Даний звіт – дієва форма забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу, підготовлений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,  запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити, прозорість, відкритість, демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Головною метою працівників закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 42700,Сумська область, м.Охтирка, вул.Київська, 21, тел: 3-12-56.

Заклад працює за п’ятиденним режимом роботи, з 06 год. 30хв. до 18 год. 30хв. Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні. Інформація про режим роботи закладу розміщена на Інтернет-сайті дошкільного навчального закладу.

Ведення ділової документації та освітнього процесу відбувається українською мовою з безумовним дотриманням правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, установлених Типовою інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду в серпні місяці.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу розрахована на  101 місце. У новому навчальному році плануємо виховувати 186малят.В дошкільномунавчальномузакладіфункціонує9 вікових груп, з них: 7 груп – загального розвитку,  2 – логопедичні групи для дітей з вадами мовлення.

Матеріально-технічна база навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Для реалізації  освітніх  завдань постійно проводилась   активна господарча робота.

У звітному періоді для зміцнення матеріальної базиза кошти місцевого бюджету було проведено заходи, що спрямовані на енергозбереження шляхом заміни дерев᾿яних вікон на металопластикові в центральному коридорі, кабінеті практичного психолога, туалетній кімнаті логопедичної групи, харчоблоців кількості7 шт. За рахуноккоштів з міського бюджету відремонтовано центральний коридор садового корпусу,  проведено косметичний ремонт всіх групових приміщень, кабінетів, музично-спортивної зали, підсобних приміщень. В приміщенні логопедичних груп для дітей з вадами мовлення проведено ремонт туалетної кімнати.

За літній період проведено реконструкцію системи опалення з впровадженням сучасних радіаторівв приміщеннігрупи раннього віку, кабінетів учителів-логопедів в кількості 5 шт.

Традиційно навесні проведено роботи з озеленення території, пофарбування дерев’яних ігрових споруд на майданчиках. За ініціативи батьків та працівників закладу, проведено акцію «Подаруй дитині яскраву квітку», в результаті чого квітники замайоріли своїм різнобарв’ям та красою.

Як відомо, фінансова автономія закладів освіти набирає обертів. В зв’язку з переходом на самостійний бухгалтерський облік, організовано 2 робочі місця для бухгалтерів, що оснащені комп’ютерною технікою, меблями.

Для забезпечення якісного харчування дітей в ДНЗ важливим є створення належних умов на харчоблоці та підсобних приміщеннях. У дошкільному навчальному закладі за короткий період проведено ремонт посудомийного  цеху харчоблоку: покладено облицювальну плитку на стінах та підлозі, замінено двері, придбано  столи, стільці, шафу для зберігання мийних засобів.Проведена часткова заміна сантехніки. У комфортних умовах працівники харчоблоку готують смачні обіди, різноманітні страви згідно меню-розкладки, щоб малюки зростали здоровими. Для забезпечення ефективної роботи педагогів,  проведено ремонт методичного кабінету.

З метою забезпечення належного обліку та контролю за обсягом спожитих послуг електроенергії  встановлені сучасні лічильники.

Адміністрація продовжує тісну співпрацю з депутатами Охтирської  міської ради  Черновим В.В., Кириченко М.М. Завдяки постійній увазі з боку депутатів ми маємо можливість покращувати  та  зміцнювати матеріальну базу.

Кадрове забезпечення навчального закладу

         Для забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільною їх розстановкою  проводиться  професійний відбір на основі диплому про здобуттядошкільної освіти та професійних якостей. Заклад стовідсотково забезпечений педагогічними кадрами.

         Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 53працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться 3 працівники). З них: 26 осіб обслуговуючого персоналу,25педагогів,2 бухгалтера, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:

– 15 педагогів мають вищу освіту,

– 4педагогів-бакалавр,

– 6 середню-спеціальну,

– звання «вихователь-методист» – 1 педагог,

– вищу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги,

– І кваліфікаційну категорію – 3 педагога,

– II кваліфікаційну категорію –7педагогів.

В 2018-2019н.р. проатестовано4 педагога.

За минулий навчальний рік на курсах при Сумському  обласному інституті після дипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 7 педагогів, що становить 28% від загальної кількості педагогів.

За підсумками атестації педагогічних працівників, вихователю-методистуБабіній С.В. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вчителю-логопеду Бодровій Л.В. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

             Горовецька О.Г., директор має вищу освіту, 35 роки становить стаж педагогічної діяльності, на посаді директора працює 16 років.Бабіна С.В. вихователь-методист має вищу освіту, 22 років становить стаж педагогічної діяльності, на посаді вихователя-методиста – 5 років.

Медичне обслуговування дітей у навчальному закладі

             Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітній процес мав здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Адміністрація ДНЗпостійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

             Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, безробіття.Середньорічна кількість відвідуваності складає 65%.

             У дошкільному закладі створені належні умови для проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів, діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням, створений позитивний мікроклімат, забезпечується санітарно-гігієнічний режим, який відповідає Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, № 234 МОЗ України від 24.03.2016р.

             Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюють сестри медичні старші Зикіна Т.О., Смоляр А.В., які керуються Законом України «Про дошкільну освіту», 2002 р. (ст. 34, 35), наказом охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р. за №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення» (1994 р.), Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.

             Медичний персонал своєчасно здійснює контроль за станом здоров’я дітей, проводить обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, надає невідкладну допомогу дітям у разі гострого захворювання, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, працівників дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України. Інформація про результати обов’язкових медичних оглядів та проведення щеплень дітей передаються до дитячої поліклініки в установлені терміни. За результатами обов’язкових профілактичних медичних оглядів для кожної вікової групи дітей медична сестра розробляє план оздоровлення, що сприяє зниженню рівня захворюваності та зміцненню здоров’я дітей.

             Медичні працівники проводять обов’язкові медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань: огляд дітей на педикульоз та шкіряні хвороби – 1 раз на тиждень, із занесенням результатів огляду до відповідного журналу.

Ця робота спрямована на:

  • дотримання раціонального режиму освітньої діяльності;
  • формування здоров’язбережувального середовища;
  • профілактику травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь;
  • дотримання особистої гігієни працівниками дошкільного закладу.

             За допомогою різних форм санітарно-просвітницької роботи, медична сестра підвищує рівень знань працівників щодо: організації раціонального харчування, адаптації до умов дошкільного навчального закладу, надання першої долікарської допомоги, організації рухового режиму, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, їх впливу на організм дитини, загартування дітей, профілактики інфекційних хвороб.

Організація харчування дітей

             Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі організовується відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах зі змінами та доповненнями, затвердженими спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року за № 298/227 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших нормативно-правових документів, що регламентують це питання.

             Матеріально-технічна база для організації харчування в закладі відповідає санітарним правилам і нормам, установленими для дошкільних закладів.

Приміщення харчоблоку забезпечено 3-ма електричними 4-ох комфороч ними плитами з духовими шафами, 1-ю холодильною шафою, 2-ма побутовими холодильниками, 2-ма електричними м’ясорубками для сирої та готової продукції, 1-им електричним котлом, 2-ма водонагрівачами. Все обладнання систематично підлягає профілактичним технічним оглядам. Продукти харчування та продовольча сировина приймаються комірником у присутності сестри медичної з дієтхарчування та кухаря. Продукти доставляються до дошкільного навчального закладу спеціальним транспортом, на який є пакет необхідних супроводжуючих документів згідно до вимог.

Продукти харчування приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність, якість та відповідність вимогам державних стандартів. Комірником та медичною сестрою своєчасно подаються замовлення на продукти харчування, відповідно до перспективного двотижневого меню.

Приміщенняхарчоблокувикористовуєтьсяраціонально. Кухонний посуд та інвентарзберігається у спеціальновідведенихмісцях, промаркований, використовується за призначенням. Їжа з харчоблокувидаєтьсязгіднографіку, за вагою, відповідно до фактичноїкількостідітей в групах. Забезпечуютьсявимогищодоотриманняхарчування та продовольчоїсировини. Приписи, щонадавалисясанітарно-епідеміологічною службою, виконанів зазначенітерміни.  

Освітня  робота у навчальному закладі

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (від 13.06.2018 №1/9-386). Основними напрямками удосконалення рівня фахової компетентності педагогів ДНЗ стало професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. За минулий навчальний рік активізувалась участь педагогів у міських заходах. 92% вихователів та спеціалістів систематично відвідували педагогічні студії міста різних категорій з наступним обговоренням на методичних  годинах.

На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій. На базі дошкільного закладу  упродовж навчального року проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, вихователів груп молодшого дошкільного віку (4 р.ж.), інструкторів з фізкультури, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій.

Діяльність педагогів закладу спрямована на підвищення професійної кваліфікації та досягнення вагомих результатів.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари –  практикуми :

 1. «Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку».

 2. «Формування логіко – математичної компетентності  дошкільників»

Педагогічні ради:

1. «Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р.»

2. «Розвиток пізнавальної активності дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування».

3.«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальної гри».

4. «Про результативність освітньо – виховної роботи у 2018-2019 н.р.»

Тренінг:

«Зрозуміти і допомогти. Діти з аутизмом».

Методичні квести:

«Лабіринтами інноваційних технологій».

«У пошуках освітніх скарбів».

Робота   творчих груп з питань:

          «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку».

         «Організація соціально-економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри».

Щомісяця надавались індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності педагогів щодо організації  життєдіяльності дошкільнят.

 Зміст проведених методичних заходів складався з теоретичних та практичних інтерактивних завдань, що дали можливість підвищити ефективність діяльності колективу відповідно  освітньої програми. Творчою групою педагогів під керівництвом вихователя-методиста розроблено сценарії квест-ігор, конспекти занять по організації пошуково-дослідницької діяльності дошкільнят, тематичні лепбуки для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, змістове наповнення яких спрямоване на вирішення завдань освітніх ліній програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Освітня діяльність у ДНЗ здійснювалась на виконання завдань на 2018-2019 навчальний рік:

  • Формування пізнавальної активності, екологічної свідомості дошкільників шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.
  • Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.
  • Продовження роботи щодо формування економічної компетенції  дошкільників засобами гри.
  • Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах Нової української школи.  

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту дошкільної освіти  в дошкільному навчальному закладі визначався комплексними освітніми програми:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

 – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

 – «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 – «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

– «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

          Підвищенню компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять щодо організації пошуково-дослідницької діяльності та інтелектуального розвитку дошкільників у процесі формування математичних уявлень. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної практичної діяльності, враховуючи при цьому індивідуальний рівень розвитку кожного вихованця.

Упродовж 2018-2019 навчального року колектив результативно впроваджував  освітні технології. Вихователі групи старшого  дошкільного віку «Пролісок»  (Шудрик Я.В., Собакарь О.І.)  ефективно використовували палички Д. Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователям реалізувати завдання з логіко-математичного розвитку дошкільників, підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. Вдало та результативно групами старшого дошкільного віку (6р.ж.) «Полуничка»  (вихователі Купрієва О., Гасевська М.В.) та молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Дзвіночок» (вихователі Листопадова Н.М., Нестеренко Н.І.) використовувалась «Технологія  інтегрованого навчання і виховання»  (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни, за допомогою яких у дітей підвищився рівень розвитку   пам’яті, уваги, уяви, просторове орієнтування.  Вихователі групи молодшого дошкільного віку (5р.ж.) «Ромашка»  Стешенко М.О., Ваганова Н.В. успішно впроваджували  кубики З.Дьєнеша, що сприяли розвитку пізнавальних та психічних процесів. Вихователі групи молодшого дошкільного віку (4р.ж.) «Барвінок» Маловічко А.О., Чиж Т.А. активно використовували мнемотехнологію  Г.Чепурного «Технологію навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, кінезіологічні вправи ефективно упроваджувала  вчитель-логопед Бодрова Л.В., що мало позитивний вплив на розвиток фонематичного слуху, навчання дітей ранньому читанню. Всі групи дошкільного закладу впроваджують в роботу коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Музичний керівник Поклад І.М.,  використовує в роботі елементи методики К.Орфа,  яка базується  на різних видах музикування  для розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи вихованці демонстрували під час розваг, свят та тематичних ранках.

 Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася компетентним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур, використанням сучасних оздоровчих технологій, зокрема елементів стретчингу та глайдингу. Вихователі груп використовували  нетрадиційні методики, техніки для оздоровлення дітей: вправи з релаксації, пальчикову гімнастику, гімнастику для пальців, сендплей, ходьбу по ребристій дошці, по «доріжці здоров’я», масажі (горіховий, пальчиковий), гімнастику пробудження.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття. Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей.

         В травні місяці 2019 р. проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. В ході контрольно-діагностичного педагогічного обстеження  на кінець 2018-2019 навчального року було охоплено 152 дитини, що склали 76 відсотків. Зведені результати свідчать про наступне: високий рівень становить – 24%,  достатній – 45%,  середній – 27% , низький – 4%. Результат моніторингу по кожній віковій групі дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат  діяльності  педагогічного  колективу.

Упродовж  навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Узагальнені матеріали по роботі ДНЗ в літній оздоровчий період 2018 р. були подані на обласний конкурс-огляд на кращу організацію літнього відпочинку дітей. За результатами заклад отримав І місце. З метою активізації творчої діяльності та професійної самореалізації педагогів у квітні 2019 року колектив взяв участь у обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів «Світ дошкілля» у номінації «Створюємо сучасний розвивальний освітній простір на території закладу дошкільної  освіти» та зайняв  ІІ місце.

 Упродовж навчального року вивчалась система роботи  музичного керівника Поклад І.М. з питання «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа», поширювався  педагогічний досвід вчителя-логопеда Брагіної І.О.

        Упродовж навчального року, з метою розвитку творчих здібностей вихованців,  в дошкільному закладі працювало 8 гуртків:       

«Розумнички» (інтелектуальний розвиток) – керівник Воронько С.Г.;

«Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Лишенко О.І.;

«Дзвінкі голосочки» ( вокальний) – керівник Поклад І.М.;

«Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Франкевич А.А.;

«Чудо-шашки» – керівник Гасевська М.В.

Англійська мова – керівник Гонтаренко Н.І.

Аналізуючи музичну діяльність слід відзначити плідну роботу музичних керівників Поклад І.М., Драгун Д.М. щодо розвитку творчих здібностей дошкільників різних вікових категорій засобами музичної діяльності, що в свою чергу  дало вагомий результат у засвоєнні знань та набутті відповідних умінь дошкільниками. Малята не лише з задоволенням співають і танцюють, а й виконують творчі завдання, отримують радість від участі в різних видах музичної діяльності.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2018 – 2019 навчальний рік. Упродовж року опрацьовувалися питання щодо психологічної просвіти батьків і педагогів, формування у них знань про індивідуальні особливості дітей кожного вікового періоду, допомога молодим спеціалістам у адаптації до роботи і розкриття їх творчого потенціалу, а також формування у педагогів знань, умінь та навичок щодо взаємодії з родинами.

        Проведена методична робота у 2018-2019 н.р. сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем організації пошуково-дослідницької діяльності та удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи, що мало вплив на розвиток творчої думки кожного педагога. Організація  цих форм роботи допомогла  колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Показниками діяльності дошкільного закладу є стан здоров’я дітей та їх відвідування закладу. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2018 – 2019 н.р. показав, що рівень захворюваності зменшився порівняно з рівнем захворюваності за минулий 2017 – 2018 н.р. Так, у 2018 році дітьми дошкільного навчального закладу через хворобу пропущено 56 днів, що на 22 дні менше, ніж у минулому році.

Упродовж 2018 року було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

– санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками вихованців;

– формування у дітей культурно-гігієнічних навичок;

– загартування упродовж року;

– проведення антропометричних вимірювань;

– надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей.

Активно проходить робота по наступності ДНЗ та школи. Наш заклад є базовим закладом по наступності початкової ланки і дошкільної освіти, тому традиційними стали зустрічі вчителів з батьками майбутніх першокласників. На виконання плану роботи у дошкільному навчальному закладбув проведений методичний квест з метою забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. До дошкільного навчального закладу завітали вчителі початкових класів та заступник директора з навчально-виховної роботи Охтирської ЗОШ І — ІІ ст. № 6.

В цьому   році для вихованців старшого дошкільного віку у школі було проведено ряд цікавих заходів. Майбутні першокласники мали можливість відчути себе справжніми учнями на уроках, відвідати просторий спортивний зал, стати артистами на концерті.  У квітні місяці для батьків груп старшого дошкільного віку проведено загальні батьківські збори і зустріч з вчителями початкових класів ЗОШ І-ІІ ст. школи № 6.

Багатим на яскраві події став початок весни: з ледьвідчутнимвеснянимподихомприходить до нас чудове свято-8 березня, щовтілюєпробудженнявсієї природи. З особливимпочуттямвідповідальностівихованці разом з педагогами, мамами приготувалинезабутнє свято.

Вже стало доброю традицією наприкінці квітня проводити фестиваль родинної та дитячої творчості, де сім’ї демонструють свої таланти, здібності. Слід зазначити, що з кожним роком бажаючих родин виступити стає все більше. А в другу половину дня традиційно проводиться ярмарок.

Заданий темп не зупинився і влітку. 1 червня в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – День захисту дітей. Кожного року в цей чудовий день у місті проходить фестиваль «Веселі нотки», учасниками якого є й вихованці та батьки нашого закладу.

Минулий навчальний рік був насичений багатьма подіями. Це різні форми роботи з педагогами, батьками та вихованцями, які заплановані в річному плані роботи закладу та успішно проведені з використанням інформаційно-комунікаційнихтехнологій.

Управлінська діяльність в навчальному закладі

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю ДНЗ є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів», у закладі розроблена і затверджена завідувачем циклограма здійснення внутрішнього контролю. Циклограмою визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають вивченню, аналізу відповідно до змісту, а також вказано терміни його здійснення та основні аспекти організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Внутрішній контроль забезпечує творче зростання вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

Для охоплення контролем всіх аспектів роботи в закладі розподілені обов’язки, з’ясовані питання, які контролює директор, вихователь-методист, сестра медична старша, завгосп. Результати контролю заслуховуються на педрадах, нарадах при директорові, виробничих нарадах.

Організація роботи з батьками

Упродовж року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. Родини вихованців були активними учасниками   батьківських зборів, свят, розваг, Днів відкритих дверей, фестивалів родинної та дитячої творчості, ярмарок, виставок. У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності.Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей. Інформацію про життя дошкільного навчального бажаючі можутьотримати на сторінках Веб-сайту та Фейсбуку.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з депутатами Сумської обласної та Охтирської міської ради. Адміністрація та педагогічний колектив своєчасно звертає увагу та реагує на побажання, зауваження, прохання та рекомендації батьків щодо роботи дошкільного навчального закладу. Слід визначити, що письмових скарг та нарікань на роботу дошкільного закладу не було.

Дисциплінарних порушень з боку працівників закладу не було.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. щодня ведеться прийом громадян, що є важливою складовою управління закладом. У дошкільному навчальному закладі є книга звернень громадян. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та внесення відомостей про дитину до Єдиної державної електронної бази освіти.

У дошкільному навчальному закладі ведеться Журнал обліку звернень та заяв  громадян.

Шановні батьки! Упродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань, і побачили, щови – люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Ми вдячнівам за взаємопорозуміння, за активну участь у такійважливійсправі, як успішнийрозвиток наших дітей. Адже без вашоїдопомогидуже непросто, без ваших талановитихмалят не було б ніякихконкурсів і перемог. А без згуртованого, працездатного і відданогоколективу роль керівника часто зводитьсянанівець.

І на закінчення хочеться усім побажати миру, оптимізму, віри у все позитивне.Тому ще раз дякую усім присутнім, і з новими силами, оптимізмом і творчістю давайте разом гідно зустрінемо новий навчальний рік.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *