Багато хто з нас, дорослих, не раз стикався із необхідністю виміряти площу земної поверхні: під час купівлі чи продажу земельної ділянки, проєктування будинку, розмежування городу й облаштування грядок тощо. Проте мало хто залучає до такої діяльності дошкільників. Більшість дорослих переконана, що для дітей це складно. У статті ми маємо намір зруйнувати цей міф і всупереч відомому твердженню «кроками Землю не виміряти» все-таки спробуємо це зробити — трансформувати стихію землі в навчальний контент для дошкільників.

                            Навіщо навчати дітей вимірювати

         Вимірювання — складна діяльність, яку діти опановують упродовж тривалого періоду, починаючи із середнього дошкільного віку. Особливості вимірювальної діяльності розглядають у межах математичного розділу «Величина». Зазвичай вимірювальна діяльність має елементарний, пропедевтичний характер. Водночас вона доволі змістовна і сприяє математичному й загальному інтелектуальному розвитку дітей. Потреба в простих вимірюваннях виникає в дошкільників здебільшого під час практичних та ігрових дій. Наприклад, якщо треба виліпити однакові за довжиною й товщиною лапки для пластилінового ведмедика; визначити, хто за ким стає в колону відповідно до зросту під час ранкової гімнастики; з’ясувати, чия споруда, збудована під час гри, найвища тощо.Так само діти стикаються із вимірюванням у побуті, спостерігаючи за діяльністю дорослих у супермаркеті, ательє, магазині тканин, удома на кухні тощо.

         Вимірювальна діяльність має важливе значення для загального розумового розвитку дітей, адже:

закладає фундамент для розширення уявлень про навколишню дійсність;

стимулює розвиток ігрової та практичної діяльності;

сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку відчуттів — зору, слуху, тактильного чуття тощо;

допомагає зрозуміти — деякі математичні поняття, зв’язки, залежності, відношення між числами;

просторові поняття в доступній для дитячого розуміння формі;

дає змогу сформувати уявлення про відношення частини й цілого, рівності й нерівності тощо.

         З огляду на складність процесу вимірювання він може бути успішним, лише якщо діти оволодіють специфічними вміннями, які з часом трансформуються в стійкі вимірювальні навички.

         Опановувати вимірювальні вміння дошкільники мають обо­в’я­зково під керівництвом дорослих — батьків та педагогів. Адже саме вони мають передати дітям знання про різні одиниці вимірювання та навчити їх правильно користуватися ними.

         У методиці математики визначено чіткий алгоритм, як навчити дітей вимірювати. Так, у закладі дошкільної освіти в дітей насамперед формують навички вимірювання об’єктів умовними мірками. А вже після цього ознайомлюють з еталонними одиницями вимірювання протяжності, довжини, як-от сантиметр, метр, кілометр тощо. Тож перш ніж вимірювати з дітьми поверхню землі, слід ознайомити їх з поняттям «умовна мірка».

Що таке умовна мірка

         Умовна мірка — це предмет, який використовують як засіб вимірювання, своєрідне знаряддя для вимірювання. Водночас мірка є одиницею виміру в конкретному випадку. Стрічкою, мотузкою, паличкою, кроками можна виміряти довжину або ширину доріжки в парку, лісі, садку. За допомогою ложки, чашки, банки, склянки визначають об’єм рідин і сипучих речовин тощо. Вимірювання об’єктів умовними мірками — доволі специфічний процес, тому що одиницями вимірювання можуть бути різні предмети, які обирають залежно від конкретних умов.

         Умовну мірку добирають з огляду на особливості об’єкта вимірювання. При цьому дитині надають достатню, але не абсолютну свободу вибору. Для вимірювання умовними мірками дітям не обо­в’я­зково знати загальноприйняті еталони, а тому вчитися цього вони можуть, починаючи з п’яти років.

Які види вимірювання використовувати

         Під час практичної роботи з дітьми використовують кілька видів вимірювання умовною міркою, як-от:

-лінійне вимірювання — довжини, ширини, висоти різних предметів за допомогою смужок паперу, паличок, мотузок, кроків та інших умовних мірок;

-визначення об’єму сипучих речовин — кількості крупи, цук­ру в пакеті, мішечку, тарілці пригорщею, ложкою, склянкою й іншими ємкостями;

-вимірювання рідин — кількості, скажімо, соку в картонному пакеті чи води у вазі за допомогою склянок, кухлів тощо.

         Під час вимірювання земної поверхні дітям стане у пригоді лінійне вимірювання. Проводити його слід за алгоритмом (схема).

Алгоритм лінійного вимірювання

1.Визначте точку відліку.

2.Переміщуйте мірку зліва-направо, коли вимірюєте довжину, і від низу до верху – під час вимірювання ширини й висоти.

3.Зробіть позначку олівцем або крейдою в тому місці, яке збігається з кінцем мірки.

4.Прикладіть мірку точно до позначки останньої відміряної частини.

5.Рахуйте мірки під час переміщення.

6.Підбийте підсумки проведеної роботи – що і чим виміряли, який кінцевий результат вимірювання.

         Аби навчити дітей вимірювати умовними мірками, покажіть їм, як це робити. Свої дії супроводжуйте чіткими й доступними поясненнями прийомів вимірювання. Важливо, аби діти бачили все, що ви робите. Після цього запропонуйте дошкільникам спробувати самостійно виміряти заданий об’єкт. Для цього дайте їм чітку інструкцію:

  • що виміряти та як саме— поясніть послідовність дій і вимоги до них;
  • хто з ким буде вимірювати— допоможіть організуватися.

         Із вимірюванням поверхні землі по­в’я­за­на низка понять, як-от: «землемірство», «землемір», «землевпорядкування»; професій — геодезист, картограф, землемір, геолог; вимірювальних пристроїв — крокомір, геометр, нівелір, теодоліт. Такий широкий діапазон зв’язків дає змогу дітям збагатити власну картину світу, а педагогам організувати цікавий освітній процес на засадах інтеграції.

 

Джерела: //Вихователь-методист,2023, №3. Автор: Олена Брежнєва, експерт з дошкільної освіти, д-р пед. наук, доцент, Київ