Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти:

що взяти до уваги

Освітні напрями

 Ключові компетентності

 

Інваріантний складник

Особистість дитини

особистісна

рухова

здоров’язбережувальна

Дитинав сенсорно-пізнавальному просторі

предметно-практична

технологічна

сенсорно-пізнавальна

логіко-математична

дослідницька

Дитина в природному довкіллі

природничо-екологічна з навичками, що орієнтовані на сталий розвиток

Гра дитини

ігрова

Дитина в соціумі

соціально-громадянська

Мовлення дитини

комунікативна

мовленнєва

художньо-мовленнєва

Дитина у світі мистецтва

мистецько-творча — художньо-продуктивна, музична, театралізована

 Варіативний складник

Особистість дитини. Спортивні ігри

спортивно-ігрова — шахи, футбол, баскетбол

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамотність

цифрова — основи цифрової грамотності

Дитина в соціумі. Фінансова грамотність

соціально-фінансова — основи фінансової грамотності

Мовлення дитини. Грамота

мовленнєва — оволодіння основами грамоти

Мовлення дитини. Іноземна мова

мовленнєва — оволодіння іноземною мовою

Дитина у світі мистецтва. Хореографія

мистецько-творча — хореографія

Умови:

Щоб реалізувати завдання БКДО, організовуючи освітній процес у закладі дошкільної освіти, слід взяти до уваги:

-участь родини в розвитку дитини;

-взаємодію закладів дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу;

-педагога як фахівця, який стимулює процес розвитку дитини;

-зміст та організацію освітнього процесу;

-універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти;

-наступність між дошкільною та початковою освітою;

-роль суспільства/громади в забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти.