Відповідно до плану роботи  дошкільного навчального  закладу «Росинка», наказу № 49-од від 22.10.2021 р.  у період з 08 по 17 листопада 2021 року у ДНЗ проведено тематичне вивчення стану оптимізації  освітньої діяльності дітей дошкільного віку в предметно-ігровому середовищі різних вікових груп.

З метою  контролю під час тематичного вивчення  використовувались такі методи: спостереження за самостійною ігровою діяльністю, організованими формами роботи, аналіз перспективного, календарного планування, бесіди з дітьми, огляд  ігрових осередків, анкетування  педагогів.

        Результати перевірки дають змогу зробити наступні висновки: в кожній групі дошкільного закладу облаштовані тематичні осередки, що відповідають програмовим вимогам та віку  дітей.  Вихователі працюють над створенням групового середовища з метою проведення організованої та самостійної  ігрової діяльності. 

Аналіз планування освітньої роботи свідчить про системний підхід до організації ігрової діяльності. Щоденно педагоги планують рухливі, дидактичні, сюжетно – рольові ігри, 2-3 рази на тиждень конструктивно – будівельні, театралізовані, народні ігри. В планах вказується вид ігрової діяльності та тема. При плануванні дидактичних настільних ігор вихователі дотримуються принципу сезонності.

Спостереження за роботою педагогів та вивчення планів  освітнього процесу дає можливость прослідкувати взаємозв’язок ігрової діяльності з іншими видами: в дидактичних, сюжетно – рольових іграх закріплюються знання про навколишній світ, працю дорослих, їх взаємовідносини; під  час конструктивно – будівельних ігор розвиваються логіко-математичні здібності тощо. Педагоги достатньо часу передбачають для ігрової діяльності у режимі дня. Проте, в календарних планах груп середнього дошкільного віку не достатньо планується сюжетно-рольових ігор.

         Роль вихователя в організації ігрової діяльності визначається віком дітей, сформованістю умінь. Так, в молодших групах педагоги моделюють предметно – ігрове середовище, створюють ігрові ситуації, використовують яскраві іграшки, допомагають в розподілі ролей, приймають безпосередньо участь у грі.

         Рівень розвитку компетентності дітей середнього дошкільного віку у ігровій діяльності та рівень сформованості ігрового партнерства відповідає віку дітей та вимогам програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі». Діти цього віку вміють гратися з іграшками (ляльками, машинами, тваринками), вибирають іграшки відповідно до ігрового задуму, позначають дії словами, застосовують у грі предмети – замінники.

          Діти старшого дошкільного віку вміють гратися без конфліктів невеличкими групами по 2- 4 дітей, ділитися іграшками, домовляються про почергове виконання найбільш «популярних ролей» (лікаря, продавця), доброзичливо відносяться одне до одного. Вихователі здійснюють опосередковане керівництво грою за допомогою поради, заохочення, індивідуальних бесід.

Створюючи розвивальний простір у  групових кімнатах, педагоги дотримуються зокрема таких принципів як: безпечність, урахування закономірностей розвитку дітей, раціональність, динамічність, активність, комфортність кожної дитини, позитивне емоційне навантаження.

У групових приміщеннях дошкільного закладу у наявності такі осередки: природознавчий, дитячого експериментування, ігрової, образотворчої діяльності, музичний, художнього слова, народознавства, спортивний, трудової діяльності, відпочинку та усамітнення, емоцій, самоорганізації (центри чергових), безпеки.

Створені осередки у групі раннього віку «Барвінок» відповідають віковим особливостям  малят. Іграшки, атрибути, ігрове дидактичне обладнання  безпечні у використанні та становлять 63 % від потреби. В облаштованому осередку книги підібрані дитячі казки відповідно віку (по декілька екземплярів). Куточок сенсорного розвитку розташовано у зручному місці, в наявності достатня кількість шнурівок, тематичних втулок, лабіринтів, проте, окремі полиці розміщені не на доступному для дітей рівні, що унеможливлює вільне користування іграми.

 Формуванню у дітей інтересу до гри та іграшки сприяють вихователі  групи раннього віку. Педагоги вчать малят діяти з предметами, розв’язувати ігрові завдання, опановувати способи ігрового спілкування під час бесід, занять з використанням настільно – друкованих ігор, дидактичної ляльки. Проте, більшість розвивальних матеріалів, іграшок та кар­тинок мають бути поліфункціональними, тобто викорис­товуватися по-різному, залежно від мети діяльності. У віковій групі наявні 4 конструктори для організації конструктивно-будівельних ігор.

Вихователі групи молодшого дошкільного віку «Ромашка» комфортно та безпечно облаштували всі осередки в ігровій частині кімнати, при цьому враховували рухливість, непосидючість та активність вихованців. Підібрані творчі ігри відповідно до тем сюжетів з навколишнього життя, а саме: «Сім’я», «Лікарня», «Дитячий садок», «Водії», «Перукарня», «Магазин» та ін. Педагоги групи вдало поєднали осередок народознавства з міні – музеєм «Предметів українського народного побуту». У куточку природи окрім програмових рослин наявні інші квіти, які дозволені Санітарним регламентом та доглядаються педагогами групи. Для облаштування осередку усамітнення вихователі  обрали частину групи, де не проводяться активні ігри. Проте, до нього варто додати настільні ігри  для організації самостійної діяльності вихованців. Облаштовані осередки художньої-продуктивної діяльності, книги, спортивний, музичний, театралізованих ігор доступні для дітей та містять матеріали відповідно програмових вимог.

Вихователі активно заохочують дітей до рольових взаємодій, приєднуються до гри, спонукаючи до діалогу та використовуючи  сюжетно – змістовну ситуацію. Діти в іграх  діють парами та індивідуально, виконують ролі по черзі, за себе та ляльку. Підбирають атрибути, доповнюють ігрову обстановку предметами, яких не вистачає. Більшість дітей навчені грі, дотримуються елементарних правил поведінки, намагаються гратися без конфліктів.

          У групі молодшого дошкільного віку «Дзвіночок» вихователі облаштували осередки   відповідно до програмових та вікових вимог. В ігровому куточку діти вміють самостійно вибрати іграшки, атрибути відповідно до визначених ролей та  бажань, відображають в грі конкретні образи знайомих і близьких людей, розповідають про улюблені іграшки в групі.

         В осередку природи і дослідництва  знаходяться кімнатні рослини, інвентар для догляду за ними, матеріали дослідно-пошукової діяльності, спостережень. Осередок книги педагоги поєднали з центром художньо-продуктивної діяльності і наповнили відповідними до програми дитячою літературою та матеріалами для самостійної творчості. Проте, роботи дітей відсутні. У будівельно-конструктивному осередку підібрано 11 конструкторів, з них два сюжетні, які повністю задовольняють потребу дітей цього віку у конструктивній діяльності. Також наявний великогабаритний транспорт  (у кількості 5 шт.).

 Облаштовані осередки народознавства, музичний, спортивний, емоцій, усамітнення, безпеки доступні для дітей, але розміщення куточка сенсорних ігор не відповідає принципу «на рівні очей».

У групі середнього дошкільного віку «Полуничка» осередок для сюжетно-рольових ігор доповнений зручними великими модулями, що дублюють справжню техніку домашнього вжитку. Наявний транспорт та  дорожня розмітка для вивчення правил дорожнього руху, проте, окремі автомобілі знаходяться на рівні не доступному для дітей. Інтелектуальний куточок облаштований  відповідно до вимог, містить ігри Нікітіних, курсу «Логіки Світу» та ін.

Осередок художньої діяльності заповнений різноманітними матеріалами для самостійної творчої діяльності, але також відсутні роботи дітей. Облаштований народознавчий осередок, у якому підібрано відповідні атрибути, поєднаний з книжковим. Створені та доступні для вихованців куточки: спортивний, театралізації, музичний, усамітнення, емоцій, будівельно-конструктивних ігор. У ігровому осередку налічується 8 конструкторів. Природознавчий куточок містить програмові квіти, акваріум та матеріали для проведення спостережень, дитячих експериментувань, дослідів, знаряддя для трудової діяльності.

У групі середнього дошкільного віку «Пролісок» облаштовані осередки продумано, з врахуванням інтересів вихованців. В куточку СТХД підібраний різноманітний творчий матеріал для організації самостійної образотворчої діяльності, особливо привертає увагу  оригінальна книга – трафарет, яка має на меті зацікавити дітей до малювання, проте дитячі роботи на час перевірки відсутні. Доступно та безпечно оформлені наступні ігрові центри: спортивний, народознавства, музичний, театралізації, емоцій, будівельно-конструктивних ігор (у наявності 11 різновидів).

Вихователями групи  облаштований та прикрашений улюбленими казковими героями осередок усамітнення, де запропоновані дошкільнятам різноманітні варіанти ігор, завдань для самостійної діяльності. Всі наявні сюжетно-рольові ігри доступні для вихованців та містять відповідні атрибути, іграшки та предмети-замінники (всього 11 ігор). Центр пізнавально-природничої діяльності достатньо наповнений  відповідно до методичних вимог та рекомендацій рослинами, матеріалами та знаряддями по догляду за мешканцями куточка. За результатами бесід з вихованцями та спостережень упродовж дня, виявлено що перевагу під час самостійної діяльності надають будівельно-конструктивним та сюжетно-рольовим іграм.

         В групі старшого дошкільного віку «Малинка» педагогами створені динамічні, змістовні осередки, що надають можливість дітям вільно організовувати діяльність, а саме: природи, трудової діяльності, книги, народознавства, спортивний, музичний, театралізованих ігор, СТХД, емоцій.  Приваблюють дітей, підказують їм творчі задуми, допомагають елементарно зорієнтуватися у ситуації вибору і викликають прагнення до змістовної зайнятості такі елементи предметно-ігрового середовища, як: відповідні віку іграшки, спортивне обладнання, матеріали для дитячої самостійної художньо-продуктивної діяльності, конструювання (у наявності 9 конструкторів), велика кількість пазлів. В осередку ігор  розміщені великогабаритні дитячі іграшки: холодильник, пральна машина, електроплита, мікрохвильова піч, електрочайник, прилавок продавця та ін., які дозволяють вихованцям урізноманітнити творчі ігри та максимально наблизитись під час обігрування ролей до дій зі справжніми предметами.. Проте розвивальне середовище передбачає наявність місця для релаксації, яке варто дооблаштувати у віковій групі.

         В групі дітей старшого дошкільного віку «Фіалочка» вихователями створено відповідне предметно – ігрове середовище, підібраний різноманітний варіативний дидактичний матеріал для організації сюжетно – рольових ігор (у наявності 10 ігор). Діти самостійно вибирають тему для гри, розгортають ігровий сюжет. Змістовно і цікаво граються, вміють домовлятися між собою. Створені  педагогами осередки: музичний, спортивний, народознавства, СТХД, настрою, будівельно-конструктивних ігор (5шт.)  та  автомістечко доступні дітям, містять матеріали та іграшки відповідно програмових вимог. Проте, осередок усамітнення на час перевірки ще не дооблаштований.

 Ігри з інтелектуальним навантаженням розміщені в пізнавальному куточку, в якому наявні: головоломки, ребуси, кросворди, маршрутні ігри. Природничий осередок оснащено програмовими рослинами та відповідними матеріалами для організації пошуково-дослідницької діяльності, знаряддям по догляду за рослинами та мешканцями акваріуму.

    У групі компенсуючого типу  дітей старшого дошкільного віку «Сонечко» вихователі враховуючи площу групової кімнати досить компактно наповнили ігрове середовище. В групі наявні всі відповідні віку тематичні осередки, які динамічно змінюються, доповнюють один  одного. Варто звернути увагу на змістовне наповнення осередка природи, в якому зібрано картотека дослідів,  схеми їх проведення, паспорт догляду за квітами та матеріали для здійснення експериментів, спостережень.

Враховуючи особливості групи компенсуючого типу, педагоги облаштували куточок розвитку дрібної моторики, який поєднали з інтелектуальними  іграми Нікітіних, пазлами тощо. Окрім того, ігровий простір групи вміщує осередки: книги, музичний, народознавства, СТХД, спортивний, конструкційно-будівельних ігор (у навності 7 шт.). Враховуючи вікові особливості та програмові вимоги дітей, вихователі оформили сюжетно – рольові ігри. Вихованці групи знають і називають всі осередки, розповідають про ігрові сюжети, які вони розгортають з допомогою різноманітних іграшок  атрибутів. Педагоги заохочують дітей до різноманітних ігор, грають разом, спрямовують дошкільнят на самостійне активне вирішення ігрового завдання, спонукають до різних способів його реалізації, відтворення дій.

Вивчаючи ігрові осередки у групі компенсуючого типу  дітей старшого дошкільного віку «Калинка», можна зазначити, що предметно-ігрове середовище організоване так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу в куточках дозволяє дітям об’єднуватися в мікрогрупи за інтересами. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне.

    Середовище центрів активності групи що включає: куточок розвитку дрібної моторики, народознавства, книги, інтелектуальний, театралізації, спортивний, СТХД, безпеки, сюжетно-рольових ігор, вдало облаштоване, доступне, відповідає програмовим та віковим особливостям дітей. Для обігрування творчих сюжетів та ознайомлення з професіями дорослих вихователі обладнали 9 сюжетно-рольових ігор. Дошкільнята цієї групи з задоволенням долучаються до будівельно-конструкційних ігор (в наявності 6 конструкторів).

З метою формування уявлень про природні об’єкти, організації спостережень, пошуково-дослідницької діяльності педагоги облаштували куточок природи відповідними матеріалами, атрибутами, рослинами та акваріумом. Вихователі групи вдало та креативно підійшли до оформлення осередку  релаксації, який зроблений у вигляді вігваму. Діти обожнюють затишний куточок, який можна назвати особистим простором і завзято використовують в грі. Окрім того, педагоги, використавши технологію «Стіни, стеля що говорять», оформили настінну гру-твістер.

Варто звернути увагу, що емоційний комфорт вихованців логопедичних груп підтримується і за рахунок систематичної організації виставок дитячих робіт (малюнки, аплікація тощо) всіх дітей, незалежно від рівня виконання.

На основі зазначеного, можна зробити висновок: робота щодо раціонального використання предметно-розвивального середовища вікових груп   проводиться в дошкільному закладі на достатньому рівні.   

    Для усунення недоліків рекомендовано:

1.Моделювати ігрове середовище групи для ігрових потреб дошкільників використовуючи технологію «Стіни, стеля та підлога, які говорять»  з метою забезпечення персонального простору дитини.

Відповідальні: вихователі всіх вікових

      груп та спеціалісти

Термін: упродовж навчального року

 

  1. Усунути недоліки календарного планування щодо організації сюжетно-рольових, конструкційно-будівельних ігор у другій половині дня.

Відповідальні: вихователі всіх вікових Термін: до 29.11.2021

 

  1. Всі розвивальні тематичні осередки розмістити доступно для дітей, використовуючи принцип «витягнутої руки» та додати відповідно пропозицій дидактичні ігри.

Відповідальні: вихователі всіх вікових

      груп

Термін: до 06.12.2021

4.З метою створення  психологічного комфорту вихованців груп до- облаштувати  осередки «усамітнення».

Відповідальні: вихователі вікових

груп: «Фіалочка», «Малинка», «Ромашка»

Термін: до 10.12.2021

7.Для ефективного збагачення художнього досвіду вихованців, набуття естетичних вражень, забезпечити оформлення групових виставок дитячих робіт, створених у другу половину дня.

Відповідальні: вихователі всіх вікових груп

Термін: упродовж навчального року.

 

Вихователь-методист                                      С.БАБІНА