Анкетування було проведене серед вихователів ДНЗ «Росинка».

Всього -18 осіб

Мета: визначення рівня організації ігрової діяльності з дітьми різних вікових груп.

Хід проведення: вихователям були запропоновані запитання та перелік тверджень, які вони мали обрати самостійно для надання відповідей.

Висновки:

         За результатами анкетування 60% вихователів надають перевагу організації ігрових занять, 20% – проведенню спостережень, 5% – виконанню трудових доручень, 15% організації прогулянки.

         Серед низки запропонованих різновидів ігор 40%  вихователів найбільш важливими вважають рухливі ігри, 35% – сюжетно-рольові, 12% – мовленнєві, 7% -логіко-математичні,  6% – будівельно-конструктивні.

                Аналізуючи улюблені ігри дошкільників педагоги визначили таку послідовність:

1.Будівельно­-конструкційні

2.Сюжетно-рольові

3.Рухливі, народні

4.Спортивні

5.Дослідницькі

6.Логіко-математичні, сенсорні

7.Мовленнєві

8.Образотворчі

9.Настільні

10.Природничі

11.Театральні

         Більшість вихователів (87%) пов’язують успіх перебігу ігрової діяльності дошкільників з якісною обізнаністю  дорослих в організації рухливої гри, зацікавленості педагога та забезпеченістю  ігровим обладнанням, доступними атрибутами.

         Якість проведення сюжетно-рольової гри в дошкільному закладі вихователі оцінили  на достатньому рівні. Успішність організації сюжетно-рольової гри залежить: на першому місці (55%)- активність і бажання вихователя; вміння керувати колективом (25%) – на другому; цікавий сюжет, прийняття на себе одну із ролей (20%) – на третьому місці.

         Крім того результати засвідчили, що 88% педагогів люблять гратись  з вихованцями тому, що гра згуртовує всіх, встановлюється більш тісний контакт, дошкільнята краще розвиваються разом, стають активнішими, життєрадісними, проте 12% вихователів виявляють побоювання, що малята можуть поранитись під час активної рухливої гри.

              Серед порад педагогу-початківцю, який переважно виявляє пасивність щодо участі в ігровій діяльності з дітьми, вихователі означили такі рекомендації:

Любити дітей – 50%    Не бути пасивним 10%   

Стати поряд з дитиною, а не над -10%

Розділяти інтереси дітей   –  12 %

Бути прикладом для дітей -18%

         За результатами комплексного аналізування анкет педагогів можемо підсумувати, що рівень організації ігрової діяльності з дітьми різних вікових груп знаходиться на достатньому рівні.

 

Організація ігрової діяльності з дошкільниками

Анкета для вихователя______________________(ПІБ)

Який режимний момент із життєдіяльності групи у дошкільному закладі Вам подобається найбільше?

 1. Заняття – гра
 2. Прогулянка
 3. Ранковий прийом дітей
 4. Спостереження
 5. Прийом їжі
 6. Зарядка
 7. Виконання трудових доручень
 8. Сон
 9. Вечірні години

Якому виду ігор Ви віддаєте перевагу? Розставте числа від 1 до 10 у порядку зростання від найменш важливих до найважливіших для Вас ігор.

      Мовленнєві

Дослідницькі

Дидактичні 

Сюжетно-рольові

Логіко-математичні

Образотворчі

Рухливі

Будівельно­-конструкційні

Настільні

Природничі

Театральні

Сенсорні

Які ігри люблять Ваші діти? Розставте числа від 1 до 10 у порядку зростання від найменш улюблених до найулюбленіших для дітей ігор.

Будівельно­-конструкційні

      Рухливі

Дослідницькі

Настільні

Образотворчі

Природничі

Дидактичні

Мовленнєві

Народні

Спортивні

Сюжетно-рольові

Театральні

Логіко-математичні

Сенсорні

Із чим Ви пов’язуєте успіх перебігу  ігрової діяльності вихованців?

Забезпеченість ігровим обладнанням

Зацікавленість дітей

Зміна атрибутів       

Різноманітність, доступність атрибутів

Зацікавленість вихователя

Впевненість, підготовленість вихователя 

Досвід дітей

Обізнаність вихователя                                                        

Як Ви оцінюєте якість сюжетно-­рольової гри в дошкільному закладі?

Відмінно

Достатньо

Задовільно

Середньо                                                                                                                                                                                             

Визначте секрети успішної організації сюжетно­-рольової гри.

 1. Активність та бажання вихователя
 2. Достатність атрибутів
 3. Прийняття на себе однієї із ролей
 4. Вміння керувати колективом
 5. Цікавий сюжет гри
 6. Зацікавленість дітей
 7. Гра відповідно віку дітей
 8. Допомога в процесі гри
 9. Урізноманітнення ситуації, розвиток сюжету                                                   
 10. Інше_______________________                                                                            

Оберіть речення, яке описує Ваші відчуття під час гри з дітьми, і закінчіть його:

Я люблю грати з вихованцями, тому що:

 1. Мені цікаво
 2. Відчуваю себе дитиною
 3. Цікаво усім учасникам
 4. Я люблю дітей
 5. Приношу дітям радість і задоволення
 6. Встановлюється більш тісний контакт з дітьми, розвивається їх творчий потенціал.  7. Дітям це подобається
 7. Діти розвиваються і навчаються гуртом, стають активнішими, життєрадісними

9.Гра згуртовує дітей                                                                                                         

Я боюся грати з вихованцями, бо                                                                             

 1. Я відчуваю певний страх, бо діти можуть травмуватися під час рухливих ігор
 2. Граюся перший раз
 3. Недостатньо володію колективом.
 4. Я відчуваю невпевненість, коли граюся з вихованцями, тому що не знаю правил гри
 5. Деколи діти можуть бути агресивними

Що Ви порадили б педагогу-­початківцю, який переважно виявляє пасивність щодо участі в ігровій діяльності з дітьми?

Любити дітей                                                              

Гратися разом з дітьми                                              

Не бути пасивним                                                      

Закріпити правила гри                                               

Обрати іншу професію                                              

Зайняти партнерську позицію у грі                          

Стати поряд з дитиною, а не над

Розкрити свій творчий потенціал

Розділяти інтереси дітей

Виготовити ігри разом і гратися

Показати дітям як гратися, зробити сюрпризний момент

Бути прикладом для дітей

Вивчити багато ігор

Інше ______________________________________________________________________-                                                                                                                              

 

Джерела: журнал «Вихователь-методист», №2, 2017р.