Консультація для педагогів

«СИНКВЕЙН  ЯК МЕТОД  РОЗВИТКУ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ» 

Підготувала: вчитель-логопед Брагіна І.О.

         Все більше та частіше в  дітей виникають труднощі  у складанні розповіді за картиною та малюнком, переказі оповідання, вивчення вірша напам’ять. Однією з причин всього цього є бідний словниковий запас. Тому педагогічний вплив на  розвиток мовлення дошкільників – клопітка, щоденна, необхідна робота.         Одним із ефективних інноваційних педагогічних технологій   у всебічному та мовному розвитку   дитини є «дидактичний синквейн». Його актуальність полягає  в створенні умов для розвитку особистості, здатної критично мислити, тобто виключати зайве та виділяти головне, узагальнювати, класифікувати. А на   сьогоднішній день дуже важливо навчити дітей не тільки правильно й чітко говорити, а й думати.

          Синквейн з французької мови переводиться, як «п’ять рядків». Це незвичайний вірш без рими, що складається з п’яти рядків, в яких узагальнена інформація по будь – якій темі. Синквейн використовується, як метод розвитку образного мовлення, який дозволяє швидко отримати результат.  

         За формою синквейн нaгaдує ялинку.

 

В першому рядку вказується темa, зазвичай, це явище або предмет, про який йдеться мова, тобто іменник.

 У другому рядку знaходяться вже два слова, які описують властивості  цього предметa – прикметники.

У третьому рядку містяться три словa, які описують дії, харaктерні для цього предметa та відповідaють на питання: «Що робить?».

У четвертому – словосполучення або речення, що складаються з декількох слів. Це може бути крилатий вислів, цитата, прислів’я або власне судження дитини.

П’ятий рядок – узагальнююче слово – іменник, пов’язане з першим, відбиває сутність теми, що узагальнює поняття по темі або синонім.

Наприклад:             

  1. Весна.
  2. Сонячна,тепла.
  3. Пробуджує, зігріває, розквітає.
  4. В садах квітнуть дерева.
  5. Краса!

Синквейни можна складати про: природу, тварин, рослини, іграшки, предмети, транспорт, по картині, малюнку, прочитаній казці чи оповіданню тощо. Цікаво скласти синквейн – загадку, в якій відсутній перший рядок, або скласти коротку розповідь по готовому синквейну з використанням слів та фраз, що входять до його складу.

         Творче використання синквейна на  заняттях сприймається дітьми як цікава захоплююча гра. Синквейн складається тільки  на ті теми, які дуже добре відомі вихованцям і обов’язково перед початком  дається зразок.

         Цей метод може легко поєднуватися з усіма освітніми напрямами, допомагає аналізувати інформацію, коротко висловлювати свої думки та почуття в декількох словах. Використання  даної технології  дозволяє розвивати в дошкільнят нaступні уміння та навички:

–  отримувати інформацію, проводити досліди, робити порівняння, складати чіткий внутрішній план розумової діяльності, мовленнєвого висловлювання; – формувати та висловлювати свою власну думку, робити  висновки.