників.
     Узагальнені результати педагогічного обстеження групи дітей молодшого дошкільного віку( 5р.ж.) «Пролісок», «Полуничка». Обстежено 50 дітей, що становить 98%. 
Освітні лінії
Рівні   %
В
Д
С
Н
Особистість дитини
44
43
12
2
Дитина в соціумі
38
34
27
1
Дитина в природному довкіллі
43
46
10
1
Дитина в світі культури
41
40
18
1
Діяльність дитини
46
38
15
2
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
43
37
20
0
Мовлення дитини
22
48
28
2
У групах молодшого дошкільного віку (5р.ж.) визначається позитивна динаміка щодо оволодіння дошкільниками знаннями  та вміннями відповідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Більшість дітей вільно володіють основними комунікативними навичками та вміннями, вміють спілкуватися з дорослими та однолітками, розповідати про побачене та почуте. Дошкільники опанували основні математичні поняття відповідно програмових та вікових вимог, групують та систематизують предмети, розрізняють частини доби, називають геометричні фігури, розкладають предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або зменшення, лічать у межах 5-10 кількісною та порядковою лічбою. Здатні творчо підходити до вирішення проблем, вміють фантазувати з метою та шляхом виконання роботи. У малят сформовані культурно-гігієнічні навички, вони дбають про свою зовнішність, чистоту власного тіла.
Проте, вихованці молодшого дошкільного віку (5р.ж.), не завжди чують та виконують вказівки дорослого, не завжди вміють регулювати свою поведінку. Для ефективної  організації пізнавальної діяльності,  вихователям слід створювати проблемні, пошукові ситуації, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язання винахідницьких завдань. Цьому сприяє  системна організація пошуково-дослідницької діяльності. Дане питання потребує вивчення у 2018-2019 н.р.
Оскільки головною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, вихователям необхідно постійно удосконалювати методику керівництва ігровою діяльністю та формуванню у дітей навичок ефективної взаємодії, спілкування з однолітками.
Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи старшого дошкільного віку:  «Фіалочка», «Малинка».
Обстежено 54 дитини, що становить 100%
Освітні лінії
Рівні
В
Д
С
Н
Особистість дитини
47
50
3
0
Дитина в соціумі
46
47
12
0
Дитина в природному довкіллі
48
39
13
0
Дитина в світі культури
62
27
11
0
Діяльність  дитини
67
30
3
0
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
46
34
20
0
Мовлення дитини
42
50
8
0
Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей групи компенсуючого типу з мовленнєвими вадами мовлення  «Калинка», «Сонечко».
Було обстежено 24 дітей, що становить 100 %.
Рівні
Назва групи
 Термін оцінювання
            «Калинка»
           «Сонечко»
Жовтень, 2017р.
Квітень-травень2018р.
Жовтень, 2017р.
Квітень-травень2018р.
Високий рівень
3 (25%)
5 (42%)
0
0
Достатній рівень
1 (8%)
5 (42%)
2 (17%)
4 (33%)
Середній рівень
5 (42%)
0
5 (42%)
4 (33%)
Низький рівень
3 (25%)
2 (11%)
5 (42%)
4 (33%)
Підвищили свій рівень з середнього на достатній – 5 дітей (група «Калинка»), 2 дитини (група «Сонечко»);  з достатнього на високий – 2 дітей (група «Калинка»);  з низького на середній – 2 дитини (група «Сонечко»).
Діти старшого дошкільного віку мають в основному високий та достатній рівень компетентності відповідно  освітніх ліній  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». У результаті дослідження мовленнєвих умінь вихованців, виявлено, що 74 % з них, добре володіють фонематичним складом мовлення. При цьому, 2 % вихованців не розрізняють близькі та схожі звуки рідної мови, а 15 % дітей лише частково використовують інтонаційні засоби виразності. Щодо усвідомлення звукового складу рідної мови з розрізненням і виокремленням голосних, твердих і м’яких звуків, то  65 % дошкільників на достатньому рівні здійснюють його аналіз. У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, умінням ініціювати, підтримувати розпочату розмову (65 %) та усвідомлення української мови державною (69 %).
Розширення лексичного запасу слів дошкільників відбувається за рахунок усіх частин мови. Практично 58 % дітей вживають слова різної складності, із конкретним, прямим і переносним значеннями. Їх мовлення збагачують синоніми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні слова, фразеологічні звороти.
У більшості дітей сформовані уявлення про «звук», «склад», «слово» та «речення»; вміють визначати місце відповідного звука  у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте, інколи плутають тверді та м’які приголосні звуки. Самостійно роблять звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок 68% . Вихователі та вчителі-логопеди поєднують традиційні та інноваційні форми мовленнєвої роботи з дітьми, проводять послідовну корекційну роботу по виправленню мовних вад у дітей. Але поряд з цим діти старшого дошкільного віку зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складнопідрядних речень, складанні описових розповідей та розповідей з власного досвіду. Ураховуючи зазначене вище, вдосконалення мовленнєвої діяльності має базуватися на активному поєднанні слова з практичною діяльністю дошкільника, урізноманітненні та зростанні її змістовності, наявності належних мовленнєвих еталонів, а розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками забезпечить її ефективність, реалізацію завдань, визначених у  Базовому компоненті дошкільної освіти.
Аналізуючи знання, уміння і навички  дітей  з логіко-математичного розвитку, з’ясувалося, що більшість дітей старшого дошкільного віку вміють лічити в межах 10-20, орієнтуються на площинні аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре розрізняють площинні  та об’ємні  геометричні фігури, складають числа із двох менших, знають назви послідовності пір року, днів тижня, оперують математичними знаками. Також виявлено, що у 56 % дітей  сформовані вміння Важче опановувати  дітям  вмінням  розв’язувати елементарні математичні задачі  з використанням умовно-символічних зображень. Питання розвитку логіко-математичних та сенсорних вмінь вихованців потребує досконалого вивчення у наступному навчальному році.
Вихователями груп старшого дошкільного віку проводилася системна робота щодо розвитку творчості, фантазії та уяви дошкільників. Проведення вивчення дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку.  80 % дітей виявили потяг до діяльності естетичного спрямування в різних його видах. Це природньо, бо специфіка художньо-творчого розвитку дошкільнят обумовлена психологічними, інтелектуальними та художніми параметрами цієї вікової групи.
Пізнавальний інтерес до мистецтва, за результатами моніторингу, виявився таким: оволодіння необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва, виявилось домінуючим (74 %). Перегляд занять, огляд дитячих робіт, бесіди з дітьми показали, що  дошкільники уміють зображувати контури й силуети людей, дерев переважно на достатньому та середньому рівні.  Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння та навички в нових умовах.
Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітей  дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів з освітніх ліній розвитку  велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець  навчального  року дали вагомий результат, а негативні знизились.
Варіативна складова змісту дошкільної освіти  визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків.
У 2017-2018 навчальному році гуртковою роботою було охоплено  108 дітей, що становить 52% від загальної кількості дітей дошкільного віку.
Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:
 • «Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;
 • «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Парфьонова Н.М.;
 • «Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;
 • «Малюки-дослідники» (пошуково-дослідницький) – керівник Кондратенко Н.О.;
 • «Золотий ключик» (театралізація) – керівник Бездрабко А.Д.);
 • «Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Нестеренко Н.І.;
 • «Чудо-шашки» (керівник Харченко А.Є.).
Керівники гуртків працювали  за розробленими та схваленими програмами гуртків. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 12 – 24 дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мають достатній рівень креативності.
Аналізуючи музичну діяльність протягом року, слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Жадан В.В. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат в засвоєнні знань дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують різноманітні творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності. Доречно відмітити роботу музичного керівника Поклад І.М., яка постійно вносить нотки творчості у свою діяльність, знаходить щось нове, сучасне, оригінальне, цікаве дітям, тим самим підвищуючи якість  педагогічного процесу.
Для  забезпечення ефективності  усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників упродовж навчального року працювали дві старші групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення «Сонечко», «Калинка». У них  виховувалися 24 дошкільника. З них 17 дітей з діагнозом  ФФНМ – терміном перебування в групі на 1 рік, 7 дітей з діагнозом ЗНМ – час перебування 2 роки.  Організація корекційно-виховної роботи з дітьми в цих групах відповідала завданням корекційного навчання та виховання. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку артикуляційного апарату через використання  технічних засобів навчання. За результатами логопедичної роботи  на кінець навчального року 6 дітей з діагнозом ЗНМ – продовжують перебування та навчання в логопедичній групі, 18 дітей – випускаються і йдуть до школи. Серед них 16 дітей мають чітку і правильну звуковимову  та сформований фонематичний слух, 2 дітей – виведено з покращенням, в зв’язку з несистематичним відвідуванням  дошкільного закладу та корекційних занять.  З боку вчителів-логопедів, вихователів груп проводилась консультативна і просвітницька робота з батьками цих дітей та індивідуальна робота з дітьми. Отже, з метою подальшого покращення якості корекційної роботи, необхідно підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. Залишається актуальним – організація Дня відкритих дверей групах  для батьків дітей молодшого дошкільного віку, що мають вади мовлення, з метою популяризації корекційно-освітньої діяльності з дітьми-логопатами.
