Освітньо-виховний  процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 50 працівників (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться 2 працівники). З них:

25 осіб обслуговуючого персоналу, 25 педагогів, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:

–17 педагогів з вищою педагогічною освітою,  що становить 68 %,

– 2 педагоги з базовою вищою освітою («бакалавр») – 8%,

–6 з неповною вищою педагогічною освітою («молодший спеціаліст»)-24%,

–1 педагог-освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – 4%,

–2 педагоги здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах.