Консультація для педагогів

“Національно-патріотичне виховання дошкільників”

 

           Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, захищати її свободу і незалежність, людина не може бути свідомим громадянином і моральною особистістю. Тож виховувати основи патріотизму необхідно з дитинства. Нащо ж варто звернути увагу?
            Нині, як ніколи гостро набуло актуальності виховання громадянина-патріота, відповідального, відданого своїй країні. Йдеться про повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу; працьовитість; патріотичну самосвідомість і громадянську відповідальність; повагу до законів Української держави; досконале знання державної мови тощо. Та чи можливо сформувати ці якості в дошкільників?
            Звісно, що в повному обсязі — ні. Проте створити фундамент, на основі якого формуватиметься життєва позиція майбутнього громадянина-патріота, не лише можливо, а й потрібно. Патріотичне виховання в ДНЗ реалізується відповідно до чинних програм і ґрунтується на таких принципах:

 

Природовідповідність

Враховуйте вік, релігійну приналежність, особливості фізичного та психологічного розвитку дітей

Культуровідповідність

Формуйте патріотизм на основі кращих культурних надбань держави

Етнізація

Гармонічно доповнюйте форми роботи етнічним компонентом

Гуманізм

Висловлюйте повагу до особистості дитини, її інтересів, прав та запитів. Формуйте людяність, доброзичливість, толерантне ставлення до інших.

Демократизм

Зберігайте партнерство, визнаючи право учасників виховного процесу мати власну думку

Інтегративность

Враховуйте педагогічні вимоги сім’ї, школи та суспільства. Залучайте до роботи батьків

Безперервність

Забезпечуйте цілісність та наступність патріотичного виховання, систематизуючи знання. Формуйте потребу в національному самоусвідомленні вихованців

          Національно-патріотичне виховання завжди було невід’ємною складовою виховного процесу в системі дошкільної освіти України. Адже патріотизм, як і інші якості особистості, починає формуватися в дошкільному дитинстві — у період надзвичайно активного розвитку дитини.
         Виходячи з семи основних принципів перед педагогом постають такі завдання національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, які представлені нормативними документами. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»:

• створювати уявлення про соціальну взаємодію людей;
• виховувати любов до своєї родини, країни, та людства в цілому;
• формувати ціннісне ставлення до історії України, її культури, традицій, символів та мови;
• виховувати почуття гідності;
• навчати правил культури поведінки;
• виховувати толерантне ставлення до представників нацменшин;
• заохочувати дбати про культуру та екологію України.
        У новій редакції БКДО зазначено, що в дітей старшого дошкільного віку має бути сформована соціально-громадянська компетентність. Зміст цієї компетентності передбачає оволодіння дитиною елементарними знаннями про рідну країну, її символіку, традиції та звичаї. Зокрема, вихованці старшого дошкільного віку повинні знати, що рідна країна має свою територію, на якій проживають українці; що у них є своя культура, звичаї, мова і тд.
          Як організувати роботу з дітьми
          Виховання любові до Батьківщини — завдання надзвичайно складне, особливо коли йдеться про дітей дошкільного віку. Воно потребує систематичності та певної послідовності. Основними етапами національно-патріотичного виховання дошкільників є:
          І.Сформувати у старших дошкільників уявлення та знання про самобутність традицій і звичаїв рідного краю, права та обов’язки дитини, морально-етичні норми взаємодії в суспільстві, повагу до героїв, які сьогодні захищають незалежність України, тощо.
         ІІ.Створити позитивний емоційний досвід участі в народних святах, поглиблювати знання дітей про безпосереднє місце проживання, країну. Спонукати дітей використовувати набуті знання на практиці, виявляти патріотичні почуття та громадянські якості під час розв’язування проблемних ситуацій.
         ІІІ.Заохочувати дітей зберігати й примножувати культурні надбання рідного краю. Спрямовувати діяльність дітей вияв патріотизму та громадянських якостей у самостійній (зображувальній, мовленнєвій, ігровій, трудовій) та спеціально організованій діяльності.
         Почуття патріотизму та національної гідності формуються на основі інтересу дітей до власного оточення. Дорослі впливають на дитину вчинками, поглядами та моделлю поведінки, адже в ранньому віці малюк спершу фіксує емоційне ставлення, а вже потім засвоює певні знання. Організовувати відповідну роботу варто за напрямами, щоб позитивно вплинути на процес становлення особистості-патріота.
         Напрями патріотичного виховання:
– Сім’я, родина, родовід та рідний край
– Традиції, звичаї та культурні явища народу
– Історія України, державні символи
– Суспільні явища, довколишній світ
         Сім’я та краєзнавство
         Дитина має знати своє походження та історію роду. Засвоїти ці знання допоможе дерево родоводу, в якому чітко прослідковуються родинні зв’язки. Дізнавшись, ким були пращури і чого вони досягли, діти намагатимуться наслідувати їх. Це створить атмосферу причетності до спільної справи, в даному випадку – розвитку України.
        Дошкільнята молодшої групи повинні знати назву малої батьківщини (міста чи села) і мати загальне уявлення про Україну. У старшій групі — називати визначні місця, знати столицю країни, мати уявлення про походження свого села чи міста. «Територіальний» підхід у вихованні патріотичних почуттів здійснюється за принципом «від найменшого — до найбільшого». Сформувавши уявлення про рідну вулицю, село, район і місто дитина цілісно сприйме свою країну.
       Народознавство
       Вивчення традицій, звичаїв, культури є важливим напрямом національно-патріотичного виховання в закладі дошкільної освіти. Ознайомте вихованців з культурними надбаннями та цінностями українців, пояснюючи зв’язок минулого та майбутнього. Народні традиції закладають смаки, погляди та норми поведінки, характерні українському народу (гостинність, шанування старших, піклування про менших).                            Вивчаючи їх, дитина зможе ідентифікувати себе за національною приналежністю, відчути українцем. Знайомлячи дошкільників з українською культурою, доречно робити акцент на творчому сприйнятті знань, а не їх засвоєнні.
       Історія держави, символи
       Знайомитись з основними історичними подіями дитина починає ще змалечку.                        Слідкуйте за тим, аби інформація не була викривленою, адже кожна деталь має значення. Наприклад, суттєва різниця є в таких назвах події як Велика Вітчизняна війна та Друга світова війна. Від вашого ставлення до історичних фактів залежить якість патріотичного виховання. Поясніть дітям, що таке символи, навіщо вони потрібні та що в собі несуть. Використовуйте символи на кожному занятті, поглиблюючи та розширюючи знання про них.
       Довколишній світ та суспільство
       Патріотичне виховання в ДНЗ невіддільно пов’язане з уявленням дитини про довколишній світ. Для формування громадської позиції слід накопичувати знання про життя навколо, доповнюючи їх враженнями й моральними оцінками.
       Уявлення дошкільників про суспільство формується двома шляхами:
• індивідуально, природно — під впливом щоденних подій, ситуацій, різноманітності життя;
• комплексно, цілеспрямовано — під час систематизованого освітньо-виховного процесу.
       Перший шлях збагачує яскравими емоціями, а другий — узагальнює враження та наштовхує на підсумки. Дітей варто ознайомлювати з довколишнім світом, обираючи цікаві та ефективні форми роботи — екскурсії,спостереження, заняття з розвитку мовлення. Звертайте особливу увагу на власний досвід вихованців. Образи, які на життєвій основі створила їх уява, допоможуть дітям швидко зорієнтуватися в знайомих уявленнях і усвідомити нові. Показником рівня сформованості патріотичних почуттів є ставлення дітей до суспільних подій та процесів.
        Орієнтовані теми для занять
– Подорожуємо рідним краєм
– Мій рідний дім
– Природа мого міста
– Видатні особистості нашого краю
– Легенди та перекази
– Національний одяг
– Вишитий рушник
– Народні ігри та забави
– Наша мова солов’їна
– Календарно-обрядові традиції
– Українські страви
– Що для українця хліб
– Народний календар
– Державні символи України
– Народні свята
– Визначні дати
– Важливі історичні події
– Українській оберіг
         У роботі з дошкільниками варто віддавати перевагу методам і засобам, які дають змогу зацікавити дітей традиціями та культурою українського народу, спонукають їх виявляти патріотизм і громадянськість відповідно до вікових особливостей.