Довідка

за результатами проведення моніторингових досліджень розвитку компетенцій

дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти

відповідно до Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»

 у ДНЗ «Росинка»

    Відповідно до  наказу  по ДНЗ «Росинка» від 29.09.2020 № 43-од «Про організацію та проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту, Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», річного плану роботи ДНЗ на 2020-2021 н.р., упродовж жовтня  місяця вихователями груп дошкільного віку та спеціалістами закладу,  було проведено моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

         Особливостями проведення обстеження у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року та відновлення роботи ДНЗ у адаптивному режимі під час карантину у зв’язку з поширенням захворювання на COVID-19.

         Аналіз якості знань дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку проводився за картками компетентності відповідно до вимог Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», а за кваліметричною моделлю здійснювався моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку груп компенсуючого типу.

             Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги діагностували досягнення дітей за показниками всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, дібрані  з усіх розділів освітньої програми.

          Під час комплексного оцінювання педагоги дотримувались певного алгоритму: застосування  діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; аналіз результатів освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

         Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали результати художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

         Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з тем засвоєні дітьми, а з яких у поточному навчальному році необхідне посилення роботи та коригування матеріалу, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

         Отже, в результаті проведеної роботи на початок навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ДНЗ (за зведеними таблицями по вікових групах):

 

Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя, група «Полуничка»

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

 обстежено

22 дітей

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

обстежено

22 дітей

В – 0 %

Д – 72 %

С- 22%

Н – 6 %

обстежено

22  дітей

В – 0%  

Д – 59%

С – 38%

Н – 3 %

обстежено

22  дітей         В – 30%

Д – 30%

С – 40 %

обстежено

22 дітей

В – 27 %

Д – 50%

С – 23 %

Н – 0 %

обстежено

22  дітей

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

обстежено

23 дітей

В – 0%

Д – 62%

С – 25%

Н – 13 %

 

 

Загальні показники:  В – 8 %  Д – 56 %    С – 36 % 

 

Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя, група «Пролісок»

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

 обстежено

23 дітей

В – 0 %

Д – 48%

С – 48%

Н – 4 %

обстежено

23 дітей

В – 26 %

Д – 39%

С – 31%

Н – 4 %

обстежено

23  дітей  

В – 22 %

Д – 31%

С – 39%

Н – 8%

обстежено

23дітей    

В -26%

Д – 40%

С – 34%

Н – 0 %

обстежено

23 дітей

В – 0%

Д – 52%

С – 40%

Н – 8 %

обстежено

23 дітей

В – 0%

Д – 48%

С – 52 %

Н – 0 %

обстежено

23 дітей

В – 0%

Д – 44%

С – 34%

Н – 22 %

 

 

Загальні показники:  В10%  Д – 40 %    С – 43%  Н- 7%

         Діти  молодших  груп мають елементарні уявлення про сім’ю і родину. Вміють визначати стан погоди, називають пори року та їх характерні ознаки. У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «багато», «мало», «один»; порівнюють предмети за розміром, називають їх форму, відповідають на запитання дорослого за змістом художнього твору. Окремі вихованці розповідають напам’ять невеликі за змістом вірші; викладають і рахують в межах 3.Окрім того:

 • правильно вживають іменники — назви тварин, рослин, дерев, птахів – 14 %;
 • при розмові використовують прості поширені речення, мовленнєвий етикет – 46,5 %;
 • називають та розрізняють властивості предметів –60 %;
 • правильно визначають і називають кольори — 68 %.

         Проте, вихователями  недостатньо уваги приділяється роботі з формування у дітей звукової культури мовлення, розвитку елементарних уявлень про час і простір.

Середній  дошкільний вік, 5-й рік життя: група «Фіалочка»

 

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

Обстежено

 18 дітей

 В – 32%

 Д-28 %

 С-40%

обстежено 18 дітей

В – 34%

Д -34%

С -21%

Н – 11%

обстежено18 дітей

В-34%

Д-36 %

С-24%

Н – 6%

обстежено18 дітей

В -34%   

Д – 35 %

С – 25%

Н- 6%

обстежено18 дітей

  В-34%

Д-36 %

С-24%

Н – 6%

обстежено18 дітей

 В – 35%

 Д – 35%

 С – 19 %

Н –11 %

обстежено18 дітей

В – 27%

Д – 55%

С -7 %

Н – 11

 

Загальні показники: В -32%  Д – 37%    С – 22%  Н – 9%

Середній  дошкільний вік,  5-й рік життя: група «Малинка»

 

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

обстежено 20 дітей

 В – 25%

 Д-35 %

 С- 40%

Н – 0%

обстежено 20 дітей

В -20 %

Д – 41%

С – 39%

Н – 0%

обстежено 20 дітей

В-26%

Д-41 %

С-29%

Н – 0%

обстежено 20 дітей

В -24 %   

Д – 33%

 С – 43%

Н – 0 %

обстежено 20 дітей

  В-38%

 Д-38%

 С-22%

Н – 0%

обстежено 20 дітей

 В – 32%

 Д – 22%

 С – 17%

Н -13%

обстежено 20 дітей

В – 44%

Д – 33%

С -22 %

Н – 0 %

 

 

Загальні показники: В – 25 %  Д – 35%    С – 38%   Н – 2%

         Діти середньої групи називають пори року, визначають зміни в рослинному і тваринному світі, класифікують об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, тварини; групують та систематизують предмети; називають та розрізняють геометричні фігури; володіють прийомами накладання, прикладання.

Вихованці середньої групи :

 • орієнтуються в сезонних змінах — 67.2 %;
 • знають назву дерев (3-4 назви) — 67.2 %;
 • класифікують домашніх та диких тварин – 73.2 %;
 • правильно вживають дієслівні та прикметникові форми — 67 %;
 • вільно утворюють прикметникові форми — 67 %.
 • вільно викладають і групують предмети до 79 %, вживають математичні терміни — 79 %.
 • правильно називають та розрізняють кольори — 80 %;
 • знають та розрізняють геометричні фігури – 84%
 • вміють слухати та діяти за словесною інструкцією вихователя — 66 %;
 • вільно викладають і групують предмети до 4, вживають математичні терміни — 72 %.

         Проте,  окремі вихованці середньої групи не завжди чують та виконують вказівки вихователів, не вміють регулювати свою поведінку, існують проблеми щодо звуковимови у дітей. Тому, вихователям рекомендовано  вправляти дітей в комунікативній спрямованості на партнера по спілкуванню, виховувати повагу до дорослих та однолітків, удосконалювати правильну вимову всіх звуків.

                                 Старший дошкільний вік: група «Ромашка»

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

обстежено 22 дитини

 

Д – 50 %

 С- 50 %

обстежено 22 дитини

 

 Д-24%

 С-76%

обстежено 22 дитини

 

Д-60% 

 С-40%

обстежено 22 дитини

 

 Д – 75%

 С – 25%

 

обстежено 22 дитини

 

Д-19%

 С-81%

обстежено 22 дитини

 

 Д-61%

 С-39 %

обстежено 22 дитини

 

Д-67 %

С-33%

 

Загальні показники:  Д – 51%    С – 49% 

                                 Старший дошкільний вік: група «Дзвіночок»

Освітні лінії

 

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина в природному довкіллі

Дитина у світі культури

Діяльність

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

Мовлення дитини

 

обстежено 19 дитини

 В- 26%

Д – 52 %

 С- 22 %

обстежено 19 дитини

 В – 5 %

 Д- 63 %

 С- 26 %

Н- 6 %

обстежено 19 дитини

 В – 21%

Д –  58% 

 С – 16 %

Н – 5%

обстежено 19 дитини

 В – 26 %

Д – 52 %

 С – 12 %

 

обстежено 19 дитини

 В -52%

Д – 36 %

 С – 7 %

Н – 5 %

обстежено 19 дитини

 В -21%

 Д -21 %

С – 47 %

Н – 11 %

обстежено 19 дитини

 В – 15 %

Д – 26 %

С- 52%

Н – 7 %

 

Загальні показники:  В –  23%,  Д – 44 % ,   С – 26 % , Н -7 %

 

             Аналізуючи результати, отримані під час діагностики в групах  дітей старшого дошкільного віку виявлено, що більшість дітей обізнані з образом себе, своїм Я, місцем у системі соціуму, мають думку про себе, розуміють, що власне ім’я вказує на індивідуальність, статеву належність, тощо.

         Соціально-комунікативна компетенція є найважливішою складовою особистісної сфери дитини. Більшість дітей мають достатній  рівень сформованості  навичок  культурної поведінки, готові до соціальних стосунків з дорослими та однолітками. Художньо-продуктивна  діяльність – у більшості вихованців, а саме 63%, виявлено достатній рівень. Проте деякі діти груп  мають слабо розвинену уяву, креативність,  що свідчить про середній та низький рівень сформованості компетенції. І над їх розвитком потрібно працювати.

         Мовленнєва та комунікативна компетенції сформовані у дітей на достатньому рівні. Діти під час спілкування використовують мовні і немовні засоби комунікації, проявляють ініціативу у спілкуванні з дорослими та однолітками. Здоров’язбережувальна компетенція у вихованців сформована на достатньому рівні. Діти розуміють цінність свого здоров’я, їм зрозуміло поняття про здоровий спосіб життя, обізнані з будовою свого тіла, застосовують знання на практиці. Природничо-екологічна компетенція сформована на достатньому рівні 62%, середній – 38%. Діти мають уявлення про природне середовище, планету, живу і неживу природу, виокремлюють позитивний і негативний вплив людини на стан природи, довільно регулюють власну поведінку в природному довкіллі.

         Під час дослідження з сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції були виявлені складності у складаннях простих задач, 69% дітей не розуміють змісту вимоги або відмовляються відповідати. Також недостатньо володіють математичними поняттями та термінами.

 

Групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення:

«Калинка»                             «Сонечко»

В – 0%                                     В – 36%                                   

Д – 0%                                     Д –  28 %

          С – 50%                                   С – 36 %

Н – 50%                                   Н – 0 %

         Результати моніторингу у групах компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення «Сонечко», «Калинка» свідчать що у 51% вихованців розвинене діалогічне та монологічне мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

         Старші дошкільники   володіють такими вміннями, як самостійне розповідання українських народних казок за ілюстраціями, моделями – 49%; використання у мовленні яскравих, образних висловів – 50%; впізнавання казкових персонажів за описом, загадкою, ілюстрацією – 73%.

         Результати щодо виконання завдань із грамоти показали початкові знання і вміння та потребують подальшої роботи. 81% дітей логопедичних груп лічать предмети в межах 10, знаходять подібності та відмінності, групують та систематизують. 83% вихованців знають і називають геометричні фігури, розуміють їх особливості, порівнюють з об’єктами природи.             

         Всього в  дошкільному закладі було продіагностовано 123 дітей.

         Проведення моніторингового дослідження у вікових групах дітей дошкільного віку дало змогу відстежити динаміку розвитку особистості дошкільника, встановити загальну картину розвиненості вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблемами виявленими в ході вивчення.

Враховуючи вищевказане, під час організації  освітньої діяльності  дітей в різних вікових групах, необхідно керуватись  наступними  рекомендаціями: 

  РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Вихователям всіх вікових груп:

1.1.Забезпечити виконання усіх розділів  програми розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести років «Я у Світі», враховуючи результати моніторингу.   

                                                                  Термін: упродовж навчального року

1.2.Планувати та  проводити групову,  індивідуальну  роботу зі звукової культури мовлення.

                                                                    Термін: постійно 

2.Вихователям молодших груп:

2.1.З метою засвоєння знань про часові та просторові відношення, використовувати розвивальні дидактичні ігри відповідно віку дітей.

3.Вихователям  груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко», «Калинка»:

3.1.   Вправляти дітей в комунікативній спрямованості на партнера по спілкуванню.

   Термін: постійно 

3.2.Вчити дітей складати розповіді з елементами опису, збагачувати словниковий запас  дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами тощо.

   Термін: постійно

4.Вихователям  груп старшого дошкільного віку «Ромашка», «Калинка»:

4.1.Вправляти в умінні розв’язувати  прості математичні  задачі з використанням математичних термінів.

Термін: постійно