Формування всебічно розвиненої особистості зі стійкими моральними цінностями – головна мета як дошкільного виховання так і освіти загалом.

Час, у якому ми живемо, справедиво називають складним,  дефіцитним на добро, вихованість, культуру, духовність. Причин такого становища багато, тому надзвичайно гостро стоїть проблема розвитку моральної та духовної культури суспільства.

Дошкільний вік – початковий період становлення особистості, коли активно закладаються основи  людини, її ставлення до довкілля, оточення й самої себе, засвоюються моральні норми поведінки. І що раніше дорослі звернуть увагу на проблему соціально-морального виховання особистості дошкільника, то кращим буде результат усієї освітньої роботи в ДНЗ.

        Система морального виховання в нашому дошкільному закладі охоплює всі  ділянки, розподілена в  режимних моментах. Організовуючи різні види діяльності дітей під час ранкового прийому, занять, прогулянок, у другу половину дня, педагоги навчають дітей культурі спілкування, мирно і толерантно домовлятися під час виконання доручень, організації рухливих, дидактичних  та сюжетних ігор. Широке використання художньої літератури, проведення бесід за змістом прочитаних творів та їх переказ створюють  передумови для формування в дошкільників моральної свідомості, моральних ставлень, моральної діяльності.