План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2017 – 2018 навчальний рік. Впродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами. Організаційно – методична робота практичного психолога була направлена на підготовку, розробку та забезпечення якісної роботи щодо планування діяльності на місяць, тиждень, виготовлення дидактичного матеріалу до занять з дітьми, добору матеріалів до ППК, МПК, семінарів, семінарів – практикумів, занять з педагогами, батьківських зборів та занять з елементами тренінгу з батьками, підготовку до участі у різноманітних акціях та заходах присвячених «Дню толерантності», «Тижню психології» та ін., поповнення куточку «Практичного психолога», збору банку даних на дітей різних категорій, а також заведення карток, розробку програм супроводу (на дітей з «особливими освітніми потребами» і «групи ризику»). Підвищення фахового рівня практичного психолога відбувалось через участь у засіданнях педагогічної студії практичних психологів ДНЗ міста. Впродовж навчального року здійснювалась  консультаційна робота  з батьками та педагогами всіх вікових груп. Воронько С.Г. активно брала участь в засіданні педагогічної ради,  методичних годинах, семінарах, де розглядались проблеми, пов’язані з формуванням у дітей навичок спілкування з однолітками і дорослими, розвитку ощадливості та самостійності, готовності до навчання у школі.
Отже, з числа загальної кількості дітей старшого дошкільного віку психологічно готовими на високому рівні є 17 дітей (24%), з середнім рівнем – 55 (76%), дітей з низьким рівнем психологічної готовності серед майбутніх першокласників не виявлено. До  навчання в школі готові 72 дитини, що складає 100%. В ході спостережень за дітьми, відмічено, що більшість випускників виявляють вправність, витривалість, енергійність у повсякденній діяльності, беруть активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях, володіють необхідними навичками особистої гігієни, розуміють правила безпечної поведінки, дотримуються їх у реальному житті. Вихованці    старших вікових груп добре орієнтуються в основних емоціях, вміють регулювати свої почуття, розуміють свій емоційний стан та стан людей, що навколо, адекватно реагують на різні життєві події та ситуації.    Добре підготувати дітей до школи, визначитися у питаннях розвитку та виховання дошкільників, вихователям допомогли зустрічі з учителями початкових класів, екскурсії до школи , робота консультативного центру щодо підготовки дітей до школи, відвідування засідань методичного об᾽єднання вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки. Тісна співпраця педагогів з учителями ЗОШ №1 (обмін досвідом, бесіди, дискусії, участь у батьківських зборах) сприяли підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці дошкільнят до навчання в школі. Спільно з учителями та психологами проводилися засідання педагогічної ради, загальні батьківські збори, «круглий  стіл», консультації, вихователі знайомилися з успішністю, розвитком дітей, обмінювалися досвідом з вчителями.
Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур.
Упродовж навчального року медичними працівниками та адміністрацією здійснювався медико-педагогічний контроль. Результати свідчать про те, що моторна  щільність занять з фізичної культури в усіх вікових групах коливається у межах норми (від 76% до 95%). Тренуючий ефект відповідає нормі і середньому становить 138-158 уд/ом.
Упродовж  року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Родини вихованців постійно запрошували на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, фестивалі родинної та дитячої творчості, ярмарки, виставки. Педагоги пропонували увазі батьків виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів, упродовж року успішно діяв консультативний центр «Разом з мамою». У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти, активну участь у різноманітних заходах закладу. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу. Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Оновлення сайту здійснюється постійно. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи закладу, методичного забезпечення освітнього процесу, оновлюється напередодні початку нового навчального року. За потребою змінюється застаріла інформація.
Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладу упродовж року допомагав батьківський комітет та рада, які надали допомогу в розв’язанні багатьох організаційних питань.
Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. була проведена на достатньому рівні. Враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

Пріоритетні завдання

на 2018-2019 н.р.

 Формувати пізнавальну активність, екологічну свідомість дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
 • Удосконалювати роботу щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Продовжити роботу щодо формування економічної компетенції дошкільників засобами гри.
 • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах нової української школи.

 

 ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

 «Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей»

 

Напрямок роботи дошкільного закладу:

«ПІЗНАВАЛЬНО –ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

 

Завдання на оздоровчий період:

 Створення оптимальних умов для зміцнення здоров᾽я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої  компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
 • Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *