Даний звіт – дієва форма забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.


          Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

        Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

        Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість, демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

            Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

             Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення

реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Охтирський дошкільний навчальний заклад «Росинка» комунальної форми власності у своїй діяльності керується такими нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, а також Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням Охтирської міської ради VIІ скликання від 09.11.2018 р. № 1347-МР.

        Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 42700,Сумська область, м.Охтирка, вул.Київська, 21, тел: 3-12-56.

        Заклад працює за п’ятиденним режимом роботи, з 06 год. 30хв. до 18 год. 30хв. Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні. Інформація про режим роботи закладу розміщена на Інтернет-сайті дошкільного навчального закладу.

       Заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України.

        Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду в серпні місяці.

        Проєктна потужність дошкільного навчального закладу розрахована  на  102  місця. На сьогоднішній день у закладі виховується 179 дітей, функціонує 9 вікових груп, з них: 7 – загального розвитку та 2  групи для дітей компенсуючого типу  з вадами мовленнєвого розвитку.

        Матеріально-технічна база навчального закладу.

       Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі, матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується.

       Фінансово-матеріальне забезпечення закладу відбувається за рахунок місцевих бюджетних коштів, а завдання адміністрації полягає в оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому їхньому використанні.

       Внаслідок ворожих обстрілів  у нашій громаді постраждали об’єкти  цивільної інфраструктури, в тому числі навчальні заклади, серед яких і наш садочок. Відповідно до розпорядження  Кабінету Міністрів України № 280-р від 10.04.2022р. «Про виділення коштів з  резервного фонду державного бюджету», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого  2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні», були виділені кошти для військових адміністрацій, у тому числі й для Сумської облдержадміністрації. Значна суму коштів була направлена  Депертаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації, яка уклала договір про надання послуг з поточного ремонту з підрядником –Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Елітбуд» у вигляді заміни вікон (43шт)., дверей (7шт.), частину даху харчоблоку у приміщеннях закладу.

        Внаслідок  спільної взаємодії громадських організацій Єднання та «Сильні люди Охтирки»  з Охтирською міської радою, був поданий  проєкт реконструкції закладу на конкурс, в результаті  чого  отримали грант від «ІСАР Єднання» у сумі 173 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на встановлення металопластикових  вхідних та міжкімнатних дверей, а також навісу над входом до будівлі закладу. За рахунок коштів з міського бюджету, на виконання припису Охтирського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій від 13.07.2021р. №85 «Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки», за результатами комісійного  обстеження  стану техногенної і пожежної безпеки та цивільного захисту закладу Охтирським  районним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій (лист від 26.08.2022р. №545), були проведені роботи щодо облицювання стін керамічним кахелем в коридорі на шляху евакуації з групових приміщень «Фіалочка», «Ромашка». Замінили двері в кількості 4 шт., що забезпечило їх  ширину  у просвіті  на шляху евакуації  відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». У зв’язку з тривалою експлуатацією, внаслідок проведення гідравлічних випробувань,  виявили протікання батарей опалення.  Планується провести заміну на сучасні радіатори в приміщеннях харчоблоку, пральні, будівлях господарчих потреб в кількості 10 шт.

         Внаслідок вибухової хвилі, тривалої експлуатації та атмосферних опадів з’явилися тріщини, щілини на покрівлі  будівлі для господарських потреб. Охтирська міська рада посприяла у забезпечені  будівельними  матеріалами закладу  на ремонт даху.

        В мирний час провели укладання леноліуму на підлогу роздягалень 3-ох вікових груп, кабінетів директора та  сестер медичних. Подбали також  про створення комфортних та зручних умов для медичного персоналу  шляхом заміни старих меблів на нові та сучасні.

          Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно здійснюється інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

          В дошкільному навчальному закладі тривають роботи з облаштування найпростішого укриття, адже в разі відкриття закладу та на випадок повітряної тривоги, керівник дошкільного навчального закладу повинен забезпечити евакуацію вихованців в безпечне місце, оскільки безпека дітей–наше першочергове завдання.

         Від імені всього нашого колективу хочу подякувати за допомогу Охтирській міській раді, батькам наших вихованців, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення. Хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

                   Кадрове забезпечення навчального закладу.

         Визначальним чинником, від якого залежить якість і результат роботи будь-якого закладу освіти, є його кадрове забезпечення. Наш садочок забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом повністю і в якісному складі. Керуючись Законами України «Про освіту» ст.58., «Про дошкільну освіту» ст.30., Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, директор закладу приймає осіб на посади педагогічних працівників, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту).

         Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяла  атестація, яка проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. У 2021 – 2022 навчальному році проатестовано п’ять педагогів. З них: вихователь Ваганова Н.В. –  підтвердила 11 тарифний розряд; вихователь Стешенко М.О. – підтвердила  раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вчителю-логопеду  Брагіній  І.О. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Лишенко О.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

          За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі результати: «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагоги, «спеціаліст першої категорії» – 4 педагоги, «спеціаліст другої категорії» – 5 педагогів, «спеціаліст» – 3 педагоги, тарифний розряд мають 8 педагогів, з них – 1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист». Це свідчить про професійне зростання педпрацівників як в атестаційний, так і в міжатестаційний період.

        Курси підвищення кваліфікації  у 2021-2022 н.р. пройшли: директор Горовецька О.Г., керівник музичний Поклад І.М., вихователі Листопадова Н.М., Галицька О.В.; вчитель-логопед  Брагіна І.О.

         Освітньо-виховний  процес у дошкільному закладі забезпечують 50 працівники (у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3 років, знаходяться працівники). З них: 26 осіб обслуговуючого персоналу, 24 педагоги, що відповідає кількості одиниць за штатним розписом:

– 16 педагогів мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», що становить 67%,

– 3 педагоги-освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»-13%,

– 5 педагогів- освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»-20%,

1 працівник здобуває фахову освіту у вищому навчальному закладі.

 

             Горовецька О.Г., директор має вищу освіту, 38 роки становить стаж педагогічної діяльності, на посаді директора працює 19 років.

             Бабіна С.В., вихователь-методист має вищу освіту, 25 років становить стаж педагогічної діяльності, на посаді вихователя-методиста – 8роки.

 

         Медичне обслуговування дітей у навчальному закладі

        У дошкільному закладі створені належні умови для проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів, діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням, створений позитивний мікроклімат, забезпечується санітарно-гігієнічний режим, який відповідає Санітарному регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом   МОЗ України від 24.03.2016р № 234.

         У дошкільному закладі наявні медичний та фізіотерапевтичний кабінети.

         Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюють сестри медичні старші Зикіна Т.О., Кальченко О.І., які керуються Законом України «Про дошкільну освіту», 2002 р. (ст. 34, 35), наказом охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005р. за №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про санітарне та епідемічне благополуччя населення» (1994 р.), Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.

          Медичний персонал своєчасно здійснює контроль за станом здоров’я дітей, проводить обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, надає невідкладну допомогу дітям у разі гострого захворювання, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків, працівників дошкільного закладу.

        Дані про результати медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України. Інформація про результати обов’язкових медичних оглядів та проведення щеплень дітей передаються до дитячої поліклініки в установлені терміни. За результатами обов’язкових профілактичних медичних оглядів для кожної вікової групи дітей медична сестра розробляє план оздоровлення, що сприяє зниженню рівня захворюваності та зміцненню здоров’я дітей.

         Медичні працівники проводять обов’язкові медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань: огляд дітей на педикульоз та шкіряні хвороби – 1 раз на тиждень, із занесенням результатів огляду до відповідного журналу.

        Ця робота спрямована на:

 • дотримання раціонального режиму освітньої діяльності;
 • формування здоров’язбережувального середовища;
 • профілактику травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь;
 • дотримання особистої гігієни працівниками дошкільного закладу.

             За допомогою різних форм санітарно-просвітницької роботи, медична сестра підвищує рівень знань працівників та батьків.

            Організація харчування дітей

            Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі організовується відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах зі змінами та доповненнями, затвердженими спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року за № 298/227 (зі змінами), постанови кабінету міністрів   від 24 березня 2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та інших нормативно-правових документів, що регламентують це питання.

          Матеріально-технічна база для організації харчування в закладі відповідає санітарним правилам і нормам, установленими для дошкільних закладів.

          Приміщення харчоблоку забезпечено 3-ма електричними 4-ох комфорочними плитами з духовими шафами, 1-ю холодильною шафою, 2-ма побутовими холодильниками, 2-ма електричними м’ясорубками для сирої та готової продукції, 1-им електричним котлом, 2-ма водонагрівачами. Все обладнання систематично підлягає профілактичним технічним оглядам. Продукти харчування та продовольча сировина приймаються комірником у присутності сестри медичної з дієтхарчування та кухаря. Продукти доставляються до дошкільного навчального закладу спеціальним транспортом, на який є пакет необхідних супроводжуючих документів згідно до вимог.

         Продукти харчування приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність, якість та відповідність вимогам державних стандартів. Комірником та сестрою медичною старшою  своєчасно подаються замовлення, відповідно до перспективного двотижневого меню.

         Приміщення харчоблоку використовується раціонально. Кухонний посуд та інвентар зберігається у спеціально відведених місцях, промаркований, використовується за призначенням. Їжа з харчоблоку видається згідно з графіком, за вагою, відповідно до фактичної  кількості  дітей в групах. Забезпечуються вимоги щодо отримання харчування та продовольчої сировини. Приписи, що надавалися санітарно-епідеміологічною службою, виконувалися в зазначені терміни.  

          Освітньо-виховна робота у навчальному закладі

          Організація освітньої роботи в дошкільному закладі здійснювалася відповідно до законодавчої та нормативно-правової бази:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014); 

 Закони України:

         А також відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту, Базового компоненту дошкільної освіти, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

         Зміст дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році визначався:

         Комплексними освітніми програмами:

– «Я у Світі» (нова редакція 2019 року), програма розвитку дитини від народження до шести дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

– Корекційна робота з розвитку мовленння дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення./Ю.В.Рібцун

             Парціальними освітніми програмами:      

  –          «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

–          «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.).

         Авторськими програмами гуртків:

 • «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання), укладач: Лишенко О.І., вихователь ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021;
 • «Дзвінкі голосочки» (вокальний), укладач: Поклад І.М., керівник музичний ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021;
 • «Олімпієць» (елементи баскетболу), укладач: Кальченко О.І., інструктор з фізкультури ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021.

         Упродовж навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу працював творчо і відповідально над  виконанням пріоритетних завдань: 

– оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового        середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини;

–      формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури;

–     продовження закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті;

–        продовження реалізації принципів перспективності і наступності у взаємодії дошкільного закладу та початкової школи з метою створення фундаменту успішності дитини.

         Організована освітня діяльність  у ДНЗ упродовж зазначеного періоду спрямовувалась  на формування у  дошкільників   самостійного здобуття знань, практичних вмінь під час виконання змістовних, тематичних завдань, розв’язування проблемних ситуацій. В організації освітньої роботи вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу.

          Методична робота упродовж начального  року була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань, підвищення рівня фахової майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності працівників. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році організовувалась діяльність за напрямами:

 – знайомство з  Базовим компонентом дошкільної освіти через обговорення під час засідань, презентації;

– психолого-педагогічних консультацій організації освітньої діяльності з вихованцями;

–  перегляд вебінарів, конференцій, семінарів в режимі онлайн на платформах та  сайтах: MCFR, Prometheus, vseosvita.ua, Genezum та ін.;

 –використання інноваційних технологій в освітній діяльності; 

– організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;

            Упродовж  навчального року педагоги закладу впроваджували в практику ефективні освітні технології, інноваційні форми організації  роботи, застосовували нетрадиційні підходи до роботи дітьми. А саме: технологію «Логічні блоки Дьєнеша», мнемотехнологію, палички Д.Кюїзенера, коректурні  таблиці  для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш, технологію  навчання дітей читанню (автор М.Зайцев), розвиваючі кубики Б.Л., О.О.Нікітіних, кінезіологічні вправи, синквейн. 

             Окрім того, педагоги постійно поповнюють онлайн бібліотеку методичних матеріалів  на сайті vseosvita.ua власними  напрацюваннями. Впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, майстер-класи, педагогічні години, консультації, консиліуми, анкетування. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань.

          Прийняті рішення педагогічних рад були спрямовані на орієнтацію працівників ДНЗ на розв’язання даної проблеми, отримання позитивного результату, досягнення поставленої мети. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів, усних журналів, круглих столів.

         Семінар-практикум для педагогів «Створення предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, творчої самодостатньої особистості дитини», проведений вихователем-методистом Бабіною С.В.11.11.2022р., дав змогу ознайомити вихователів з оптимальним перетворенням освітнього простору дитячого садка у відповідності до сучасних вимог, сприяв підвищенню інтересу педагогів до пошуку цікавих методів, технологій щодо облаштування групових осередків. Знання, отримані під час семінару, вихователі мали змогу закріпити на відкритих переглядах занять у листопаді 2022р.         

         Семінар-практикум «Художня література в освітньому процесі», проведений 21.01.2022 р. вихователем-методистом для педагогів закладу з метою ознайомлення з моделлю осмислення змісту літературного твору та розвивальним впливом літературного мистецтва. Під час проведення семінару-практикуму вихователі отримали теоретичні знання та практичні вміння з питання впливу літературного мистецтва на розвиток особистості дитини, зібрано дитячу пізнавальну літературу, облаштовані куточки книги, підібрано тематичну наочність. Методичний кабінет поповнився новими розробками занять, свят, розваг щодо використання художньої літератури у  освітньому процесі.

         Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи надані консультації:  «Ефективне та безпечне застосування ІКТ в освітній діяльності», «Психологічна культура педагогів у стосунках із членами родин. Партнерська взаємодія», «Профілактика дитячої нервовості», «Що спочатку- знання чи діяльність?Або діємо практично» та ін.

         В закладі працювали творча та ініціативна групи, до складу яких увійшли досвідчені вихователі: Собакарь О.І., Стешенко М.О., Лишенко О.І., Купрієва О.В., Парфьонова Н.М., Бездрабко А.Д., Кондратенко Н.О., Нестеренко Н.І. Педагогами розроблені конспекти  сюжетно-рольових ігор для дітей різних вікових груп.

         Упродовж навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді та впровадженю перспективного педагогічного досвіду. Вихователем-методистом Бабіною С.В. на рівні закладу,  узагальнений досвід роботи вчителя-логопеда Брагіної І.О. з питання «Використання дидактичного синквейну у логопедичній роботі з дошкільниками»  (протокол засідання педагогічної ради №2 від 25.11.2021).  Окрім того, поширювався досвід вчителя-логопеда Бодрової Л.В. з питання: «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної  технології у корекційній роботі з дітьми», керівник музичний закладу Поклад І.М. опублікувала власний доробок – сценарій музичної розваги «Як ми свинку Пеппу лікували від коронавірусу»  у фаховому  журналі «Музичний керівник» (№10, 2021).  Педагоги  ДНЗ  постійно підвищують фаховий та професійний рівень за допомогою участі в онлайн семінарах, конференціях, вебінарах, публікують власні напрацювання.  У кожного вихователя у наявності теоретичні та практичні матеріали по самоосвіті, якими вони залюбки діляться з колегами, обмінюються досвідом та надають допомогу молодим колегам. Постійно проводиться робота наставників та молодих педагогів, розроблені індивідуальні плани, зібрані матеріали консультацій, ведеться взаємовідвідування різних режимних моментів з метою підвищення професійного та фахового рівня молодих вихователів. Щоб допомогти педагогам з невеликим досвідом роботи в закладі діє «Школа педагога – початківця».  Завдяки  засіданням поглиблюються знання вихователів з теорії та методики навчання, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, розвивається  ініціатива та творчость.

         З метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти,  в закладі розроблено Положення про внутрішню систему (схвалене педагогічною радою, протокол №2, 2021р.). У 2022-2023 н.р. розпочате вивчення за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».  

          Якість освітньої роботи аналізувалась директором, вихователем-методистом та робочою групою. Так упродовж періоду забезпечено розгляд питань: готовність груп до нового навчального року; раціональне використання простору у вікових групах; динаміка у змісті та оформленні ігрових осередків; організація освітньої діяльності в групах компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, ефективність прийомів індивідуального підходу. Результати обговорювались на нарадах при директору, засіданнях педагогічної  ради закладу. Аналізуючи облаштоване предметно-розвивальне середовище вікових груп, можна зробити висновок: для повноцінного  розвитку дошкільників створені умови, що забезпечують психологічний комфорт та всебічний розвиток. Облаштовані ігрові центри мотивують дітей знаходити місце для задоволення власних задатків та інтересів, активізують до діяльності. Розміщення ігрового матеріалу дозволяє дітям об’єднуватися в підгрупи за інтересами. 

            Діагностування рівня знань дітей у навчальному році проводилось відповідно методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за загальною редакцією: Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В.Киричук, 2021р. У І півріччі вивченням було охоплено 154 вихованці закладу. Дані вивчення стали вихідним матеріалом для планування індивідуальної роботи з дошкільниками. Зокрема, для визначення шляхів та форм надання допомоги тим дітям, які мають труднощі у спілкуванні та засвоєнні знань, а також для своєчасного виявлення і подальшого розвитку нахилів і здібностей кожного.

         У зв’язку з введенням військового стану, проведення внутрішнього моніторингу оволодіння дітьми ключовими компетентностями на кінець навчального року  здійснювалось опосередковано (за участі вихователів і батьків) в групах старшого дошкільного віку. Наслідки досліджень  вказують, що у більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування необхідних для свідомого засвоєння знань про навколишній світ. Діти уміють розв’язувати нескладні логічні та математичні задачі, виділяти звуки, розрізняти просторові і кількісні відношення речей. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання в школі.

            Діяльність практичного психолога виконувалась відповідно до плану роботи закладу та  плану роботи практичного психолога. Головними завданнями були:

 • створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». Формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до систематичного навчання в школі;
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників. Вироблення стереотипів безпечної поведінки дітей  у життєвому середовищі;
 • співпраця та партнерська взаємодія дошкільної установи та батьків вихованців з метою виховання психічно здорової особистості;
 • створення умов для соціального й інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

          У жовтні 2021 року проведений психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ. У листопаді відбулось засідання психолого – педагогічного консиліуму «Психолого-педагогічний супровід дітей в групах компенсуючого типу». На основі складених вихователями характеристик груп та окремих вихованців, довідок спеціалістів ухвалювалися рішення щодо організації корекційно – відновлювальної роботи з дітьми, які цього потребують. Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога та інших спеціалістів.

                Упродовж навчального року (включно до 24.02.2022року) з вихованцями групи компенсуючого типу для  дітей з вадами мовлення проводилась  щоденна  логопедична робота згідно перспективного плану корекційно-відновлювальної роботи на 2021-2022 н. р. Освітня діяльність здійснювалась під час індивідуальних корекційних занять (щоденно), фронтальних занять (1 раз на тиждень), консультативної роботи з батьками, вихователями.

           Фізкультурно-оздоровчу роботу у ДНЗ спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

            Інструктор з фізкультури Кальченко О.І. упродовж навчального року використовувала елементи авторської методики «Школа розумного руху О.Аксьонової» у групі старшого дошкільного віку «Фіалочка». Зазначена  інновація спиралась на дитячу творчість, ініціативність, на здатність педагога допомогти кожній дитині відчути себе «господарем фізкультурної діяльності», «автором і виконавцем різних видів рухових вправ», а також спрямована на збагачення рухового досвіду дитини, необхідного і достатнього для повноцінного розвитку та якісної життєдіяльності.

          Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою в умовах карантину та під час військового стану активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: веб-сайт, Facebook-сторінка закладу. Кожна вікова група створили чат в додатку Viber, за допомогою якого організовувалась освітня робота, проводились консультації для батьків. Ефективним інформаційно-просвітницьким джерелом є веб-сайт, де кожен бажаючий може ознайомитись з цікавими матеріалами порадами, рекомендаціями щодо  виховання та розвитку дошкільників.

           До 24 лютого 2022 року в закладі організовувалась гурткова робота відповідно до нахилів та уподобань дітей, що сприяла всебічному розвитку дітей, більш глибшому засвоєнню певного обсягу матеріалу та активізації мислительних процесів дітей та їхньому фізичному розвитку. В закладі діяли безоплатні гуртки: навчання елементів баскетболу «Олімпієць», нетрадиційні техніки малювання «Веселкові барви», навчання гри в шашки «Чудо шашки», гурток «Художня праця» (ОМЦПО-МАН), гурток «Дитина в світі» (ОМЦПО-МАН), вокально-хоровий спів «Дзвінкі голосочки».

          Виходячи з аналізу освітньої,  методичної роботи у 2021-2022 навчальному році та враховуючи потреби у розвитку  дітей,  покращення  їхнього  здоров`я упродовж дошкільного дитинства, забезпечення наступності між ланками освіти та враховуючи особливості роботи закладу дошкільної освіти  в умовах військового стану, педагогічний колектив працює над визначенням  основних завдань на 2022-2023 навчальний рік.

         Управлінська діяльність в навчальному закладі

          У своїй діяльності директор дошкільного навчального закладу  керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами управління освіти і науки, правилами і нормами з охорони праці, Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням Охтирської міської ради VIІ скликання від 09.11.2018 р. № 1347-МР, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області на 2021-2023р.р., прийнятим на загальних зборах трудового колективу 29 грудня 2020 р. (протокол №1-а).

         Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю ДНЗ є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів», у закладі розроблена і затверджена директором  циклограма здійснення внутрішнього контролю. Циклограмою визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають вивченню, аналізу відповідно до змісту, а також вказано терміни його здійснення та основні аспекти організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

         Внутрішній контроль забезпечує творче зростання вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у освітньому  процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

        Для охоплення контролем всіх аспектів роботи в закладі розподілені обов’язки, з’ясовані питання, які контролює директор, вихователь-методист, сестра медична старша, завідувач господарством. Результати контролю заслуховуються на педрадах, нарадах при директорові, виробничих нарадах, на засіданнях Ради ДНЗ.

      Організація роботи з батьками

      З метою створення безпечного освітнього середовища в умовах дії режиму воєнного стану вирішили скористатися можливостями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечили варіативність взаємодії з вихованцями закладу та їх родинами.

       У період з початку червня педагоги організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу, постійно оновлюючи та поповнюючи інформаційне наповнення сайту дошкільного навчального закладу та закритих батьківських груп в додатку Viber, в яких вихователі доносять до батьків останні новини, запрошують до участь в тих чи інших заходах. Про зворотній зв’язок з родинами свідчать надіслані  фото та відеозвіти дитячих робіт, занять, руханок тощо.

      Педагоги закладу успішно використовували ресурси онлайн-освіти: публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту», матеріали, які розміщені на платформі розвитку дошкільнят НУМО, рекомендовані онлайн матеріали та відео, підготовлені МОН, ЮНІСЕФ, порталу ПЕДРАДА. 

     В закладі забезпечено організацію освітнього процесу у дистанційному форматі з 01 вересня 2022 року з використанням технологій дистанційного навчання: Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp,  ZOOM  за блочно-тематичним плануванням.

        Вихователі постійно спрямовують самоосвіту батьків з різних питань, стимулюють їх прагнення і вміння поновлювати свої педагогічні знання. Родини вихованців є  активними учасниками   батьківських зборів, свят, розваг, Днів відкритих дверей, фестивалів родинної та дитячої творчості, ярмарок, виставок. У батьківських куточках систематично розміщувалася інформація відповідно до тематики про розвиток, виховання і навчання малюків, ознайомлення з ефективними прийомами та методами формування у дошкільників різних форм активності.Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей. Інформацію про життя дошкільного навчального бажаючі можуть отримати на  Веб-сайті. Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання.

            Адміністрація та педагогічний колектив своєчасно звертає увагу та реагує на побажання, зауваження, прохання та рекомендації батьків щодо роботи дошкільного навчального закладу. Слід визначити, що письмових скарг та нарікань на роботу дошкільного закладу не було.

           Дисциплінарних порушень з боку працівників закладу не було.

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. щодня ведеться прийом громадян, що є важливою складовою управління закладом. У дошкільному навчальному закладі є книга звернень громадян. Головними питаннями, які порушені під час бесід, є працевлаштування. Тематика усних звернень громадян – зарахування дитини до   закладу дошкільної освіти, уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти, перелік документів, які необхідно надавати  для підтвердження пільг.

        Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно. Я вдячна всім, хто упродовж  року  долучався до утримання закладу дошкільної освіти. Спільними зусиллями нам вдалося створити і підтримувати затишок та комфорт для дітей . Адже вони – наше майбутнє, майбутнє України.

         Ми, як і вся Україна, щиро віримо, що скоро на нашу землю прийде мир й

ми обов’язково повернемося до своєї улюбленої справи. Зустрінемо своїх

вихованців та будемо працювати ще результативніше. Все буде Україна!

 

                                        Слава Україні!