Підготувала: вчитель – логопед Бодрова Л.В.

Мета:
Підвищення рівня знань педагогів з використанням кінезіологічних вправ, застосування яких можливо в освітньому процесі  дошкільного навчального закладу, пропаганда і поширення нетрадиційних методів і форм роботи з дошкільниками.

Завдання:
1. Ознайомити учасників майстер-класу з ефективними кінезіологічними вправами, які сприяють розумовому і фізичному розвитку дошкільників.

  1. Відпрацювати спільно з учасниками майстер-класу послідовність дій і прийомів роботи по застосуванню кінезіологічних вправ в роботі з дошкільниками.
    3. Підвищити мотивацію по оволодінню нетрадиційними методиками, їх широкому застосуванню під час спільної діяльністі з дитиною.
    Обладнання: картки для визначення домінуючої півкулі (по Павлову), олівці і чисті аркуші паперу.

Хід:

Вступне слово.

              Кінезіологія – наука про розвиток головного мозку через рух. Вона існує вже двісті років, використовується у всьому світі. Кінезіологічними вправами користувалися Аристотель і Гіппократ. Міжпівкульна взаємодія має можливість розвитку за допомогою комплексу спеціальних кінезіологічний вправ.

           Ураховуючи функціональну спеціалізацію півкуль (права – гуманітарна, образна; ліва – математична, знакова), а також роль спільної діяльності в здійсненні вищих психічних функцій, можна вважати, що порушення міжпівкульної передачі інформації спотворює пізнавальну діяльність дітей.

            Якщо порушується провідність через мозолисте тіло, то провідна півкуля бере на себе велике навантаження, а інша блокується. Обидві півкулі починають працювати без зв’язку. Порушується просторова орієнтація, адекватне емоційне реагування, координація роботи зорового й аудіального сприймання з роботою руки, що пише. Дитина в такому стані не може читати й писати, сприймаючи інформацію на слух або очима. Значну частину кори великих півкуль мозку людини займають клітини, пов’язані з діяльністю кисті руки, особливо її великого пальця, який у людини протиставлено решті пальців. Основний розвиток міжпівкульних зв’язків формується в дівчаток до 7-ми років, у хлопчиків – до 8-ми – 8,5 років.

            Удосконалення інтелектуальних і розумових процесів необхідно починати з розвитку рухів пальців і тіла. Розвивальна робота повинна бути спрямована від рухів до мислення, а не навпаки. Для успішного навчання та розвитку дитини однією з основних умов є повноцінний розвиток у дошкільному дитинстві мозолистого тіла. Мозолисте тіло можна розвинути через кінезіологічні вправи. Під впливом кінезіологічих тренувань міжпівкульної взаємодії утворюється єдність мозку щодо діяльності двох його півкуль, тісно пов’язаних між собою системою нервових волокон (мозолисте тіло, міжпівкульні зв’язки). Доведено: щоб діти краще вчилися, їм необхідно більше рухатися. Розмовні навички пов’язані з дрібною моторикою пальців: якщо людині зв’язати пальці, вона навчатися буде в десятки разів повільніше. Крім того, сучасні методики навчання говорять про те, що нову інформацію легше зрозуміти й запам’ятати, впливаючи на різні канали сприймання: зір, слух, тактильні відчуття, смак, дотик і рух. Мовлення – це результат узгодженої діяльності багатьох областей головного мозку. Органи артикуляції лише виконують накази, що надходять із мозку. Проекція кисті руки в головному мозку розташована дуже близько до мовної моторної зони.      Взаємозв’язок моторної і мовної зон виявляється в тому, що людина, яка вагається з вибором відповідного слова, допомагає собі жестами, і навпаки: зосереджено малюючи або пишучи, дитина мимоволі висовує язик. Оскільки існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність мовної та моторної діяльності, то за наявності мовного дефекту в дитини особливу увагу звертають на розвиток дрібних рухів пальців рук, що позитивно впливає на функціонування мовних зон кори головного мозку. Кінезіологія стимулює інтелектуальний розвиток і моторику дитини.

         Кінезіологічні вправи покращують розумову діяльність, синхронізують роботу півкуль, сприяють поліпшенню запам’ятовування, підвищують стійкість уваги, полегшують процес письма. Освітня кінезіологія дає людині можливість ефективніше засвоювати інформацію, успішно опановувати навіть надскладні інтелектуальні дії. Засновниками освітньої кінезіології є Пол Деннісон і Гейл Деннісон. Ними створена програма «Гімнастика Мозку», яка передбачає активізацію природних механізмів роботи мозку за допомогою природних фізичних рухів тіла.

 Практична частина.

      Ведуча: Сьогодні я спробую показати вам кінезіологічні вправи, які можна використовувати  у роботі з дітьми. Та на початку пропоную визначити, яка півкуля домінує у кожного з  вас.

Вправа №1       

– Для цього ми скористаємося однією з методик визначення функціональної асиметрії півкуль (тест І. П. Павлова). Розкладіть картки по 3 на 3 групи так, щоб в кожній групі було щось спільне. Оцінка результатів:
           Якщо Ви розклали картки за 1 варіанту, а саме:

 1-я група карток – «карась», «орел», «вівця»

 2-я група карток – «бігати», «плавати», «літати»

 3-тя група карток – «шерсть», «пір’я», «луска»

Тобто у вас переважає логічне мислення, у вас розумовий тип і домінує ліва півкуля. .
         Якщо Ви розклали картки за 2 варіантом, а саме:
1-я група карток – «карась», «плавати», «луска»

2-я група карток – «орел», «літати», «пір’я»

 3-я група карток – «вівця», «бігати», «шерсть»

Тобто у вас образне мислення, у вас художній тип і домінує права півкуля.
Ведуча: При несформованості міжпівкульної взаємодії не відбувається повноцінного обміну інформацією між правою і лівою півкулями, кожне з яких осягає зовнішній світ по-своєму. Для спільної роботи обох півкуль потрібно їх функціональний зв’язок. А пік працездатності мозку припадають на ті миті, коли мислення обох півкуль синхронізується.
      Пропоную вам виконати кілька простих, але дієвих кінезіологічних вправ для рук разом зі мною. Ці вправи необхідно проводити щодня. Дитина виконує разом з дорослими, потім самостійно по пам’яті, поступово від заняття до заняття збільшуючи час і складність. Вправа виконується спочатку правою рукою, потім лівою, потім двома руками разом.

 Вправа №2 «Кільця»

         По черзі якомога швидше дитина перебирає пальці рук, з’єднуючи в кільце з великим пальцем послідовно вказівний, середній  і та ін. Вправу використовують у прямому (від вказівного пальця до мізинця) і в зворотному (від мізинця до вказівного пальця) порядку.

        У роботі зі старшими дітьми вправа «Кільця» може бути використана в ускладненому варіанті: ліва рука змикає вказівний і великий пальці, права – великий і мізинець. У такт рахунку ліва і права руки роблять одночасні різноспрямовані рухи: ліва рука змикає великий палець по черзі з середнім, безіменним і мізинцем, а права відповідно – з безіменним, середнім і вказівним.
Вправа№3 «Кулак – ребро – долоня»

          Послідовна зміна позицій на площині столу: долоня, стисла в кулак, долоня ребром на площині столу, розпрямлені долоні на площині столу.
Вправа №4 «Лезгинка»

          Ліву руку стискають у кулак, великий палець відставлений у сторону, кулак розвернутий пальцями до себе. Прямою долонею правої руки в горизонтальному положенні торкаються мізинця лівої. Після цього одночасно змінюють положення правої та лівої рук протягом 6 – 8 змін позицій. Необхідно прагнути швидкості зміни положень.
Вправа №5 «Вухо-ніс»

          Лівою рукою беруться за кінчик носа, а правою рукою – за протилежне вухо. Одночасно відпускають вухо і ніс, плескають у долоні, змінюють положення рук «з точністю до навпаки».

 Вправа №6  «Дзеркальне малювання»

         Ще однією формою кінезіологічних вправ є дзеркальне малювання.
Це малювання двома руками одночасно. Покладіть на стіл чистий аркуш паперу. Візьміть в обидві руки по олівцю. Почніть малювати одночасно обома руками дзеркально – симетричні  малюнки, літери. При виконанні цієї вправи відчуєте, як розслаблюються очі і руки. Коли діяльність обох півкуль синхронізується, помітно збільшиться ефективність роботи всього мозку.
Вправи можна включати практично в усі режимні моменти. Наприклад, під час ранкової гімнастики.

 Вправа №7 «Незвичайне крокування»

         Крок лівою ногою супроводжувати змахом лівої руки. Крок правою ногою супроводжувати  змахом правої руки (під ритмічну музику).
Вправа №8 «Око-мандрівник»

         Для виконання наступної вправи необхідно зайняти початкове положення стоячи. Не повертаючи голови, знайти очима предмет, який я називатиму. Таким чином, кінезіологічні вправи органічно вплітаються у фізкультхвилинки.

Вправа №9 «Велосипед»

          Вправу виконують у парах. Учасники стають одне напроти одного, торкаються долонями долонь партнера. Здійснюють рухи, аналогічні тим, що виконують ноги під час їзди на велосипеді.

 Вправа №10 «Поплескали – погладили»

         Вправу виконують у парах. Одну долоню кладуть на плече партнера по грі, другу – йому на голову. Необхідно одночасно гладити партнера по голові та поплескувати по плечу. Спочатку можна відпрацювати рух рук на собі, одночасно однією рукою гладити по голові, а другою плескати по животу.
Заключна частина.

        Ведуча. Вправи кінезіології універсальні. Так як допомагають і дорослим і дітям. Вони дуже прості у виконанні і не вимагають спеціальної фізичної підготовки. Регулярне виконання цих вправ позбавляє втоми, підвищує концентрацію уваги, сприяє підвищенню фізичної та розумової активності. З першого дня їхнього проведення діти зацікавлені в участі, з ентузіазмом виконують усі завдання, тому що побудовані вони в логічній послідовності, з поступовим ускладненням завдань. А ще захоплюють тим, що їх виконують навіть космонавти під час підготовки до польотів у космос.

 Підсумок.
         На завершення нашої зустрічі пропоную скласти нестандартний вірш – синквейн.  Синквейни – швидкий та потужний інструмент для аналізу, синтезу й узагальнення інформації. Хочу нагадати вам правило його складання:
 1ряд містить  слово-іменник, що позначає тему вірша;

 2ряд – два прикметники, що описують тему;

 3ряд – три дієслова, що позначають дії, пов’язані темою;

 4ряд – речення з чотирьох слів, у якому висловлено ставлення до теми;
 5ряд – це слово-резюме, яке позначає нову інтерпретацію теми.

 Вправа «Дерево підсумків».

         Учасники записують на паперових  аркушах у вигляді сніжинок свої враження від майстер-класу, прикріплюють на «дерево підсумків», записи обговорюють.