МУЛЬТИКИ:

поєднуємо приємне з корисним

Любов і незгасний інтерес дошкільнят до мультфільмів — факт незаперечний. Яскрава динамічна картинка захоплює їхню увагу, швидка зміна дій на екрані не дає можливості відволіка­тися, а звуковий супровід створює враження ре­альності подій. Таким чином, активізуючи зорові й слухові аналізатори дитини, мультиплікація діє на її свідомість, стаючи могутнім засобом впливу на формування особистості.

Якщо не контролювати потік мультиплікацій­ної продукції, що пропонується дітям телеба­ченням та Інтернетом, завдамо дитячій психіці непоправної шкоди, про що не раз ішлося, зо­крема і на сторінках “Дошкільного виховання”.

Водночас якщо цей засіб буде у руках мудро­го педагога, який зможе обернути його тільки на користь, то улюблені дитячі мультфільми значно допоможуть у процесі розвитку, виховання і на­вчання малечі.

Психолого-педагогічні дослідження доводять наявність у дошкільника потреби в емоційному контакті з персонажами мультиплікаційних філь­мів, в ототожненні себе з ними, наслідуванні сте­реотипів поведінки і розв’язання різних ситуацій.

Крім того, грамотне використання “відібраних” мультфільмів у роботі з дітьми сприяє форму­ванню й розвитку логічного й образного мислен­ня, художнього мовлення, уяви, моральних рис, допитливості, спостережливості, прагнення до самостійного пошуку відповідей на запитання.

Проаналізувавши мультфільми на сучасному медіа-ринку, можна зробити висновок, що вони стали жорстокішими, ніж іще десять років тому, приховано пропагують зневажливе і войовниче ставлення до навколишнього світу. Зовсім інші старі добрі радянські мультики. При їх перегля­ді дитина не тільки переживає позитивні емо­ції, а й вчиться жити за суспільними нормами, розрізняти добро і зло, бути людяною, чесною, відповідальною. Так, разом з Чебурашкою, ко­том Леопольдом, Капітошкою малюк пізнає справжню дружбу, переймає у них любов та оптимістичне ставлення до життя.

Не можна стверджувати, що закордонні мульт­фільми цього не вчать. Наприклад, улюблені каз­ки дівчаток про Білосніжку, Покахонтас розкри­вають різнобічність характеру героїнь: доброту, працьовитість, чарівність та поряд із цим сміли­вість, силу духу, наполегливість.

Важливо прискіпливо відбирати мультфільми для перегляду дітьми. І обов’язково при перегляді поруч з дитиною має бути дорослий, який коментуватиме те, що відбувається на екрані.

Доцільно обговорювати поведінку персонажів, розповідати малюку, як ви вчинили б у такій си­туації, запитувати про його враження, просити переказати побачене своїми словами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *