Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. А з огляду на те, що це найулюбленіші ігри дітей, ми, дорослі, повинні максимально використовувати їх з розвивальною, навчальною та корекційною метою.

         Сьогодні дуже популярним став метод sandplay, що з англійської дослівно означає «пісочна гра». Власне, це той метод, завдяки якому дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості.

         Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмі­лою: вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. У пісочниці створено оптимальні умови для розвитку творчого по­тенціалу дитини, активізації її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук. У процесі колективних ігор дитина усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується гармонійний образ світу.

         Дорослі можуть бути впевнені: якщо у дитячому пісочному гос­подарстві все спокійно, то й на душі у дитини спокій і гармонія.

         У роботі педагоги використовують пісок як основний матеріал для розвитку творчості дітей. Організовуючи ігри з піском, слід дотримуватися таких правил:

  • максимально заохочувати творчий підхід і фантазію;
  • повністю виключати негативну оцінку як дій дітей, так і результатів їхньої діяльності.

Пісок та малювання

         Дуже цікавий вид роботи для дітей — малювання на піску та малювання кольоро­вим піском. Складно переоцінити позитив­ний вплив малювання на дитину. Це не просто розвага, гра, вміння відтворити на­вколишній світ. Малювання сприяє гармо­нійному розвитку дитини та формуванню таких базових якостей особистості, як са­мостійність і креативність.

         Малювання сприяє розвитку дрібної моторики, а як наслідок — розвитку мов­лення і розумових здібностей. У дітей роз­вивається координація рухів. Дитячі пальчики стають більш сильни­ми, спритними, вмілими. Окрім цього, малювання сприяє розвитку пам’яті, уваги, зосередженості. У творчому процесі дитина навчаєть­ся розрізняти кольори та їх відтінки, у неї формується поняттях про форму, величину, кількість. Через малювання дитина пізнає навко­лишній світ по-новому, запам’ятовує його і вчиться його любити. Ще не вміючи виражати свої емоції словами, дитина чудово «розпові­дає» про них фарбами. Багата фантазія, ініціативність, уміння при­ймати рішення, самостійність у їх втіленні, посидючість, зосередже­ність активно формуються під час малювання і в майбутньому обов’язково знадобляться дитині.

         Малювати піском можна вже з дітьми раннього віку. Для цього ви­користовуємо трафарет. Щоб його виготовити, на білий аркуш паперу наносимо контур малюнка, скажімо, кішки. Потім цей малюнок виріза­ємо. Отримуємо аркуш з вирізаним трафаретом. Трафарет накладаємо на аркуш паперу. Пропонуємо малюку замалювати кицю клеєм. Не страшно, якщо малюк виходить за межі малюнка, адже трафарет потім зніматиметься. Далі надаємо малюку можливість самому обрати кольо­ровий пісок для малювання, яким він притрушує зображення. Зайвий пісок зсипаємо у ящик, знімаємо трафа­рет і отримуємо зафарбовану кішку. Зо­браження кішки можна домалювати фарбами — намалювати очі, смужки, плямки тощо. Кішку можна вирізати і «посадити» на заготовлене зображен­ня даху будинку тощо.

         Коли діти навчаться наносити клей на аркуш, не виходячи за межі ма­люнка, можна розмальовувати піском зображення у розмальовках. Для цьо­го дитина спочатку наносить клей на частини зображення певного кольору, присипає їх зверху піском цього кольо­ру, струшує зайвий пісок і переходить до послідовного «зафарбовування» піском відповідного кольору інших деталей зображення. Коли зображення висиха­ють, їх можна вирізати і створити будь-яку колективну композицію.

         Дітям подобається виконувати ко­лективні зображення на різні теми, зо­крема на морські. Фарбами за допомо­гою своїх долоньок діти малюють риб та медуз, а піском — морське дно, на якому можна розмістити справжні мушлі.

         Старші дошкільники вже можуть самостійно намалювати малюнок про­стим олівцем, а потім розфарбувати його кольоровим піском.

Для того щоб малювати кольоровим піском, діти мають оволодіти певними прийомами, докласти розумових і фізичних зусиль. Малюків ціка­вить процес, їм подобаються сліди, які залишає кольоровий пісок на папері. Дітей старшого дошкільного віку більше цікавить результат. Коли діти струшують безформенну купку піску з аркуша паперу і ба­чать результат — зображення певного предмета, рослини, пташки чи тварини, у них з’являється мотивація до подальшої творчості.

Експериментуємо  у пісочниці

         Сухий і мокрий пісок можна використовувати практично на всіх за­няттях. Адже на піску можна ще й «писати». Так, писати букви і циф­ри… Дітям не страшно помилитися: це не папір, і легко можна випра­вити допущені помилки, тому на піску діти пишуть із задоволенням. Під час вивчення знакової системи окрім написання самих знаків ми використовуємо і такий прийом, як домальовування. Наприклад: Намалюйте фігуру, яку ми сьогодні вивчали, і домалюйте її так, щоб вийшов предмет. Напишіть цифру, яку ми сьогодні вивчали, і «оживіть» її — домалюйте їй платтячко. У цьому платтячку цифра піде на бал разом з Попелюшкою.

         Пісочницю, особливо влітку, можна використовувати для закріплення тих знань, що отримали діти упродовж  на­вчального року.

         Ігри з піском є ефективним методом психологічної допомоги дитині:

  • у формуванні впевненості у собі та стійкої самооцінки;
  • у гармонізації внутрішнього емоційного стану, зокрема при негативізмі, образливості, конфліктності;
  • при переживанні будь-яких травматичних ситуацій, таких як розлучення батьків, втрата близьких;
  • в адаптації до будь-яких змін у житті дитини — вступ до дитячого садка, зміна дитячого колективу, народження брата чи сестри

Пісок і казка

         Діти дуже люблять незвичайні історії і казки, які не лише пере­носять їх з реального світу у чарівний, казковий, але й розширюють їхній кругозір. Через казку, звернену до серця дитини, особливо народну, не спотворену впливом сучасної цивілізації з притаман­ним їй прагматизмом, діти отримують перший соціальний досвід: знання про людей, про добро і зло та їх протиборство у людському суспільстві.

         Розповідаючи казку «Колобок», ми разом з ді­тьми виготовляємо з піску її головного героя. А розі­груючи казку «Колосок», «печемо» пиріжки, якими можна всіх «пригостити». Тут і формочки можуть знадобитися, і камінчики для прикрашання. А для Курочки Ряби можна зро­бити гніздечко, куди вона «нестиме» пісочні яєчка.

         Казку на піску можна розіграти, пересуваючи персонажів у різних на­прямках. При цьому діти поступово навчаються співвідносити мовлення з діями персонажів, почи­нають самостійно творити, змінюючи сюжет, додаючи нових дійових осіб тощо.

         Казки на піску — не лише цікаве проведення часу та приємне й доступне дитині заняття, але й істотний механізм розвитку в дитині тонкого розуміння внутрішнього світу людей, спосіб зняття тривоги і виховання впевненості у своєму майбутньому. За допомогою казок на піску можна виховувати дитину, допомагати долати негативні сторони її особистості, які лише починають формуватися.

         Наприклад, жадібній дитині дуже корисно буде розіграти сюжет з казки «Про двох жадібних ведмежат». У пісочниці створюють сюжет казки розігрують дійство.

         Казку на піску може вигадати і сам педагог. Головне, щоб у цих казках завжди добро перемагало зло. Кількість персонажів таких казок має бути невеликою, сюжетні повороти — м’якими, спокійни­ми, гарними. Казки на піску повинні бути емоційними, але такими, що оберігають духовний світ і спокій дитини, не несуть у собі три­вожності і страхів.

Роль дорослого в організації ігор з піском

         Після того, як дорослий підготує обладнання для ігор, створить атмосферу доброзичливості, він виконує роль уважного глядача. По­зиція дорослого — це «активна присутність» (принести іграшки, воду, віднайти необхідні матеріали тощо), а не керівництво процесом. Ігри дітей з піском ніколи не інтерпретують і не обговорюють. Цікаві мо­менти дорослий може фотографувати для виставок, альбомів тощо.

Заняття з піском поліпшують емоційний стан дітей: гіперактив-
них пісок врівноважує, скутих — розслаблює, тривожних — заспо-
коює, агресивних — втихомирює. Під час занять та після них усі діти
задоволені і виходять з бажанням зустрітися знову. І це, мабуть, най-
головніше, що дають дітям ігри з піском.