Розвиваємо логічне мислення

                               Секрети авторської методики

У заняттях з малятами доктор Дьєнеш застосовував спеціальні блоки, так звані «логічні». За допомогою та­ких блоків дитину можна навчити кодувати задану ін­формацію. А ігри з використанням логічних блоків впли­вають на розвиток мовлення дитини. У процесі занят­тя діти вчаться думати, аналізувати, порівнювати, а ще проговорювати назви геометричних фігур, висловлюва­ти гіпотези, відповідати на запитання дорослого.

Золтан Дьєнеш також створив теорію шести стадій вивчення математики. Коротко їх можна описати так.

 

Стадія перша

Коли людині дають завдання, вона просто намагаєть­ся його розв’язати, застосовуючи метод спроб і поми­лок. Тобто людина діє хаотично, знаходячи способи й ва­ріанти розв’язання. У дітей ця стадія виглядає як фаза вільної гри.

 

Стадія друга

Після великої кількості спроб розв’язати завдання з’являється повторюваність, виникають «правила гри». Вивчення правил і є найважливішим секретом нав­чання.

 

Стадія третя

Коли діти вже зіграли в кілька математичних ігор, во­ни можуть порівнювати ігри між собою. Згідно з теорією Дьєнеша, дітей неодмінно потрібно вчити грати в ігри з подібною структурою правил, але водночас з різним матеріалом. Наприклад, це можуть бути ґудзики або квасолини. Завдання цього етапу: дати дитині зрозумі­ти, що важливе саме завдання, а не те, чим ми граємо.

 

Стадія четверта

Дитина розуміє абстрактний зміст чисел. Це також відбувається в іграх.

 

Стадія п’ята

Дитина, розв’язуючи математичні завдання в грі, са­мостійно доходить висновку, що дві серії кроків або кіль­ка серій можуть привести до правильного результату.

 

Стадія шоста

Це найтриваліша зі стадій. Дитина описує карту гри й у процесі роботи розуміє, що описи можуть бути аксі­омами, а висновки, що вона зробить — теоремами. Та­кож малюк учиться з ними працювати.

Блоки Дьєнеша — це набір геометричних фігурок, усього 48 штук:

  • трьох кольорів (синій, жовтий, червоний);
  • чотирьох форм (трикутник, квадрат, прямокутник, круг);
  • великі та маленькі;
  • товсті й тонкі.

Жодна з фігурок у наборі не повторюється.

Ось так виглядають блоки Дьєнеша для найменших математиків (вік 2-3 роки).

Малюк активно пізнає світ, поступово дізнаючись про нові властивості предметів: розмір, форму, колір. У цьому йому допоможуть логічні блоки Дьєнеша.

Завдання для трирічної дитини просте: накладати ко­льорові блоки на відповідне зображення геометричних фігур в альбомі.

Для дітей старшого віку завдання ускладнюють. На­приклад, можна спробувати пограти в гру «Відімкни за­мочок». Дорослий викладає перед дитиною три фігурки. Дві з них можна об’єднати за якоюсь спільною власти­вістю, а третя фігурка зайва.

На початку гри дитина отримує табличку-інструкцію, у якій закодована послідовність побудови дороги. За правилами дитина чергує блоки, ураховуючи колір або форму фігур. У цьому випадку малюк учиться абстрагу­ватися від інших ознак, виділяючи потрібну йому влас­тивість.

Для дітей п’яти-восьми років цікавими стають за­вдання на кодування й розшифровування інформації. Причому інформація має бути запропонована в літе­рах, цифрах і значках.

Увага! Перш ніж почати займатися з дитиною, дай­те їй можливість уважно розглянути геометричні фігу­ри, пограти з ними так, як їй заманеться, придумати свої правила гри.

Величезну кількість ігор із використанням блоків Дьє­неша для дітей будь-якого віку можна знайти в Інтернеті, а також у магазинах, що спеціалізуються на продажі развивальних ігор.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *